Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Cererea de restituire a cautiunii reprezinta o cerere cu caracter accesoriu fata de cererea principala

Cererea de restituire a cautiunii reprezinta o cerere cu caracter accesoriu fata de cererea principala

  Publicat: 11 Apr 2013       16361 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului constata urmatoarele:

Operatiune asiguratoare prin care o persoana fizica sau juridica dispune pastrarea unei sume de bani in contul altei persoane, care renunta sa o primeasca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Operatiune asiguratoare prin care o persoana fizica sau juridica dispune pastrarea unei sume de bani in contul altei persoane, care renunta sa o primeasca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Prin cererea inregistrata pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sectia contencios administrativ si fiscal, la data de 25 aprilie 2012, petenta SC R.C. SRL Barcanesti a solicitat eliberarea recipisei de consemnare nr. 962790/1 emisa de catre CEC B. S.A, Victoriei, la data de 15 septembrie 2011, prin care a fost achitata cautiunea in suma de 30.000 lei, stabilita de instanta de fond potrivit art. 215 C. proc. civ. si consemnata in dosarul nr. 632/42/2011 al Curtii de Apel Ploiesti, sectia a II- civila, de contencios administrativ si fiscal.

In motivarea cererii, petenta a aratat ca sunt indeplinite conditiile dispozitiilor art. 723 alin. (3) C. proc. civ., in sensul ca nu s-a formulat de partea adversa cerere de despagubire pana la implinirea unui termen de 30 de zile de la data la care, prin hotarare irevocabila s-a solutionat fondul cauzei, in speta, 09 februarie 2012, astfel ca este indreptatita sa solicite restituirea cautiunii in valoare de 30.000 lei.

La termenul de judecata din data de 31 mai 2012, in temeiul dispozitiilor art. 158 alin. (1) coroborate cu art. 159 alin. (1) pct. 2 Cod proc. civ., Inalta Curte a pus in discutia partilor exceptia de necompetenta materiala de solutionare a cauzei in prima instanta, sustinerile partilor fiind consemnate in practicaua deciziei.

Inalta Curte va analiza cu prioritate exceptia necompetentei materiale, exceptie de ordine publica, menita sa faca inutila cercetarea pe fond a cererii deduse judecatii.

In materie de competenta a instantelor judecatoresti functioneaza principiul legalitatii, competenta fiind determinata prin lege, iar in materie de competenta materiala, normele care o reglementeaza au un caracter imperativ.

Competenta in materia eliberarii cautiunii este statuata in art. 332 cu referire la art. 7231 C. proc. civ. si implica verificari formale sub aspectul indeplinirii conditiilor prescrise de textul de lege, cererea avand un caracter necontencios.

Potrivit art. 332 teza a I a din C. proc. civ., cererile necontencioase care sunt in legatura cu o lucrare sau o pricina in curs la o instanta, sau pe care aceasta a dezlegat-o, se vor indrepta la acea instanta.

In speta de fata, petenta SC R.C. SRL Barcanesti a solicitat eliberarea recipisei de consemnare nr. 962790/1 emisa de catre CEC B. S.A - Victoriei, la data de 15 septembrie 2011, prin care a fost achitata cautiunea in suma de 30.000 lei, stabilita de instanta de fond si consemnata in dosarul nr. 632/42/2011 al Curtii de Apel Ploiesti, sectia a II- civila, de contencios administrativ si fiscal.

Aceasta cautiune a fost stabilita in temeiul art. 215 C. proc. fisc., ca o conditie legala pentru solutionarea cererii de suspendare a executarii deciziei de impunere si a raportului de inspectie fiscala nr. 4596 din 20 iunie 2011, privind obligatii fiscale suplimentare in suma totala de 2.963.327 lei (reprezentand impozit pe profit, TVA si acciza), ce a facut obiectul dosarului nr. 632/42/2011 al Curtii de Apel Ploiesti.

Dosarul a fost solutionat irevocabil prin Decizia nr. 681 din 9 februarie 2012 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal.

Inalta Curte constata ca cererea de restituire a cautiunii reprezinta o cerere cu caracter accesoriu fata de cererea principala, care, in speta, a fost solutionata prin sentinta nr. 242 din 19 septembrie 2011 a Curtii de Apel Ploiesti.

Prin urmare, competenta de solutionare a cererii de restituire a cautiunii revine, potrivit art. 17 C. proc. civ., instantei competente sa judece cererea principala, in speta Curtii de Apel Ploiesti.

De altfel, art. 7231 alin. (3) C. proc. civ. prevede expres ca eliberarea cautiunii se poate dispune de indata, adica prin hotararea ce solutioneaza cererea principala, daca partea interesata declara in mod expres ca nu urmareste obligarea partii adverse la despagubiri pentru prejudiciile cauzate.

Chiar daca cererea de restituire se formuleaza dupa pronuntarea hotararii cu privire la cererea principala, caracterul accesoriu al acesteia se mentine.

Pe de alta parte, potrivit art. 7231 alin. (1) C. proc. civ., cautiunea se fixeaza de catre instanta si se depune, dupa caz, la Trezoreria Statului, Casa de Economii si Consemnatiuni, sau la orice institutie bancara pe numele partii respective, la dispozitia instantei, sau dupa caz, a executorului judecatoresc.

Cum dovada consemnarii cautiunii se afla depusa si inregistrata la registrul de valori al Curtii de Apel Ploiesti, la dispozitia acestei instante, in vederea pastrarii, cererea de incuviintare a restituirii sumei depuse revine acestei instantei, care de altfel a si judecat cererea principala si la dispozitia careia s-a aflat cautiunea.

Pentru considerentele expuse mai sus, Inalta Curte, in temeiul art. 158 alin. (1) raportat la art. 159 alin. (1) pct. 2 din C. proc. civ., va admite exceptia necompetentei materiale si va trimite cauza spre competenta solutionare la Curtea de Apel Ploiesti, sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
D E C I D E


Trimite cererea formulata de SC R.C. SRL Barcanesti de restiuire a cautiunii spre competenta solutionare la Curtea de Apel Ploiesti, sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal.
Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica, astazi 31 mai 2012.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2739/2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Ploiesti    Cautiune
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Decizia nr. 282/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (3) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: Situatia in care hotararea redactata de unul dintre membrii completului de recurs semnata pentru ceilalti membri de presedintele completului/instantei nu constituie motiv de contestatie in anulare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Rejudecarea cauzei. Lipsa motivarii hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 124 din 23 ianuarie 2019

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ 8/2019: ranirea uneia sau mai multor persoane intr-un accident de circulatie inainte de parasirea locului accidentului nu are in vedere si autoranirea, cand singura persoana ranita este insusi conducatorul singurului autovehicul implicat in accident.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: participantul la comiterea unei infractiuni care a fost judecat separat de ceilalti participanti si audiat ulterior ca martor, in cauza disjunsa, nu poate avea calitatea de subiect activ al infractiunii de marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 743/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea ConstitutionalaArticole Juridice

C.C.R.: decaderea paratului din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, deoarece nu a depus intampinarea in termenul prevazut de Codul de procedura civila, nu echivaleaza cu suprimarea dreptului la aparare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Ajutorul public judiciar beneficiari, forme, conditii de acordare
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Recuperare creante in domeniul transporturilor. Temei legal si Proceduri
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Procedura de Camera preliminara in procesul penal
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Fideiusiunea definitie, caractere juridice, parti, tipuri, forma, efecte
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Neconstitutionalitatea dispozitiilor referitoare la durata arestului la domiciliu
Sursa: EuroAvocatura.ro

Judecarea cauzei in cazul recunoasterii vinovatiei
Sursa: EuroAvocatura.ro