din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2938 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Cererea de chemare in judecata marcheaza momentul la care instanta apreciaza daca scadenta transelor platite pentru care se calculeaza distinct dobanzi penalizatoare se inscrie in termenul de prescriptie

Cererea de chemare in judecata marcheaza momentul la care instanta apreciaza daca scadenta transelor platite pentru care se calculeaza distinct dobanzi penalizatoare se inscrie in termenul de prescriptie

  Publicat: 23 Feb 2019       4440 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (´┐Żpersoana vizata´┐Ż);
Prin sentinta civila nr.3690/27.03.2014 a Tribunalului Bucuresti Sectia a VIII-a pronuntata in dosarul nr.x/3/2012, a fost obligat paratul la calculul si plata catre reclamantii membri ai sindicatului, a diferentelor de drepturi salariale neacordate, rezultate din neaplicarea Legii 221/2008, reprezentand diferenta dintre drepturile salariale efectiv incasate si cele cuvenite in conformitate cu prevederile Legii nr. 221/2008 ´┐Ż prin utilizarea coeficientului de multiplicare 1,000 cu valoarea de 400,00 lei, pentru perioada 01.01.2010 ´┐Ż 12.05.2011, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflatie la data platii efective.


cererea de chemare in judecata marcheaza momentul la care instanta de judecata se raporteaza pentru a aprecia daca scadenta transelor platite pentru care se calculeaza distinct dobanzi penalizatoare se inscrie in termenul de prescriptie de trei ani anteriori acestei date

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Despagubiri stabilite in sarcina partii contractante pentru intarzierea executarii obligatiilor asumate.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
IPC - Masura a variatiei preturilor calculata de Institutul National de Statistica prin compararea preturilor cu amanuntul ale unui cos de bunuri si servicii reprezentative pentru consumul populatiei.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
IPC - Masura a variatiei preturilor calculata de Institutul National de Statistica prin compararea preturilor cu amanuntul ale unui cos de bunuri si servicii reprezentative pentru consumul populatiei.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Reglementate in sectiunea I, cap. I, t. III, C. proc pen., partea speciala,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Forma a raspunderii juridice care consta in aplicarea unor sanctiuni administrative,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Monitorul Oficial al Rom´┐Żniei este publicaţia oficială a statului rom´┐Żn, ´┐Żn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Despagubiri stabilite in sarcina partii contractante pentru intarzierea executarii obligatiilor asumate.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
1. Datoria persoanei creditate.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Despagubiri stabilite in sarcina partii contractante pentru intarzierea executarii obligatiilor asumate.
Valori de incasat din vanzari pe credit, de bunuri rezultate din exploatare (produse, lucrari, servicii). Sunt generate de ciclul de exploatare al intreprinderii
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Putem defini prescriptia extinctiva din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana asupra careia s-a emis o cambie pe care este obligata sa o onoreze la scadenta. In situatia in care trasul nu accepta la
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Cauza de inlaturare a executarii sanctiunii, daca a trecut un anumit termen de la data ramanerii definitive a hotararii ori actului prin care a fost pronuntata sau stabilita.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

Prin promovarea prezentei actiuni, se urmareste obtinerea dobanzii legale aferente sumelor datorate de parata conform titlului executoriu mai sus mentionat.


Pe fondul cauzei, instanta a retinut astfel ca reclamantii sunt beneficiarii unui titlu executoriu prin care a fost consfintit dreptul la plata diferentelor de drepturi salariale sus mentionate, actualizate cu coeficientul de inflatie, fara a primi executarea intocmai a acestui drept, ca urmare a esalonarii platii in temeiul OUG 71/2009, imprejurare ce da nastere dreptului la despagubire, respectiv la plata dobanzii legale.


Aceasta chestiune litigioasa a fost transata prin decizia nr.2/2014 pronuntata in recursul in interesul legii, Inalta Curte de Casatie si Justitie statuand ca in aplicarea dispozitiilor art. 1082 si 1088 din Codul civil din 1864, respectiv art. 1.531 alin. (1), alin. (2) teza I si art. 1.535 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, pot fi acordate daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar in conditiile art. 1 si 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011.


Potrivit considerentelor care au fundamentat aceasta solutie, instanta suprema a analizat intrunirea cumulativa a conditiilor raspunderii civile delictuale, statuand ca fapta constand in executarea esalonata a titlurilor executorii imbraca forma ilicitului civil, de natura a atrage raspunderea civila delictuala a debitorului, care, in virtutea principiului repararii integrale a prejudiciului, este chemat sa suporte si daunele interese moratorii, sub forma dobanzii legale.


Totodata, instanta a apreciat ca prin cumularea dobanzii legale cu actualizarea creantei cu rata inflatiei nu se ajunge la o dubla reparare a aceluiasi prejudiciu, intrucat in decizia mai sus mentionata instanta suprema a statuat in sensul ca actualizarea sumelor stabilite prin titlul executoriu cu indicele preturilor de consum reprezinta acoperirea pierderii efective suferite de creditor, iar acordarea dobanzii legale implica remedierea beneficiului de care acesta a fost lipsit, cele doua elemente putand fi cumulate pentru asigurarea repararii integrale a prejudiciului.


Pentru aceste considerente, instanta a admis primul petit al actiunii si a obligat parata la plata catre reclamantii membri de sindicat a dobanzii legale aferente drepturilor banesti cuvenite conform sentintei civile nr.3690/27.03.2014 pronuntate de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a in dosarul nr. x/3/2012, calculata incepand cu data de 24.02.2013 si pana la data Platii efective.


Pretentiile reprezentand obligarea paratei la plata dobanzii legale incepand cu data depunerii prezentei cereri si pana la data platii pentru sumele deja achitate si in continuare pentru sumele restante, au fost respinse, ca neintemeiate, intrucat pe de o parte formularea este contradictorie fata de cea a primului petit si lipsita de sens, iar pe de alta parte primul petit este atotcuprinzator.


Impotriva acestei solutii a formulata apel in termen legal si motivat paratul C__ national ``I__ N_``.


In sustinerea apelului precizeaza ca modalitatea de executare a obligatiilor banesti stabilite prin hotarari judecatoresti referitoare la drepturi salariale pentru personalul din sectorul bugetar a fost reglementata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, modificata si completata.


Considera ca nu poate fi atrasa raspunderea debitorului prin acordarea daunelor interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru acoperirea prejudiciului cauzat creditorilor prin executarea partiala si esalonata a obligatiilor stabilite prin hotarari judecatoresti, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, modificata si completata deoarece, potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta, sumele datorate se actualizeaza cu indicele preturilor de consum la data Platii, comunicat de Institutul national de S_.


Asadar, legiuitorul a prevazut in mod expres modalitatea de reparare a prejudiciului determinat de executarea cu intarziere, aceasta fiind reprezentata de actualizarea creantei.


O astfel de actualizare are in vedere data la care hotararea judecatoreasca a devenit executorie si data efectuarii Platii procentului stabilit prin Ordonanta, astfel incat obligarea paratilor la plata dobanzii legale, alaturi de actualizarea creantei, ar reprezenta o dubla reparatie a aceluiasi prejudiciu incercat de creditori, determinat de intarzierea in executarea integrala si devalorizarea continua a sumelor de bani .


Esalonarea platii sumelor a fost realizata pe calea unor dispozitii normative, parte din sumele datorate au fost platite reclamantilor - creditori, iar pentru perioadele ramase, creantele nu sunt exigibile, fiind afectate de termene suspensive, stabilite pe cale legala, in favoarea debitorilor.


Mai mult decat atat, o creanta constatata printr-o hotarare judecatoreasca este exigibila la momentul la care aceasta devine executorie, fie prin investirea cu formula executorie, fie prin recunoasterea acestui caracter ca efect al legii. Din acest moment, creditorul poate cere debitorului executarea .


Insa, ca efect al termenelor legale suspensive stabilite in favoarea debitorilor prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, creditorii nu pot pretinde executarea obligatiilor inlauntrul acestor termene, astfel incat, in aceste intervale de timp, nu curge nici dobanda penalizatoare, reprezentand daune - interese moratorii.


In plus, pentru antrenarea raspunderii contractuale a debitorilor sub forma obligarii acestora la plata daunelor - interese moratorii, trebuie indeplinite conditiile generale ale raspunderii civile, adica trebuie facuta dovada existentei prejudiciului, a faptei ilicite, a vinovatiei si a raportului de cauzalitate.


Existenta prejudiciului este prezumata prin dispozitiile art. 1082 din Codul civil din anul 1864 (corespunzator art. 1530 din Codul civil din anul 2009), iar fapta ilicita consta in neexecutarea obligatiei.


In ceea ce priveste vinovatia, in materia raspunderii contractuale pentru neexecutare, opereaza o prezumtie de culpa a debitorului. Aceasta prezumtie poate fi inlaturata atunci cand se dovedeste existenta unei cauze exoneratoare, precum cazul fortuit sau forta majora. Ca atare, debitorul este obligat la plata despagubirilor ori de catre ori nu dovedeste existenta unei cauze straine care nu-i este imputabila.


In cazul raspunderii contractuale, constituie caz fortuit o imprejurare de fapt, imprevizibila si de neinlaturat care impiedica in mod obiectiv si fara nicio culpa din partea debitorului, executarea obligatiei.


Cauza straina exoneratoare de raspundere poate avea ca efect suspendarea temporara a executarii obligatiei, ceea ce face ca debitorul sa execute cu intarziere, fara a putea fi obligat la plata daunelor - interese pentru prejudiciul incercat de creditor din acest motiv.


Parata ca si institutie publica debitoare in cazul in care va fi obligata la plata acestor sume, nu poate refuza executarea, ci va proceda la aplicarea unui act normativ care prevede plata esalonata a sumelor respective.


Aceasta masura legislativa, luata in contextul unui dezechilibru bugetar, reprezinta o ingerinta a statului in dreptul creditorului de a obtine executarea silita si finalizarea procesului civil, iar aceasta ingerinta are un scop legitim, acela de a proteja bugetul de stat intr-o perioada critica si indeplineste cerinta unui raport rezonabil de proportionalitate cu scopul urmarit.


Caracterul proportional al limitarii dreptului creditorului de a obtine executarea hotararii judecatoresti rezulta din faptul ca nu se neaga dreptul la executare, ci doar se stabileste modul in care creanta se va realiza, cu o intarziere apreciata ca fiind rezonabila de Curtea Europeana a Drepturilor Omului, prin hotararea din 4 septembrie 2012, pronuntata in cauza D_ s.a. vs. Romania.


In consecinta, interventia legiuitorului, printr-un act normativ, validat pe cale jurisprudentiala de Curtea constitutionala si de instanta de contencios european, avand ca efect esalonarea platilor, constituie un caz fortuit ce exonereaza debitorul de plata dobanzilor legale.


Solicita a se observa ca, in motivarea sentintei, instanta de judecata a tinut cont de "opiniile exprimate de specialisti recunoscuti, depuse la dosarul cauzei" si nu de prevederile legale in materie, si anume: art. 1351 Cod civil care dispune, in alin. (3) ``Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs". Dupa cum se poate observa, institutia apelanta, chiar daca este unitate de invatamant de stat, nu putea prevedea aparitia O.U.G. 71/2009, iar acest act normativ nu a fost emis de ea, ci de catre un tert, in consecinta, in ceea ce-l priveste pe paratul debitor al obligatiei de plata, acest act normativ reprezinta un caz fortuit, exonerator de raspundere .


Avand in vedere cele expuse mai sus solicita sa se admita apelul asa cum a fost formulat, iar pe fondul cauzei, solicita respingerea cererii de chemare in judecata ca neintemeiata.


Cercetand apelul declarat, Curtea retine urmatoarele:


Prin decizia nr.21 din 22 iunie 2015 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, s-a admis sesizarea formulata de Curtea de Apel C_ - Sectia I Civila in dosarul nr. x in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile in materia acordarii dobanzii legale pentru drepturi salariale stabilite prin titluri executorii ce au facut obiectul esalonarii platii prin acte normative.


In interpretarea si aplicarea prevederilor art. 1079 alin. 2 pct. 3 din Codul civil de la 1864 si art. 1523 alin. 2 lit. d din Codul civil raportat la art. 166 alin. 1 si 4 din Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 161 alin. 1 si 4 din Codul Muncii in forma anterioara republicarii) si art. 1088 Cod civil de la 1864, art. 2 din O.G. nr. 9/2000, aprobata prin Legea nr. 356/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 2 din O.G. nr. 13/2011, aprobata prin Legea nr. 43/2012, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 1535 din Codul civil, s-a statuat ca dobanzile penalizatoare datorate de stat pentru executarea cu intarziere a obligatiilor de plata pot fi solicitate pentru termenul de 3 ani anterior datei introducerii actiunii.


Considerand asadar interpretarea obligatorie a Inaltei Curti, Curtea de apel va prelua intocmai si considerentele acesteia, publicate in Monitorul Oficial nr.743 din 5 octombrie 2015.


Astfel, in motivarea solutiei s-a pornit de la problema naturii juridice a dobanzilor de tipul celor solicitate, rezolvata prin recursul in interesul legii solutionat de Inalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 2/2014, care, in aplicarea dispozitiilor art. 1082 si 1088 din Codul civil din 1864, respectiv art. 1.531 alin. (1), alin. (2) teza I si art. 1.535 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, a apreciat ca pot fi acordate daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar in conditiile art. 1 si 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011. In considerentele acestei decizii, s-a motivat ca:


- hotararile primei instante, cand au ca obiect plata salariilor sau alte drepturi izvorate din raporturile juridice de munca, sunt executorii de drept potrivit art. 278 pct. 1 din Codul de procedura civila din 1865, respectiv art. 448 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedura civila;


- natura juridica a masurilor dispuse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, aprobata cu modificari de Legea nr. 230/2011, este aceea de suspendare legala a executarii silite a titlurilor executorii;


- executarea cu intarziere a obligatiei de plata stabilite printr-o hotarare judecatoreasca poate antrena raspunderea civila delictuala, fara a se face dovada unui prejudiciu si fara ca principiul repararii integrale a prejudiciului sa poata fi nesocotit;


- desi nu se contesta imprejurarile care au justificat masurile promovate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, acestea nu inlatura de plano aplicarea principiului repararii integrale a prejudiciului, sub aspectul acordarii daunelor-interese moratorii, sub forma dobanzii legale. Atat timp cat repararea integrala a prejudiciului presupune, cu valoare de principiu, atat acoperirea pierderii efective suferite de creditor (damnum emergens) , cat si beneficiul de care acesta este lipsit (lucrum cessans), a accepta faptul ca, in ipoteza data, poate fi acoperita doar pierderea efectiva [in temeiul art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011], iar nu si beneficiul nerealizat, echivaleaza cu nesocotirea principiului repararii integrale a prejudiciului;


- fapta ilicita, savarsita cu vinovatie, in sensul dispozitiilor legale ce instituie raspunderea civila, consta in executarea cu intarziere de catre debitori a sumelor de bani stabilite prin titluri executorii in favoarea persoanelor din sectorul bugetar, neputandu-se retine cazul fortuit care sa rastoarne prezumtia relativa de culpa a debitorului in executarea obligatiei.


Plecand de la considerentele obligatorii ale deciziei in interesul legii mentionate anterior, s-a constatat ca, in cazul titlurilor executorii avand ca obiect drepturi salariale neachitate salariatilor bugetari, pot fi pretinse dobanzi penalizatoare menite a acoperi prejudiciul rezultat din fapta ilicita a statului, care, in calitate de debitor, achita cu intarziere sumele acordate prin hotarari judecatoresti, desi acestea sunt executorii de drept de la momentul pronuntarii acestor hotarari. Prin urmare, aceste dobanzi nu au un caracter accesoriu debitului principal si nu reprezinta daune-interese datorate in temeiul art. 166 alin. (4) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru salariul neachitat, pentru care angajatorul este de drept in intarziere de la data scadentei obligatiei de plata a salariului.


Pe de alta parte, fata de dezlegarile din Decizia nr.2/2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dobanzile nu pot fi considerate o pretentie noua, absolut independenta de litigiul anterior, pentru ca, prin insasi actiunea in raspundere civila avand ca obiect astfel de dobanzi penalizatoare, debitorul sa fie pus in intarziere si, prin urmare, prejudiciul sa fie datorat de la data introducerii acestei actiuni, pentru viitor, cu consecinta inceperii curgerii dobanzilor de la data introducerii actiunii.


Potrivit art. 1088 alin. 2 din Codul civil de la 1864, dobanda nu este datorata decat din ziua cererii de chemare in judecata, afara de cazul in care, dupa lege, curge de drept . Or, aceste dobanzi, ca forma de penalizare a debitorului care nu si-a indeplinit la timp obligatia de executare a unei hotarari judecatoresti pronuntate intr-un litigiu referitor la drepturi salariale, curg de drept de la momentul pronuntarii hotararii, hotarare executorie de drept potrivit art.278 pct.1 din Codul de procedura civila de la 1865 si art. 274 din Legea nr.53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta fiind data scadentei obligatiei respective, pana la plata efectiva a acestui debit. Prin urmare, in principiu, data de la care incepe sa curga dobanda legala pentru drepturile salariale cuprinse in titlul a carui executare silita a fost esalonata este data pronuntarii hotararii, iar dobanda continua sa curga, succesiv, pentru fiecare perioada de intarziere, pana la data Platii efective a debitului.


Cat priveste prescriptia dreptului de a solicita aceste dobanzi, s-a facut referire la Decizia nr.7 din 27 aprilie 2015 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prin care s-au dat dezlegari in aceasta materie, de a caror autoritate de lucru interpretat trebuie sa se sina seama si in rezolvarea problemei legate de data de la care curg dobanzile. In acest sens, s-a avut in vedere ca:


- litigiile avand ca obiect plata daunelor-interese moratorii sunt litigii de munca;


- titlurile pentru care s-a solicitat plata dobanzii penalizatoare sunt executorii de drept, iar dreptul la actiune cu privire la daunele rezultate din neexecutare se prescrie in termen de trei ani de la data la care drepturile erau datorate;


- aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, a suspendat de drept executarea silita, insa, pe durata suspendarii, dobanda curge, creanta fiind certa lichida si exigibila;


- prin esalonarea la plata a fost fixat un alt termen pentru executarea obligatiei de plata, dar, prin aceasta, creditorul nu pierde dreptul la daune pentru neexecutarea la scadenta;


- modificarea modalitatii si termenelor de executare nu are consecinte asupra curgerii termenului de prescriptie pentru dreptul de a cere daune-interese moratorii pentru obligatii scadente;


- daunele-interese moratorii sub forma dobanzii legale au caracterul unor prestatii succesive si sunt datorate pentru intreaga perioada de executare cu intarziere si calculate pentru fiecare zi de intarziere, cu incepere de la data scadentei acestor creante . Fiecare zi de intarziere genereaza o prescriptie distincta a dreptului la actiune cu privire la aceste prestatii succesive;


- creditorii sunt indreptatiti la daunele-interese moratorii pentru o perioada de trei ani anteriori introducerii cererii de plata a dobanzii, al caror cuantum va fi stabilit in functie de platile esalonate efectuate in executarea creantelor din titlurile executorii;


- plata partiala de catre debitor a unor sume stabilite prin titluri executorii, in aplicarea unui act normativ cu putere de lege prin care, in favoarea debitorului, se instituie termene de plata esalonata a debitului, nu intrerupe prescriptia extinctiva.


Raportat la considerentele Deciziei nr.7/2015, in cauza s-a retinut ca dreptul de care se prevaleaza reclamantii este cel de a fi despagubi?i pentru plata cu intarziere a sumelor din titlurile executorii esalonate. Daca esalonarea a presupus fixarea unui alt termen pentru executarea partiala a obligatiei de plata si o astfel de plata partiala nu intrerupe cursul prescriptiei dreptului de a solicita aceste dobanzi, s-a tras concluzia ca obligatia principala, respectiv dreptul la executarea silita a titlurilor executorii, nu s-a prescris, iar dobanda perceputa debitorului pentru neexecutare curge, pentru transele achitate, de la data pronuntarii hotararii pana la data Platii transelor, iar, pentru sumele neachitate, curge in continuare pana la data Platii efective.


In aceste conditii, cererea de chemare in judecata marcheaza momentul la care instanta de judecata se raporteaza pentru a aprecia daca scadenta transelor platite pentru care se calculeaza distinct dobanzi penalizatoare se inscrie in termenul de prescriptie de trei ani anteriori acestei date, dobanzile putand fi solicitate pentru perioada pentru care nu s-a implinit prescriptia . Pentru suma ramasa restanta dupa plata partiala, dobanzile penalizatoare curg in continuare si pot fi acordate pe trei ani anteriori datei introducerii actiunii. Pentru transele din debitul principal ce au fost achitate cu mai mult de trei ani anteriori introducerii actiunii ce pretinde plata acestora, dobanzile s-au prescris si nu mai pot fi solicitate. S-a conchis Asadar, raportat la distinctiile expuse anterior, ca dobanzile penalizatoare datorate de stat pentru executarea cu intarziere a obligatiilor de plata pot fi solicitate pentru termenul de 3 ani anterior datei introducerii actiunii.


Pornind de la considerentele deciziei evocate, care produce efecte in conformitate cu prevederile art.521 alin.3 din Noul Cod de procedura civila, aspectele legate de natura dobanzilor si caracterul datorat al acestora, chiar in prezenta unui act normativ care a instituit termene succesive de executare, operand si actualizarea creantei cu indicele preturilor de consum, nu mai pot fi puse in discutie spre a face obiectul unor dezlegari diferite in prezentul proces. Obligatia a carei origine se afla in raporturi juridice de munca revine, evident, debitorului-angajator, in sarcina caruia a fost sanctionata si cea principala prin titlul ce se executa, in favoarea caruia, de altfel, s-a si procedat la esalonare, ca masura de favoare, iar nu de impiedicare in a efectua plata integral, de indata, la momentul pronuntarii hotararii executorii.


Pe aceeasi baza insa, apelul este fondat cat priveste data de la care sunt datorate dobanzile, pornind de la sursa prejudiciului reclamat: achitarea cu intarziere a sumelor acordate prin hotarari judecatoresti, desi acestea sunt executorii de drept de la momentul pronuntarii. Prin urmare, de vreme ce dobanzile au fost solicitate cu titlu de prejudiciu pentru esalonarea platii, fara a avea, potrivit statuarilor Inaltei Curti, caracter accesoriu debitului principal, ele nu vor putea fi acordate de la o data anterioara hotararii ce se executa - putand fi chiar data pronuntarii daca aceasta se situeaza in termenul de prescriptie, respectiv momentul situat la trei ani anterior solicitarii, dar numai cand acesta este ulterior pronuntarii titlului.


In consecinta, in aplicarea prevederilor art.480 (2) Cod procedura civila, Curtea va admite apelul. Va schimba in parte sentinta atacata, numai cu privire la data de la care se acorda dobanda legala aferenta sumelor datorate in baza titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr.3690/27.03.2014 a Tribunalului Municipiului Bucuresti, anume de la data pronuntarii acesteia, respectiv de la 27.03.2014, pastrand pentru rest sentinta.PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


DECIDE:Admite apelul declarat de apelantul-parat C__ N__ "I__ N_" cu sediul in Bucuresti, sector 2, __.2, impotriva sentintei civile nr. 7661/05.09.2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VIII - a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. x, in contradictoriu cu in intimatul-reclamant S_ S_ D__ I_-B_ cu sediul in Bucuresti, Liceul ``N_ I__``, __,. 126, sector 1, cu adresa de corespondenta in Bucuresti, C__ national ``Sf. S_`` , _, nr. 23, sector 1.


Schimba in parte sentinta atacata, in sensul ca dobanda legala aferenta sumelor acordate prin sentinta civila nr.3690/27.03.2014 a Tribunalului Bucuresti se va calcula cu incepere de la data pronuntarii acesteia.


Pastreaza in rest sentinta.


Definitiva.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 2090/2017, in sedinta publica din 31 martie 2017


Citeşte mai multe despre:    Sindicat drepturi salariale dobanzi    Dobanda legala    Drepturi salariale esalonate dobanda    ICCJ daune moratorii dobanda legale drepturi salariale transe    Hotarari prealabile dezlegari de drept recursuri in interesul legii
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Reducerea programului de lucru si a salariului in contextul reducerii temporare a activitatii impune existenta unor motive obiective care nu depind de vointa exclusiva a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr.135/2020

Despagubirile pe perioada suspendarii neintemeiate a contractului de munca. Renuntarea la judecata nu inlatura posibilitatea salariatului de a solicita despagubiri pe cale separata.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 87/16.01.2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale restante si a dobanzii legale aferente acestora
Pronuntaţă de: Tribunalul BUZAU - Sentinta civila nr. 4471/08.08.2019

Hotararea de validare a popririi are ca efect iesirea fortata a sumei urmarite din patrimoniul debitorului in cel al creditorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 339 din data de 05 Iunie 2020

Nicio retinere din salariu nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 339 din data de 05 iunie 2020

Imposibilitatea intentarii unei actiuni intemeiata pe raspunderea civila contractuala derivata dintr-un contract individual de munca incetat. Raspundere civila delictuala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu Mures - Decizia civila nr. 44R din data de 03 martie 2020

Repararea pagubei materiale produsa angajatorului din vina si in legatura cu munca salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 359 din data de 19 iunie 2020

Neachitarea drepturilor salariale poate fi justificata de catre angajator doar in situatia neprestarii muncii
Pronuntaţă de: Tribunalul Giurgiu - Sentinta civila nr. 75 din data de 19 Martie 2019

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Conditiile de operare a retinerilor din salariu.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Decizia civila nr. 2314/2020 din 20.07.2020Articole Juridice

O reglementare nationala poate sa prevada un termen de prescriptie pentru actiunea in restituire intemeiata pe o clauza abuziva dintr-un contract incheiat intre un profesionist si un consumator
Sursa: EuroAvocatura.ro

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Suspendarea raportului de serviciu in cazul savarsirii de infractiuni de catre functionarii publici. Legalitatea desfasurarii unei activitati in domeniul privat
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Recuperare creante in domeniul transporturilor. Temei legal si Proceduri
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Recuperarea creantelor prin procedura Ordonantei de plata
Sursa: Radu Georgescu

[Av. muncii] Suspendare din functie ca urmare a unei plangeri penale. solutie de clasare. recuperare drepturi salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Legea 72/2013 ref. reglementarea obligatiilor contractuale intre parteneri
Sursa: EuroAvocatura.ro