Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Necompensarea in bani de catre angajator a orelor suplimentare si a orelor de noapte lucrate

Necompensarea in bani de catre angajator a orelor suplimentare si a orelor de noapte lucrate

  Publicat: 21 Mar 2017       1883 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Prin cererea inregistrata sub nr. XXXXXX din 16. 02. 2016, reclamantul T. B. L. a solicitat instantei obligarea paratei S. C C. S. A la plata sumei de 13. 718 lei reprezentand spor ore suplimentare si spor ore de noapte lucrate in perioada septembrie – octombrie 2015 la care se va adauga dobanda legala pana la data platii efective.

Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
CODUL MUNCII
CODUL MUNCII
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Banca Centrala Europeana (BCE)a fost inaugurata pe 30 iunie 1998. De la 1 ianuarie 1999 a preluat responsabilitatea implementarii politicii monetare europene, asa cum este definita de Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, „intreprinderile comune” sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.

Motivandu-si in fapt actiunea, reclamantul arata ca a fost salariatul S. C. C. S. A V., avand functia de director de baza la baza de receptie Banca pana la data de 09.11.2015, cand a incheiat raporturile de munca prin demisie iar in perioada 01.09.xxxxxxxxxxxxxxx15 a efectuat un numar de 558 ore de munca, din care 44 ore de noapte si 206 ore suplimentare.


Sustine ca parata i-a platit pentru perioada respectiva doar un numar de 352 ore, cate 176 ore pe luna (22 zile lucratoare/luna x 8 ore /zi), refuzand sa-i plateasca restul de 206 ore suplimentare, conform art 122 (2) din Legea 53/2003, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, sporul pentru orele suplimentare min. 75%, conform art 123 din Legea 53/2003 si sporul de noapte aferent celor 44 de ore de noapte min 25%, conform art. 126 din Legea 53/2003.


A mai sustinut ca a somat societatea sa-i plateasca drepturile salariale restante insa nu a primit nici un raspuns.


In dovedire a solicitat administrarea probei testimoniale si a probei cu inscrisuri depunand foile de prezenta pe lunile septembrie 2015 si octombrie 2015, raportul tichetelor de cantar electronic si un raspuns de ITM V. .


In drept, invoca dispozitiile art. 122, 123 si 126 Codul muncii.


Legal citata, parata S. C C. S. A a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca nefondata.


In sustinerea apararii arata ca reclamantul a fost salariatul din data de 05.07.2010 in baza contractului individual de munca nr. V047803/23.07.2010, in functia de director de productie, iar ulterior prin actul aditional nr. 469/27.07.2010 s-a modificat functia in director de baza la Baza de Receptie Banca . La data de 01.10.2013 prin actul aditional nr. 818/09.10.2013 salariul de incadrare al reclamantului a fost modificat la 6500 lei.


Arata ca foile de prezenta pe lunile septembrie si octombrie 2015 depuse de reclamant in dovedirea cererii de chemare in judecata sunt intocmite abuziv de catre acesta premeditand demisionarea, plecarea acestuia din societate si totodata actionarea in instanta pentru a se imbogati fara just temei.


Sustine ca la punctul 12 din fisa postului se prevede ca reclamantul va semna alaturi de gestionar si laborant toate documentele de receptie a produselor si nicidecum ca trebuie sa stea alaturi de acestia la receptionarea si livrarea produselor iar din tichetele de cantar reise clar data si ora livrarii sau receptionarii produselor si nicidecum ora plecarii si venirii la punctul de lucru.


Apreciaza ca orele suplimentare se pot desfasura doar in anumite conditii, respectiv este necesar sa existe solicitarea angajatorului pentru efectuarea acestei munci suplimentare conform dispozitiilor art. 121 alin 1 din codul muncii, deoarece angajatorul este cel care va plati remuneratia, precum si acordul salariatului in acest sens iar reclamantul nu a primit din partea societatii nicio solicitare de a efectua ore suplimentare ori in lipsa unei astfel de solicitari ori a unor cazuri de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident, nu se poate vorbi de ore suplimentare in intelesul Codului Muncii, chiar daca eventual, angajatul si-a desfasurat activitatea in afara orelor de program, sarcina probei revine reclamantului.


Mai sustine ca este posibil ca reclamantul sa nu-si fi putut indeplini atributiile de serviciu in timpul programului normal de lucru si depasind astfel durata normala a timpului de lucru, dar nu ar putea pretinde ca a efectuat ore suplimentare.


In sustinerea apararii solicita administrarea probei testimoniale si a probei cu inscrisuri depunand in acest sens contractul individual de munca al reclamantului, acte aditionale la contractual individual de munca, fise de post a reclamantului si a altor salariati.


In cauza au fost administrate probe: inscisuri si proba testimoniala, in acest sens a fost audiat martorul B. L. I. .


Din intreg materialul probator existent la dosarul cauzei, instanta constata urmatoarea situatie de fapt si de drept:


Reclamantul T. B. L. a fost angajatul paratei S. C C. S. A in functia de director (sef) de baza receptie conform contractului individual de munca nr. 576 din 22.07.2010 (filele 22-23 din dosar) si a actelor aditionale la acesta, avand un salariu lunar in cuantum de 6. 500 lei.


In cursul lunilor septembrie - octombrie 2015 acesta pretinde ca a prestat ore suplimentare si ore de noapte asa cum rezulta din fisele de pontaj depuse la filele 6 - 7 dosar.


Legislatia muncii (Codul Muncii) reglementeaza situatia muncii suplimentare. Astfel, potrivit art. 120 din Codul Muncii, "munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal, prevazuta la art. 112, este considerata munca suplimentara. `` Art. 122 din acelasi cod prevede ca "munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia. Daca acest lucru nu este posibil, salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru. ``


Din aceste texte de lege rezulta ca regula este in sensul ca orele suplimentare se compenseaza prin ore libere platite, si numai in masura in care acest lucru nu este posibil, acestea se compenseaza in bani, in conditiile reglementate de art. 123 din Codul muncii: "in cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut de art. 122 alin. 1 in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia. ``


Din depozitia martorului audiat in cauza coroborata cu inscrisurile depuse la dosar, rezultata ca orele efectuate suplimentar si cele de noapte au fost efectuate si ca nu au fost compensate cu ore libere.


Instanta constatata ca exista un raspuns la o sesizare formulata de catre reclamant la Inspectoratul Teritorial de Munca V. prin care aceasta institutie, in urma controlului efectuat,constata, la randul sau, faptul ca reclamantul a lucrat in luna septembrie 301 ore lucrate din care 44 ore de noapte si in luna octombrie 257 de ore lucrate; raspunsul formulat de ITM V. coincide in totalitate cu pretentiile reclamantului.


Instanta nu poate retine sustinerile paratei conform carora nu a solicitat reclamantului efectuarea orelor suplimentare in conformitate cu dispozitiile art. 121 alin. 1 Codul muncii deoarece solicitarea nu este necesar a fi scrisa putand rezulta si din specificul activitatii, felul muncii reclamantului, respectiv director de baza, precum si atributiile din fisa postului.


Astfel, arata martorul ca in perioada respectiva era imposibila indeplinirea sarcinilor de serviciu in timpul orelor de lucru, necesitand chiar si efectuarea de ore de noapte.


De asemenea, trebuie avut in vedere si faptul ca impotriva foilor colective de prezenta parata nu a avut nicio obiectie, le-a inregistrat in contabilitatea societatii ca documente primare de plata, le-a prezentat controlului efectuat de ITM ca fiind acte insusite de societate .


Cu privire la compensare orelor suplimentare in bani avand in vedere ca reclamantul nu mai are calitatea de salariat al paratei, nemaiputand compensa prin ore libere platite instanta urmeaza a face aplicarea dispozitiilor art. 123 alin. 1 Codul muncii iar in ceea ce priveste orele de noapte urmeaza a face aplicarea dispozitiilor art. 126 alin. 1 lit. b din acelasi act normativ.


Potrivit art. 166 alin. 4 Codul muncii "intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului`` iar potrivit art. 1498 alin. Cod civil "dobanda este cea convenita de parti sau, in lipsa, cea stabilita de lege``.


Fata de solutia ce urmeaza a se pronunta, instanta urmeaza a admite si acest capat de cerere .


Pentru aceleasi considerente, participand la deliberari, in temeiul articolului 55 din Legea 303/2004, asistentii judiciari si-au exprimat opinia in sensul celor retinute.


Prezenta cauza este scutita de plata taxei judiciare de timbru, potrivit dispozitiilor art. 270 Codul muncii.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE:


Admite actiunea formulata de reclamantul T. B. L., CNP - xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul in mun. V.,, judetul V., in contradictoriu cu parata CUI RO xxxxxxx si nr. de inmatriculare JXXXXXXXXXX, cu sediul in mun. V., . 1, judetul V., si, in consecinta:


Obliga parata sa-i achite reclamantului suma 13. 718 lei reprezentand spor ore suplimentare si spor ore de noapte lucrate in perioada septembrie - octombrie 2015 la care se va adauga dobanda legala pana la data platii efective.
Pronuntata de: Tribunalul Vaslui, Sectia Civila, Sentinta nr 634/2016 din 09.06.2016


Citeşte mai multe despre:    ore suplimentare    spor de noapte    acordul salariatului    fisa de post    foi colective de prezenta    neplata salariului    sarcini de serviciu
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Necomunicarea efectiva a convocarii la cercetarea disciplinara. Incalcarea dreptului la aparare a salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau - Decizia civila nr. 481 din data de 14 Iunie 2019

Concedierea salariatului pe durata concediului medical. Anulare decizie de concediere.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BACAU - Decizia nr. 481/14.06.2019

Absentele nemotivate constituie o singura abatere disciplinara cu caracter continuu
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila - Sentinta civila nr. 490/2019

Lipsa prestarii efective a muncii poate atrage sanctionarea disciplinara a salariatului pentru absente nemotivate
Pronuntaţă de: Tribunalul BRAILA – Sentinta civila nr. 490/12.06.2019

Mentinerea deciziei de sanctionare disciplinara. Disciplina muncii este o conditie obiectiva necesara si indispensabila desfasurarii activitatii angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 135/2019

Plata drepturilor salariale restante. Sarcina probei revine angajatorului.
Pronuntaţă de: Tribunalul Neamt, Sentinta civila nr. 312/2020 din 30 iunie 2020

Trimiterea unei cereri de incetare a contractului de munca prin acord nu justifica absentele de la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 619 din data de 14 mai 2019

Neplata orelor suplimentare. Incalcarea art. 159 din Codul muncii si a contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta - Sentinta civila 257/2020Articole Juridice

Angajatorii au obligatia de a permite salariatilor verificarea sistemului de masurare a duratei timpului de lucru zilnic
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Recuperarea timpului de deplasare prin ore suplimentare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Modificarea functiei la revenirea din concediul de crestere a copilului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Deplasarile in interes de serviciu. Timpul de munca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Calculul valorii unei ore suplimentare. Aplicarea sporului de 75 la suta
Sursa: MCP Cabinet avocati