Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Suspendare act administrativ

Suspendare act administrativ

  Publicat: 08 Jul 2013       5602 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Prin cererea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Brasov, sectia de contencios administrativ si fiscal, la data de 19 iulie 2011, reclamantul M.G., in contradictoriu cu paratele Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Garda Financiara, a solicitat suspendarea executarii Ordinului nr. 2253 din 23 iunie 2011 emis de Presedintele Agentiei Nationala de Administrare Fiscala, pana la solutionarea irevocabila a contestatiei formulata impotriva acestuia.

Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004). Prejudiciu material viitor, dar previzibil cu evidenta sau, dupa caz,
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca parte in procesul penal.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004). Prejudiciu material viitor, dar previzibil cu evidenta sau, dupa caz,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004). Prejudiciu material viitor, dar previzibil cu evidenta sau, dupa caz,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

Parata Agentia Nationala de Administrare Fiscala a formulat intampinare prin care a solicitat, in primul rand, respingerea actiunii ca ramasa fara obiect, iar in al doilea rand, respingerea actiunii ca neintemeiata.

Sub aspectul ramanerii fara obiect, parata a aratat ca, incepand cu data de 25 iulie 2001, Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 2253/2011 si-a produs efectele in ceea ce-l priveste pe reclamant, fiind emisa decizia de eliberare din functie.

Pe fondul cauzei, a sustinut ca nu sunt indeplinite cele doua conditii prevazute de art. 14 din Legea nr. 554/2004.

Prin sentinta civila nr. 150/F/2011, Curtea de Apel Brasov - sectia contencios administrativ si fiscal a respins exceptia lipsei de obiect a cererii, invocata de parata Agentia Nationala de Administrare Fiscala; a admis exceptia ramanerii fara obiect a cererii, invocata de reclamantul M.G.; a respins ca ramasa fara obiect, cererea formulata de reclamantul M. in contradictoriu cu paratele Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Garda Financiara Brasov, avand ca obiect suspendarea executarii Ordinului nr. 2253 din 23 iunie 2011 emis de Presedintele Agentia Nationala de Administrare Fiscala; s-a respins cererea de acordare a cheltuielilor de judecata .

Prin Decizia nr. 1378/2012 pronuntata in dosarul nr. 651/64/2011, inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul declarat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala impotriva sentintei civile nr. 150/F din 17 august 2011, casandu-se sentinta recurata cu trimitere spre rejudecare aceleiasi instantei.

Hotararea instantei de fond .

In rejudecare, prin sentinta nr. 109/F din 24 mai 2012, Curtea de Apel Brasov Sectia de contencios administrativ si fiscal a admis cererea de suspendare a executarii formulata de reclamantul M.G. si a dispus suspendarea executarii Ordinului nr. 2253 din 23 iunie 2011 emis de Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pana la solutionarea irevocabila a cauzei.

Curtea a retinut ca Ordinul nr. 2253/2011, reprezinta un act administrativ cu caracter individual care are ca obiect punerea in aplicare a prevederilor Hotararii de Guvern nr. 1324/2009, privind organizarea si functionarea Garzii Financiare, in timp ce hotararea de guvern este act administrativ cu caracter normativ, care are ca obiect reglementarea cadrului organizatoric al punerii in executare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 91/2003, privind organizarea Garzii Financiare.

Curtea a apreciat ca dat fiind faptul ca prin sentinta civila nr. 244/F din 9 decembrie 2011, pronuntata de Curtea de Apel in dosarul nr. 768/64/2011, s-a anulat Ordinul nr. 2253/2011, ce face obiectul suspendarii executarii in prezenta cauza, se regaseste ipoteza cazului ``bine justificat" de natura a avea indoiala puternica asupra prezumtiei de legalitate.

In ceea ce priveste existenta prejudiciului retinut, Curtea a considerat ca prin eliberarea din functia detinuta fara a benefica de protectie sociala, in contextul personal al reclamantului, familie de intretinut, credite bancare se creeaza un prejudiciu imposibil de recuperat chiar in structura actului administrativ individual, si-a revenirii la structura anterioara emiterii actului.

Recursul declarat in cauza.

Impotriva acestei hotarari a declarat recurs parata Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

In motivarea recursului formulat, A.N.A.F. a sustinut ca masura suspendarii executarii Ordinului nr. 2253/2011 este o solutie netemeinica si nelegala, data cu incalcarea si aplicarea gresita a dispozitiilor art. 14 si 15 din Legea nr. 554/2004.

Astfel, argumenteaza A.N.A.F., prin Ordinul nr. 2253/2011 a fost aprobata structura organizatorica a Comisariatului General al Garzii Financiare si a sectiilor judetene ale Garzii Financiare, precum si numarul maxim de posturi si statele de functii, instanta de fond retinand in mod neintemeiat existenta unui caz bine justificat si a unei pagube iminente care sa impuna suspendarea unui asemenea act administrativ.

De asemenea, a sustinut recurenta actul administrativ in litigiu a fost emis in baza H.G. nr. 109/2009 si H.G. nr. 1324/2009 care nu au fost contestate, numarul de posturi alocat acestei autoritati publice fiind redus de la 1805 posturi la 1092 posturi.

Totodata, recurenta a aratat ca nici reclamantul, prin cererea de chemare in judecata, si nici instanta, prin hotararea pronuntata, nu au facut dovada existentei unor motive bine justificate care sa creeze o indoiala puternica asupra legalitatii actului administrativ in sensul art. 2 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 554/2004. In acest sens, recurenta a sustinut ca instanta in mod gresit a calificat Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 2253 din 23 iunie 2011 ca fiind un act administrativ cu caracter normativ, iar instantele judecatoresti s-au pronuntat in mai multe litigii in sensul respingerii cererilor de suspendare a executarii acestui act administrativ.

In ceea ce priveste paguba iminenta, recurenta-parata a precizat ca instanta de fond nu a aratat care este paguba iminenta care s-ar produce prin executarea actelor administrative contestate.

Considerentele inaltei Curti asupra recursului

In cauza, este necontestat ca Ordinul nr. 2253/2011 a fost emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in temeiul prevederilor art. 6 alin. (1), art. 8 alin. (4) si (5) si art. 12 alin. (3) din H.G. nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea A.N.A.F. si ale art. 2 alin. (3) si (5) din H.G. nr. 1324/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Financiare, cu modificarile si completarile ulterioare, acte normative care nu au fost atacate ca nelegale de catre intimatul-reclamant.

De asemenea, este necontestat ca prin Ordinul nr. 2253/2011 A.N.A.F. a aprobat structura organizatorica si statele de functii ale Garzii Financiare, Comisariatul general si Sectiile teritoriale, incepand cu data de 25 iulie 2011.

In cea ce priveste posibilitatea suspendarii unui act administrativ emis in temeiul unor norme legale, trebuie amintit ca din dispozitiile generale ale Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ se bucura de prezumtia de legalitate, fiind executoriu din oficiu .

Pe de alta parte, din dispozitiile art. 14, cat si din dispozitiile generale ale Legii nr. 554/2004 rezulta ca suspendarea executarii unui act administrativ este o masura exceptionala care poate surveni exclusiv atunci cand acest lucru este prevazut expres in lege - suspendarea de drept ope legis -ori, cand sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute de lege - suspendarea la cererea persoanei vatamate.

Intr-adevar, potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 ``in cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, dupa sesizarea in conditiile art. 7 a autoritatii publice care a emis actul sau a autoritatii ierarhic superioare, persoana vatamata poate sa ceara instantei competente sa dispuna suspendarea executarii actului administrativ unilateral pana la pronuntarea instantei de fond".

Deci, cu alte cuvinte, un act administrativ va putea fi suspendat din executarea sa numai in situatia in care instanta va constata in mod temeinic indeplinirea cumulativa a celor doua conditii: existenta unui caz bine justificat si necesitatea evitarii unei pagube iminente ireparabile sau dificil de reparat.

Notiunea de caz bine justificat a fost definita la art. 2 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 554/2004, ca fiind acele imprejurari legate de starea de fapt si de drept care sunt de natura sa creeze o indoiala serioasa in privinta legalitatii actului administrativ.

In jurisprudenta sa constanta, sectia de contencios administrativ si fiscal a inaltei Curti a retinut ca pentru conturarea cazului temeinic justificat care sa impuna suspendarea unui act administrativ, instanta nu trebuie sa procedeze la analizarea criticilor de nelegalitate pe care se intemeiaza insasi cererea de anulare a actului administrativ, ci trebuie sa-si limiteze verificarea doar la acele imprejurari vadite de fapt si/ sau de drept care au capacitatea sa produca o indoiala serioasa asupra prezumtiei de legalitate de care se bucura un act administrativ.

Astfel de imprejurari vadite, de fapt sau/ si de drept care sunt de natura sa produca o indoiala serioasa cu privire la legalitatea unui act administrativ au fost retinute de inalta Curte ca fiind: emiterea unui act administrativ de catre un organ necompetent sau cu depasirea competentei, actul administrativ emis in temeiul unor dispozitii legale declarate neconstitutionale, nemotivarea actului administrativ, modificarea importanta a actului administrativ in calea recursului administrativ.

De asemenea, din dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. s) din lege, rezulta ca notiunea de paguba iminenta are in vedere producerea unui prejudiciu material viitor si previzibil, greu sau imposibil de reparat, conditie inexistenta in cazul de fata.

Iminenta producerii unei pagube nu se prezuma, ci trebuie dovedita de persoana lezata. indeplinirea conditiei referitoare la paguba iminenta presupune administrarea de dovezi care sa probeze iminenta producerii pagubei invocate, sub acest aspect fiind lipsite de relevanta simplele afirmatii facute.

Astfel fiind, inalta Curte va admite recursul, va desfiinta sentinta recurata si, rejudecand, pentru considerentele de mai sus, va respinge cererea de suspendare.PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
D E C I D EAdmite recursul declarat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala impotriva sentintei nr. 109/F din 24 mai 2012 a Curtii de Apel Brasov - Sectia contencios administrativ si fiscal.
Modifica sentinta atacata in sensul ca respinge cererea de suspendare a executarii Ordinului A.N.A.F. nr. 2253/2011 formulata de M.G., ca neintemeiata.
Irevocabila.
Pronuntata, in sedinta publica, astazi 30 ianuarie 2013
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 442/2013


Citeşte mai multe despre:    ANAF    Garda Financiara    Suspendare act administrativ    Legea 554/2004
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Procedura concordatului preventiv. Cerere de interventie principala. Admisibilitate. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 137/9.04.2020

Indemnizatie pentru cresterea copilului. Venituri din activitati independente. Mod de calcul. Stabilirea venitului net prin scaderea impozitului pe venit. Data incetarii realizarii veniturilor din avocatura
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 640/7.09.2020

Criterii de stabilire a competentei materiale procesuale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 36 din 15 ianuarie 2020

Efectele fiscale ale cesiunii de creanta. Importanta determinarii caracterului cert sau incert al creantei preluate in determinarea corecta a impozitului pe profit
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 2536 din 16 iunie 2020

Recalcularea salariului prin raportare la salariul maxim stabilit in cadrul institutiei pentru aceeasi functie/grad/treapta si gradatie pentru activitatea desfasurata in aceleasi conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1710/ 5.10.2020

Interesul legitim al angajatorului trebuie sa fie dictat doar de nevoia eficientizarii activitatii, concedierea determinata de desfiintarea locului de munca reprezentand singura solutie
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 5912 din data de 28.10.2019

Dreptul angajatorului de a sanctiona disciplinar salariatul inceteaza odata cu raportul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul BRASOV - Sentinta Civila nr. 251/2020 din 03.06.2020

Aplicarea sanctiunii disciplinare dupa incetarea raportului de munca. Anularea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov - Sentinta civila nr. 251/2020Articole Juridice

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Contestatia. Conditie de admisibilitate cererii de chemare in judecata in contenciosul administrativ fiscal
Sursa: Ursuleasa Ionut, Secretar U.A.T.

Reglementarile Programului „Prima casa” in anul 2016
Sursa: Euroavocatura.ro

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Aplicarea sistemului TVA la incasare
Sursa: EuroAvocatura.ro