Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Conflictul de legi in timp in cazul executarii silite

Conflictul de legi in timp in cazul executarii silite

  Publicat: 22 Nov 2015       2442 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Pentru rezolvarea conflictului de legi in cazul schimbarii reglementarilor in materia executarii silite, legiuitorul nu are in vedere data la care titlul a carui executare se urmareste a devenit sau putea deveni executoriu, ci data la care creditorul a sesizat organul de executare, conform art. 622 al. (2) NCPC.
Prin urmare, cum cererea de executare silita a fost depusa la biroul executorului judecatoresc inainte de intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, avand in vedere principiul neretroactivitatii legii civile, precum si prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 (legea de punere in aplicare a noului cod) si ale art. 24 teza ultima NCPC, procedurii executionale ii sunt aplicabile dispozitiile vechiului Cod de procedura civila.

Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Confirmare, prin hotarare judecatoreasca, a valabilitatii unei popriri.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
1. Datoria persoanei creditate.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Confirmare, prin hotarare judecatoreasca, a valabilitatii unei popriri.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,

Prin cererea inregistrata la Judecatoria Falticeni la 15 noiembrie 2013, creditoarea S.C. B. SA a solicitat in contradictoriu cu debitorul A.C. si cu tertul poprit comuna Draguseni, validarea popririi pana la concurenta sumei de 55.007,56 lei, compusa din 49.670,78 lei reprezentand debit restant si 5.336,78 lei reprezentand cheltuieli de executare plus dobanzi, in baza titlului executoriu reprezentat de biletul la ordin emis la data de 3 septembrie 2008, scadent la data de 2 iulie 2010.


In motivarea cererii, intemeiate in drept pe dispozitiile art. 789 C.proc.civ., creditoarea a sustinut ca de


la data de 16 august 2003, cand a fost comunicata comunei Draguseni adresa de infiintare a popririi, tertul poprit nu si-a indeplinit obligatiile ce-i reveneau in vederea efectuarii popririi.


Judecatoria Falticeni, prin sentinta civila nr. 162 din 23 ianuarie 2014, a admis exceptia necompetentei sale teritoriale, invocate din oficiu si a declinat competenta de solutionare a pricinii in favoarea Judecatoriei Iasi.


Pentru a pronunta aceasta hotarare, Judecatoria Falticeni a retinut ca in speta sunt incidente dispozitiile art. 650 alin. (1) C.proc.civ. si avand in vedere ca poprirea a fost infiintata la 13 august 2013 in dosarul de executare nr. x7/2003, a constatat ca instanta de executare este judecatoria in circumscriptia careia se afla biroul executorului judecatoresc care face executarea, in speta Judecatoria Iasi.


Judecatoria Iasi, Sectia civila, prin sentinta nr. 5991 din 24 aprilie 2014, a admis exceptia necompetentei teritoriale, invocata din oficiu, si a declinat competenta in favoarea Judecatoriei Pascani.


Prin considerentele acestei sentinte, Judecatoria Iasi a retinut ca, in speta, competenta ar fi trebuit declinata in favoarea Judecatoriei Pascani, care este instanta de executare ce trebuia sesizata conform art. 789 alin. (1) C.proc.civ. pentru validarea popririi, avand in vedere ca aceasta a incuviintat executarea silita, prin incheierea din Camera de consiliu din 5 martie 2013.


Judecatoria Pascani, prin sentinta civila nr. 250 din 22 ianuarie 2015, a admis exceptia necompetentei teritoriale invocata de debitorul A.C. si a declinat in favoarea Judecatoriei Falticeni competenta de solutionare a cererii de validare a popririi.


Constatand intervenit conflictul negativ de competenta, Judecatoria Pascani a inaintat cauza la Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii regulatorului de competenta si a suspendat judecata pana la solutionarea conflictului.


Pentru a pronunta aceasta hotarare, Judecatoria Pascani a retinut ca cererea e executare silita a fost adresata de creditoarea S.C. B. SA Biroului Executorului Judecatoresc la 15 ianuarie 2013, inainte de intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, astfel ca sunt aplicabile dispozitiile art. 453 alin. (1) din vechiul Cod de procedura civila, coroborate cu cele ale art. 373 alin. (2), care prevad o competenta alternativa a executorului de la domiciliul debitorului sau sediul tertului poprit, alegerea instantei apartinand creditoarei, care a sesizat Judecatoria Falticeni.


Investita cu solutionarea conflictului negativ de competenta, Inalta Curte a constatat ca, in speta, competenta solutionarii cererii de validare a popririi revine Judecatoriei Falticeni, pentru considerentele ce succed:


Avand in vedere principiul neretroactivitatii legii civile, potrivit careia legea civila se aplica numai situatiilor ivite dupa adoptarea sa, iar nu si situatiilor trecute, precum si dispozitiile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 (legea de punere in aplicare a noului cod), cu modificarile ulterioare, Curtea retine ca dispozitiile noului Cod de procedura civila se aplica doar executarilor silite incepute dupa intrarea in vigoare a noii reglementari.


Potrivit art. 622 alin. (2) NCPC ``executarea silita incepe odata cu sesizarea organului de executare".


De asemenea, art. 24 teza ultima NCPC prevede ca ``legea noua se aplica numai executarilor silite incepute dupa intrarea acesteia in vigoare. Executarile silite incepute sub legea veche raman supuse acelei legi".


Pentru rezolvarea conflictului de legi in cazul schimbarii reglementarilor in materia executarii silite, legiuitorul nu are in vedere data la care titlul a carui executare se urmareste a devenit sau putea deveni executoriu, ci data la care creditorul a sesizat organul de executare, conform art. 622 alin. (2) NCPC.


In speta, dosarul executional nr. X7/2013 al BEJ M.F. s-a format in baza cererii de executare silita formulata de S.C. B. SA la data de 15 ianuarie 2013.


Prin urmare, in cauza sunt incidente dispozitiile vechiului Cod de procedura civila, respectiv dispozitiile art. 460, potrivit carora validarea popririi este de competenta instantei de executare, astfel cum este definita de art. 373 alin. (2) C.proc.civ., respectiv a judecatoriei in circumscriptia careia se va face executarea, in afara cazurilor in care legea dispune altfel.


Or, in situatia executarii silite prin poprire, instanta in raza careia are loc executarea este instanta de la sediul tertului poprit, in speta Judecatoria Falticeni.


Potrivit dispozitiilor art. 453 alin. (1) C.proc.civ., care instituie o norma alternativa de competenta ``poprirea se infiinteaza la cererea creditorului de executorul judecatoresc de la domiciliul sau sediul debitorului, ori de la domiciliul sau sediul tertului poprit", ceea ce inseamna ca optiunea alegerii instantei competente apartine creditorului, in speta acesta sesizand Judecatoria Falticeni, in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul tertul poprit Comuna Draguseni.


Prin urmare, nu prezinta relevanta in speta imprejurarea ca sediul Biroului Executorului Judecatoresc F.M. se situeaza in raza de competenta a Judecatoriei Iasi, in conditiile in care creditoarea SC B. SA a inteles sa sesizeze instanta de la sediul tertului poprit ca instanta unde urmeaza sa se faca executarea si nu pe cea de la domiciliul debitorului.


Pe aceste considerente, Curtea, in temeiul art. 22 alin. (3) C.proc.civ., a stabilit competenta solutionarii cererii de validare a popririi in favoarea Judecatoriei Falticeni.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 475 din 17 februarie 2015


Citeşte mai multe despre:    ICCJ    drept procesual civil    tert poprit    conflict negativ de competenta    conflictul de legi in timp    validarea popririi    titlu executoriu    exceptia necompetentei teritoriale    principiul neretroactivitatii legii civile    Legea nr. 76/2012    Codul civil    Codul de procedura civila
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii publice emitente
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Plata contravalorii concediului de odihna neefectuat. Achitarea sporului pentru munca suplimentara si muncii desfasurate in strainatate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel SUCEAVA - D E C I Z I A NR. 364 din 2 aprilie 2019

Cerere privind constatarea ca durata contractului de munca incheiat intre parti este de 8 h/zi. Reconstituirea vechimii in munca. Plata drepturilor salariale cuvenite si neachitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CONSTANTA - DECIZIA CIVILa NR. 342 din 05 noiembrie 2019

Contract de munca temporara. Calitatea procesuala a utilizatorului chemat in garantie de catre salariatul temporar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BACAU - DECIZIE Nr. 376 din 21 Septembrie 2020

Actiune in constatare. Incetarea nelegala a contractului individual de munca incheiat cu un agent de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BACAU - DECIZIE Nr. 703 din 21 Octombrie 2019

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electronice extinse
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Judecatorul care a participat la judecarea unei cauze nu poate participa la judecarea aceleiasi cauze intr-o cale extraordinara de atac, in etapa admisibilitatii in principiu (contestatie in anulare, revizuire si recurs in casatie)
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acoperirea prejudiciilor morale si materiale ca urmare a nerespectarii regulilor de sanatate si securitate in munca. Criterii si conditii de acordare a daunelor-interese
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea comitentului (angajatorului) pentru fapta prepusului (salariatului) in cazul accidentelor de munca. Jurisprudenta si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea dispozitiilor privind salarizarea la acelasi nivel pentru activitate desfasurata in aceleasi conditii a personalului platit din fonduri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Momentul pana la care poate fi emisa decizia de sanctionare disciplinara. Doctrina si practica relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu