Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Necompensarea orelor suplimentare cu timp liber. Obligarea angajatorului la compensarea acestora cu bani

Necompensarea orelor suplimentare cu timp liber. Obligarea angajatorului la compensarea acestora cu bani

  Publicat: 08 Apr 2021       987 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. x, la data de 20.09.2018, reclamantul D.G. a chemat in judecata pe parata . S.R.L., solicitand ca, prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligata par ata la plata orelor suplimentare efectuate in perioada 01.02. x18, a sporului de noapte si de sarbatori legale.

Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Actiune prin care autoritatea vamala lasa la dispozitia titularului declaratiei vamale
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

In motivarea cererii, arata ca a fost angajat al societatii parate in functia de agent de securitate in perioada 01.02. x 18 si ca in toata perioada nu i s-au acordat drepturile solicitate reprezentand plata orelor suplimentare, a sporului de noapte si de sarbatori legale.


La data de 10.06.2015, parata a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea cererii introdu ctive ca neintemeiata, reclamantul neprestand ore suplimentare.


La prezentul dosar a fost conexat Dosarul nr. x/3/2018.


Fata de actele si lucrarile dosarului, Tribunalul retine urmatoarele:


In baza contractului individual de munca nr. 1496/01.02.2 016, reclamantul D.G. a fost angajat la . S.R.L., in functia de agent de securitate . Conform acestui contract, programul de lucru al reclamantului era de 8 ore/zi si se desfasura inegal (f. 7- 9).


Din analiza proceselor - verbale si rapoartelor de activitate depuse de reclamant la dosar, aferente perioadei 01.02. x18, reiese ca reclamantul presta munca in timpul noptii, precum si in zilele de repaus saptamanal si zilele de sarbatori legale.


Din pontajele depuse de parata la dosar, reiese ca acesta a fost platit constant in aceasta perioada pentru un program de lucru de 8 ore/zi, desfasurat de luni pana vineri, neexistand compensare cu timp liber corespunzator. De altfel, parata si neaga prestarea orelor suplimentare.


L egislatia muncii Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) reglementeaza situatia muncii suplimentare. Astfel, potrivit art. 120 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal, prevazuta la art. 112, este considerata munca suplimentara. art. 122 din acelasi cod prevede ca munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia. Daca acest lucru nu este posibil, salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru.


Rezulta ca regula este in sensul ca orele suplimentare se compenseaza prin ore libere platite, si numai in masura in care acest lucru nu este posibil, acestea se compenseaza in bani, in conditiile reglementate de art. 123 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro): in cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut de art. 122 alin. 1 in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia. Conform alin. 2 din acelasi articol, s porul pentru munca suplimentara, acordat in conditiile prevazute la alin. (1), se stabileste prin negociere, in cadrul contractului colectiv de munca sau, dupa caz, al contractului individual de munca, si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza .


Referit or la orele lucrate sambata, in art. 137 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) se prevede:


(1) Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.


(2) In cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.


(3) In situatia prevazuta la alin. (2) salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca .


art. 142 alin. 2 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) reglementeaza munca prestata in zilele de sarbatori legale. Astfel, i n cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.


In ceea ce priveste munca in timpul noptii, art. 122 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) prevede ca:


(1) Munca prestata intre orele 22, 00- 6, 00 este considerata munca de noapte.


(2) Salariatul de noapte reprezinta, dupa caz:


a) salariatul care efectueaza munca de noapte cel putin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru;


b) salariatul care efectueaza munca de noapte in proportie de cel putin 30% din timpul sau lunar de lucru.


art. 126 din acelasi act normativ stabileste ca s alariatii de noapte beneficiaza:


a) fie de program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, pentru zilele in care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza;


b) fie de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.


Din inscrisurile depuse la dosar, atat in format material, cat si in format electronic (CD), rezulta ca orele efectuate suplimentar nu au fost compensate cu timp liber . Astfel, instanta constata ca reclamantul a prestat ore suplimentare atat in timpul zilei, cat si in zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale. De asemenea, a prestat activitate si in timpul noptii. Parata nu i-a acordat timp liber corespunzator, nu i-a redus programul de munca si nici nu i-a platit orele suplimentare sau sporul pentru munca in timpul noptii.


F.de aceste considerente, instanta va admite in parte actiunea si va obliga parata sa plateasca reclamantului un spor de noapte in cuantum de 25% din salariu de baza pentru perioada 01.02.2016 - 01.08.2018 si un spor de 100% din salariul de baza pentru munca prestata in zilele de sarbatori legale in perioada 01.02.2016 - 01.08.2018.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE,


Admite in parte actiunea formulata de reclamantul D.G.- CNP - x, domiciliat in Bucuresti, 4K, sector 6, in contradictoriu cu para ta . S.R.L., cu sediul in Bucuresti, 64, sector 5.


Obliga parata sa plateasca reclamantului un spor de noapte in cuantum de 25% din salariu de baza pentru perioada 01.02.2016 - 01.08.2018 si un spor de 100% din salariul de baza pentru munca prestata in zilele de sarbatori legale in perioada 01.02.2016 - 01.08.2018.


Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare ce se depune la sediul Tribunalului Bucuresti Sectia a VIII a.


Pronuntata in sedinta publica astazi, 28.02.2019.
Pronuntata de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 1164 din data de 28 februarie 2019


Citeşte mai multe despre:    ore suplimentare    compensare in bani    spor de noapte    prestare activitate in zilele de repaus saptamanal si de sarbatoare legala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Necomunicarea efectiva a convocarii la cercetarea disciplinara. Incalcarea dreptului la aparare a salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau - Decizia civila nr. 481 din data de 14 Iunie 2019

Concedierea salariatului pe durata concediului medical. Anulare decizie de concediere.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BACAU - Decizia nr. 481/14.06.2019

Absentele nemotivate constituie o singura abatere disciplinara cu caracter continuu
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila - Sentinta civila nr. 490/2019

Lipsa prestarii efective a muncii poate atrage sanctionarea disciplinara a salariatului pentru absente nemotivate
Pronuntaţă de: Tribunalul BRAILA – Sentinta civila nr. 490/12.06.2019

Mentinerea deciziei de sanctionare disciplinara. Disciplina muncii este o conditie obiectiva necesara si indispensabila desfasurarii activitatii angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 135/2019

Trimiterea unei cereri de incetare a contractului de munca prin acord nu justifica absentele de la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 619 din data de 14 mai 2019

Neplata orelor suplimentare. Incalcarea art. 159 din Codul muncii si a contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta - Sentinta civila 257/2020

Contestare proces-verbal de control emis de ITM. Masura emisa cu nerespectarea dispozitiilor contractului colectiv de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta - Sentinta civila nr. 920 din data de 10 Iunie 2019Articole Juridice

Angajatorii au obligatia de a permite salariatilor verificarea sistemului de masurare a duratei timpului de lucru zilnic
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Recuperarea timpului de deplasare prin ore suplimentare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Modificarea functiei la revenirea din concediul de crestere a copilului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Deplasarile in interes de serviciu. Timpul de munca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Calculul valorii unei ore suplimentare. Aplicarea sporului de 75 la suta
Sursa: MCP Cabinet avocati