Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Hotararea nr. 6/2012 pentru adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale

Hotararea nr. 6/2012 pentru adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale

  Publicat: 31 Mar 2012       51444 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea nr. 6/2012 pentru adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale

Publicata in Monitorul Oficial nr. 198 din 27 martie 2012

Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Sectiunea 2 - Conducerea Secretariatului general


Art. 24
(1) Secretariatul general al Curtii Constitutionale este condus de un secretar general care are urmatoarele atributii principale:
a) raspunde de pregatirea, organizarea si coordonarea lucrarilor de competenta structurilor Secretariatului general al Curtii Constitutionale, astfel incat acestea sa fie realizate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicata, si ale prezentului regulament;.
b) informeaza, in scris, presedintele Curtii Constitutionale asupra modului de exercitare a atributiilor de ordonator de credite, trimestrial sau ori de cate ori solicita acesta;
c) duce la indeplinire, in conditiile legii, hotararile Plenului Curtii Constitutionale si dispozitiile presedintelui referitoare la atributiile ce ii revin;
d) prezintga si asigura fundamentarea actelor ce se supun aprobarii Plenului Curtii Constitutionale sau a presedintelui acesteia;
e) consemneaza solutiile adoptate de Plenul Curtii Constitutionale in materie administrativa intr-un proces-verbal, in baza caruia se emite o hotarare, pentru fiecare sedinta;
f) contrasemneaza hotararile adoptate de Plenul Curtii Constitutionale in materie administrativa si dispune inregistrarea acestora in registrul hotararilor Plenului administrativ al Curtii Constitutionale;
g) solutioneaza petitiile adresate de cetateni si organizatii, potrivit rezolutiei presedintelui Curtii Constitutionale;
h) coordoneaza activitatea de rezolvare a solicitarilor de acces la informatiile de interes public, in conditiile legii;
i) organizeaza si coordoneaza actualizarea paginii de internet si a bazei de date apartinand Curtii Constitutionale;
j) intocmeste, impreuna cu coordonatorul Compartimentului de relatii externe, relatii cu presa si protocol, proiectul planului de relatii externe al Curtii Constitutionale si, dupa aprobarea de catre Plenul Curtii Constitutionale, colaboreaza la realizarea acestuia;
k) asigura elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al Curtii Constitutionale, il supune spre aprobare Plenului si il inainteaza Guvernului, sub semnatura presedintelui Curtii Constitutionale, in conditiile legii;
l) angajeaza si utilizeaza creditele bugetare, in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli din sumele repartizate prin bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat, in conditiile legii;
m) aproba fisele cuprinzand atributiile fiecarui post din structura Secretariatului general al Curtii Constitutionale, in conditiile prezentului regulament;
n) aproba deplasarile in tara ale personalului Secretariatului general al Curtii Constitutionale;
o) aproba invoirile si efectuarea concediilor de odihna pentru personalul din Secretariatul general al Curtii Constitutionale, in conditiile prezentului regulament;
p) aproba compensarea cu timp liber corespunzator a orelor prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din Secretariatul general al Curtii Constitutionale, in conditiile prezentului regulament;
q) face propuneri pentru stabilirea raspunderii patrimoniale a judecatorilor Curtii Constitutionale si a personalului acesteia, in conditiile prezentului regulament;
r) ia masuri organizatorice cu privire la concursurile si examenele dispuse, prin ordin, de presedintele Curtii Constitutionale;
s) organizeaza inventarierea patrimoniului Curtii Constitutionale, aproba si valorifica rezultatele acestei actiuni, in conditiile legii;
t) indeplineste si alte atributii stabilite de Plenul Curtii Constitutionale sau de presedintele acesteia.
(2) In indeplinirea atributiilor stabilite prin prezentul regulament, secretarul general emite dispozitii.

Sectiunea 3 - Atributiile compartimentelor din structura Secretariatului general


1. Compartimentul grefa, registratura si arhiva

Art. 25
(1) Compartimentul grefa, registratura si arhiva este compartimentul auxiliar de specialitate al Curtii Constitutionale, organizat potrivit dispozitiilor art. 116-118 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Compartimentul grefa, registratura si arhiva efectueaza operatiunile privind primirea, inregistrarea, distribuirea, expedierea si arhivarea corespondentei de natura jurisdictionala, indosarierea actelor de sesizare a Curtii Constitutionale si a corespondentei mentionate, precum si alte lucrari cu caracgter auxiliar, necesare bunei desfasurari a activitatii Curtii.

Art. 26
(1) Compartimentul grefa, registratura si arhiva este compus din personalul auxiliar de specialitate, in sensul dispozitiilor Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parcheteldor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din curieri.
(2) Personalul auxiliar de specialitate este format din grefieri, grefieri documentaristi, grefieri arhivari si grefieri registratori.

Art. 27
(1) Compartimentul este condus de un grefier-sef promovat din cadrul personalului auxiliar de specialitate, prin concurs organizat in conditiile legii speciale privind statutul personalului Curtii Constitutionale.
(2) Grefierul-sef are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza, indruma si controleaza activitatea personalului din subordine, in conformitate cu dispozitiile din prezentul regulament si din fisa postului;
b) asigura organizarea si desfasurarea sedintelor de judecata, luand masuri pentru inregistrarea si constituirea corespunzatoare a dosarelor aflate pe rolul Curtii Constitutionale, pentru intocmirea si transmiterea citatiilor;
c) asigura, la cerere, consultarea dosarelor de catre judecatorii Curtii Constitutionale;
d) verifica si semneaza lista dosarelor care urmeaza a fi dezbatute in sedinta publica, respectiv a celor aflate in pronuntare;
e) asigura realizarea corespunzatoare a activitatilor de grefa, registratura si arhiva, precum si a celei de curierat si de expediere a corespondentei jurisdictionale a Curtii Constitutionale;
f) intocmeste adresa de comunicare si, sub semnatura secretarului general al Curtii Constitutionale, trimite actele adoptate de Curte pentru a fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
g) asigura comunicarea raspunsurilor la cererile formulate de parti si a copiilor de pe actele din dosarele Curtii Constitutionale, precum si restituirea inscrisurilor originale depuse la dosarele Curtii, in conditiile prezentului regulament;
Afişează Hotararea nr. 6/2012 pentru adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Curtea Constitutionala    Hotararea 6/2012    Legea 47/1992

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie in anulare. Eroare materiala. Imposibilitatea cenzurarii modului in care instanta de apel a aplicat sau interpretat dispozitiile legale in cauza
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 102/4.03.2020

Contract de asigurare obligatorie RCA. Neindeplinirea obligatiilor de plata a despagubirii de catre asiguratorul RCA. Momentul de la care incep sa curga penalitatile de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 692/21.10.2020

Exceptie de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa legaturii cu cauza care se judeca in apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 518/2.11.2020

Contestatie decizie de suspendare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului. Trimiterea in judecata a angajatului pentru fapte incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 361/22.09.2020

Indemnizatie de concediu de odihna. Stabilirea prin luarea in considerare a sporului pentru conditii deosebite de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 254/14.07.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020Articole Juridice

Nelegalitatea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate conform O.U.G. nr. 129/2021
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP – Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Legalitatea sanctiunilor contraventionale/amenzilor aplicate pe durata starii de urgenta, conform OUG 1/1999
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati