Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Cerere de despagubire pentru vatamarea produsa prin emiterea unui act administrativ nelegal

Cerere de despagubire pentru vatamarea produsa prin emiterea unui act administrativ nelegal

  Publicat: 17 Sep 2013       6992 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Cererea de despagubire pentru vatamarea produsa prin emiterea unui act administrativ nelegal, formulata in temeiul art. 19 din Legea 554/2004, este conditionata de indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: existenta unui act administrativ nelegal anulat de instanta, producerea unui prejudiciu si dovedirea legaturii de cauzalitate intre actul administrativ nelegal si prejudiciul suferit de reclamant.

Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Prevazute in sectiunea II, cap.II, t.IX, C. proc. pen., partea generala;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Activitatea de solutionare, de catre instantele de contencios administrativ competente potrivit legii, a litigiilor in care cel putin una dintre parti este o autoritate publica,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Cel dintai termen intr-un litigiu civil la care, partile fiind legal citate, pot pune concluzii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

In lipsa dovedirii legaturii de cauzalitate dintre emiterea actului constatat nelegal si producerea pretinsului prejudiciu, raspunderea patrimoniala a autoritatii publice parate nu poate fi angajata.

Curtea de Apel Ploiesti - Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal prin sentinta civila nr.86 din 2.04.2010, a admis in parte actiunea formulata de reclamanta de SC``RS``SA in contradictoriu cu paratii Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice a obligat paratii, in solidar, sa plateasca reclamantei suma de 16.743.312,7 lei cu titlu de despagubiri materiale si a respins capatul de cerere privind acordarea de daune morale, obligand totodata paratii, in solidar, la plata cheltuielilor de judecata catre reclamanta in cuantum de 25.000 lei.

In acest sens instanta a retinut ca, prin actiunea formulata, reclamanta a solicitat obligarea, in solidar a paratilor la repararea prejudiciului cauzat prin emiterea Deciziei de impunere nr.268/27.06.2008 si a Raportului de inspectie fiscala nr.14613/27.06.2008, cuantificat provizoriu la 40.000.000 lei si obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecata, iar prin cererea precizatoare depusa la data de 10.11.2009 au solicitat obligarea in solidar a paratilor la repararea prejudiciului material, in cuantum de 37.974.453,63 lei, pentru pagubele cauzate prin emiterea deciziei de impunere nr.268/2008 si a Raportului de inspectie fiscala nr.14613/2008, calculat pana la data de 31.01.2010, la plata de daune morale pentru prejudiciul cauzat prin emiterea celor doua acte administrativ fiscale, in cuantum de 22.000.000 lei si la plata cheltuielilor de judecata, catimea obiectului pretentiilor materiale fiind marita, in sedinta publica din 01.03.2010, la suma de 39.690.707,34 lei, conform concluziilor expertului.

S-a mai retinut ca, in sedinta publica din data de 22.03.2010, parata Agentia Nationala de Administrare Fiscala a invocat exceptia inadmisibilitatii, iar paratul Ministerul Finantelor Publice a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, exceptii respinse pentru considerentele expuse in incheierea de sedinta si totodata s-a dispus efectuarea in cauza a unei expertize contabile.

Pe fondul cauzei s-a retinut ca, prin actele administrativ fiscale contestate s-a stabilit in sarcina reclamantei a obligatiei fiscale suplimentara in cuantum de 19.002.667 lei si majorari de intarziere in suma de 5.374.404 lei, iar prin sentinta civila nr.256 din 4.12.2008 a Curtii de Apel Ploiesti, ca urmare a contestatiei formulata de reclamanta, hotarare ramasa irevocabila prin decizia nr.3202 din 9.06.2009 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a fost obligata parata Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, urmare a anularii actelor emise, la restituirea, catre reclamanta, a sumei de 12.102.619 lei, cu titlu de TVA, luandu-se totodata act ca reclamanta a renuntat la capatul de cerere avand ca obiect suspendarea efectelor deciziei de impunere; pe cale de consecinta executarea deciziei de impunere nefiind suspendata s-a initiat procedura de executare silita, obligatia de plata a sumelor stabilite in sarcina societatii fiind stinsa la data de 26.01.2009, prin emiterea notelor de compensare a obligatiei fiscale ce au fost ulterior anulate irevocabil prin decizia nr.5768/14.12.2009 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sumele ce au fost refuzate la rambursare si cele compensate, nelegal cu cele din decizia de impunere fiind restituite reclamantei la data de 27.07.2009, astfel ca, pentru perioada 26.01.2009 - 27.07.2009, suma a fost imobilizata de catre organele fiscale.

In acest context instanta de fond a apreciat ca emiterea actelor administrativ fiscale supuse discutiei, incepand cu emiterea deciziei de impunere si sfarsind cu procedurile de executare silita, anulate irevocabil de catre instanta, care a constatat nelegalitatea lor, reprezinta o fapta ilicita prin care s-a cauzat reclamantei un prejudiciu reprezentat de indisponibilizarea sumelor stabilite si obligarea societatii de a le plati, savarsita cu vinovatie de catre parata care desi a avut cunostinta de anularea deciziei de impunere, prin sentinta civila nr.256 din 4.12.2008, a demarat procedurile de executare .

A mai considerat instanta de fond ca faptele ilicite constatate incumba ambilor parati, Agentia Nationala de Administrare Fiscala fiind o structura in subordinea Ministerului Finantelor Publice, astfel incat prejudiciul material cauzat reclamantei, in cuantum de 16.743.312,7 lei, reprezentand taxe judiciare de timbru, onorarii de avocat, plata cautiunii, cheltuieli pentru preintampinarea procedurii de executare etc., efectuate pana la data de 27.07.2009, data la care suma a fost restituita, se impune a fi acoperit, in solidar, de catre cei doi parati, apreciindu-se totodata ca nu exista legatura de cauzalitate intre faptele ilicite constatate si sumele de acest fel platite dupa data de 27.07.2009 si constatate de expert in lucrarea sa si nici nu s-a facut dovada, de catre societate a platii de penalitati in cuantum de 4.206.302,72 lei, calculate de expert .

In ceea ce priveste prejudiciul moral solicitat de reclamanta, prima instanta a constatat ca, prin anularea actelor administrativ fiscale emise de parati societatii i s-a acordat o satisfactie echitabila si, pe cale de consecinta se impune respingerea cererii formulate in acest sens, impunandu-se in schimb, in conditiile art.274 si 276 Cod procedura civila, fata de imprejurarea ca actiunea reclamantei a fost admisa in parte, obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 25.000 lei reprezentand taxa judiciara de timbru, timbru judiciar, onorariu expert si parte din onorariile de avocati ce au fost achitate in baza facturilor depuse la dosar.

Impotriva acestei sentinte au declarat recurs partile .

In motivarea recursului formulat de recurenta-reclamanta, in temeiul dispozitiilor art.304 pct.9 si 3041 Cod procedura civila, a sustinut in esenta ca in mod gresit instanta de fond, constatand indeplinirea cumulativa a conditiilor raspunderii delictuale, nu a procedat la repararea integrala a prejudiciului cauzat societatii, conform dispozitiilor legale aplicabile cauzei, respectiv a admis actiunea numai in parte, pentru suma de 16.743.312,07 lei si a respins acordarea sumei de 22.947.395,07 lei cu titlu de daune materiale reprezentand contravaloarea penalitatilor de intarziere achitate de societate furnizorilor sai, desi achitarea acestora a fost dovedita.

Considera recurenta ca in mod eronat prima instanta nu a acordat societatii si prejudiciul aferent perioadei 27.06.2008 (data emiterii deciziei de impunere) - 26.01.2009 (data emiterii Notelor de compensare 2), desi in cauza din probele administrate a rezultat ca societatea a suportat prejudicii ca urmare a actelor administrativ fiscale anulate si in aceasta perioada .

In acest sens, recurenta-reclamanta a aratat ca pierderea efectiva suferita de societate in luna ianuarie 2009 in suma de 1.509.043,54 lei se datoreaza incetarii activitatii e productie de la data de 01.01.2009, intrucat ca urmare a emiterii deciziei de impunere si a Raportului de inspectie fiscala societatea s-a aflat in imposibilitate de a achita contravaloarea materiilor prime achizitionate de la principalul furnizor X, care a suspendat contractul de furnizare de materie prima, iar ulterior l-a reziliat, procedand si la executarea scrisorii de garantie bancara pentru suma de 56.399.926,07 lei.

Totodata recurenta sustine ca si beneficiul nerealizat de societate, ca urmare a incetarii activitatii in suma de 350.263,43 lei (stabilit prin raportul de expertiza) trebuia acordat, societatea fiind indreptatita sa primeasca despagubiri pentru lipsa profitului, ulterior datei de 01.01.2009.

Recurenta-reclamanta a criticat sentinta atacata, sustinand ca, in mod nelegal, instanta de fond a considerat ca nefiind indeplinita conditia existentei legaturii de cauzalitate intre fapta ilicita a organelor fiscale si prejudiciul suferit de societate in ianuarie 2009 si pe cel aferent perioadei 27.07.2009 (data restituirii sumelor ilegal retinute de Agentia Nationala de Administrare Fiscala) - februarie 2010 (data efectuarii analizei din raportul de expertiza), neacordand contravaloarea prejudiciului suferit de societate in suma de 16.881.785,56 lei.

Astfel, sustine recurenta - reclamanta ca si dupa data restituirii efective a sumei nelegal refuzate la rambursare, societatea a continuat sa suporte efectele faptelor ilicite ale organelor fiscale, avand in continuare o pierdere efectiva, si suferind din cauza beneficiului imposibil de realizat si continuand sa achite onorarii avocatilor si consultantilor fiscali.

Avand in vedere toate aceste motive de fapt si de drept recurenta-reclamanta a solicitat admiterea recursului formulat si in consecinta modificarea sentintei atacate, in sensul admiterii actiunii formulate prin acordarea si a sumei de 22.947.395,27 lei respinsa de catre instanta de fond .

In drept au fost invocate dispozitiile art.304 pct.7 si 9, art.3041 Cod procedura civila, dispozitiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ.

In motivarea recursului formulat de recurenta Directia Generala a Finantelor Publice Prahova a criticat sentinta pronuntata de instanta de fond , sustinand in esenta ca actiunea dedusa judecatii avand ca obiect despagubiri materiale nu indeplineste conditiile art.1 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ.

In acest sens, recurenta a sustinut ca desi prin sentinta criticata se face referire la o decizie de impunere si la un raport de inspectie fiscala, obiectul actiunii nu il constituie atacarea acestora, actele fiind deja anulate de catre instantele de judecata inca din anul 2008, iar despagubirile solicitate nu au legatura directa cu emiterea acestora. Considera recurentele ca fiind invocate dispozitiile art.998,999 si 1003 Cod civil care reglementeaza raspunderea delictuala, competenta de solutionare apartine instantelor de drept comun.

Recurenta-parata critica hotararea atacata si in ceea ce priveste modul de solutionare a exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a Ministerului Finantelor Publice care a fost respinsa fara o motivare temeinica si legala, aratand ca dosarul fiscal al SC``RS``SA se afla in administrarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aceasta institutie fiind cea care a efectuat verificarea si a intocmit actele administrativ fiscale, invocand in acest sens dispozitiile HG nr.109/2009.

In drept au fost invocate dispozitiile art.3041 Cod procedura civila.

In motivarea recursului formulat de recurenta-parata Agentia Nationala de Administrare Fiscala a criticat sentinta atacata, sustinand in esenta urmatoarele:

In mod gresit instanta de fond a respins exceptia inadmisibilitatii actiunii, avand in vedere faptul ca despagubirile solicitate izvorasc din creante fiscale, astfel ca, in cauza nu erau aplicabile dispozitiile generale prevazute de legea contenciosului administrativ ci legea speciala in materie fiscala, respectiv OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicat.

In acest sens recurenta a sustinut ca intrucat prejudiciul pretins rezulta din creante fiscale, in speta sunt aplicabile dispozitiile art.124 alin.1 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala si a Ordinului MFP nr.1899/2004 pentru aprobarea procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordarea a despagubirilor cuvenite contributiilor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal.

Pe de alta parte, recurenta-parata a aratat ca intimata - reclamanta a formulat in prealabil actiuni intemeiate pe dispozitiile speciale ale OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala solicitand dobanzi aferente rambursarii cu intarziere de catre Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili a sumei de 12.102.519 reprezentand TVA, actiuni ce au format obiectul dosarelor nr.998/42/2009 si 98/42/2010.

Sustine recurenta-parata ca desi aceste actiuni au fost intitulate diferit, acestea vizeaza acelasi scop, respectiv repararea presupusului prejudiciu cauzat ca urmare a emiterii Deciziei de impunere nr.268/27.06.2008 si a Raportului de inspectie fiscala nr.14619/27.06.2009.

Pe fondul cauzei, recurenta-parata a criticat sentinta atacata, sustinand ca in mod gresit instanta de fond a admis in parte actiunea si a obligat paratii la plata sumei de 16.743.312,07 lei cu titlu de despagubiri materiale constatand eronat ca in cauza sunt indeplinite conditiile prevazute de art.998 si art.999 si art.1003 Cod civil si art.19 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

In acest sens, recurenta-parata sustine ca in mod gresit instanta de fond a apreciat ca fiind indeplinite cumulativ conditiile raspunderii civile delictuale atat in ceea ce priveste valoarea actualizata a onorariilor achitate de intimata-reclamanta ca si pierderea efectiva suferita ca urmare a cheltuielilor efectuate pentru preintampinarea deschiderii procedurii generale de insolventa si pentru reluarea activitatii precum si a beneficiului nerealizat de intimata-reclamanta ca urmare a sistarii livrarii de materie prima .

Considera recurenta-parata ca in mod neintemeiat si nelegal instanta de fond si-a insusit concluziile raportului de expertiza in ceea ce priveste prejudiciul fara a avea in vedere si a raspunde la obiectiunile formulate de aceasta, in motivarea sentintei pronuntate, iar obligarea la plata onorariilor achitate de intimata-parata, recurenta apreciaza ca hotararea atacata a fost pronuntata cu incalcarea dispozitiilor art.274 si 276 Cod procedura civila, sumele respective fiind actualizate fara a se indica temeiul de drept .

Cu privire la suma reprezentand costul imobilizarii celor 2.000.000 lei depusi cu titlu de cautiune, recurenta apreciaza ca intarzierea in restituire nu s-a datorat culpei organelor fiscale iar referitor la suma de 14.419.407,19 lei sustine ca beneficiul nerealizat nu putea fi calculat strict pentru perioada februarie 2009 - iulie 2009 avand in vedere prevederile OG nr.70/2004 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr.82/1991, durata exercitiului financiar fiind de 12 luni.

Totodata apreciaza recurenta ca nici in privinta acestei sume nu a fost dovedita existenta cumulativa a conditiilor angajarii raspunderii civile delictuale.

In ceea ce priveste acordarea cheltuielilor de judecata, recurenta considera ca instanta trebuia sa faca aplicarea dispozitiilor art.274 alin.3 Cod procedura civila iar in acordarea cheltuielilor instanta admitand in parte actiunea reclamantei, trebuia sa tina seama de proportia in care aceasta a fost admisa.

In drept au fost invocate dispozitiile art.299 alin.1, art.304 pct.9 si art.3041 Cod procedura civila.

Instanta de control judiciar constata ca in cauza este incident motivul de recurs prevazut de dispozitiile art.304 pct.9 Cod procedura civila, hotararea instantei de fond fiind rezultatul unei aplicari si interpretari eronate a dispozitiilor legale aplicabile in cauza.

Astfel, desi a apreciat in mod corect in temeiul dispozitiilor art.19 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ ca actiunea reclamantei privind acordarea de despagubiri este admisibila ulterior, in judecarea pe fond a cauzei, a apreciat ca fiind intemeiata in parte, actiunea acesteia retinand in mod eronat ca fiind intrunite cumulativ conditiile raspunderii civile delictuale, respectiv dispozitiilor art.998 si art.999 coroborate cu dispozitiile art.1003 Cod civil pentru suma de 16.743.312,07 lei.

Suma respectiva, considerata ``prejudiciu material ce se impune a fi acoperita de catre cei doi parati, in solidar``, astfel cum a retinut instanta de fond, se compune din contravaloarea actualizata a taxelor de timbru si timbru judiciar achitate de catre reclamanta in actiunile formulate avand ca obiect anularea actelor administrativ fiscale nelegale in cuantum de 96,02 lei - valoare actualizata, onorariile achitate de societate diferitelor cabinete de avocatura, pana la data la care suma a fost restituita, respectiv 27.07.2009, in suma de 315.660,74 lei valoare actualizata, costul imobilizarii sumei de 2.000.000 lei depusa cu titlu de cautiune, in dosarul avand ca obiect suspendarea executarii deciziei de impunere, consemnata la 19.08.2008 si restituita la 14.01.2009 in cuantum de 128.499,82 lei, pierderea efectiva suferita de societate, ca urmare a cheltuielilor efectuate pentru preintampinarea deschiderii procedurii de insolventa si pentru reluarea activitatii, in cuantum actualizat de 14.419.407,19 lei, precum si beneficiul nerealizat de societate, urmare a sistarii livrarii de materie prima, in cuantum actualizat de 1.879.648,30 lei, conform raportului de expertiza contabila.

In speta, instanta de fond, in aprecierea dispozitiilor legii contenciosului administrativ avea obligatia de a analiza cererea de plata unor despagubiri formulata de reclamanta in temeiul dispozitiilor art.19 din lege, sub aspectul indeplinirii conditiilor necesare pentru angajarea raspunderii administrativ-patrimoniale a autoritatilor parate , astfel cum s-a statuat atat in literatura de specialitate cat si in jurisprudenta actuala a instantelor de contencios administrativ si fiscal, respectiv existenta unui act administrativ ilegal, anulat de instanta, un prejudiciu suferit de reclamant care trebuie dovedit si legatura de cauzalitate intre actul ilegal si prejudiciul suferit de reclamant.

Din aceasta perspectiva, actiunea formulata de reclamanta nu indeplineste cumulativ conditiile pentru angajarea raspunderii administrativ patrimoniale a autoritatilor parate, intrucat din probatoriul administrat in cauza nu rezulta ca pretinsul prejudiciu a fost cauzat prin emiterea actelor administrativ fiscale anulate, respectiv nu este dovedita legatura de cauzalitate dintre acestea.

Pe de alta parte, in stabilirea prejudiciului suferit ca si a legaturii de cauzalitate trebuie avuta in vedere natura juridica a actelor administrativ fiscale anulate si in consecinta aplicabilitatea in cauza a dispozitiilor legii speciale in materie respectiv prevederile Codului fiscal si a codului de procedura fiscala, potrivit carora pentru sumele nedatorate respectiv nerestituite sau nerambursate in termenul legal contribuabilul are dreptul la dobanda, conform dispozitiilor art.124 alin.(1) din Codul de procedura fiscala.

In fapt aceasta dobanda reprezinta o sanctiune menita sa acopere beneficiul nerealizat de catre creditor - respectiv societatea reclamanta - care a fost in imposibilitate de a dispune de sumele respective ca urmare a stabilirii eronate a obligatiilor fiscale fiind echivalenta cu dispozitiile art.1088 Cod civil, potrivit carora in cazul neexecutarii unei obligatii care au ca obiect o suma de bani, creditorul nu poate sa ceara cu titlu de daune decat dobanda legala.

De altfel, sumele nedatorate, au fost restituite recurentei-reclamante la data de 27.07.2009 urmare a hotararii irevocabile, astfel ca prejudiciul efectiv cauzat, a fost acoperit integral.

Mai mult, asa cum rezulta din materialul probator administrat in cauza recurenta-reclamanta a promovat alte doua actiuni in instanta avand ca obiect acordarea de dobanzi pentru restituirea cu intarziere a sumelor nelegal retinute.

Avand in vedere aceste considerente, Inalta Curte constata ca recursurile formulate de recurentele-parate sunt fondate si urmeaza a fi admise intrucat prin admiterea in parte a actiunii reclamantei si obligarea la plata sumelor solicitate cu titlu de despagubiri, instanta a pronuntat o hotarare netemeinica si nelegala, in cauza fiind incident motivul de recurs prevazut de dispozitiile art.304 pct.9.

Instanta a retinut ca fiind indeplinite conditiile prevazute de dispozitiilor art.19 din Legea nr.554/2004 republicat desi in cauza nu s-a dovedit legatura de cauzalitate intre actele administrativ fiscale anulate (decizia de impunere nr.268/27.06.2008 precum si raportul de inspectie fiscala nr.14513 din 27.06.2008) si prejudiciul pretins suferit de catre reclamant.

Astfel in ceea ce priveste cheltuielile de judecata compuse din taxe de timbru achitate 96,05 si onorarii platite catre cabinete de avocatura in suma de 315.660,74 lei valori actualizate conform expertizei efectuate in cauza in mod gresit instanta de fond a retinut ca aceste sume reprezinta un prejudiciu determinat prin emiterea actelor fiscale anulate pentru care a dispus angajarea raspunderii patrimoniale a paratilor, ignorand faptul ca reclamanta avea posibilitatea legala de a solicita acordarea acestor cheltuieli, cu ocazia solutionarii cauzelor in temeiul dispozitiilor art.274 Cod procedura civila, acestea reprezentand un accesoriu al actiunii principale ori sa solicite acordarea acestor cheltuieli pe cale separata, in conditiile dreptului comun.

Nici in ceea ce priveste suma de 315.669,74 lei reprezentand valoarea actualizata a indisponibilizarii sumei de 2.000.000 lei achitata de recurenta - reclamanta cu titlu de cautiune in vederea solutionarii cererii de suspendare, nu se poate retine ca fiind indeplinite conditiile angajarii raspunderii patrimoniale a partilor, indisponibilizarea sumei respective ca si restituirea acesteia fiind dispusa in conformitate cu dispozitiile legale incidente in cauza, respectiv dispozitiile art.215 Cod procedura fiscala si art.7231 Cod procedura civila astfel ca nu se poate aprecia ca fiind un prejudiciu determinat de emiterea actelor fiscale anulate.

In ceea ce priveste suma de 14.419.407,19 lei reprezentand valoarea actualizata a cheltuielilor efectuate pentru preintampinarea deschiderii procedurii de insolventa ca si pentru reluarea activitatii, se constata ca nu a fost dovedita legatura de cauzalitate cu emiterea actelor administrativ fiscale anulate, respectiv faptul ca societatea ar fi urmat sa intre in incapacitate de plata ca o urmare directa a emiterii acestora.

Cu privire la recursul declarat de catre recurenta - reclamanta Curtea constata ca acesta este nefondat, instanta de fond apreciind si retinand in mod corect ca nu se poate angaja raspunderea patrimoniala a autoritatilor parate intrucat intre pretinsele prejudicii retinute si actualizate prin raportul de expertiza si emiterea actelor administrativ fiscale constatate ca fiind nelegale, nu exista o legatura de cauzalitate, iar in cazul penalitatilor de intarziere nu a fost dovedita achitarea acestora si nici faptul ca aceste penalitati de intarziere in achitarea facturilor s-ar fi datorat emiterii actelor fiscale nelegale.

Avand in vedere toate aceste considerente, in conformitate cu dispozitiilor art.312 alin .(1)-(3) Cod procedura civila Inalta Curte a respins recursul declarat de reclamanta SC``RS``SA ca nefondat, si a admis recursurile declarate de recurentii-parati, modificand in parte sentinta atacata in sensul ca a respins ca neintemeiata cererea privind obligarea paratilor la plata catre reclamanta a sumei de 16.743.312,07 lei reprezentand despagubiri materiale si la plata sumei reprezentand cheltuieli de judecata si a mentinut celelalte dispozitii ale sentintei atacate.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 5036 din 16 noiembrie 2010


Citeşte mai multe despre:    Depagubiri    Legea 554/2004    TVA
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Litigiile intemeiate pe Legea contenciosului administrativ sunt de compenteta tribunalului cand au ca finalitate analiza unui raport juridic de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. 192/2020 din 12.03.2020

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii publice emitente
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Conditiile de exercitare a actiunii directe in contencios administrativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1792/2019

Decizia CCR nr. 335/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Exceptia de nelegalitate a actului administrativ cu caracter individual poate fi invocata direct in recurs
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Act emis de seful unei misiuni civile a Uniunii Europene. Lipsa caracterului de act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 84 din 22 ianuarie 2016

Imobil preluat de stat fara just titlu. Certificat de atestare a dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 107 din 22 ianuarie 2016

Invocarea exceptiei de nelegalitate. Aplicarea in timp a prevederilor art. 4 din Legea 554/2004
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 615 din 29 martie 2016

Cariera judecatorilor si procurorilor. Cereri de transfer la schimb
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 6114 din 11 septembrie 2013

Criterii de stabilire a caracterului unui act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1718 din 26 februarie 2013Articole Juridice

Reglementarea administratiei publice, centrale si locale, in Noul Cod Administrativ (II)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale – intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea 554/2004 carmuieste litigiul de drept fiscal
Sursa: Ursuleas Ionut, Secretar U.A.T

Cum se poate contesta o sanctiune a ANSPDCP (Autoritatii de supraveghere)?
Sursa: EuroAvocatura.ro

[Av. muncii] Anuntul privind concursul pentru ocuparea unei functii publice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Admisibilitatea actiunii in anulare a Certificatului de Urbanism
Sursa: EuroAvocatura.ro

Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea-corectia ajustarilor-regularizarea taxei pe valoarea adaugata
Sursa: EuroAvocatura.ro