din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1628 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Decizia nr. 798/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 190/1999

Decizia nr. 798/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 190/1999

  Publicat: 17 May 2019       848 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
In Monitorul Oficial nr. 389 din 17.05.2019 a fost publicata Decizia nr. 798/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare.

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Din punctul de vedere al dreptului civil, actul juridic prin care o persoana (delegant) insarcineaza o alta persoana (delegat) sa execute o anumita prestatie in favoarea unei terte persoane (delegatar), cu consimtamantul acesteia.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Unirea a doua sau mai multe cauze aflate in curs de cercetare si urmarire penala,
Unirea a doua sau mai multe cauze aflate in curs de cercetare si urmarire penala,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Unirea a doua sau mai multe cauze aflate in curs de cercetare si urmarire penala,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Unirea a doua sau mai multe cauze aflate in curs de cercetare si urmarire penala,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
Din punct de vedere lingvistic, constructie, de obicei concisa, care exprima, adesea figurat, o idee si constituie o unitate lexicala.
Roman Cristian-Constantin - membru al Parlamentului Romaniei.
Denumire data monedei unice europene.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Persoana fizica sau juridica care se imprumuta de la o alta persoana fizica sau juridica numita imprumutator.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Operatiune de stingere treptata a obligatiilor ce revin imprumutatului prin restituirea creditelor primite de la banca.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.

1. Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, exceptie ridicata de V.I.N. in Dosarul nr. XXXX/190/2016 al Judecatoriei Bistrita - Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. XXXXD/2017.
2. La apelul nominal raspund autorul exceptiei de neconstitutionalitate, personal, si, pentru partea Banca Romaneasca - S.A., membra a G.N.B.G, domnul avocat Dan Nedea din Baroul Bucuresti, cu delegatie de substituire depusa la dosar, lipsind celelalte parti. Procedura de citare este legal indeplinita.
3. Presedintele dispune a se face apelul si in dosarele nr. YYYYD/2017 si nr. AAAAD/2017, avand ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, excepti i r idicate de V.I.N. in dosarele nr. BBBB/190/2016 si nr. PPPP/190/2017 ale Judecatoriei Bistrita - Sectia civila.
4. La apelul nominal raspunde autorul exceptiei de neconstitutionalitate, lipsind celelalte parti. Procedura de citare este legal indeplinita.
5. Magistratul-asistent refera asupra faptului ca in dosarele nr. YYYYD/2017 si nr. AAAAD/2017 partea Banca Romaneasca - S.A., membra a Grupului National Bank of Greece, a depus cereri prin care solicita conexarea cauzelor la Dosarul nr. XXXXD/2017.
6. Curtea pune in discutie conexarea dosarelor. Partile prezente sunt de acord cu conexarea cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu masura conexarii dosarelor. Curtea, avand in vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate in dosarele sus-mentionate, in temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea dosarelor nr. YYYYD/2017 si nr. AAAAD/2017 la Dosarul nr. XXXXD/2017, care a fost primul inregistrat.
7. Cauza fiind in stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvantul autorului exceptiei de neconstitutionalitate, care solicita admiterea acesteia. Sustine, in esenta, ca acordarea creditelor direct in valuta de catre o societate financiara rezidenta in Romania catre rezidenti romani incalca dispozitiile constitutionale ale art. 137 alin. (2) privind sistemul financiar. Or, potrivit dispozitiei constitutionale mentionate, moneda nationala este leul, iar in conditiile aderarii la Uniunea Europeana se pot recunoaste circulatia si inlocuirea cu moneda euro in conditiile legii organice. Insa, pentru moment, moneda euro nu este in circulatie pe teritoriul Romaniei.
8. Astfel, arata ca leul este singurul mijloc legal de plata pe teritoriul tarii noastre si este singura moneda ce se poate folosi pentru achizitionarea de bunuri si servicii, astfel incat nici plata ratelor aferente creditelor bancare nu se poate efectua in alte monede decat leul. Creditele acordate direct in valuta sunt neconstitutionale. Depune note scrise.
9. Avand cuvantul, reprezentantul partii prezente solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata. In esenta, arata ca nu exista nicio contradictie intre dispozitiile legale criticate si cele ale art. 137 alin. (2) din Constitutie . Declararea leului ca moneda nationala este expresie a caracterului national si suveran al statului roman . Acest text constitutional nu interzice si nu restrictioneaza in niciun fel circulatia altor monede. Referirea la moneda euro priveste ipoteza in care, la un moment dat, moneda noastra nationala va fi inlocuita cu moneda Uniunii Europene.
10. O astfel de restrictionare ar veni in contradictie cu caracterul democratic al statului in care drepturile omului sunt respectate, precum si cu caracterul de piata al economiei nationale. O asemenea limitare a circulatiei si a altor monede nu este prevazuta de Constitutie, iar particularii pot intra in relatii contractuale care sa prevada clauze referitoare la moneda de plata si conditiile in care trebuie efectuata.
11. Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata. In acest sens arata ca exprimarea creditelor in valuta este o modalitate tehnica de a exprima valoarea unei obligatii care se schimba in raport cu fluctuatiile monedei nationale. Textele legale criticate fac practic trimitere la un contract incheiat prin acordul partilor. Or, nimeni nu poate invoca propria culpa pentru a obtine protectia unui drept .
C U R T E A,
avand in vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:
12. Prin Incheierea civila din 23 martie si incheierile din 24 mai si 27 octombrie 2017, pronuntate in dosarele nr. XXXX/190/2016, nr. BBBB/190/2016 si nr. PPPP/190/2017, Judecatoria Bistrita - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, exceptie ridicata de V.I.N. in cauze avand ca obiect solutionarea actiunii in constatare a caracterului abuziv al unor clauze dintr-un contract de credit bancar ipotecar, respectiv solutionarea unei contestatii la executare .
13. In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, in esenta, ca textul legal criticat este neconstitutional in masura in care sintagma "sau in valuta convertibila" din cuprinsul acestuia permite interpretarea in sensul ca platile aferente contractului de credit ipotecar pot fi efectuate si in alte monede/valute decat moneda nationala, in cazul creditelor acordate cetatenilor sau rezidentilor romani. Se apreciaza ca nici plata sumei unui credit ipotecar de catre banca si nici rambursarile/platile ratelor de catre imprumutat nu se pot face in mod legal in alte monede decat moneda nationala.
14. Judecatoria Bistrita - Sectia civila apreciaza ca textul legal criticat este constitutional.
15. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
16. Guvernul, in dosarele nr. XXXXD/2017 si nr. YYYYD/2017, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
17. Avocatul Poporului, in dosarele nr. YYYYD/2017 si nr. AAAAD/2017, considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.
18. Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
C U R T E A,
examinand incheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor, notele scrise depuse, sustinerile partilor prezente si concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
19. Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
20. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il reprezinta dispozitiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 611 din 14 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, care au urmatorul cuprins: "Suma creditului acordat poate fi exprimata in contractul de credit ipotecar pentru investitii imobiliare in lei sau in valuta convertibila si va fi pusa la dispozitie imprumutatului esalonat ori integral."
21. In opinia autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate incalca prevederile constitutionale ale art. 137 alin. (2) privind moneda nationala.
22. Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observa ca in momentul incheierii unui contract, prin realizarea acordului de vointa al partilor, sunt agreate clauze contractuale, inclusiv cele referitoare la rambursarea creditului in aceeasi moneda in care a fost acordat, care reprezinta obligatia esentiala a imprumutatului, tinand de obiectul principal al contractului. Contractarea unui credit in alta moneda decat leul reprezinta optiunea debitorului in functie de oferta produselor de creditare bancare. Niciun act normativ nu interzice acordarea si rambursarea creditelor in moneda straina.
23. In ceea ce priveste invocarea in sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 137 alin. (2) din Legea fundamentala, Curtea retine ca aceste prevederi stabilesc moneda nationala, precum si posibilitatea inlocuirii acesteia, in conditiile aderarii la Uniunea Europeana, prin adoptarea monedei unice. Faptul ca art. 137 alin. (2) din Constitutie prevede ca moneda nationala este leul nu are semnificatia ca nu pot fi acordate credite in alta moneda.
24. Asadar, avand in vedere sfera de reglementare a dispozitiilor constitutionale invocate, Curtea nu poate retine critica conform careia textul de lege criticat incalca prevederile art. 137 alin. (2) din Constitutie, deoarece, prin reglementarea pe care o contine, nu deroga de la dispozitia constitutionala prin care se stabileste ca moneda nationala este leul.
25. Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,


CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
D E C I D E:


Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de V.I.N. in dosarele nr. XXXX/190/2016, nr. BBBB/190/2016 si nr. PPPP/190/2017 ale Judecatoriei Bistrita - Sectia civila si constata ca dispozitiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta din data de 6 decembrie 2018.
Pronuntata de: Curtea Constitutionala a Romaniei


Citeşte mai multe despre:    CCR    Legea 190/1999    Decizia CCR 798/2018    Legea 47/1992    Moneda nationala    Credit ipotecar    Investitii imobiliare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de �spor�. Modalitatea de stabilire si de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Plata de despagubiri salariatului in cazul suspendarii contractului de munca. Principiul raspunderii civile contractuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2351/2019

Decizia CCR 279/17.06.2015 nu este aplicabila atunci cand decizia de suspendare fost consolidata prin trimiterea in judecata a salariatului pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 897/26.06.2019

Recalcularea salariului prin raportare la salariul maxim stabilit in cadrul institutiei pentru aceeasi functie/grad/treapta si gradatie pentru activitatea desfasurata in aceleasi conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1710/ 5.10.2020

Existenta sau inexistenta resurselor financiare ale angajatorului nu poate avea vreo influenta asupra platii drepturilor salariale prevazute in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5590 din data de 03 Decembrie 2019

Pe calea contestatiei in anulare nu pot fi valorificate decat nereguli procedurale, iar nu relative la dezlegarea data de instanta fondului raportului juridic
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 398/2020

Omisiunea inscrierii in concret a motivelor de fapt si de drept. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3581/2019

Plata drepturilor salariale restante. Sarcina probei revine angajatorului.
Pronuntaţă de: Tribunalul Neamt, Sentinta civila nr. 312/2020 din 30 iunie 2020Articole Juridice

Dialogurile MCP � Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual platit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii � pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Procedura speciala a atacarii hotararilor de validare a consilierilor locali � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu