Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » La nivelul personalului bugetar, plata sporului de vechime nu este obligatorie in lipsa unor clauze prevazute in Contractul colectiv de munca

La nivelul personalului bugetar, plata sporului de vechime nu este obligatorie in lipsa unor clauze prevazute in Contractul colectiv de munca

  Publicat: 08 Mar 2019       1896 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Prin actiunea inregistrata la Tribunalul Prahova sub nr.XXXXXXXXXXXXX la data de 22.02.2016 reclamantul S_________ Scoala P_______ a solicitat obligarea paratei unitate scolara Scoala Gimnaziala ____________________________ salariului de baza, potrivit incadrarii, la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, pe o perioada de trei ani anterior introducerii prezentei cereri si pana la data pronuntarii hotararii judecatoresti, pentru personalul administrativ sau nedidactic, calcularea sporului de vechime in munca ce se cuvine reclamantilor, in raport de vechimea in munca, ca procent din salariul de baza calculat conform capatului de cerere nr. 1 pe o perioada de trei ani anterior introducerii prezentei cereri si pana la data pronuntarii hotararii judecatoresti, pentru personalul administrativ sau nedidactic incadrat la nivelul unitatii de inva?amant parate, plata diferentelor de drepturi salariale, reprezentand diferenta dintre drepturile salariate incasate si cele cuvenite conform capetelor 1-2 ale cererii de chemare in judecata, pe o perioada de 3 ani anteriori introducerii prezentei cereri pana Ia data pronuntarii, actualizate in functie de coeficientul de inflatie pana la data efectiva a platii, precum si obligarea paratei la plata dobanzii legale aferente drepturilor banesti cuvenite, pentru aceeasi perioada si obligarea paratilor C________ L____ al C______ Draganesti si _____________________________ la asigurarea finantarii si virarea sumelor necesare platii drepturilor salariale mentionate mai sus.

Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Indicator rezultat din analiza raportului unor aspecte diferite din activitatea unei societati, cum ar fi coeficientul de randament, coeficientul de rotatie, de solvabilitate, rentabilitate, lichiditate etc.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.

Referitor la membrii de sindicat ai reclamantei, incadrati ca personal administrativ sau nedidactic in functiile de fochist ,ingrijitor si muncitor la unitatea scolara parata se constata ca potrivit Legii nr.1/2011-a educatiei nationale, aceasta categorie de personal este prevazuta in cuprinsul art.88 ce se refera la structura personalului din invatamantul preuniversitar.

Aceste categorii de personal au fost salarizate in conformitate cu OG nr.10/2008 privind nivelul salariilor de baza si a altor drepturi ale personalului bugetar,potivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilirea a salariilor de baza din sectorul bugetar,ar urmarea a abrogarii acestui act normativ prin Legea Cadru nr.330/2009, aceste categorii de salariati bugetari au fost salarizate potrivit art.30 din acest nou act normative,unde se mentioneaza ca in anul 2010 personalul in functie la 31.12.2009 i-si pastreaza salariul avut, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal.

Ulterior prin art.4 din OUG nr.1/2010,s-a precizat ca incepand cu anul 2010.

Intregul personal din sectorul bugetar va fi incadrat corespunzator transelor de vechime in munca si pe functia corespunzatoatre categoriei, gradului si treptei profesionele avute la 31.12.2009, aceste prevederi normative fiiind reluate succesiv in cuprinsul Legii cadru nr.284/2010,a Legii nr.285/2010 ,OUG nr.19/2012,OUG nr.84/2012si OUG nr.103/2013.

Conform adeverintelor existente la dosar, membrii de sindicat ai reclamantului indeplinind functiile de personal administrativ sau nedidactic, respectiv: fochist, muncitor si ingrijitor, au fost salarizati cu un salariu de baza fara sa se sina seama ca la data de 1.01.2011 salariul de baza minim brut pe tara garantat plata era de 670 lei, motiv pentru care sporurile de vechime au fost incasate sinandu-se seama de salariul de baza in raport de care au fost incadrati membrii de sindicat.

Potrivit HG nr. 1193/2010, HG nr. 1225/2011, HG nr. 23/2013, HG nr. 871/2013, HG nr. 281/1993, OUG nr. 24/2000, OG nr. 10/2008, Legii nr. 330/2009, OUG nr. 1/2010, Legilor nr. 284/2010, 285/2010 au fost stabilite cuantumuri ale salariilor de baza minime brute garantate pe tara in perioada 2010-2013, stipulandu-se ca in anul 2010 personalul nedidactic aflat in functie la 31.12.2009 si-a pastrat salariul avut fara sa fie afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, membrii reclamantului beneficiind de majorarile prevazute de normele legale in materie incepand cu 1.01.2011, fiind calculate insa la salariul de baza potrivit incadrarii la 1.01.2010, adica cel prevazut de Anexa nr. V/2b la OG nr. 10/2008.

De asemenea, dispozitiile sus - mentionate, CCM-ul unic la nivel de sector de activitate inva?amant preuniversitar nr. xxxxx/02.11.2012 cat si CCM nr.526/12.11.2007 la nivel de ramura invatamant (aplicabil pana la data de 2.11.2012 )au prevazut acordarea unui spor de vechime la salariul de baza in functie de transele de vechime prevazute de aceste dispozitii.

Asadar, din analiza probelor administrate in cauza rezulta ca membrii reclamantului indeplinesc diferite functii, facand parte din categoria personalului administrativ sau nedidactic, situatie fata de care, incepand cu data de 1.01.2012 acestia au fost salarizati in baza unor dispozitii legale aplicabile in perioada respectiva, motiv pentru care au incasat drepturi salariale calculate in raport de un salariu de baza prevazut de Anexa nr. V/2b la OG nr. 10/2008 fara sa se in sina seama ca incepand cu anul 2010 salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata a inregistrat cresteri fiecare an, membrii de sindicat ai reclamantul incasand si sporul de vechime fara sa se sina seama de cresterile anuale inregistrate la salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata .

Ca atare, atat timp cat membrii reclamantului fac parte din categoria personalului bugetar care isi desfasoara activitatea in invatamantul preuniversitar, reprezentand personal administrativ si nedidactic incadrat in functiile de ingrijitor, muncitor si fochist, iar incepand cu data de 1.01.2012 acestia au incasat un salariu de baza prevazut de Anexa nr. V/2b din OG nr. 10/2008, salariu calculat la un coeficient de baza 600lei (identic cu salariul minim de baza brut pe tara, fata de care au si fost calculate salariile reclamantilor) fara sa se sina seama de actele normative in vigoare in perioada 2010-2014 care prevad cresteri anuale ale salariilor de baza minim brute pe tara garantate in plata, inseamna ca in realitate membrii reclamantului au dreptul sa incaseze drepturile salariale calculate in raport de salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in temeiul dispozitiilor legale in vigoare incepand cu 1.01.2012, drepturi in functie de care urmeaza sa incaseze si diferente de inclusiv si in ceea ce priveste sporul de vechime care se raporteaza la salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata,in conditiile in care sporul de vechime este inclus in aceste salarii astfel calculate .

Astfel desi reclamantul invoca prevederile CCMU la nivel de Invatamant Preuniversitar nr.xxxxx/02.11.2012 cat si CCM unic la nivel de Ramura Invatamant nr.596/12.11.2007(valabil pana la data de 02.11.2012) privitor la obligativitatea acordarii sporului de vechime prevazut de art.36 alin.1 lit.a din acest ultim CCM, instanta considera ca acsete prevederi nu mai sunt obligatorii,urmare a expirarii acestui CCM nr.596/2007, astfel incat nu mai este instituita obligativitatea acordarii acestor sporuri de vechime, in lipsa unor dispozitii normative in acest sens.

Instanta considera ca parati C________ L____ Draganesti si _____________________________ , au atributii in ceea ce priveste finantarea unitatilor de invatamant, intrucat chiar daca nu exista un raport juridic direct intre membrii reclamantului si cei doi parati acestia au atributii in ceea ce priveste asigurarea finantarii si virarea sumelor necesare pentru plata drepturilor salariale solicitate, mai ales ca membrii de sindicat ai reclamantului incaseaza drepturile salariale prin intermediul celor doi parati in raport de unitatea de invatamant aflata in raza teritoriala de activitate a acestora.

Mai mult chiar, analizandu-se actele normative invocate de catre reclamant reiese cu certitudine ca membrii reclamantului aveau dreptul la stabilirea unui salariu de baza minim raportat la salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata .

Astfel dispozitiile legale in materie care au intrat in vigoare in anul 2010 si pana in anul 2014 erau aplicabile si personalului din sectorul bugetar care indeplineste functiile de personal administrativ sau nedidactic, ceea ce inseamna ca era imposibil din punct de vedere legal ca membrii reclamantului sa incaseze un salariu de baza mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, dispozitiile actelor normative respective avand un caracter imperativ de la care partile nu pot deroga.

Prin urmare, instanta, avand in vedere aceste considerente si sinand seama de dispozitiile legale in materie, de art. 160, art. 161 Codul Muncii, va admite actiunea si va obliga paratii unitati de invatamant sa calculeze in favoarea personalului administrativ sau nedidactic incadrat pe functiile de ingrijitor, ingrijitor, muncitor salariul de baza potrivit incadrarii la nivelul salariului de baza minim brut pe tara, garantat in plata, pentru perioada cu data de 22.02.2013 si pana la data pronuntarii prezentei sentinte, salariu ce include sporul de vechime .

Totodata, instanta, avand in vedere considerentele sus - mentionate si dispozitiile de mai sus, va obliga paratii - unitati de invatamant sa plateasca in favoarea membrilor reclamantului indeplinind functiile de mai sus, inclusiv de personal administrativ sau nedidactic diferentele de drepturi salariale reprezentand diferenta dintre cele incasate efectiv si cele care li se cuveneau in raport de salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, diferentelor dintre drepturile salariale cuvenite potrivit prezentei hotarari si cele acordate efectiv, incepand cu data de 22.02.2013 si pana la data pronuntarii, actualizate in raport de indicele de inflatie pana la data platii efective, cat si in raport de dobanda legala penalizatoare aferenta calculata de la data pronuntarii prezentei hotarari si pana la data platii efective a drepturilor mentionate in prezenta Sentinta,avand in vedere caracterul dobanzii penalizatoare care se acorda in caz de neplata a drepturilor salariale mentionate prin prezenta hotarare ce are caracter executoriu.

De asemenea, iar in baza disp. art. 94 si urm. din Legea nr. 1/2011 vor fi obligati paratii Consiliu L____ si unitati administrativ teritoriala Draganesti prin primar sa asigure finantarea si virarea sumelor necesare achitarii drepturilor salariale mentionate mai sus.

Referitor la privind calcularea si plata sporului de vechime in munca distinct ca procent din salariul de baza, instanta respinge aceasta solicitare ca neintemeiata pentru motivele mai sus mentionate de instanta.

Se va lua act ca reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecata .


PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE


Admite in parte actiunea formulata de reclamantul S_________ Scoala P_______, Cod fiscal xxxxxxxx, cu sediul in Ploiesti, ____________________, judetul Prahova in contradictoriu cu paratii Scoala G_________ _________________________ sediul in _________________________, judetul Prahova, CUI xxxxxxx, C________ L____ al C______ Dragane?ti, cu sediul in _________________________, judetul Prahova, CUI xxxxxxx si _____________________________, cu sediul in _________________________, judetul Prahova, CUI xxxxxxx.

Obliga parata unitate de inva?amant la calcularea unui salariu de baza in care se include si sporul de vechime la nivelul salariilor de baza minime brute pe ?ara garantate in plata incepand cu data de 22.02.2013 si pana la data pronuntarii prezentei hotarari pentru membrii sindicatului reclamant incadra?i in func?ii de fochist,, ingrijitor, si muncitor (conform tabelului anexa la dosar) carora li s-a calculat si platit drepturi salariale inferioare salariilor minime pe economie garantate in plata .

Obliga parata unitate de invatamant la plata catre membrii sindicatului reclamant carora li s-a calculat si platit drepturile salariale inferioare, salariilor minime pe economie, a diferentelor dintre drepturile salariale cuvenite potrivit prezentei hotarari si cele acordate efectiv, incepand cu data de 22.02.2013 si pana la data pronuntarii, actualizate in raport de indicele de inflatie pana la data platii efective, cat si in raport de dobanda legala penalizatoare aferenta calculata de la data pronuntarii prezentei hotarari si pana la data platii efective a drepturilor mentionate in prezenta Sentinta.

Obliga paratele unitate administrativ teritoriala si consiliu local la asigurarea finan?arii si virarea sumelor necesare pentru plata drepturilor salariale conferite prin prezenta hotarare .

Respinge in rest actiunea ca neintemeiata, inclusiv capatul de cerere privind calcularea si plata sporului de vechime in munca distinct ca procent din salariul de baza .
Pronuntata de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 801/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017


Citeşte mai multe despre:    Plata salariului de baza de incadrare salariu minim    Trei ani anteriori    Acordare spor vechime    Sindicat    Invatamant personal administrativ sau nedidactic    Spor de vechime    Contract colectiv de munca
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Perioada petrecuta in consemn la dispozitia si la sediul angajatorului. Timp de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2777 din data de 23.11.2019

Exigibilitatea creantei nu este afectata de esalonarea platii prin acte normative, iar dobanda legala curge de la data indeplinirii celor trei conditii esentiale
Pronuntaţă de: Tribunalul Caras Severin Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 424/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Cererea de chemare in judecata marcheaza momentul la care instanta apreciaza daca scadenta transelor platite pentru care se calculeaza distinct dobanzi penalizatoare se inscrie in termenul de prescriptie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 2090/2017, in sedinta publica din 31 martie 2017

Nu este vorba de creante afectate de termen suspensiv in cazul creantelor constatate prin hotarare judecatoreasca, intrucat acestea sunt, de la data pronuntarii, certe, lichide si exigibile
Pronuntaţă de: Tribunalul Caras Severin Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 470/2017, in sedinta publica din 14 martie 2017

Se acorda indemnizatia de conducere, insa nu si sporurile solicitate, intrucat nu sunt prevazute prin Legea salarizarii unitare. Bibliotecar
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna Sectia Civila, Sentinta civila nr. 104/2017, in sedinta publica din 09 februarie 2017

Fapta de nerespectare a obligatiei de plata stabilita printr-o hotarare judecatoreasca poate antrena raspunderea civila delictuala
Pronuntaţă de: Tribunalul Caras Severin Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 185/2017, in sedinta din 27 ianuarie 2017

Spor pentru munca suplimentara. Compensare prin ore libere platite
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia conflicte de munca si asigurari sociale, Sentina nr. 1396/2016 din data de 08 iulie 2016

Contract colectiv de munca. Neindeplinirea obligatiei de a achita lunar sporul pentru conditii speciale de munca de 25% din salariul de baza.Plata drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.991 din data 22.03.2012