Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Masura temporara de delegare a salariatului pe un alt post. Revocarea ulterioara a numirii de catre angajator

Masura temporara de delegare a salariatului pe un alt post. Revocarea ulterioara a numirii de catre angajator

  Publicat: 28 Feb 2017       5099 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Constata ca prin actiunea civila inregistrata la aceasta instanta, reclamanta C. A. a chemat in judecata pe paratul S. C. Judetean de Urgenta A., solicitand:

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
CODUL MUNCII
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
CODUL MUNCII
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Puterile publice existente in stat.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ansamblul normelor juridice care reglementeaza raporturile sociale de munca ale muncitorilor si functionarilor, precum si alte raporturi sociale derivate din raporturile sociale de munca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Puterile publice existente in stat.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Drepturi banesti care se acorda pentru desfasurarea unor anumite activitati.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

- anularea dispozitiei nr. 2562 din data de 14.12.2015 privind modificarea unilaterala functiei si a salariului de baza lunar brut la suma de 3281 lei si acordarea gradatiei 5 cls. 60 in principal ca afectata de nulitate absoluta, iar in subsidiar ca netemeinica si nelegala;


- anularea adresei nr. xxxxx/08. 01. 2016 emisa de S. C. Judetean privind respingerea contestatie impotriva dispozitiei privind modificarea unilaterala a salariului de baza lunar brut la suma de 3. 281 lei ca netemeinica si nelegala;


- obligarea paratului la mentinerea incadrarii pe post de asistent sef avut anterior emiterii dispozitiei nr. 2562/14.12.2015;


- obligarea paratului la plata diferentelor salariale dintre salariul aflat in plata anterior modificarii unilaterale la care este legal indreptatita si salariul efectiv platit ulterior, sume ce vor fi actualizate conform indicelui de inflatie pana la data platii efective; cu cheltuieli de judecata .


In motivare, reclamanta arata ca este angajata Spitalului C. Judetean A. conform contractului individual de munca, incheiat pe durata nedeterminata, din anul 1999 ocupand postul de asistent sef la Laboratorul clinic de analize medicale conform fisei postului.


In cursul lunii decembrie, sustine ca i s-a comunicat dispozitia nr. 2562 din 14.12.2015 pe care in termenul legal a contestat-o deoarece nu cuprinde nici o motivare, gestul nefiind justificat, iar prin adresa nr. xxxxx/08. 01. 2016, paratul i-a respins contestatia formulata.


Reclamanta apreciaza netemeinica si nelegala dispozitia nr. 2562/XXXXXXXXXX prin care a fost modificata unilateral functiei si salariul, in temeiul dispozitiilor art. 40 alin. 1 lit. c din Legea 53/2003, deoarece prin aceasta dispozitie se incalca grav dispozitii imperative ale art. 8 alin. 1,2, art. 17, art. 37, art. 41, art. 162 alin. 2 din Legea 53/2003 - Codul muncii.


Potrivit art. 8 alin. 2 din Legea 53/2003 Codul muncii: alin. (1) Relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei-credinte. A. . (2) Pentru buna desfasurare a relatiilor de munca, participantii la raporturile de munca se vor informa si se vor consulta reciproc, in conditiile legii si ale contractelor colective de munca .


Potrivit art. 17 din Legea 263/2003 - Codul muncii: alin. (l) Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice. A. . (2) Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii sau a salariatului se considera indeplinita de catre angajator la momentul semnarii contractului individual de munca sau a actului aditional, dupa caz. A. . (3) Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu privire la cel putin urmatoarele elemente: k) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariate, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;


Potrivit art. 37 din Codul muncii: Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, in cadrul contractelor colective de munca si al contractelor individuale de munca .


Potrivit art. 41 alin. 1 din Codul muncii: Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor.


Potrivit art. 162 alin. 2 din Codul muncii: Salariul individual se stabileste prin negocieri individuale intre angajator si salariat .


Legiuitorul instituie cu prioritate obligatia angajatorului de a-l informa pe salariat cu privire la orice modificare a elementelor esentiale ale contractului individual de munca stabilind totodata ca informarea se considera efectuata doar prin semnarea de catre salariat a actului aditional.


Contractul individual de munca poate fi modificat, in principiu, doar cu acordul partilor. Inadmisibilitatea modificarii unilaterale se refera in special la elementele esentiale ale contractului individual de munca, in speta salariul.


Mergand pe principiul simetriei actului, modificarea contractului individual de munca, la fel ca si incheierea sa, trebuie sa se faca in aceleasi conditii in care acesta a fost incheiat, respectiv prin acordul partilor.


Reclamanta invedereaza instantei ca, in speta, nu exista acordul ei la modificarea salariului, dispozitia de modificare unilaterala a cuantumului salariului contestata prin prezenta, concretizeaza in fapt o masura de modificare unilaterala nepermisa a contractului individual de munca, cu caracter definitiv, sub aspectul unor elemente esentiale (salariul), masura care nu poate fi incadrata in nici una dintre masurile prevazute de Codul muncii care sa justifice modificarea unilaterala a contractului individual de munca .


Modificarea clauzelor esentiale ale contractului individual de munca nu se poate realiza prin vointa unilaterala a unei singure parti, ci necesita si manifestarea acordului de vointa a partii cocontractante, acord de vointa care trebuie sa fie unul expres si nu tacit sau subinteles, acord care in speta lipseste.


Reclamanta apreciaza ca prin modificarea unilaterala a salariului i s-a adus o grava atingere principiilor fundamentale ale dreptului muncii, respectiv: celui al consensualismului si bunei credinte, al stabilitatii in munca care dau substanta reala tuturor celorlalte principii, dreptului la munca si dreptului la un salariu corespunzator care sa reflecte efortul muncii, stiut fiind ca orice loc de munca are, pe piata muncii, un pret care determina pana la urma subiectul sa concureze la obtinerea acelui post ceea ce impune o garantie minima a stabilitatii relatiilor de munca .


Pe de alta parte, dispozitia nr. 2562/14.12.2015, apare ca o veritabila sanctiune disciplinara privind retrogradarea din functia de asistent sef, fara nici o motivare.


In principal dispozitia contestata o apreciaza lovita de nulitate absoluta, intrucat potrivit art. 48 Codul muncii, angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamantul salariatului, si in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului, in cazurile si in conditiile prevazute de prezentul cod.


Legiuitorul permite angajatorului modificarea temporara a felului si locului muncii salariatului, fara consimtamantul acestuia doar in situatii de forta majora cu titlu de sanctiune disciplinara.


Potrivit art. 248 Codul muncii, sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt: lit. b) retrogradarea din functie cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 zile .


In speta, situatia echivaleaza cu o retrogradare, care depaseste limitele legale stabilite de legiuitor deoarece schimbarea incadrarii este definitiva.


Cel mai grav aspect, opineaza contestatoarea, il constituie lipsa cercetarii disciplinare, reglementata imperativ de art. 251 alin. 1 Codul muncii potrivit caruia "Sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. "


Lipsa cercetarii disciplinare prealabile, atrage sanctiunea nulitatii absolute a masurii emise fara aceasta cercetare, singura sanctiune pe care angajatorul o poate aplica si pentru care legiuitorul nu prevede obligativitatea cercetarii disciplinare prealabile fiind cea a avertismentului.


In speta, in opinia reclamantei, dat fiind faptul ca schimbarea felului muncii s-a facut sub forma unei evidente retrogradari, a unei sanctiuni disciplinare, cercetarea disciplinara prealabila era obligatorie, iar masura retrogradarii fara parcurgerea etapei cercetarii disciplinare este absolut nelegala.


Faptul ca schimbarea felului muncii urmata de diminuarea corespunzatoare a salariului a fost o sanctiune disciplinara este confirmat, sustine reclamanta, de raspunsul pe care intimata il formuleaza prin adresa nr. xxxxx/08. 01. 2016 la contestatia prealabila, unde recunoaste ca referatul d-nei director ingrijiri G. M. a fost redactat urmare a unei sesizari/reclamatii verificate de fostul director de ingrijiri medicale M. B., fara ca acest referat sa-i fie comunicat.


In drept, reclamanta invoca prevederile Codului muncii si Legea 62/2011.


In probatiune reclamanta invoca dispozitia contestata, adresa de raspuns, contestatia, fisa post.


Paratul S. C. Judetean de Urgenta A. a formulat intampinare prin care solicita respingerea ca neintemeiata a actiunii, cu motivarea ca prin emiterea dispozitiei nr. 2562/14.12.2015 nu a intervenit o modificare a contractului individual de munca in sensul invocat de reclamanta deoarece inca din data de 01.10.2002 reclamanta a fost numita prin delegare in functia de asistent medical sef la laboratorul clinic analize medicale prin dispozitia nr. 327/01.11.2002.


In conformitate cu art. 30 alin. 1 din Codul muncii "incadrarea salariatilor la institutiile si autoritatile publice si la alte unitati bugetare se face numai prin concurs sau examen, dupa caz``, ceea ce n-a fost cazul in speta de fata, contestatoarea fiind numita prin delegare in functia ocupata, pana la organizarea unui concurs in acest sens. Sub nici o forma dispozitia nr. 2562/14.12.2015 nu poate fi interpretata ca o sanctiune disciplinara nefiind aplicabile prevederile art. 48, art. 248 si art. 251 alin. 1 din Codul muncii.


Angajatorul nu trebuie sa se conformeze procedurii cercetarii disciplinare prealabile a salariatului delegat, masura revocarii delegarii dispuse anterior nefiind echivalenta cu o sanctiune disciplinara.


Simetric, din punct de vedere juridic, angajatorul care a dispus delegarea, are si posibilitatea revocarii unilaterale a delegarii dispuse.


In drept, paratul invoca art. 205 alin. 2 din NCPC si art. 30 alin. 1 din Codul muncii.


In probatiune paratul depune contractul individual de munca, fisa postului, dispozitia nr. 2562/14.12.2015.


In sustinerea punctului de vedere paratul depune practica judiciara decizia nr. 1439/R din data de 25. 06. 2009 pronuntata de Curtea de Apel Targu M. si sentinta civila nr. 1240 din data de 17. 02. 2012 pronuntata de Tribunalul Prahova.


La data de 22 aprilie 2016 reclamanta a formulat raspuns la intampinare prin care isi mentine in totalitate punctul de vedere exprimat prin actiunea introductiva si apreciaza ca atat dispozitia nr. 2562 din data de 14.12.2015 cat si adresa de raspuns nr. xxxxx/08. 01. 2016 sunt netemeinice si nelegale.


Desi se incearca sa se creeze o aparenta de legalitate prin sustinerea potrivit careia, revocarea reclamantei din functia de asistent sef ar fi una fireasca, valabila pe principiul simetriei actelor, tot parata sustine si ca a fost numita prin delegare pana la organizarea unui concurs in acest sens.


Ori, in speta nu s-a organizat nici un concurs, ceea ce inseamna ca in opinia reclamantei a fost "inlaturata`` si nu "revocata``, in locul sau fiind numita o alta persoana,fara nici un concurs.


Aceasta inlocuire abuziva precum si motivarea din adresa de raspuns la contestatia prealabila cu nr. xxxxx/08. 01. 2016 confirma sustinerea potrivit careia dispozitia nr. 2562/14.12.2015 reprezinta o sanctiune disciplinara privind retrogradarea din functia de asistent sef, absolut nejustificata, la limita abuzului, deghizata intr-o dispozitie de revocare din functie.


Reclamanta apreciaza ca dispozitia nr. 2562/XXXXXXXXXX, privind sanctionarea prin retrogradarea din functia de asistent sef este afectata de nulitate absoluta pentru lipsa cercetarii disciplinare reglementata imperativ de art. 251 alin. 1 Codul muncii potrivit caruia "Sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. "


Lipsa cercetarii disciplinare prealabile atrage sanctiunea nulitatii absolute a masurii emise fara aceasta cercetare, singura sanctiune pe care angajatorul o poate aplica si pentru care legiuitorul nu prevede obligativitatea cercetarii disciplinare prealabile fiind cea a avertismentului.


Din adresa nr. xxxxx/08. 01. 2016 paratul isi motiveaza demersul prin prisma referatului doamnei director ingrijiri G. M., urmare a unei sesizarii/reclamatii a fostului director de ingrijiri medicale M. B., fara ca macar a i se da posibilitatea de a cunoaste ce acuze i-au adus cele doua persoane, fara a i se da posibilitatea de a formula eventuale aparari, aceasta in conditiile in care contestatoarea ocupa aceasta functie de asistent sef de 14 ani, conform dispozitiei nr. 327/01.11.2002 incepand cu data de 01.10.2002, ceea ce denota ca nu a fost o numire "provizorie`` pana la organizarea unui concurs si niciodata in toti acesti ani nu a avut nici o problema, de nici o natura cu nici un superior, coleg sau pacient.


Drepturile conferite angajatorului de art. 40 Codul muncii de care se prevaleaza paratul pot fi exercitate in mod abuziv motiv pentru care legiuitorul a reglementat si circumscris actiunile angajatorului cu privire la puterea sa disciplinara, reglementand o obligatii pe care angajatorul le are la sanctionarea salariatului.


Pornind de la principiile elementare statuate de dreptul muncii respective, al bunei credinte, al consensualismului, al dialogului si informarii, angajatorul are obligatia de a cerceta cu atentie si in amanunt orice fapta pentru a putea concluziona in mod obiectiv, are obligatia de a realiza un dialog sincer deschis cu salariatul, de a-i da posibilitatea de a-si exprima in vreun fel punctul de vedere, deoarece o masura de revocare pe principiul simetriei actelor cum sustine intimatul inseamna previzibilitate, dialog, informare.


In speta, se identifica o contradictie intre sustinerile paratului si inscrisurile depuse la dosar deoarece rezumand situatia de fapt, reclamanta a fost "numita`` in urma cu 14 ani doar pana la organizarea unui concurs, cum sustine prin aparari paratul, si desi nu s-a organizat nici un concurs a fost "inlocuita intempestiv cu o alta persoana``, iar din inscrisuri rezulta ca la baza masurii a existat o sesizare si un referat care nu i-au fost prezentate niciodata.


Asadar reclamanta opiniaza ca inlocuirea sa reprezinta in realitate o sanctiune disciplinara aplicata fara o cercetare prealabila ceea ce evident este inadmisibil.


La termenul din 17. 05. 2016 paratul S. C. Judetean de Urgenta A. a facut precizare fata de raspunsul la intampinare depus de reclamanta, prin care arata ca dispozitia 2562/14.12.2015 nu a modificat unilateral contractul individual de munca al reclamantei in sensul invocat de aceasta, deoarece a fost emisa in vederea revocarii delegarii in functia de asistent medical sef. Pentru postul de asistenta sefa se impunea organizarea unui concurs si pana la organizarea acestui concurs a fost delegata in functia de asistent sef reclamanta. In speta nu este vorba de o incadrare pe functia de asistent sef, intrucat contractul individual de munca al acesteia nu era si nu este pentru functia de asistent sef, ci pentru postul de asistent, post pentru care a dat concurs.


Din acelasi motiv, masura nu poate fi interpretata ca fiind o sanctiune disciplinara intrucat, printr-o dispozitie legal emisa, s-a revocat delegarea dispusa.


La termenul din 14. 06. 2016 paratul S. C. Judetean de Urgenta A. a depus inscrisurile solicitate si a facut mentiunea ca nu exista nici o sesizare/reclamatie a fostului director de ingrijiri M. B. privind-o pe angajata C. A. . De asemenea a precizat ca nu s-a organizat nici un concurs pentru ocuparea postului de asistent sef.


La acelasi termen reclamanta a formulat concluzii scrise.


Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:


Reclamanta este angajata paratului conform contractului individual de munca incheiat pe durata nedeterminata din anul 1999, ocupand functia de asistent in cadrul Laboratorului clinic de analize medicale si in cursul lunii decembrie acesteia i s-a comunicat dispozitia nr. 2562 din 14.12.2015, dispozitie pe care in termenul legal, a contestat-o, iar paratul, prin adresa nr. xxxxx/08. 01. 2016, a respins contestatia formulata.


Instanta constata ca trecerea reclamantei de la functia de asistent sef la asistent medical principal de laborator, nu echivaleaza cu o sanctionare disciplinara nefiind aplicabile prevederile art. 48, art. 248 si art. 251 alin. 1 din Codul muncii deoarece prin emiterea dispozitiei nr. 2562/14.12.2015 nu a intervenit o modificare a contractului de munca al reclamantei intrucat aceasta in data de 01.10.2002 a fost numita prin delegare in functia de asistent medical sef prin dispozitia nr. 327/01.11.2002, deci pentru o perioada determinata de timp . Masura revocarii delegarii dispuse anterior nu este echivalenta cu o sanctiune disciplinara.


Potrivit art. 30 alin. 1 din Codul muncii "incadrarea salariatilor la institutiile si autoritatile publice si la alte unitati bugetare se face numai prin concurs sau examen, dupa caz``, ceea ce n-a fost cazul in speta de fata, reclamanta fiind numita prin delegare in functia ocupata, pana la organizarea unui concurs in acest sens.


Din punct de vedere juridic, angajatorul care a dispus delegarea reclamantei, are si posibilitatea revocarii unilaterale a delegarii dispuse.


Instanta constata ca dispozitia nr. 2562/14.12.2015 nu a modificat unilateral contractul individual de munca al reclamantei in sensul invocat de aceasta, deoarece a fost emisa in vederea revocarii delegarii in functia de asistent medical sef. Pentru postul de asistenta sefa se impunea organizarea unui concurs si pana la organizarea acestui concurs a fost delegata in functia de asistent sef reclamanta. In speta nu este vorba de o incadrare pe functia de asistent sef, intrucat contractul individual de munca al acesteia nu era si nu este pentru functia de asistent sef ci pentru postul de asistent, post pentru care a dat concurs.


Din acelasi motiv, masura nu poate fi interpretata ca fiind o sanctiune disciplinara intrucat, printr-o dispozitie legal emisa, s-a revocat delegarea dispusa.


Asadar dispozitia nr. 2562/14.12.2015 la care se face referire a fost emisa in mod legal in baza art. 40 alin. 1 lit. c din Codul muncii. Ca atare, retragerea atributiilor de asistent sef nu trebuie motivata, neconstituind o sanctiune in lumina art. 248 alin. 1 Codul muncii.


In ceea ce priveste referatul doamnei director de ingrijiri G. M. si procesul verbal din 02.12.2015 instanta constata ca acestea nu au fost intocmite in vederea cercetarii disciplinare a reclamantei prevazute de art. 251 din Codul muncii.


Mai mult din raspunsul nr. xxxxx/08. 01. 2016 paratul mentioneaza ca "demersurile intreprinse privind reclamatiile impotriva dvs. au avut ca scop rezolvarea problemelor existente, nicidecum nu constituie o evaluare de serviciu in sensul dispozitiilor art. 40 alin. 1 lit. d si f Codul muncii``.


De asemenea, din inscrisul nr. xxxxx/13. 06. 2016 intocmit de parat reiese ca nu exista nici o sesizare/reclamatie a fostului director de ingrijiri M. B. privind-o pe reclamanta si ca nu s-a organizat nici un concurs pentru ocuparea postului de asistent sef.


Potrivit prevederilor art. 40 din Codul Muncii, angajatorul are dreptul organizarii propriei activitati in functie de necesitati, "angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi: a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii: b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii. ``


Vazand prevederile art. 40 (1) reiese ca drepturile prevazute de lege exprima pozitia complexa a angajatorului care dispune de prerogativele: organizatorica, de directionare a salariatilor sai, de control .


Angajatorul stabileste obiectul activitatii, ritmul de productie, mijloacele folosite, sarcinile de serviciu ale personalului sau, de aceea raportul juridic de munca se caracterizeaza prin subordonarea salariatilor fata de angajatorul lor.


Faptul ca nu s-a organizat concurs pentru ocuparea acestui post, nu poate profita reclamantei, in sensul de a se considera ca functia de asistent medical sef a fost dobandita pentru o perioada determinata, lucru care nu duce implicit la concluzia ca functia de asistent medical sef se poate ocupa cu "delegare`` ilo tempore, reclamanta avand posibilitatea de a se inscrie la concurs.


Aceasta delegare, numire, dureaza pana la ocuparea postului de conducere, pe baza de examen sau concurs, de un titular, deci este o masura temporara, si fiind vorba de o numire temporara, aceasta poate fi revocata fara nici un motiv de cel care ce angajeaza si inainte de incadrarea unui titular al postului respectiv de conducere, persoana vizata neavand un drept castigat pentru detinerea postului.


Intrucat cel numit temporar si-a pastrat incadrarea sa initiala - postul sau initial din statul de functiuni - executand doar temporar o alta munca si primind pentru aceasta o remuneratie mai mare, incadrarea sa la aceasta se va putea face in raport de functia si remuneratia avuta inainte de numire.


Numirea provizorie a reclamantei in functia de asistenta sefa a fost o clauza acceptata de reclamanta, iar potrivit art. 40 alin. 1 lit. a Codul muncii angajatorul este in drept in momentul in care apreciaza ca masura dispusa, cu caracter temporar, nu mai trebuie mentinuta, sa ia masuri in consecinta.


Toate cele retinute mai sus duc la concluzia ca prin decizia contestata au incetat efectele delegarii temporare in functie, motiv pentru care toate celelalte solicitari si aparari sunt neintemeiate, deoarece reclamanta a fost reincadrata in functia de asistent principal de laborator.


Avand in vedere considerentele anterior mentionate, in temeiul art. 30 alin. 1 coroborat cu art. 40 alin. 1 din Codul muncii, instanta va respinge actiunea civila formulata de reclamanta avand ca obiect anularea dispozitiei nr. 2562/14.12.2015 privind modificarea functiei si a salariului de baza lunar brut si acordarea gradatiei 5 cls. 60; anularea adresei nr. xxxxx/08. 01. 2016 privind respingerea contestatiei impotriva dispozitiei, respingand, pe cale de consecinta, raportat la solutia de mai sus si petitele subsecvente privitoare la obligarea paratei la mentinerea incadrarii reclamantei pe postul de asistent sef avut anterior emiterii dispozitiei 2562/14.12.2015, obligarea paratei la plata diferentelor salariale dintre salariul aflat in plata anterior modificarii si salariul efectiv platit ulterior, sume ce se solicita a fi actualizate conform indicelui de inflatie pana la data platii efective.


In temeiul art. 451 C. pr. civ., instanta constata ca paratul nu a solicitat cheltuieli de judecata .


Opinia asistentilor judiciari este aceeasi cu solutia si considerentele expuse in motivarea prezentei hotarari.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Respinge actiunea civila formulata de reclamanta C. A. domiciliata in loc. A.,, . A,, cu domiciliul procesual ales in loc. A.,, , jud. A. impotriva paratului S. C. Judetean de Urgenta A. cu sediul in loc. A., . 2-4, jud. A. avand ca obiect anularea dispozitiei nr. 2562/14.12.2015 privind modificarea functiei si a salariului de baza lunar brut si acordarea gradatiei 5 cls. 60; anularea adresei nr. xxxxx/08. 01. 2016 privind respingerea contestatiei impotriva dispozitiei, obligarea paratei la mentinerea incadrarii reclamantei pe postul de asistent sef avut anterior emiterii dispozitiei 2562/14.12.2015, obligarea paratei la plata diferentelor salariale dintre salariul aflat in plata anterior modificarii si salariul efectiv platit ulterior, sume ce se solicita a fi actualizate conform indicelui de inflatie pana la data platii efective.


Fara cheltuieli de judecata .


Cu drept de apel, prin depunerea cererii de apel la Tribunalul A. in termen de 10 de zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Arad, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 441 din data de 14.06.2016


Citeşte mai multe despre:    modificare contract individual de munca    sanctiune disciplinara    lipsa cercetarii disciplinare    delegare provizorie    retrogradare din functie    inlocuire temporara
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Functionari publici. Sanctiune disciplinara. Principiul unicitatii sanctiunii disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 890/20.10.2020

Caracterul inform al deciziei de sanctionare disciplinara. Lipsa individualizarii sanctiunii aplicate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 489/2019

Convocarea nelegala a salariatului la cercetarea disciplinara atrage nulitatea deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2834 din 27.05.2019

Dreptul angajatorului de a sanctiona disciplinar salariatul inceteaza odata cu raportul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul BRASOV - Sentinta Civila nr. 251/2020 din 03.06.2020

Antepronuntarea comisiei asupra sanctiunii atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia civila nr. 870/2020 din 04.06.2020

Incalcarea dispozitiilor scrise sau verbale ale angajatorului. Nerespectarea disciplinei muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 548/10.10.2019 Curtea de Apel GALATI

Interdictia de concediere pe durata incapacitatii temporare de munca nu opereaza in ipoteza in care angajatorul a fost anuntat despre existenta unui concediu medical ulterior emiterii deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Sentinta civila nr. 201/06.03.2019 Tribunalul Ilfov

Descrierea faptei trebuie sa corespunda necesitatii de a se aprecia, prin prisma acesteia, legalitatea si temeinicia sanctiunii disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5976/2019

Pentru a fi considerata abatere disciplinara, fapta salariatului trebuie sa se rasfranga negativ asupra relatiilor de munca, ordinii si disciplinei la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 640/2020

Elementele obligatorii ale deciziei de sanctionare nu pot fi complinite prin referiri la acte emise in cursul cercetarii disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2871/2019Articole Juridice

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Cum interpretati articolul 48 din Codul Muncii? Angajatorul poate face concedieri in baza lui?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Modificarea unilaterala si temporara a locului si felului muncii in contextul pandemiei cu coronavirus
Sursa: MCP Cabinet avocati

Practici de mobbing. Punerea in imposibilitate de a presta munca
Sursa: MCP Cabinet avocati