Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Conditiile de exercitare a actiunii directe in contencios administrativ

Conditiile de exercitare a actiunii directe in contencios administrativ

  Publicat: 20 Feb 2020       2901 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Prin cererea inregistrata initial pe rolul Tribunalului Iasi, sectia a II-a contencios administrativ si fiscal, reclamanta SC A. SA a solicitat obligarea paratului Ministerul Justitiei - Serviciul Profesii Juridice Conexe, sa revina asupra adresei nr. x/01.08.2013, precum si obligarea acestuia si sa respecte dispozitiile legale in materie a urmatoarelor acte normative: Legea nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare;

Documentatie economica prin care se determina cantitatea necesara de materiale, de manopera si de utilaj precum si valoarea lucrarii ce urmeaza a se executa.
Confirmare intr-o anumita functie
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Documentatie economica prin care se determina cantitatea necesara de materiale, de manopera si de utilaj precum si valoarea lucrarii ce urmeaza a se executa.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Confirmare intr-o anumita functie
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sunt raporturi juridice care apar in cursul desfasurarii procesului penal si sunt reglementate de norme procesual penale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca parte in procesul penal.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Acoperire in natura sau prin echivalent banesc a prejudiciului cauzat unei persoane
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Legea nr. 422/2001, republicata in 2008, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 50/1991 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare; Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobata prin ordinul MDRL nr. 839/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si ordinul Ministrului Culturii nr. 2495/2010, Hotararea nr. 925/1995, "indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii din 26.05.2003, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 397 din 09.06.2003, H.G. nr. 28/2008, Ordinul nr. 199/2010, Indicatorul de norme de deviz pentru lucrari de restaurari monumente istorice - RM, aprobat cu Ordinul MTCT nr. 741/19.04.2004, Ordinul MLPAT nr. 76/N/05.05.1997, Ordinul MCC nr. 2260/22.06.2006, Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului de Stat in Constructii I.S.C. publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 806 din 25.11.2009.


A mai solicitat obligarea paratului la emiterea unei noi adrese in concordanta cu dispozitiile legale indicate mai sus, in sensul ca expertii judiciari trebuie sa detina atestare de la Ministerul Culturii pentru a efectua o expertiza asupra unui imobil aflat pe lista de patrimoniu categoria A si in acelasi timp trebuie sa fie atestati ca experti tehnici extrajudiciari, inainte de a participa la examenul de expert judiciar, astfel cum prevede O.G. nr. 2/2000, art. 12 si art. 13.


1.2. Solutia instantei de fond


Prin Sentinta civila nr. 226 din data de 28 ianuarie 2016, Curtea de Apel Bucuresti, sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, in favoarea careia a declinat competenta solutionarii cauzei Tribunalul Iasi, sectia a II-a contencios administrativ si fiscal, prin Sentinta civila nr. 669/21.05.2015, a admis exceptia inadmisibilitatii si, in consecinta, a respins actiunea formulata de reclamanta SC A. SRL, in contradictoriu cu paratul Ministerul Justitiei - Serviciul Profesii Juridice Conexe, ca inadmisibila.


1.3. Pregatirea dosarului de recurs


Impotriva sentintei mentionate la pct. 1.2 a declarat recurs reclamanta, SC A. SA, solicitand casarea sentintei recurate si admiterea cererii de chemare in judecata .


In motivarea cererii de recurs, s-a sustinut, in esenta, ca adresa nr. x/01.08.2013, prin formularea aleasa, anuleaza Legea nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 422/2001, republicata in 2008, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 50/1991 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare; Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobata prin ordinul MDRL nr. 839/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si ordinul Ministrului Culturii nr. 2495/2010, Hotararea nr. 925/1995, "indrumator pentru atestarea tehnico profesionala a specialistilor cu activitate in constructii din 26.05.2003, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 397 din 09.06.2003, H.G. nr. 28/2008, Ordinul nr. 199/2010, Indicatorul de norme de deviz pentru lucrari de restaurari monumente istorice - RM, aprobat cu Ordinul MTCT nr. 741/19.04.2004, Ordinul MLPAT nr. 76/N/05.05.1997, Ordinul MCC nr. 2260/22.06.2006, Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului de Stat in Constructii I.S.C. publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 806 din 25.11.2009 si incalca art. 12 si art. 13 din O.G. nr. 2/2000.


Recurenta a criticat masurile luate de organele judiciare privind numirea unor experti in specialitatea constructii civile care nu detin atestat eliberat de Ministerul Culturii pentru expertizarea constructiilor de patrimoniu.


Adresa nr. x/01.08.2013 a produs efecte in cercetarea penala din Dosarele nr. x/2013 si nr. y/2013 in care organul de cercetare penala si ulterior judecatorul motiveaza "din cercetarile efectuate, adresa Ministerului Justitiei nr. 61141/01.08.2013 a rezultat ca expertii tehnici autorizati de Ministerul Justitiei in specialitatea "Constructii civile, industriale si agricole" pot efectua o expertiza tehnica judiciara in aceasta specializare fara a fi conditionati de obtinerea unui atestat eliberat de catre Ministerul Culturii sau de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului".


In cauza x/2016 se decide:


"In temeiul art. 341 alin. (6) lit. b) C. proc. pen., admite plangerea inaintata de petenta SC A. SA (...) impotriva Ordonantei nr. x/P/2015 din 11.02.2016 a Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui, prin care s-a dispus clasarea cauzei privind savarsirea (...) pe care o desfiinteaza si decide trimiterea cauzei la procuror in vederea completarii urmaririi penale", deci activitatea expertilor neatestati legal, care au intocmit expertize eronate, a fost desfiintata si Serviciul Profesii Juridice Conexe avea obligatia ca prin raspunsul sau sa se asigure ca nu va produce efecte negative si sa revina cu reformularea legala, astfel cum prevede legislatia in vigoare.


1.4. Apararile intimatului


Legal citat, intimatul Ministerul Justitiei a depus intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat si mentinerea hotararii primei instante ca legala si temeinica, argumentand, in esenta, ca in mod corect a retinut aceasta ca cererile recurentei nu se circumscriu obiectului unei actiuni in contencios administrativ.


2. Solutia si considerentele Inaltei Curti asupra recursului


Inalta Curte, examinand hotararea atacata in raport de prevederile legale incidente, si fata de criticile recurentului-reclamant, constata recursul nefondat si il va respinge, pentru considerentele ce urmeaza.


Recurentul-reclamant a investit instanta de contencios administrativ cu examinarea legalitatii adresei nr. x/01.08.2013 emisa de intimatul-parat Ministerul Justitiei - Serviciul Profesii Juridice Conexe, precum si cu solicitarea de obligare a intimatului la emiterea unei noi adrese in concordanta cu dispozitiile legale incidente, in sensul ca expertii judiciari trebuie sa detina atestare de la Ministerul Culturii pentru a efectua o expertiza asupra unui imobil aflat pe lista de patrimoniu categoria A si in acelasi timp trebuie sa fie atestati ca experti tehnici extrajudiciari, inainte de a participa la examenul de expert judiciar, astfel cum prevede O.G. nr. 2/2000, art. 12 si art. 13.


Adresa x/01.08.2013 este un inscris emis de intimatul-parat la solicitarea organelor de cercetare penala, in Dosarul nr. x/2013 al Parchetului de pe langa Judecatoria Vaslui, prin care se arata ca "expertii tehnici autorizati de Ministerul Justitiei in specialitatea "Constructii civile, industriale si agricole" pot efectua o expertiza tehnica judiciara in aceasta specializare fara a fi conditionati de obtinerea unui atestat eliberat de catre Ministerul Culturii sau de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului".


Intre conditiile de exercitare a actiunii directe in contencios administrativ se numara si acelea ca actul atacat sa fie un act administrativ, tipic sau asimilat, astfel cum este el definit prin art. 2 alin. (1) lit. c) si art. 2 alin. (2) al Legii nr. 554/2004 si, respectiv, ca acest act sa vatame un drept subiectiv sau un interes legitim privat ori public.


Potrivit art. 2 alin. (1) lit. c) teza I din Legea nr. 554/2004, actul administrativ este actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice .


Acelasi text de lege asimileaza, prin alin. (2), actelor administrative unilaterale si refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, dupa caz, faptul de a nu raspunde solicitantului in termenul legal.


Reglementand obiectul actiunii in contencios administrativ, art. 8 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, prevede ca, sesizand instanta competenta, persoana vatamata poate solicita anularea in tot sau in parte a actului, repararea pagubei cauzate si, eventual, reparatii pentru daune morale.


De asemenea, potrivit tezei a II-a a acestui text, se poate adresa instantei de contencios administrativ si cel ce se considera vatamat intr-un drept sau interes legitim al sau, prin nesolutionarea in termen sau prin refuzul nejustificat de solutionare a unei cereri, precum si prin refuzul de efectuare a unei anumite operatiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim.


Rezulta din aceste prevederi legale, coroborate cu cele ale art. 18 din Legea nr. 554/2004 care reglementeaza solutiile pe care le poate da instanta, ca judecatorul de contencios administrativ este obligat sa stabileasca daca actiunea priveste un act administrativ, tipic sau asimilat in sensul respectivei legi, un act preparator al unui act administrativ, care poate fi atacat numai odata cu acesta, sau simple adrese, notificari, puncte de vedere, etc. exceptate controlului judecatoresc in aceasta procedura .


Fata de cele de mai sus, Inalta Curte achieseaza la concluziile instantei de fond privind faptul ca adresa contestata nu constituie act administrativ in sensul dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004, intrucat nu produce prin ea insasi efecte juridice, in sensul ca nu da nastere, nu modifica si nu stinge raporturi juridice, nereprezentand nici materializarea refuzului nejustificat prevazut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 554/2004.


Faptul ca inscrisul respectiv a fost luat in considerare de organele de cercetare penala la stabilirea inexistentei unei infractiuni nu echivaleaza cu producerea de efecte juridice in sensul avut in vedere de dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004.


In absenta unei practici administrative materializate prin emiterea unui act administrativ nelegal sau prin refuzul de solutionare a unei cereri, intr-una din modalitatile asimilate actului administrativ, conform art. 2 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, o cerere adresata instantei de contencios administrativ, prin care se solicita obligarea unei autoritati publice la emiterea unui anumit act, este, de asemenea, inadmisibila.


Pentru aceste considerente, in conformitate cu prevederile art. 496 teza a II-a C. proc. civ., constatand ca nu exista motive care sa atraga casarea sentintei recurate, potrivit art. 20 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 ori potrivit art. 488 din Noul C. proc. civ., Inalta Curte va respinge recursul ca nefondat.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


D E C I D E


Respinge recursul formulat de reclamanta SC A. SA impotriva Sentintei civile nr. 226 din 28 ianuarie 2016 a Curtii de Apel Bucuresti, sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, ca nefondat.


Definitiva.


Pronuntata in sedinta publica, astazi, 2 aprilie 2019.
Pronuntata de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1792/2019


Citeşte mai multe despre:    Legea 554/2004    Legea 554/2004 actualizata 2020    Legea contenciosului administrativ actualizata 2020
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Tutela administrativa. Termen de decadere. Actiune impotriva hotararii consiliului local de aprobare a modificarii regimului de inaltime a constructiilor aprobat prin PUG
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 199/09.03.2020

Litigiile intemeiate pe Legea contenciosului administrativ sunt de compenteta tribunalului cand au ca finalitate analiza unui raport juridic de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. 192/2020 din 12.03.2020

Suspendarea ordinului de destituire din functie. Cercetarea disciplinara a functionarului public pe perioada starii de urgenta.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Decizia nr. 675 din 15.07.2020

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii publice emitente
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Decizia CCR nr. 335/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Exceptia de nelegalitate a actului administrativ cu caracter individual poate fi invocata direct in recurs
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Act emis de seful unei misiuni civile a Uniunii Europene. Lipsa caracterului de act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 84 din 22 ianuarie 2016

Imobil preluat de stat fara just titlu. Certificat de atestare a dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 107 din 22 ianuarie 2016Articole Juridice

Reglementarea administratiei publice, centrale si locale, in Noul Cod Administrativ (II)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea 554/2004 carmuieste litigiul de drept fiscal
Sursa: Ursuleas Ionut, Secretar U.A.T

Cum se poate contesta o sanctiune a ANSPDCP (Autoritatii de supraveghere)?
Sursa: EuroAvocatura.ro

[Av. muncii] Anuntul privind concursul pentru ocuparea unei functii publice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Admisibilitatea actiunii in anulare a Certificatului de Urbanism
Sursa: EuroAvocatura.ro

Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea-corectia ajustarilor-regularizarea taxei pe valoarea adaugata
Sursa: EuroAvocatura.ro