Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Refuzul angajatorului de a inregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba

Refuzul angajatorului de a inregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba

  Publicat: 02 Jan 2021       277 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Prin cererea inregistrata sub nr. _, la data de 10. 12.2019, pe rolul Tribunalului G_, reclamantul A A_, a solicitat obligarea paratului, la efectuarea mentiunilor corespunzatoare la ITM Bucuresti, in sensul constatarii ca reclamantul nu detine calitatea de salariat al paratei.

Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Cel dintai termen intr-un litigiu civil la care, partile fiind legal citate, pot pune concluzii.
A fost promulgat la 11.09.1865
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prevazute in cap. I, t. III, C. proc. pen., partea generala, mijloace prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba
Dovada pe care o poate face cel chemat sa raspunda pentru insulta sau calomnie, in scopul de a stabili adevarul afirmatiei sau imputarii facute si a inlatura astfel caracterul penal al faptei.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

in motivare, a aratat ca in anul 2010 a incheiat un contract de munca pe perioada determinata, pentru functia muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet, COD CAER, insa din extras-ul Revisal a constatat faptul ca perioada contractuala a fost inregistrata ca ``nedeterminata ``. Conform contractului, locul de desfasurare al activitatii urma sa fie determinat de catre angajator, insa intrucat a lucrat doar o perioada scurta de timp, tot din anul 2010 nu mai desfasoara activitate la parata.


A mai aratat ca, a luat legatura telefonic cu administratorul societatii parate informandu-l cu privire la aspectele anterior mentionate, si ca, a fost informat de catre administrator ca ii va inceta contractul individual de munca prin acordul partilor.


in decursul anului 2019, fiind in imposibilitate de a mai lucra motivat de o probleme medicale, a solicitat de la ITM G_ un extras Revisal, ocazie cu care, a constatat ca este salariat al paratei, respectiv faptul ca nu i-a incetat contractul individual de munca . , asa cum partile agreasera in anul 2010. Urmare a acestei situatii, s-a adresat ITM Bucuresti si din raspunsul nr P 5422/_/CRM/26.07.2019 i s-a confirmat ca are calitatea de salariat al paratei cu o norma de munca de 8 ore/zi, situatie pe care o poate rezolva doar angajatorul.


in dovedire a solicitat administrarea probei cu inscrisuri (filele 6-13 dosar) si interogatoriul paratei.


in drept, si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile Codului muncii, Legea 62/2011, Codul de procedura civila precum si Decizia i. C. C. J. nr 37/2016.


Legal citata, parata nu a depus intampinare.


Analizand si coroborand inscrisurile precum si dispozitiile legale, instanta retine urmatoarele:


Conform dispozitiilor art 266 din Codul muncii jurisdictia muncii are ca obiect solutionarea conflictelor de munca cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale sau, dupa caz, colective de munca si a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali.


intre reclamantul A A_ si parata, a intervenit contractul individual de munca nr 18/11.02.2010, cu data de incepere a activitatii 12.02.2010, cu durata nedeterminata, timp de munca 8 ore/zi (fila 6 dosar - raspuns ITM Bucuresti P 5422/_/CRM/06.07.2019).


Din sustinerile reclamantului rezulta ca intre parti ar fi fost incheiat un contract individual de munca pe perioada determinata de 6 luni.


Sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare (art.272 codul muncii), obligatie neindeplinita de catre parata care a ales sa adopte o atitudine de pasivitate.


Din sustinerile aparatorului reclamantului, referitoare la solicitarea instantei de a preciza obiectul cererii de chemare in judecata (consemnate in incheierea de sedinta din data de 07. 10.2020) se retine, faptul ca se solicita sa se constate ca reclamantul nu mai are calitatea de salariat al paratei, prin demisie, incepand cu data de 11.08.2010.


Din inscrisurile, adeverinte de venit (filele 9-13 dosar) eliberate de catre ANAF, se constata ca reclamantul nu are inregistrate venituri de natura salariala.


Conform dispozitiilor art 81 din Codul muncii, prin demisie se intelege actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz. Angajatorul este obligat sa inregistreze demisia salariatului.


Refuzul angajatorului de a inregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba . Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.


Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca .


PENTRU ACESTE MOTIVE,


iN NUMELE LEGII


HOTaRasTE


Admite cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul A A_, in contradictoriu cu parata S. C. I. F. S. R. L. ,cu sediul in Bucuresti, _, _, _, sector 4, avand ca obiect obligatia de a face.


Constata incetat contractul individual de munca nr. 18/11.02.2010 incepand cu data de 11.08.2010.


Cu apel in termen de 10 zile, cerere care va fi depusa la Tribunalul G_.


Pronuntata in sedinta publica, azi 20. 10.2020, cu punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.
Pronuntata de: Tribunalul GALATI - SENTINtA CIVILa NR. 788 din 20. 10.2020


Citeşte mai multe despre:    demisie    demisie 2021    cercetare disciplinara    preaviz    preaviz 2021    model demisie 2021
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Plata contravalorii concediului de odihna neefectuat. Achitarea sporului pentru munca suplimentara si muncii desfasurate in strainatate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel SUCEAVA - D E C I Z I A NR. 364 din 2 aprilie 2019

Refuzul de a inregistra demisia transmisa de salariat. Cercetarea disciplinara a salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul DOLJ - SENTINtA Nr.232 din 06 Februarie 2019

Inducere in eroare cu ocazia depunerii demisiei. Nevalabilitatea demisiei pentru vicierea consimtamantului. Revocarea demisiei
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL ORADEA - DECIZIA CIVILa NR. 907 din 2 decembrie 2019

Desfacere disciplinara a contractului de munca. Depunere demisie fara preaviz. Rejudecarea fondului
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa NR. 1317 din 18 noiembrie 2020

Demisie salariat. Evitarea unei cercetari disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel GALATI - DECIZIA CIVILa Nr. 191 din 26 Martie 2019

Decizia nr. 504/2019 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre prim-ministru, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Diurna nu poate fi solicitata de la data concedierii pana la data reintegrarii efective, intrucat acest drept nu are un caracter cert si permanent. Contestatie la executare
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorului 4,Sentinta civila nr. 2929/2017, in sedinta publica din 6 martie 2017

Accident de munca. Angajatorul vinovat de a nu fi asigurat un program de verificari ale echipamentelor si de a nu fi prevazut responsabilitatile S.S.M. in fisa postului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1104/2017, in sedinta din 23 februarie 2017

Proba testimoniala in dovedirea orelor lucrate in zilele de repaus saptamanal
Pronuntaţă de: Tribunalul Salaj Sectia Civila, Sentinta civila nr. 83/2017, in sedinta publica din 16 ianuarie 2017Articole Juridice

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Nerespectarea prevederilor legale la concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Practici de mobbing. Punerea in imposibilitate de a presta munca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Inopozabilitatea clauzei de „neracolare” fata de salariat. Diferente fata de clauza de neconcurenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii 2019: Concedierea salariatilor. Legalitate si temeinicie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Contract individual de munca (Model 2018) | PDF si Word
Sursa: MCP Cabinet avocati