Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Conditiile si efectele suspendarii judecarii cauzei in temeiul dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 85/200

Conditiile si efectele suspendarii judecarii cauzei in temeiul dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 85/200

  Publicat: 06 Nov 2015       4805 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
In cazul in care reclamantul nu a investit instanta cu o actiune in realizarea unei creante asupra unei societati fata de care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei, pretentiile acestuia privind doar constatarea desfasurarii unor raporturi de munca, este gresita solutia instantei de suspendare a judecarii cauzei in temeiul dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006, motivat de faptul ca s-a dispus deschiderea procedurii insolventei impotriva altei societati decat cea asupra careia se urmarea realizarea unor creante, incheierea astfel pronuntata fiind data cu aplicarea gresita a acestor dispozitii legale.

Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Prevazuta in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, masura temporara a procesului penal luata de instanta de judecata, cand se constata, pe baza unei expertize medicale, ca inculpatul sufera de o boala grava, care il impiedica sa participe la judecata.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Denumire data monedei unice europene.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Prevazuta in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, masura temporara a procesului penal luata de instanta de judecata, cand se constata, pe baza unei expertize medicale, ca inculpatul sufera de o boala grava, care il impiedica sa participe la judecata.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Prevazuta in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, masura temporara a procesului penal luata de instanta de judecata, cand se constata, pe baza unei expertize medicale, ca inculpatul sufera de o boala grava, care il impiedica sa participe la judecata.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, masura temporara a procesului penal luata de instanta de judecata, cand se constata, pe baza unei expertize medicale, ca inculpatul sufera de o boala grava, care il impiedica sa participe la judecata.
Valori de incasat din vanzari pe credit, de bunuri rezultate din exploatare (produse, lucrari, servicii). Sunt generate de ciclul de exploatare al intreprinderii
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Recursul are ca obiect incheierea din 15.04.2014, prin care Curtea de Apel Timisoara, Sectia de litigii de munca si asigurari sociale, in baza art. 36 din Legea nr. 85/2006, a suspendat judecarea apelului declarat de reclamantul P.I. impotriva sentintei civile nr. 2832/12.12.2013, pronuntata de Tribunalul Timis, Sectia I civila in contradictoriu cu paratele SC C. SA si SC C.F.T. SRL.


In motivarea caii de atac, recurenta a sustinut ca incheierea atacata a fost data cu aplicarea gresita a normelor de drept material; a fost invocat, astfel, motivul de casare prevazut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.


In concret, a aratat ca incheierea atacata a fost pronuntata cu aplicarea gresita a prevederilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 conform carora ``de la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale"; or, in speta, instanta nu a fost investita cu o actiune in realizarea unei creante asupra intimatei SC C. SA (societate fata de care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei), ci cu una in constatare.


Astfel, recurenta a aratat ca pretentiile fata de SC C. SA se rezuma la constatarea desfasurarii unor raporturi de munca, nevizand realizarea unor creante asupra acesteia, singurele drepturi de creanta invocate de reclamant privind exclusiv pe parata SC C.F.T. SRL, societate fata de care nu a fost deschisa procedura insolventei.


In acest context, recurenta a apreciat ca nu opera suspendarea judecatii procesului in temeiul art. 36 din Legea nr. 85/2006, curtea de apel pronuntand incheierea atacata cu aplicarea gresita a textului de lege mai sus mentionat.


Inalta Curte, in temeiul art. 493 alin. (2) C. proc. civ., a procedat la intocmirea raportului asupra admisibilitatii in principiu a recursului.


Apreciind ca cererea de recurs indeplineste atat conditiile de forma intrinseci, cat si cele extrinseci statuate de art. 486 alin. (1) si (2) C. proc. civ., iar criticile formulate se circumscriu motivului de casare invocat, respectiv art. 488 alin. (1) pct. 8 din acelasi Cod, magistratul-asistent raportor a apreciat ca recursul este admisibil in principiu.


La 13.02.2015, recurenta-parata si intimata-parata au depus puncte de vedere la raport, aratand ca sunt de acord cu argumentele prezentate de raportor.


Prin incheierea din 24.04.2015, Inalta Curte a admis in principiu recursul si a fixat termen pentru solutionarea pe fond a acestuia la 05.06.2015.


Astazi, in sedinta publica, in aplicarea art. 489 C. proc. civ., Inalta Curte, constatand ca norma legala a carei aplicare gresita se invoca este una de procedura, iar nu de drept material, a reincadrat motivul de casare invocat de recurenta in cel prevazut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ.


Astfel, analizand recursul prin prisma motivului de casare prevazut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., Inalta Curte retine urmatoarele:


Potrivit prevederilor art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., casarea unei hotarari se poate cere cand, prin hotararea data, instanta a incalcat regulile de procedura a caror nerespectare atrage sanctiunea nulitatii.


Avand in vedere ca textul de lege nu face distinctie intre nulitatea absoluta si cea relativa, nulitatea conditionata si cea neconditionata de existenta unei vatamari, orice pretinsa incalcare a unei reguli de procedura, indiferent de regimul sau juridic, va fi analizata din perspectiva art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ.


In concret, recurenta a aratat ca incheierea atacata a fost pronuntata cu aplicarea gresita a prevederilor art. 36 din Legea nr. 85/2006.


Astfel, potrivit art. 36 din Legea nr. 85/2006, ``de la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale."


Inalta Curte constata insa ca, in speta, instanta nu a fost investita cu o actiune in realizarea unei creante asupra intimatei SC C. SA, societate fata de care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei.


Aceasta intrucat, prin cererea de chemare in judecata, asa cum a fost precizata, intimatul-reclamant a solicitat sa se constate ca a desfasurat raporturi de munca cu SC C. SA, anularea, iar in subsidiar, rezilierea contractului de formare profesionala ``type rating" nr. 251/29.04.2011 incheiat cu SC C.F.T. SRL si obligarea acestei din urma societati la restituirea sumei de 26.700 euro.


Prin urmare, in mod gresit a procedat curtea de apel la suspendarea judecatii cauzei, in conditiile in care pretentiile reclamantului fata de SC C. SA se rezuma la constatarea desfasurarii unor raporturi de munca, nevizand realizarea unor creante asupra acesteia, singurele drepturi de creanta invocate privind exclusiv pe SC C.F.T. SRL, societate fata de care nu a fost deschisa procedura generala a insolventei.


Astfel, Inalta Curte a apreciat ca fiind intemeiate criticile recurentei vizand gresita aplicare a art. 36 din Legea nr. 85/2006.


In alta ordine de idei, se impune subliniat ca suspendarea judecatii in baza art. 36 din Legea nr. 85/2006, motivat de faptul ca impotriva SC C. SA s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei, releva faptul ca instanta nu a procedat la coroborarea situatiei de fapt cu probele administrate in cauza si cu regulile de drept procesual, de o maniera care sa conduca in mod logic la solutia pronuntata.


Or, obligatia de motivare, statuata la art. 425 alin. (1) lit. b) C. proc. civ., impune o apreciere intotdeauna atasata de natura cauzei, de circumstantele acesteia, stilul judiciar si tipologia actului de justitie; motivarea unei hotarari trebuie, deci, inteleasa ca un silogism logic, de natura a explica inteligibil hotararea luata.


In speta, insa, analiza incheierii atacate conduce spre concluzia ca aceasta cuprinde motive straine de natura pricinii, instanta dispunand suspendarea judecatii cauzei motivat de faptul ca s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva altei societati decat cea asupra careia se urmarea realizarea unor creante .


De aceea, instanta suprema a apreciat ca incheierea atacata a fost pronuntata cu incalcarea regulilor de procedura, fiind astfel incident motivul de recurs prevazut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ.


Asa fiind, Inalta Curte, in temeiul art. 497 C. proc. civ., a admis recursul declarat de recurenta-parata SC C. SA, prin administrator judiciar RTZP SPRL, a casat incheierea atacata si a trimis cauza aceleiasi instante, pentru continuarea judecatii.Nota: Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei a fost abrogata de Legea nr. 85/2014 la data de 28 iunie 2014.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1562 din 5 iunie 2015


Citeşte mai multe despre:    ICCJ    Legea nr. 85/2006    drept comercial    procedura insolventei    suspendarea judecarii cauzei    NCPC    Legea nr. 85/2014    litigii de munca    actiune in constatare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Stabilirea salariului la nivelul maxim aflat in plata prin raportare la indemnizatiile de care beneficiaza personalul cu atributii in domeniul asistentei sociale
Pronuntaţă de: Decizia nr. 484/9 martie 2018 a Curtii de Apel Galati

Validarea deciziilor acordarea de despagubiri privind acordarea de despagubiri pentru bunurile abandonate in Bulgaria de catre persoanele refugiat in baza Tratatului dintre Romania Bulgaria
Pronuntaţă de: Decizia nr. 420/27 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Expropriere de fapt. Conditii si efecte. „Asteptare legitima” de recuperare a unei investitii, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 241/24.06.2020

Functionari publici. Contestatie decizie de incetare de drept a raportului de serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 149/26.02.2020Articole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Acoperirea prejudiciilor morale si materiale ca urmare a nerespectarii regulilor de sanatate si securitate in munca. Criterii si conditii de acordare a daunelor-interese
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea comitentului (angajatorului) pentru fapta prepusului (salariatului) in cazul accidentelor de munca. Jurisprudenta si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea dispozitiilor privind salarizarea la acelasi nivel pentru activitate desfasurata in aceleasi conditii a personalului platit din fonduri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Momentul pana la care poate fi emisa decizia de sanctionare disciplinara. Doctrina si practica relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim