Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Validare poprire. Obligarea tertului poprit la plata catre creditor in limita sumei indicate in adresa de infiintare a popriri

Validare poprire. Obligarea tertului poprit la plata catre creditor in limita sumei indicate in adresa de infiintare a popriri

  Publicat: 13 Jan 2010       21387 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Confirmare, prin hotarare judecatoreasca, a valabilitatii unei popriri.
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Iasi creditoarea S.C. M.C. S.R.L. a solicitat, in contradictoriu cu debitoarea I.G. si tertul poprit S.C. O.S. S.R.L. validarea popririi infiintate de B.E.J. P.S.S. la 15.09.2008

Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
1. Datoria persoanei creditate.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
1. Datoria persoanei creditate.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Confirmare, prin hotarare judecatoreasca, a valabilitatii unei popriri.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.


asupra sumelor datorate de tertul poprit debitoarei cu titlul de salariu, respectiv asupra urmatoarelor sume: 47,74 USD in echivalent lei la data platii- pret servicii telefonie mobila; 1.505,44 penalitati conventionale aferente pretului neachitat 158,37 RON, pentru perioada cuprinsa intre scadenta fiecarei facturi si 31.12.2008; penalitati conventionale de 0,5% pe zi aferente pretului neachitat pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2009 si data platii debitului principal; 248,7 cheltuieli de judecata; 250,05 cheltuieli de executare .Analizand inscrisurile aflate la dosarul cauzei, instanta retine urmatoarele:Prin Ordonanta nr. 153/17.01.2005 a Judecatoriei Iasi pronuntata in dosarul nr. 24301/2004, a fost admisa cererea formulata de S.C. M. S.A. si debitoarea I.G. a fost obligata sa plateasca acestei societati suma de 47,74 USD in echivalent lei la data platii - pret servicii telefonie mobila, 3.242.028 lei penalitati de intarziere (0,5% la pretul de pretul neachitat de 1.583.670 ROL), 0,5% penalitati de intarziere aferente acestui debit principal pentru perioada 01.12.2004 pana la data platii si 2.487.000 ROL cheltuieli de judecata pana la 17.02.2005.In cadrul dosarului de executare nr. 1/2008 al B.E.J. P.S.S. Iasi a inceput executarea silita la solicitarea creditoarei S.C. M.C. S.R.L. impotriva debitoarei I.G. In temeiul titlului executoriu ordonanta indicata, creditoarea actionand in calitate de cesionar al drepturilor S.C. M. S.A. impotriva debitoarei potrivit contractului de cesiune din 23.12.2005 notificat debitoarei.Prin Adresa nr. 01/15.09.2008 comunicata tertului poprit S.C. O.S. S.R.L. s-a dispus infiintarea popririi asupra sumelor de bani ale debitoarei pana la concurenta sumei de 2.064,94 RON, dintre care 1.811,34 RON debit datorat potrivit titlului executoriu actualizat si 253,6 cheltuieli de executare .In aceste conditii, tertul poprit S.C. O.S. S.R.L. a omis sa procedeze conform dispozitiilor art. 456 alin. 1 lit. a Cod Procedura Civila si mentiunilor din adresa de infiintare a popririi, in sensul de a consemna si indisponibiliza sumele de bani si respectiv bunurile mobile incorporale pe care le datoreaza debitoarei la dispozitia executorului judecatoresc, confirmand infiintarea popririi.Potrivit dispozitiilor art. 460 Cod Procedura Civila, daca tertul poprit nu isi indeplineste obligatiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare are posibilitatea de a solicita instantei de executare, validarea popririi si, daca din probele administrate rezulta ca tertul poprit datoreaza sume de bani debitorului, instanta va da o hotarare prin care va obliga tertul poprit sa plateasca creditorului, in limita creantei, suma datorata debitorului.Astfel, pentru a dispune validarea popririi, instanta urmeaza a verifica exclusiv existenta titlului executoriu si existenta raportului juridic valabil intre debitor si tertul poprit in temeiul caruia tertul poprit datoreaza sume de bani debitorului. In speta aceste elemente sunt intrunite. Sumele pentru care s-a infiintat poprirea corespunzand titlurilor executorii Ordonanta nr. 153/2005 si respectiv procesul-verbal al executorului din 08.05.2008, iar tertul poprit datoreaza sume de bani debitoarei cu titlul de salariu, in calitate de angajator dupa cum rezulta relatiile furnizate de I.T.M. Iasi la 22.08.2008.Pentru considerentele expuse, fata de sumele indicate in actiune de catre creditoare, instanta apreciaza ca intemeiata in parte cererea formulata de creditoare, respectiv in limita sumei de 2.064,94 pentru care s-a infiintat poprirea de catre executor. Instanta retine ca functia sa in procedura de validare a popririi este exclusiv aceea de a verifica si confirma obligatia de plata impusa tertului poprit prin adresa de infiintare a popririi, in limitele acesteia, fara posibilitatea de extindere a limitelor raportului obligational tripartit astfel nascut.


Pronuntata de: Judecatoria Iasi - Sentinta civila nr. 5149 din 01 aprilie 2009


Citeşte mai multe despre:    poprire    infiintare poprire    debitor
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Inselaciune. Incheierea si executarea unui contract. In dubio pro reo
Pronuntaţă de: Decizia nr. 960/A din 01.10.2018a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

In procedura validarii popririi debitorul poprit poate invoca orice imprejurare ulterioara obtinerii titlului de natura sa anihileze creanta fara a fi necesar intotdeauna sa formuleze o contestatie la propriu
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 295/R din 19.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Hotararea de validare a popririi are ca efect iesirea fortata a sumei urmarite din patrimoniul debitorului in cel al creditorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 339 din data de 05 Iunie 2020

Pe calea contestatiei in anulare nu pot fi valorificate decat nereguli procedurale, iar nu relative la dezlegarea data de instanta fondului raportului juridic
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 398/2020

Nicio retinere din salariu nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 339 din data de 05 iunie 2020

Omisiunea inscrierii in concret a motivelor de fapt si de drept. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3581/2019

Statul nu poate invoca lipsa de lichiditati pentru refuzul de a executa o hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 1 Bucuresti - Sentinta civila nr. 12197 din data de 16.07.2014

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

RIL admis - sectiile civile ale tribunalelor sunt competente functional sa solutioneze apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii asupra contestatiilor formulate impotriva executarilor silite pornite in temeiul dispozitiilor art. 260 din Legea nr. 207/2015
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Conditiile generale de luare a masurilor asiguratorii. Art. 249 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contestarea masurilor asiguratorii. Art. 250 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Poprirea in procesul penal. Art. 254 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice (Art. 902 - 906 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Masurile conservatorii (Art. 1.558 - 1.559 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de cont curent (Art. 2.171 - 2.183 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contul bancar curent (Art. 2.184 - 2.190 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro