Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Neefectuarea cercetarii disciplinare prealabile. Imposibilitatea probarii nevinovatiei

Neefectuarea cercetarii disciplinare prealabile. Imposibilitatea probarii nevinovatiei

  Publicat: 21 Feb 2017       1247 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin contestatia formulata si inregistrata sub nr. 2653/24. 06. 2015 pe rolul Tribunalului G., contestatorul N. C. a solicitat in contradictoriu cu intimata G. anularea deciziei de concediere nr. 172/15. 06. 2015, reintegrarea in functia detinuta anterior concedierii, plata unei despagubiri egala cu drepturile salariale majorate si a tuturor drepturilor salariale indexate si actualizate de la data concedierii pana la data concedierii, plata daunelor morale in cuantum de 10. 000 lei si plata cheltuielilor de judecata .

Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
(termen CNA). Orice eveniment, organizat sau neorganizat, care poate prezenta interes pentru o parte importanta a publicului si care este cuprins în lista aprobata de Consiliul National al Audiovizualului.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Serviciul de amator - serviciu de radiocomunicatii avand ca scop
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.

Motivandu-si in fapt contestatia a aratat ca la data de 15. 06. 2015, intimata a dispus concedierea sa in temeiul disp. art. 61 lit. "a`` din Codul muncii, decizie care i-a fost comunicata in data de 17 iunie 2015, dupa efectuarea serviciului.


Cu acea ocazie, intimata i-a inmanat doua rapoarte de informare, in care era consemnat faptul ca in data de 30. 05. 2015, ar fi fost depistat cu alcoolemie de 0,28%.


A mai sustinut contestatorul ca masura concedierii este nula, intrucat nu s-a efectuat cercetarea disciplinara si nu i s-a dat posibilitatea sa-si probeze nevinovatia.


De asemenea, a precizat ca decizia de concediere a fost emisa fara respectarea disp. art. 252 alin. 2 din Codul muncii, in sensul ca nu este descrisa fapta pe care ar fi savarsit-o.


In sustinerea contestatiei s-a folosit de proba cu inscrisuri si interogatoriul. A depus in copie decizia de concediere nr. 172/15. 06. 2015, contractul individual de munca nr. 68/09. 02. 2015, raportul de informare si raportul de eveniment .


In drept,a invocat disp. art. 78, art. 251, art. 253 si art. 266 din Codul muncii.


Intimata in termen legal a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea exceptiei nulitatii deciziei de concediere si respingerea contestatiei ca nefondata.


A sustinut ca, in baza Anexei 3 la contratul de prestari servicii nr. 1231/31.12.2014 incheiat cu International SRL G., tot angajatii intimatei primeau carduri de acces in cadrul Arcelor Mittal G. . Intrucat nu avea personal suficient pentru activitatile contractate cu International SRL G. a incheiat mai multe contracte individuale de munca pe perioada determinata, asa incat la data de 09. 02. 2015 contestatorul N. C. a fost angajat pe postul de masinist la masini pentru terasamente, pe o perioada de 6 luni, respectiv 10. 02. 2015 - 10.08.2015.


Cu aceasta ocazie, contestatorului i s-a adus la cunostinta fisa postului, dispozitiile Regulamentului Intern, regulile de lucru si consecintele nerespectarii acestora, faptul ca "este interzis in totalitate consumul de alcool, droguri sau medicamente ce pot reduce capacitatea de conducere`` si i s-a facut instructajul privind protectia muncii.


Intimata a mai sustinut ca in data de 14. 05. 2015, conform raportului intocmit de catre maistrul I. D., contestatorul a perturbat procesul de productie, in sensul ca nu a efectuat la timp lucrarile de reparatii la utilajele care lucrau pe platforma ArcelorMittal G., abatere pentru care a fost avertizat verbal si i s-au taiat 4 ore din programul de lucru din ziua respectiva.


La data de 18. 05. 2015, contestatorul nu a remediat defectiunea (pana) de la utilajul pe care il deservea si a plecat la garaj pentru a asculta muzica si a vorbi la telefon, sens in care s-a intocmit un referat.


De asemenea, a precizat intimata ca in data de 30. 05. 2015, contestatorul s-a prezentat la locul de munca sub influenta bauturilor alcoolice, ocazie cu care i s-a blocat cardul de acces si i s-a adus la cunostinta ca i se va desface contractul individual de munca .


In intervalul 01. 06. 2015 - 05. 06. 2015 contestatorul a fost in concediu medical, iar in momentul in care s-a prezentat la serviciu i s-a comunicat ca nu mai poate presta activitate, avand in vedere ca i s-a blocat cardul de acces din momentul in care a fost depistat sub influenta bauturilor alcoolice.


A mai sustinut intimata ca potrivit Regulamentului Intern, cercetarea disciplinara prealabila nu era obligatorie si ca au fost respectate dispozitiile referitoare la descrierea faptei atat timp cat fostul salariat cunostea faptul ca nu are voie sa consume bauturi alcoolice iar "sanctiunea aplicata in cazul incalcarii acestei reguli este desfacerea contractului individual de munca, fara vreo cercetare sau alta formalitate``.


In ceea ce priveste capatul de cerere prin care contestatorul a solicit plata daunelor morale, intimata a sustinut ca acesta nu a argumentat in ce fel i-a fost afectata cariera profesionala si care este legatura de cauzalitate intre fapta angajatorului si urmarea produsa prin desfacerea contractului de munca .


In combaterea sustinerilor contestatorului s-a folosit de proba cu inscrisuri si a depus in copie contractul de prestari servicii nr. 123/31.12.2014 - anexa 3, contractul individual de munca, fisa postului contestatorului, referatele intocmite in datele de 14. 05. 2015, 18. 05. 2015 si 30. 05. 2015.


In temeiul disp. art. 258 NCPC instanta a incuviintat proba cu inscrisuri .


Prezenta cerere este scutita de la plata taxei judiciare de timbru in temeiul disp. art. 270 Codul muncii.


Analizand si coroborand materialul probator administrat in prezenta cauza, instanta retine urmatoarele:


Contestatorul N. C. a incheiat cu societatea intimata un contract individual de munca pe o perioada determinata de 6 luni, respectiv 10. 02. 2015 - 10.08.2015 (fila 57 la dosar).


Prin decizia nr. 172/15. 06. 2015 (fila 12 la dosar), contestatorul a fost concediat in temeiul disp. art. 61 lit. "a`` din Codul muncii, incepand cu data de 15. 06. 2015.


Din continutul deciziei de concediere, instanta retine ca masura concedierii contestatorului a fost dispusa ca urmare a adresei nr. 1500/1862/15. 06. 2015 emisa de Arcelor Mittal (fila 39 la dosar).


Prin adresa indicata a fost inaintat raportul de informare evenimente de securitate si sanatate a muncii in urma activitatii de testate a alcoolemiei desfasurata in portile de acces, in care s-a consemnat faptul ca in data de 30. 05. 2015 in jurul orei 05,35, contestatorul N. C. a fost depistat cu o alcoolemie in aerul expirat de 0,28%.


In conformitate cu dispozitiile art. 267 alin. 1 din Codul muncii, sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute la art. 264 alin. (1) lit. a) din Codul muncii (ce se refera la sanctiunea avertismentului) nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.


A. . (4) al art. 267 din Codul muncii statueaza ca in cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul de a fi asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.


Cercetarea prealabila a faptei ce constituie abatere, ascultarea celui in cauza si verificarea sustinerilor facute de el in aparare inainte de aplicarea sanctiunii disciplinare sunt obligatorii, iar in cazul in care aceasta conditie legala nu a fost indeplinita, sanctiunea care intervine este nulitatea deciziei de desfacere disciplinara a contractului de munca .


De asemenea, potrivit art. 267 alin. (2) din Codul muncii, in vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.


Ratiunea pentru care legiuitorul, in art. 267 alin. (2) din Codul muncii, a inserat cerinta convocarii scrise, prin precizarea obiectului, datei, orei si locului intrevederii a fost aceea de a da posibilitatea salariatului de a-si pregati apararile si probele in cunostinta de cauza fata de fapta care ii este imputata si care trebuie sa ii fie comunicata.


In prezenta cauza, intimata prin intampinare a sustinut ca potrivit regulamentului intern efectuarea cercetarii disciplinare prealabile nu era obligatorie si mai mult decat atat, contestatorul cunostea inca de la data angajarii faptul ca nu are voie sa consume bauturi alcoolice si ca sanctiunea aplicata in caz de incalcare a regulii, este desfacerea contractului individual de munca, fara vreo cercetare sau alta formalitate.


Fara indoiala, Regulamentul Intern este cel mai pretios instrument la indemana angajatorilor in raporturile cu salariatii lor, insa acesta pentru a fi eficace, trebuie sa fie redactat clar si cuprinzator, sa tina seama de rigorile legislatiei muncii si poate contine orice fel de masuri, reguli sau proceduri pe care angajatorul le doreste aplicabile in cadrul unitatii, bineinteles, cu conditia ca acestea sa nu contravina normelor legale imperative stabilite de legislatia muncii.


Astfel, neprocedandu-se la efectuarea cercetarii disciplinare prealabile a contestatorului cu respectarea dispozitiile art. 267 alin. (1) din Codul muncii, decizia de concediere a acestuia apare ca fiind lovita de nulitate.


Mai mult decat atat, decizia trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, urmatoarele elemente prevazute de Codul Muncii:


- descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;


- precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;


- motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea;


- temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;


- termenul in care sanctiunea poate fi contestata;


- instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata,


Or din continutul acesteia, se retine ca nu au fost indicate motive pentru care au fost inlaturate apararile contestatorului.


Analiza legalitatii deciziei de concediere disciplinara contestata prevaleaza examinarii temeiniciei acesteia, astfel incat instanta a procedat doar la examinarea cerintelor legale cerute pentru valabilitatea deciziei sub aspectul indeplinirii conditiilor de forma si de fond vizand legalitatea deciziei si a constatat ca angajatorul a emis actul de sanctionare fara respectarea acestora, sens in care se va dispune anularea acesteia.


Avand in vedere ca raporturile de munca dintre parti au fost incheiate pe o perioada determinata de 6 luni, respectiv 10. 02. 2015 - 10.08.2015, intimata va fi obligata catre contestator la plata drepturilor salariale indexate si actualizate de la data concedierii (15. 06. 2015) si pana la data incetarii de drept a contractului individual de munca, respectiv 10.08.2015.


Cu privire la daunele morale solicitate de catre contestator, in conformitate cu dispozitiile art. 253 Codul Muncii, angajatorul este obligat in temeiul Normelor si Principiilor raspunderii civile contractuale sa il despagubeasca pe salariat atat pentru prejudiciul material, cat si pentru prejudiciul moral suferit de acesta din culpa angajatorului, in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul .


In cauza de fata nu se impune acordarea daunelor morale solicitate de contestator cata vreme acesta, nu a facut dovada in ce anume consta prejudiciul moral, a raportului de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciul moral si a vinovatiei angajatorului, raspunderea patrimoniala a angajatorului fiind o raspundere specifica in baza careia angajatorul este obligat a repara prejudiciul efectiv produs salariatului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul printr-o fapta ilicita savarsita cu vinovatie si in legatura cu munca sa.


Fiind vorba de desfacerea a contractului individual de munca, acordarea daunelor morale, admisibila in principiu, trebuie sa-si gaseasca insa suport in prejudiciul moral suferit de salariat pe planul aprecierii sociale a conduitei sau a priceperii profesionale a acesteia in legatura cu munca, asa incat acest capat de cerere va fi respins ca nefondat.


In ceea ce priveste capatul de cerere prin care contestatorul a solicitat plata cheltuielilor de judecata, instanta retine ca potrivit disp. art. 452 NCPC, partea care pretinde cheltuieli de judecata trebuie sa faca, in conditiile legii, dovada existentei si intinderii lor, cel mai tarziu la data inchiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei, conditie care nu a fost indeplinita de catre acesta, sens in care se va respinge ca nefondat si acest capat de cerere .


Pentru aceste considerente se va admite in parte contestatia .


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite in parte actiunea formulata de reclamantul N. C., domiciliat in, cu domiciliul ales la CIA V. D. A. in G.,, , jud. G. in contradictoriu cu parata . G., cu sediul in G., . 6,, jud. G., avand ca obiect - "contestatie decizie concediere``.


Anuleaza decizia de concediere nr. 172/15. 06. 2015.


Obliga pe parata sa plateasca reclamantului drepturile salariale actualizate, indexate si actualizate, de la data de 15. 06. 2015 si pana la data de 10.08.2015.


Respinge celelalte capete de cerere ca nefondate.
Pronuntata de: Tribunalul Galati, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 34 din data de 22.01.2016


Citeşte mai multe despre:    decizie concediere    perturbare proces de productie    contestatie    reintegrare in functie    rata inflatiei    daune morale    legalitate    reparare prejudiciu suferit
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Dovedirea faptei ce reprezinta abatere disciplinara. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1343/07.03.2019

Comunicarea deciziei de concediere. Efectele refuzului salariatului de a primi decizia de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizia nr. 445/29.01.2019

Aplicarea unei sanctiuni disciplinare in lipsa cercetarii disciplinare prealabile conduce la anularea deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI – Decizia nr. 2615/13.05.2019

Continuarea raporturilor de munca pana la finalul mandatului de vicepresedinte al organizatiei sindicale. Incetarea de drept a contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CONSTANTA - DECIZIA CIVILa Nr. 324 din 17 noiembrie 2020

Aprecierea utilitatii unui loc de munca in organigrama societatii revine factorilor de decizie ai angajatorului, ci nu instantei de judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 27 februarie 2017

Simpla enuntare a celor imputate salariatului si a concluziilor comisiei de cercetare disciplinara nu echivaleaza cu descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Lipsa descrierii faptei nu poate fi acoperita prin alte inscrisuri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti Sectia I CIvila, Decizia civila nr. 882/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Codul muncii nu impune indicarea in convocator a faptelor in detaliu, ci doar a obiectului cercetarii disciplinare in termeni generici
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti Sectia Civila, Sentinta civila nr. 254/2017, in sedinta publica din 24 martie 2017

Concedierea pentru atingerea adusa dreptului la imagine al societatii angajatoare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1772/2017, in sedinta publica din 20 martie 2017

Contestatorul a raspuns la intrebari fara sa cunoasca faptul ca este cercetat disciplinar, fiind astfel in imposibilitatea de a se apara efectiv
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava Sectia I Civila, Decizia civila nr. 171/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Oportunitatea selectiei salariatilor nu poate face obiectul controlului judecatoresc, unui atare control fiind supusa doar legalitatea masurii de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea Sectia I Civila, Decizia civila nr. 197/2016A, in sedinta publica din 16 martie 2017Articole Juridice

Concedierea colectiva. Conditiile luarii masurii de concediere colectva
Sursa: EuroAvocatura.ro