Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Decizia Curtii Constitutionale nr. 868/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 si art. 719 alin. (2) din Codul de procedura civila, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila

Decizia Curtii Constitutionale nr. 868/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 si art. 719 alin. (2) din Codul de procedura civila, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila

  Publicat: 26 Mar 2019       982 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 232 din 26.03.2019

Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Unirea a doua sau mai multe cauze aflate in curs de cercetare si urmarire penala,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Unirea a doua sau mai multe cauze aflate in curs de cercetare si urmarire penala,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile dintre mai multe state, respectiv relatiile din cadrul comunitatii internationale.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Principiu de baza al procesului penal, prevazut in cap. I, t. I, C. porc. pen., partea generala, consta in prerogativele
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Modalitate de savarsire a unei fapte ilicite, care consta in neindeplinirea de catre autorul ei a ceea ce era obligat sa faca.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 719 alin. (2) din Codul de procedura civila si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, in ansamblul sau, exceptie ridicata de Oltita Manafu in Dosarul nr. 26.376/233/2016/a1 al Judecatoriei Galati - Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.135D/2017.


La apelul nominal lipseste autoarea exceptiei de neconstitutionalitate. Procedura de citare este legal indeplinita.


Presedintele dispune a se face apelul si in Dosarul nr. 1.136D/2017, avand ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 719 alin. (2) din Codul de procedura civila si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, exceptie ridicata de Oltita Manafu in Dosarul nr. 26.408/233/2016/a1 al Judecatoriei Galati - Sectia civila.


La apelul nominal lipseste autoarea exceptiei de neconstitutionalitate. Procedura de citare este legal indeplinita.


Curtea, din oficiu, pune in discutie conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu masura conexarii dosarelor. Curtea, avand in vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate in dosarele sus-mentionate, in temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.135D/2017 la Dosarul nr. 1.136D/2017, care a fost primul inregistrat.


Cauza fiind in stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neintemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate. Mentioneaza ca exista jurisprudenta in aceasta materie, respectiv Decizia nr. 289 din 26 aprilie 2018.


C U R T E A,


avand in vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:


Prin incheierile nr. 123 si nr. 124 din 3 martie 2017, pronuntate in dosarele nr. 26.376/233/2016/a1 si nr. 26.408/233/2016/a1, Judecatoria Galati - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 719 alin. (2) din Codul de procedura civila, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, in ansamblul sau, exceptie invocata de Oltita Manafu in cauze avand ca obiect solutionarea cererilor de reexaminare a unor incheieri prin care s-a respins cererea de acordare a ajutorului public judiciar sub forma scutirii de la plata cautiunii pentru suspendarea executarii silite.


In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, in esenta, ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale in masura in care nu permit acordarea de asistenta juridica sub forma scutirii de la plata cautiunii, fiind, astfel, incalcate accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil. De asemenea apreciaza ca dispozitiile legale criticate sunt lipsite de claritate, precizie si previzibilitate.


Judecatoria Galati - Sectia civila apreciaza ca, desi autoarea exceptiei este nemultumita de modul de aplicare a legii de catre instanta de judecata, aceasta nu atrage incalcarea dispozitiilor constitutionale. Interpretarea si aplicarea diferita a dispozitiilor legale de catre instantele de judecata nu pot face obiectul controlului de constitutionalitate.


Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.


Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila in privinta dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 si neintemeiata in privinta dispozitiilor art. 719 alin. (2) din Codul de procedura civila.


Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.


Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


C U R T E A,


examinand incheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:


Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.


Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezulta din actele de sesizare, il reprezinta dispozitiile art. 719 alin. (2) din Codul de procedura civila si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila. In ceea ce priveste obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea observa faptul ca acesta priveste si dispozitiile art. 90 din Codul de procedura civila. Instanta de judecata a retinut in considerentele actelor de sesizare si admisibilitatea cererii de sesizare a Curtii cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 din Codul de procedura civila, insa aceasta nu a mai fost consemnata si in dispozitivul hotararilor. Prin urmare, Curtea, in acord cu jurisprudenta sa (a se vedea in acest sens Decizia nr. 527 din 11 octombrie 2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 990 din 8 noiembrie 2005), va retine ca obiect al exceptiei de neconstitutionalitate dispozitiile art. 90 si art. 719 alin. (2) din Codul de procedura civila, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, in ansamblul sau. Dispozitiile legale criticate, punctual, au urmatorul cuprins:


- Art. 90 alin. (1): "Cel care nu este in stare sa faca fata cheltuielilor pe care le presupune declansarea si sustinerea unui proces civil, fara a primejdui propria sa intretinere sau a familiei sale, poate beneficia de asistenta judiciara, in conditiile legii speciale privind ajutorul public judiciar.


(2) Asistenta judiciara cuprinde:


a) acordarea de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare prevazute de lege;


b) apararea si asistenta gratuita printr-un avocat desemnat de barou;


c) orice alte modalitati prevazute de lege.


(3) Asistenta judiciara poate fi acordata oricand in cursul procesului, in tot sau numai in parte .


(4) Persoanele juridice pot beneficia de facilitati sub forma de reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru actiuni si cereri introduse la instantele judecatoresti, in conditiile legii speciale.";


- Art. 719 alin. (2):"Pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicita trebuie sa dea in prealabil o cautiune, calculata la valoarea obiectului contestatiei, dupa cum urmeaza:


a) de 10%, daca aceasta valoare este pana la 10.000 lei;


b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depaseste 10.000 lei;


c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depaseste 100.000 lei;


d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depaseste 1.000.000 lei."


In opinia autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile legale criticate incalca prevederile constitutionale ale art. 1 privind statul de drept, art. 11 privind dreptul international si dreptul intern, art. 15 privind universalitatea, art. 16 privind egalitatea in drepturi, art. 21 privind accesul liber la justitie, astfel cum acesta se interpreteaza potrivit art. 20 alin. (1) din Constitutie si prin prisma art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, art. 24 privind dreptul la aparare si ale art. 148 privind integrarea in Uniunea Europeana.


Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca, in jurisprudenta sa, a examinat constitutionalitatea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008, prin prisma unor critici de neconstitutionalitate similare celor invocate in prezenta cauza, si, prin Decizia nr. 289 din 26 aprilie 2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 709 din 14 august 2018, paragraful 18, si Decizia nr. 502 din 7 octombrie 2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 941 din 22 decembrie 2014, paragraful 18, a retinut, referitor la critica de neconstitutionalitate privind absenta reglementarii cautiunii dintre formele de ajutor public judiciar, ca aceasta vizeaza, in realitate, o omisiune legislativa. Or, Curtea Constitutionala nu poate analiza un text de lege din perspectiva a ceea ce el nu prevede in terminis, adica a lipsei de reglementare, si nici printr-un examen comparativ al legislatiei intr-o anumita materie.


In ceea ce priveste dispozitiile art. 90 si art. 719 alin. (2) din Codul de procedura civila, chiar daca autoarea exceptiei de neconstitutionalitate nu arata in ce mod acestea incalca drepturile fundamentale, Curtea retine ca aceasta este nemultumita de absenta reglementarii cautiunii dintre formele de asistenta judiciara, ca si in cazul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008, precum si de faptul ca nu beneficiaza de asistenta judiciara sub forma scutirii de plata a cautiunii stabilite de instanta de judecata .


Astfel formulate, sustinerile de neconstitutionalitate tind la completarea textelor legale criticate si nu au natura unor veritabile critici de neconstitutionalitate. Curtea s-a pronuntat constant, de exemplu, prin Decizia nr. 159 din 10 noiembrie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 4 februarie 1999, in sensul ca nu este competenta a solutiona exceptii de neconstitutionalitate privind lacune legislative ori in cazul unor reglementari legale despre care se pretinde ca ar fi incomplete ori nesatisfacator redactate, deoarece ar presupune o interventie nemijlocita in activitatea de legiferare (a se vedea in acest sens Decizia nr. 924 din 23 iunie 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 31 iulie 2009, si Decizia nr. 895 din 6 iulie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 561 din 10 august 2010).


Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEA CONSTITUTIONALA


In numele legii


D E C I D E:Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 si art. 719 alin. (2) din Codul de procedura civila, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, exceptie ridicata de Oltita Manafu in dosarele nr. 26.376/233/2016/a1 si nr. 26.408/233/2016/a1 ale Judecatoriei Galati - Sectia civila.


Definitiva si general obligatorie.


Pronuntata in sedinta din data de 18 decembrie 2018.
Pronuntata de: Curtea Constitutionala


Citeşte mai multe despre:    CCR    Exceptie de neconstitutionalitate    Ajutor public judiciar    Cautiune
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Plata drepturilor salariale restante. Sarcina probei revine angajatorului.
Pronuntaţă de: Tribunalul Neamt, Sentinta civila nr. 312/2020 din 30 iunie 2020

ITM nu are calitatea de a modifica raportul de munca dintre parti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5590 din data de 03 Decembrie 2019

Neplata orelor suplimentare. Incalcarea art. 159 din Codul muncii si a contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta - Sentinta civila 257/2020

Nedepunerea dovezilor privind plata drepturilor salariale face admisibila pierderea procesului de catre angajator. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea - Sentinta civila nr. 65 din data de 23 Ianuarie 2019

Emiterea si comunicarea Notificarii prin care inceteaza Contractul individual de munca in perioada de proba. Drepturi salariale
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta - Sentinta civila nr. 257/11.02.2020

Constatarea existentei raporturilor de munca in lipsa unui Contract individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta Civila nr. 186, din 02.04.2019

Instanta in fata careia se invoca exceptia de neconstitutionalitate nu are atributii de jurisdictie constitutionala
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 132/2019

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Cuantum al onorariului de avocat apreciat ca disproportionat de instanta de recurs, in raport cu volumul de activitate al aparatorului si cu complexitatea cauzei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual platit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii – pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Procedura speciala a atacarii hotararilor de validare a consilierilor locali – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu