Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » ICCJ - Hotararile pronuntate in procedura filtrarii nu pot fi atacate cu contestatie in anulare sau cu revizuire

ICCJ - Hotararile pronuntate in procedura filtrarii nu pot fi atacate cu contestatie in anulare sau cu revizuire

  Publicat: 15 Oct 2019       2073 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Prin Decizia nr. 2838 din 4 septembrie 2018, Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia I civila, a respins ca inadmisibil recursul declarat de reclamanta S.C. A. S.R.L. impotriva Deciziei nr. 274/A din 10 noiembrie 2017 pronuntate de Curtea de Apel Galati, sectia I civila.

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

Impotriva acestei decizii, reclamanta S.C. A. S.R.L. a formulat cerere de revizuire, intemeiata in drept pe art. 509 pct. 11 C. proc. civ.
In motivarea cererii, revizuenta sustine ca in urma invocarii in dosarul de recurs a exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "precum si in alte cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 1.000.000 RON inclusiv" cuprinse in art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind C. proc. civ., in interpretarea data acesteia de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin Decizia nr. 52/18.06.2018, la data de 12.07.2018, a fost inregistrat Dosarul nr. x/2016 ca obiect cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate invocata.


Prin incheierea de sedinta din data de 4 septembrie 2018, Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia civila, a respins cererea de sesizare a Curtii Constitutionale, retinand ca nu sunt indeplinite conditiile impuse de dispozitiile art. 29 alin. (3) C. proc. civ.
Revizuenta mai arata ca o exceptie de neconstitutionalitate, privind aceeasi chestiune de drept, a fost invocata de B., Curtea Constitutionala solutionand exceptia invocata, prin Decizia nr. 874 din 18.12.2018, in sensul admiterii acesteia si constatarii ca dispozitiile art. 27 din C. proc. civ., in interpretarea data prin Decizia nr. 52 din 18 ianuarie 2018 pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, sunt neconstitutionale.


Examinand cu prioritate exceptia inadmisibilitatii cererii de revizuire, conform dispozitiilor art. 248 alin. (1) C. proc. civ., Inalta Curte constata urmatoarele:


Potrivit art. 509 alin. (1) C. proc. civ., revizuirea este o cale extraordinara de atac de retractare, care poate fi exercitata impotriva unei hotarari pronuntate asupra fondului sau care evoca fondul si care poate fi ceruta doar pentru ipotezele prevazute la pct. 1 - 11 ale articolului mentionat.
Conform prevederilor art. 509 alin. (2) C. proc. civ. "pentru motivele de revizuire prevazute la alin. (1) pct. 3, dar numai in ipoteza judecatorului, pct. 4, pct. 7 - 10 sunt supuse revizuirii si hotararile care nu evoca fondul".


Revizuirea poate fi formulata doar impotriva hotararilor judecatoresti expres si limitativ prevazute de art. 509 alin. (1) C. proc. civ. In caz contrar, ar fi incalcat principiul legalitatii caii de atac, prevazut de art. 457 din acest act normativ, potrivit caruia caile de atac pot fi exercitate numai daca sunt prevazute de lege, in conditiile si termenele stabilite de aceasta.


In cauza, Decizia nr. 2838 din data de 4 septembrie 2019 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sectia I civila, prin care s-a respins, ca inadmisibil, recursul declarat de reclamanta S.C. A. S.R.L. impotriva Deciziei nr. 274/A din 10 noiembrie 2017 pronuntate de Curtea de Apel Galati, sectia I civila, a fost pronuntata in procedura de filtru, prevazuta de dispozitiile art. 493 alin. (5) C. proc. civ.


Aceste dispozitii legale stipuleaza ca "in cazul in care completul este unanimitate de acord ca recursul nu indeplineste cerintele de forma, ca motivele de casare si dezvoltarea lor nu se incadreaza in cele prevazute la art. 488 sau ca recursul este vadit nefondat, anuleaza sau, dupa caz, respinge recursul printr-o decizie motivata, pronuntata fara citarea partilor, care nu este supusa niciunei cai de atac".


Astfel, se constata ca, prin art. 493 alin. (5) C. proc. civ., legiuitorul a stabilit ca deciziile pronuntate in conditiile reglementate de acest text legal sa nu fie supuse vreunei cai de atac.


Ca atare, hotararile pronuntate in procedura de filtrare a recursului nu pot fi atacate nici cu contestatie in anulare si nici cu revizuire.


Prin urmare, calea de atac a revizuirii formulate impotriva unei hotarari pronuntate in procedura filtrului, reglementata de art. 493 alin. (5) C. proc. civ. este inadmisibila.
Pentru considerentele expuse, Inalta Curte, in aplicarea art. 457 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 493 alin. (5) C. proc. civ., va respinge, ca inadmisibila, cererea de revizuire formulata in cauza.
Totodata, in baza dispozitiilor art. 453 alin. (1) C. proc. civ., va obliga pe revizuenta sa plateasca intimatei Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic cheltuieli de judecata in cuantum de 2.000 RON constand in onorariu de avocat a carui plata a fost dovedita cu inscrisul depus la dosar revizuire.


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
D E C I D E


Respinge ca inadmisibila cererea de revizuire a Deciziei nr. 2838 din data de 4 septembrie 2019 pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia I civila, in Dosarul nr. x/2016, formulata de revizuenta S.C. A. S.R.L.
Obliga pe revizuenta S.C. A. S.R.L. la 2.000 RON, reprezentand cheltuieli de judecata catre intimata Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica din data de 11 iunie 2019.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie


Citeşte mai multe despre:    ICCJ    Filtrare    Recurs    Contestatie in anulare    Revizuire    Cale extraordinara de atac    Decizia ICCJ 2838/2018
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electronice extinse
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Judecatorul care a participat la judecarea unei cauze nu poate participa la judecarea aceleiasi cauze intr-o cale extraordinara de atac, in etapa admisibilitatii in principiu (contestatie in anulare, revizuire si recurs in casatie)
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Titularii dreptului de proprietate privata afectati de capacitatile energetice pot pretinde indemnizatii pentru lipsa de folosinta numai in masura in care capacitatile energetice au fost realizate dupa intrarea in vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Acoperirea prejudiciilor morale si materiale ca urmare a nerespectarii regulilor de sanatate si securitate in munca. Criterii si conditii de acordare a daunelor-interese
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea comitentului (angajatorului) pentru fapta prepusului (salariatului) in cazul accidentelor de munca. Jurisprudenta si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea dispozitiilor privind salarizarea la acelasi nivel pentru activitate desfasurata in aceleasi conditii a personalului platit din fonduri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Momentul pana la care poate fi emisa decizia de sanctionare disciplinara. Doctrina si practica relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul de procedura civila aplicabil din 2019, conform modificarilor aduse prin Legea 310/2018
Sursa: MCP Cabinet avocati

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim