Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » In cazul conflictului negativ de competenta instanta de trimitere nu poate analiza din nou exceptia de necompetenta de ordine privata

In cazul conflictului negativ de competenta instanta de trimitere nu poate analiza din nou exceptia de necompetenta de ordine privata

  Publicat: 10 Nov 2015       1378 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este o metoda care se utilizeaza in evaluarea unor proiecte de investitii si care foloseste tehnica actualizarii.
Potrivit dispozitiilor art. 130 alin. (3) C. proc. civ., necompetenta de ordine privata poate fi invocata doar de catre parat prin intampinare sau, daca intampinare nu este obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante.
In conditiile in care paratul invoca, in mod procedural, prin intampinare, exceptia de necompetenta de ordine privata, instanta de trimitere nu mai poate analiza din nou aceeasi exceptie, indiferent daca ar fi pusa in discutie din oficiu sau ca urmare a unei solicitari a partilor, fiind depasit momentul procedural stabilit de legiuitor pentru o asemenea analiza .

Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este o metoda care se utilizeaza in evaluarea unor proiecte de investitii si care foloseste tehnica actualizarii.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

In consecinta, in urma declinarii de competenta dispusa de prima instanta, instanta de trimitere este obligata sa solutioneze litigiul cu care a fost investita, ea neavand dreptul sa invoce, din oficiu, exceptia de necompetenta teritoriala de ordin privat.


Prin actiunea inregistra pe rolul Judecatoriei Timisoara la data de 25.06.2016, reclamanta SC O.V.I.G. SA a solicitat instantei, in contradictoriu cu paratii C.N.A.D.N.R. si Directia Regionala de Drumuri si Poduri T., obligarea paratelor la plata sumei de 4312,34 lei cu titlu de indemnizatie de asigurare si dobanda legala; cu cheltuieli de judecata .


In drept actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 136/1995, art. 998-999 C. civ. si ale O.G. nr. 13/2011.


Parata C.N.A.D.N.R. - prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri T. a formulat intampinare, prin intermediul careia a invocat exceptia necompetentei teritoriale a instantei, solicitand declinarea competentei instantei catre Judecatoria Petrosani, avand in vedere locul producerii accidentului.


Prin sentinta civila nr. 16142 din 05.11.2014 pronuntata de Judecatoria Timisoara, instanta a admis exceptia necompetentei teritoriale si a dispus declinarea competentei de judecata Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.


Pentru a dispune astfel, instanta a luat in considerare dispozitiile art. 107 C. proc. civ., raportat la dispozitiile art. 113 C. proc. civ., si, avand in vedere faptul ca reclamanta nu a facut dovada faptului ca paratul Directia Regionala de Drumuri si Poduri T. a fost chemata in judecata in nume propriu, ci in calitate de reprezentant al C.N.A.D.N.R. al carui sediu se afla in circumscriptia Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.


Primind dosarul, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a invocat, din oficiu, exceptia necompetentei teritoriale, retinand urmatoarele:


In conformitate cu dispozitiile art. 107 alin. (1) C. proc. civ., cererea de chemare in judecata se introduce la instanta in a carei circumscriptie domiciliaza sau are sediul paratul. Totodata, potrivit art. 112 C. proc. civ., cererea de chemare in judecata a mai multor parati poate fi introdusa la instanta competenta pentru oricare dintre acestia.


Astfel cum rezulta din chiar actiunea formulata de reclamanta, in indeplinirea indatoririi de a stabili cadrul procesual referitor la parti, in conformitate cu dispozitiile art. 194 C. proc. civ., reclamanta a indicat ca intelege sa solicite chemarea in judecata, in calitate de parate, atat a paratei C.N.A.D.N.R., precum si paratei Directia Regionala de Drumuri si Poduri T.


Prin urmare, raportat la caracterul alternativ al competentei instituita de dispozitiile art. 112 C. proc. civ., constatand ca in virtutea principiului disponibilitatii instanta nu poate face aprecieri cu privire la vointa reclamantei de a chema o anumita persoana in judecata, cat timp acea persoana a fost indicata expres in actiune, capacitatea/calitatea acesteia urmand a fi solutionata ulterior citarii ambelor parate indicate, instanta a retinut ca de la data la care reclamanta si-a exprimat optiunea de a sesiza Judecatoria Timisoara, in circumscriptia careia isi are sediul parata Directia Regionala de Drumuri si Poduri T., aceasta a devenit singura instanta competenta sa solutioneze prezenta actiune . Faptul ca si Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti ar fi fost competenta nu prezinta relevanta in conditiile in care anterior a fost sesizata o alta instanta competenta, in conformitate cu dispozitiile art. 112 C. proc. civ.


Fata de aceste aspecte, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, prin sentinta civila nr. 1276/2015 din 27 ianuarie 2015, a admis exceptia necompetentei teritoriale; a declinat competenta de solutionare a actiunii in favoarea Judecatoriei Timisoara; in temeiul art. 135 alin. (1) C. proc. civ. a constatat ivit conflictul negativ de competenta si a inaintat dosarul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in vederea solutionarii conflictului de competenta .


Cu privire la conflictul negativ de competenta, cu a carui judecata a fost legal sesizata in baza art. 135 alin. (1) raportat la art. 133 pct. 1 C. proc. civ., Inalta Curte a retinut urmatoarele:


In prezenta cauza, instanta a fost investita cu o actiune avand ca obiect obligarea paratelor la plata sumei de 3827,97 lei cu titlu de indemnizatie asigurare si a sumei de 484,37 lei cu titlu de dobanda legala calculata de la data de 23.12.2011 si pana la data de 15.06.2014 si dobanda legala in continuare pana la data platii efective a debitului, cu cheltuieli de judecata .


Potrivit dispozitiilor art. 115 C. proc. civ., in materia cererilor in despagubiri, reclamantul are la dispozitie patru instante deopotriva competente.


In raport de aceste precizari, se constata ca in speta se pune in discutie exceptia necompetentei teritoriale de ordine privata, care se supune dispozitiilor art. 130 alin. (3) C. proc. civ.


Potrivit dispozitiilor art. 130 alin. (3) C. proc. civ.: ``Necompetenta de ordine privata poate fi invocata doar de catre parat prin intampinare sau, daca intampinare nu este obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante".


Intrucat aceste norme sunt de competenta teritoriala relativa, nesocotirea lor putea fi invocata pe calea exceptiei de necompetenta numai de catre parat si numai pana la prima zi de infatisare, in caz contrar instanta sesizata ramanand competenta sa judece litigiul.


In speta, in fata primei instante sesizate (Judecatoria Timisoara) parata a invocat exceptia necompetentei teritoriale, analizata de catre instanta, care a constatat ca in cauza nu sunt incidente alte dispozitii care sa stabileasca o competenta exclusiva in favoarea Judecatoriei Timisoara.


In raport de aceste considerente, de obiectul cererii de chemare in judecata, Inalta Curte a apreciat ca actiunea dedusa judecatii este o actiune personala, guvernata de norme cu caracter de ordine privata ce reglementeaza materia competentei teritoriale alternative, in baza carora reclamanta are optiunea alegerii intre mai multe instante deopotriva competente, dreptul de a contesta alegerea revenind exclusiv paratului in conditiile prevazute de dispozitiile art. 130 alin. (3) C. proc. civ.


Urmare a declinarii de competenta, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a ramas competenta sa judece litigiul, ea neavand dreptul sa invoce, din oficiu, exceptia de necompetenta teritoriala relativa, cum gresit s-a procedat in cauza.


Se retine ca legiuitorul a reformat sistemul exceptiilor de necompetenta in scopul declarat de asigurare a celeritatii solutionarii cauzelor. In noua viziune legislativa, doar exceptiile de necompetenta de ordine publica pot fi invocate din oficiu de catre judecator, in timp ce exceptiile de necompetenta de ordine privata raman in sarcina paratului sub aspectul invocarii lor.


In conditiile in care paratul invoca, in mod procedural, prin intampinare, exceptia de necompetenta de ordine privata, instanta de trimitere nu mai poate analiza din nou aceeasi exceptie, indiferent daca ar fi pusa in discutie din oficiu sau ca urmare a unei solicitari a partilor, fiind depasit momentul procedural stabilit de legiuitor pentru o asemenea analiza .


In consecinta, in urma declinarii de competenta dispusa de prima instanta, instanta de trimitere este obligata sa solutioneze litigiul cu care a fost investita, cu exceptia necompetentei de ordine publica, invocata in conditiile art. 130 alin. (1) C. proc. civ.


Asa fiind, Inalta Curte a stabilit competenta teritoriala de judecare a cauzei in prima instanta in favoarea Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.


Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1054 din 2 aprilie 2015


Citeşte mai multe despre:    ICCJ    drept procesual civil    competenta instantelor    actiune in despagubiri    competenta teritoriala    conflict negativ de competenta    exceptia de necompetenta    competenta teritoriala alternativa    Legea nr. 136/1995    O.G. nr. 13/2011    Codul de procedura civilaComentează: In cazul conflictului negativ de competenta instanta de trimitere nu poate analiza din nou exceptia de necompetenta de ordine privata
Alte Speţe

Rejudecarea cauzei. Lipsa motivarii hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 124 din 23 ianuarie 2019

RIL admis - sectiile civile ale tribunalelor sunt competente functional sa solutioneze apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii asupra contestatiilor formulate impotriva executarilor silite pornite in temeiul dispozitiilor art. 260 din Legea nr. 207/2015
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: stipularea clauzei penale in CIM sau intr-un act aditional al acestuia, prin care este evaluata paguba produsa angajatorului de salariat din vina si in legatura cu munca sa, este interzisa si este sanctionata cu nulitatea clauzei.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL: Decizia ICCJ nr. 4/2019 cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ 14/2019. RIL: competenta instantei de judecata sa solutioneze actiunea prin care expropriatul contesta despagubirile si solicita stabilirea acestora si obligarea expropriatorului la plata.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acoperirea prejudiciilor morale si materiale ca urmare a nerespectarii regulilor de sanatate si securitate in munca. Criterii si conditii de acordare a daunelor-interese
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea comitentului (angajatorului) pentru fapta prepusului (salariatului) in cazul accidentelor de munca. Jurisprudenta si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea dispozitiilor privind salarizarea la acelasi nivel pentru activitate desfasurata in aceleasi conditii a personalului platit din fonduri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Momentul pana la care poate fi emisa decizia de sanctionare disciplinara. Doctrina si practica relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor