Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » In cazul conflictului negativ de competenta instanta de trimitere nu poate analiza din nou exceptia de necompetenta de ordine privata

In cazul conflictului negativ de competenta instanta de trimitere nu poate analiza din nou exceptia de necompetenta de ordine privata

  Publicat: 10 Nov 2015       1193 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este o metoda care se utilizeaza in evaluarea unor proiecte de investitii si care foloseste tehnica actualizarii.
Potrivit dispozitiilor art. 130 alin. (3) C. proc. civ., necompetenta de ordine privata poate fi invocata doar de catre parat prin intampinare sau, daca intampinare nu este obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante.
In conditiile in care paratul invoca, in mod procedural, prin intampinare, exceptia de necompetenta de ordine privata, instanta de trimitere nu mai poate analiza din nou aceeasi exceptie, indiferent daca ar fi pusa in discutie din oficiu sau ca urmare a unei solicitari a partilor, fiind depasit momentul procedural stabilit de legiuitor pentru o asemenea analiza .

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este o metoda care se utilizeaza in evaluarea unor proiecte de investitii si care foloseste tehnica actualizarii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

In consecinta, in urma declinarii de competenta dispusa de prima instanta, instanta de trimitere este obligata sa solutioneze litigiul cu care a fost investita, ea neavand dreptul sa invoce, din oficiu, exceptia de necompetenta teritoriala de ordin privat.


Prin actiunea inregistra pe rolul Judecatoriei Timisoara la data de 25.06.2016, reclamanta SC O.V.I.G. SA a solicitat instantei, in contradictoriu cu paratii C.N.A.D.N.R. si Directia Regionala de Drumuri si Poduri T., obligarea paratelor la plata sumei de 4312,34 lei cu titlu de indemnizatie de asigurare si dobanda legala; cu cheltuieli de judecata .


In drept actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 136/1995, art. 998-999 C. civ. si ale O.G. nr. 13/2011.


Parata C.N.A.D.N.R. - prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri T. a formulat intampinare, prin intermediul careia a invocat exceptia necompetentei teritoriale a instantei, solicitand declinarea competentei instantei catre Judecatoria Petrosani, avand in vedere locul producerii accidentului.


Prin sentinta civila nr. 16142 din 05.11.2014 pronuntata de Judecatoria Timisoara, instanta a admis exceptia necompetentei teritoriale si a dispus declinarea competentei de judecata Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.


Pentru a dispune astfel, instanta a luat in considerare dispozitiile art. 107 C. proc. civ., raportat la dispozitiile art. 113 C. proc. civ., si, avand in vedere faptul ca reclamanta nu a facut dovada faptului ca paratul Directia Regionala de Drumuri si Poduri T. a fost chemata in judecata in nume propriu, ci in calitate de reprezentant al C.N.A.D.N.R. al carui sediu se afla in circumscriptia Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.


Primind dosarul, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a invocat, din oficiu, exceptia necompetentei teritoriale, retinand urmatoarele:


In conformitate cu dispozitiile art. 107 alin. (1) C. proc. civ., cererea de chemare in judecata se introduce la instanta in a carei circumscriptie domiciliaza sau are sediul paratul. Totodata, potrivit art. 112 C. proc. civ., cererea de chemare in judecata a mai multor parati poate fi introdusa la instanta competenta pentru oricare dintre acestia.


Astfel cum rezulta din chiar actiunea formulata de reclamanta, in indeplinirea indatoririi de a stabili cadrul procesual referitor la parti, in conformitate cu dispozitiile art. 194 C. proc. civ., reclamanta a indicat ca intelege sa solicite chemarea in judecata, in calitate de parate, atat a paratei C.N.A.D.N.R., precum si paratei Directia Regionala de Drumuri si Poduri T.


Prin urmare, raportat la caracterul alternativ al competentei instituita de dispozitiile art. 112 C. proc. civ., constatand ca in virtutea principiului disponibilitatii instanta nu poate face aprecieri cu privire la vointa reclamantei de a chema o anumita persoana in judecata, cat timp acea persoana a fost indicata expres in actiune, capacitatea/calitatea acesteia urmand a fi solutionata ulterior citarii ambelor parate indicate, instanta a retinut ca de la data la care reclamanta si-a exprimat optiunea de a sesiza Judecatoria Timisoara, in circumscriptia careia isi are sediul parata Directia Regionala de Drumuri si Poduri T., aceasta a devenit singura instanta competenta sa solutioneze prezenta actiune . Faptul ca si Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti ar fi fost competenta nu prezinta relevanta in conditiile in care anterior a fost sesizata o alta instanta competenta, in conformitate cu dispozitiile art. 112 C. proc. civ.


Fata de aceste aspecte, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, prin sentinta civila nr. 1276/2015 din 27 ianuarie 2015, a admis exceptia necompetentei teritoriale; a declinat competenta de solutionare a actiunii in favoarea Judecatoriei Timisoara; in temeiul art. 135 alin. (1) C. proc. civ. a constatat ivit conflictul negativ de competenta si a inaintat dosarul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in vederea solutionarii conflictului de competenta .


Cu privire la conflictul negativ de competenta, cu a carui judecata a fost legal sesizata in baza art. 135 alin. (1) raportat la art. 133 pct. 1 C. proc. civ., Inalta Curte a retinut urmatoarele:


In prezenta cauza, instanta a fost investita cu o actiune avand ca obiect obligarea paratelor la plata sumei de 3827,97 lei cu titlu de indemnizatie asigurare si a sumei de 484,37 lei cu titlu de dobanda legala calculata de la data de 23.12.2011 si pana la data de 15.06.2014 si dobanda legala in continuare pana la data platii efective a debitului, cu cheltuieli de judecata .


Potrivit dispozitiilor art. 115 C. proc. civ., in materia cererilor in despagubiri, reclamantul are la dispozitie patru instante deopotriva competente.


In raport de aceste precizari, se constata ca in speta se pune in discutie exceptia necompetentei teritoriale de ordine privata, care se supune dispozitiilor art. 130 alin. (3) C. proc. civ.


Potrivit dispozitiilor art. 130 alin. (3) C. proc. civ.: ``Necompetenta de ordine privata poate fi invocata doar de catre parat prin intampinare sau, daca intampinare nu este obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante".


Intrucat aceste norme sunt de competenta teritoriala relativa, nesocotirea lor putea fi invocata pe calea exceptiei de necompetenta numai de catre parat si numai pana la prima zi de infatisare, in caz contrar instanta sesizata ramanand competenta sa judece litigiul.


In speta, in fata primei instante sesizate (Judecatoria Timisoara) parata a invocat exceptia necompetentei teritoriale, analizata de catre instanta, care a constatat ca in cauza nu sunt incidente alte dispozitii care sa stabileasca o competenta exclusiva in favoarea Judecatoriei Timisoara.


In raport de aceste considerente, de obiectul cererii de chemare in judecata, Inalta Curte a apreciat ca actiunea dedusa judecatii este o actiune personala, guvernata de norme cu caracter de ordine privata ce reglementeaza materia competentei teritoriale alternative, in baza carora reclamanta are optiunea alegerii intre mai multe instante deopotriva competente, dreptul de a contesta alegerea revenind exclusiv paratului in conditiile prevazute de dispozitiile art. 130 alin. (3) C. proc. civ.


Urmare a declinarii de competenta, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a ramas competenta sa judece litigiul, ea neavand dreptul sa invoce, din oficiu, exceptia de necompetenta teritoriala relativa, cum gresit s-a procedat in cauza.


Se retine ca legiuitorul a reformat sistemul exceptiilor de necompetenta in scopul declarat de asigurare a celeritatii solutionarii cauzelor. In noua viziune legislativa, doar exceptiile de necompetenta de ordine publica pot fi invocate din oficiu de catre judecator, in timp ce exceptiile de necompetenta de ordine privata raman in sarcina paratului sub aspectul invocarii lor.


In conditiile in care paratul invoca, in mod procedural, prin intampinare, exceptia de necompetenta de ordine privata, instanta de trimitere nu mai poate analiza din nou aceeasi exceptie, indiferent daca ar fi pusa in discutie din oficiu sau ca urmare a unei solicitari a partilor, fiind depasit momentul procedural stabilit de legiuitor pentru o asemenea analiza .


In consecinta, in urma declinarii de competenta dispusa de prima instanta, instanta de trimitere este obligata sa solutioneze litigiul cu care a fost investita, cu exceptia necompetentei de ordine publica, invocata in conditiile art. 130 alin. (1) C. proc. civ.


Asa fiind, Inalta Curte a stabilit competenta teritoriala de judecare a cauzei in prima instanta in favoarea Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.


Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1054 din 2 aprilie 2015


Citeşte mai multe despre:    ICCJ    drept procesual civil    competenta instantelor    actiune in despagubiri    competenta teritoriala    conflict negativ de competenta    exceptia de necompetenta    competenta teritoriala alternativa    Legea nr. 136/1995    O.G. nr. 13/2011    Codul de procedura civilaComentează: In cazul conflictului negativ de competenta instanta de trimitere nu poate analiza din nou exceptia de necompetenta de ordine privata
Alte Speţe

Decizia CCR referitoare la subiectul activ al infractiunii de spalare de bani
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Dezlegarea unei chestiuni de drept. Cazurile si efectele reducerii limitei de pedeapsa martorului denuntator in temeiul art. 19 din Legea nr. 682/2002
Pronuntaţă de: ICCJ

Decizia ICCJ 5/2017. Medicul sef de sectie din cadrul unui spital public are calitatea de functionar public in sensul legii penale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 1/2017, privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Credite in Franci elvetieni. Informare privind riscul ratei de schimb valutar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Demisie pentru nerespectarea obligatiilor contractuale de catre angajator. Obligarea indeplinirii de sarcini din afara competentei profesionale
Pronuntaţă de: Tribunalul G, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 98 din 05.02.2016

Anularea deciziei de concediere. Reintegrarea salariatului pe postul detinut anterior concedierii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 132 din 03.03.2016

Angajarea raspunderii contractuale a angajatorului. Nedovedirea legaturii de cauzalitate intre fapta si prejudiciu
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita, Sectia I Civila, Complet specializat in solutionarea litigiilor de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 1152 din 28.06.2016

Individualizarea netemeinica a sanctiunii disciplinare. Inlocuirea cu avertisment
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi, Sectia I Civila, Sentinta nr. 1085/2016 din 15.06.2016

Fisa de aptitudini necontestata de catre salariat, temei suficient pentru constatarea de catre angajator a inaptitudinii fizice sau psihice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova, Sectia I Civila, Decizie nr. 3067/2016 din 08.06.2016

Desfiintarea aparenta, fictiva, a postului ocupat de salariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta, Sectia I Civila, Decizia nr. 721/CM din 11.09.2013Articole Juridice

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept scutirea de la plata taxei de timbru in calea de atac
Sursa: Av. Gherasim Andrei-Gheorghe

ICCJ. Comunicarea deciziei de concediere prin posta electronica
Sursa: euroavocatura

ICCJ. Decizia de concediere nu mai poate fi revocata dupa comunicarea acesteia catre salariat
Sursa: EuroAvocatura.ro

ICCJ. La incheierea contractelor privind patrimoniul societatii nu este necesara hotararea AGA ori a celuilalt administrator
Sursa: Euroavocatura.ro