Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contractul de credit , Leasing si Asigurare » Contractul de credit. Obligatii contractuale. Neindeplinire

Contractul de credit. Obligatii contractuale. Neindeplinire

  Publicat: 23 Jan 2010       4614 citiri        Secţiunea: Contractul de credit , Leasing si Asigurare  


Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Contractului de credit prin care Banca Comerciala Romana Sucursala B. a acordat un imprumut paratului L., paratul obligandu-se sa restituie suma cu dobanzile aferente in 36 rate lunare, potrivit graficului de rambursare.

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Document bancar eliberat clientilor, in care sunt evidentiate toate operatiunile de incasari si plati efectuate intr-o anumita perioada,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Datoria persoanei creditate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.


Obligatii contractuale. Neindeplinire.
Prin contractul de asigurare nr. RCC 003 incheiat intre reclamanta S.C. "B.C.R. Asigurari" S.A. si Banca Comerciala Romana, reclamanta s-a obligat sa preia riscul de neplata a ratelor de credit .Aplicarea dispozitiile art. 969 Cod Civil, potrivit carora "conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante", obligatia contractuala de a plati ratele imprumutului acordat, si aplicarea dispozitiilor art. 22 din Legea nr. 136/1995, in baza carora reclamanta s-a subrogat in drepturile imprumutatorului, paratul sa fie obligat la plata catre reclamanta a debitului precum si la plata dobanzii legale pana la achitarea debitului de catre parat.


Cu nr. 2834 din data de 25.08.2008 s-a inregistrat pe rolul instantei actiunea formulata de reclamanta S.C. "B.C.R. Asigurari" S.A., prin Sucursala Vaslui, prin imputernicit in calitate de director, care a solicitat obligarea paratului V.E. la plata sumei de 150,63 lei si a dobanzii legale aferente acestei sume de la data platii catre B.C.R. pana la achitarea integrala a debitului, cu cheltuieli de judecata .In motivarea actiunii, reclamanta S.C. "B.C.R. Asigurari" S.A., prin Sucursala Vaslui, a aratat ca la data de 18.06.2003, V.E. a incheiat cu Banca Comerciala Romana Sucursala Barlad contractul de credit 160 AL pentru suma de 1.856,08 lei, obligandu-se sa restituie suma imprumutata si dobanzile aferente in 36 de rate lunare. Intre Banca Comerciala Romana si B.C.R. Asigurari S.A. a fost incheiat contractul de asigurare a riscului financiar RCC care prevede ca asiguratorul, respectiv B.C.R. Asigurari S.A., va despagubi asiguratul, respectiv Banca Comerciala Romana, pentru riscul de neplata a ratelor de credit de catre clientii sai persoane fizice, subrogandu-se in drepturile asiguratului.Intrucat paratul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale, in temeiul contractului de asigurare incheiat, reclamanta S.C. "B.C.R. Asigurari" S.A., prin Sucursala Vaslui a achitat debitul cu titlu de rate restante ale imprumutului pentru lunile iunie, iulie 2005, ianuarie, februarie 2006, subrogandu-se in drepturile bancii pentru recuperarea de la parata a sumei de 150,63 lei.In drept, S.C. "B.C.R. Asigurari" S.A., prin Sucursala Vaslui, a invocat dispozitiile art. 969 Cod Civil, art. 22 din Legea nr. 136/1995 si art. 43 Codul Comercial.In dovedirea actiunii reclamanta a folosit proba cu acte: contract de asigurare a creditelor RCC 003, contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. 160 AL din 18 iunie 2003, grafic de rambursare, extras de cont din 30.08.2005, adresele prin care BCR a solicitat reclamantei plata despagubirii, ordinele de plata, Notificarea nr. 6297/12.11.2007.Paratul s-a prezentat in instanta si a aratat ca el a achitat debitul si nu mai are nici o datorie la banca, urmand sa faca dovada in acest sens prin actele pe care le va depune, ulterior insa nu s-a mai prezentat pentru a depune actele.Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:In baza contractului de credit nr. 160 AL din 18.06.2003 (f. 15-20) Banca Comerciala Romana Sucursala B. a acordat un imprumut paratului V.E. in valoare de 1.856,08 lei, paratul obligandu-se sa restituie suma cu dobanzile aferente in 36 rate lunare, potrivit graficului de rambursare din Anexa contractului (f. 21).Paratul nu si-a indeplinit obligatia de plata a ratelor conform graficului de rambursare, astfel incat aceasta nu a achitat ratele din lunile iunie, iulie 2005 si ianuarie, februarie 2006.Prin contractul de asigurare nr. RCC 003 incheiat intre reclamanta S.C. "B.C.R. Asigurari" S.A. si Banca Comerciala Romana, reclamanta s-a obligat sa preia riscul de neplata a ratelor de credit . Drept urmare, reclamanta a achitat catre Banca Comerciala Romana, prin ordinele de plata nr. 510/24.03.2006 (fila 22 dosar), nr. 348/29.08.2005 (fila 24 dosar), datoriile paratului in suma totala de 307,65 lei.Potrivit extrasului de cont din 30.08.2005 (f. 26), la data de 29.08.2005 paratul a achitat suma de 157,02 lei, ramanand de achitat suma de 150,63 lei.Paratul a fost notificat de reclamanta S.C. "B.C.R. Asigurari" S.A., prin Sucursala Vaslui, la data de 12.11.2007 (f. 27) sa plateasca contravaloarea debitului restant de 150,63 lei.Vazand dispozitiile art. 969 Cod Civil, potrivit carora "conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante", si constatand din probatoriul administrat ca paratul nu si-a indeplinit obligatia contractuala de a plati ratele imprumutului acordat, si tinand cont de dispozitiile art. 22 din Legea nr. 136/1995, in baza carora reclamanta s-a subrogat in drepturile imprumutatorului, urmeaza ca actiunea reclamantei sa fie admisa, iar paratul sa fie obligat la plata catre reclamanta a sumei de 150,63 lei reprezentand debit precum si la plata dobanzii legale de la data de 25.08.2008 pana la achitarea debitului de catre parat.In temeiul art. 274 alin. 1 Cod Procedura Civila, instanta va obliga paratul sa achite reclamantei cheltuielile de judecata efectuate reprezentand taxa de timbru si timbru judiciar.Actiunea a fost timbrata cu taxa de timbru de 17 lei si timbru judiciar de 1,50 lei.


Pronuntata de: Judecatoria Barlad - Sentinta civila nr. 68 din 08 ianuarie 2009


Citeşte mai multe despre:    Contractul de credit    Obligatii contractuale    BCR    Legea 136/1995    Contract de asigurare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in materiile ce fac obiectul specializarii lor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 36/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii in ansamblul sau
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 798/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 190/1999
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 141/2019
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 140/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 1/2017, privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Credite in Franci elvetieni. Informare privind riscul ratei de schimb valutar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Savarsirea de catre angajator a unei fapte prin care se aduce atingere valorilor personale nepatrimoniale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 1158 din 19.05.2016

Decizia CCR 62/2017. Neconstitutionalitatea dispozitiilor Legii pentru completarea OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Situatia creditelor in franci elvetiei
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Caracterul abuziv al sintagmei "dobanda de referinta variabila care se afiseaza la sediile bancii". Contract de credit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 310 din 11 februarie 2016

Actiune in constatarea nulitatii absolute a unor clauze contractuale. Contract de credit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 441 din 2 martie 2016Articole Juridice

Contractele de credit pentru consumatori trebuie sa mentioneze intr-un mod clar si concis modalitatile de calcul al termenului de retragere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Aplicarea in timp a legii darii in plata – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea Legii darii in plata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Drepturi noi sau extinse ale cetatenilor in contextul implementarii GDPR – Partea I
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Reglementarile Programului „Prima casa” in anul 2016
Sursa: Euroavocatura.ro

Banca are sarcina de a dovedi ca si-a executat obligatiile precontractuale de informare si de verificare a bonitatii imprumutatului
Sursa: EuroAvocatura.ro