Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 360/2002, privind Statutul politistului

Legea nr. 360/2002, privind Statutul politistului

  Publicat: 16 Mar 2009       98177 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 360/2002, privind Statutul politistului.
Ultimele modificari aduse prin:
- Legea nr. 562/2004
- Legea nr. 24/2005
- O.U.G. nr. 153/2008 publicata in MOF nr. 769 din 17/11/2008.

Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Indicator rezultat din analiza raportului unor aspecte diferite din activitatea unei societati, cum ar fi coeficientul de randament, coeficientul de rotatie, de solvabilitate, rentabilitate, lichiditate etc.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei, ci se pronunta asupra diverselor cereri, probleme sau exceptii ori masuri procesuale (ex. arestarea preventiva etc.) care se ivesc in timpul judecatii.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Confirmare intr-o anumita functie
NATURA 2000 (Obiectiv de tip NATURA 2000)
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.

Art. 17. - Stagiul minim in gradele profesionale este:

I. Corpul ofiterilor de politie:

 a) chestor-sef de politie - 2 ani; 
b) chestor principal de politie - 2 ani;
c) chestor de politie - 2 ani;
d) comisar-sef de politie - 3 ani;
e) comisar de politie - 3 ani;
f) subcomisar de politie - 4 ani;
g) inspector principal de politie - 3 ani;
h) inspector de politie - 3 ani;
i) subinspector de politie - 4 ani.

II. Corpul agentilor de politie:

 a) agent-sef de politie - 5 ani;
b) agent-sef adjunct de politie - 5 ani;
c) agent principal de politie - 5 ani;
d) agent de politie - 5 ani.Art. 18. - Posturile de conducere se ocupa prin examen sau concurs, dupa caz, in situatiile si in conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 19. - (1) Acordarea gradelor profesionale urmatoare in cadrul aceleiasi categorii se face in ordinea ierarhica a gradelor, in limita numarului de posturi prevazute cu gradele respective, aprobat de ministrul administratiei si internelor.

(2) Politistul care a dobandit titlul stiintific de doctor sau doctor docent, in specializarile corespunzatoare cerintei postului, este exceptat de la conditiile prevazute la art. 16 alin. (2).

(3) Ofiterul de politie care a absolvit cursuri postuniversitare in specializarile corespunzatoare cerintei postului este exceptat de la conditiile prevazute la art. 16 alin. (2), mai putin de la cea referitoare la acordarea gradului profesional de chestor.

(4) Specialitatile studiilor superioare, ale cursurilor postuniversitare si ale titlurilor stiintifice prevazute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 20. - Politistului care si-a sacrificat viata in timpul indeplinirii indatoririlor de serviciu i se acorda post-mortem gradul de subinspector de politie, pentru agentii de politie, si gradul urmator, pentru ofiterii de politie.

Art. 21. - (1) Absolventilor institutiilor de invatamant de profil ale Ministerului Administratiei si Internelor li se acorda grade profesionale si sunt incadrati in structurile de politie cu perioade de stagiu .

(2) La absolvirea scolii de formare a agentilor de politie, politistului i se acorda gradul profesional de agent de politie si este incadrat ca debutant pe o perioada de stagiu de 6 luni.

(3) La absolvirea Facultatii de Drept din cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" a Ministerului Administratiei si Internelor, politistului i se acorda gradul profesional de subinspector de politie si este incadrat ca debutant pe o perioada de stagiu de 12 luni.

(4) Politistilor prevazuti la art. 9 alin. (2) si (3) li se acorda gradele profesionale in functie de pregatirea lor si de vechimea in specialitatea corespunzatoare studiilor absolvite, raportate la cerintele postului. Incadrarea acestora se face pe o perioada de proba de 6 luni sau 12 luni, in raport cu categoria din care fac parte si cu gradul profesional acordat.

(5) La expirarea perioadei de stagiu sau de proba, politistul sustine examenul de definitivare in profesie. Politistul declarat nepromovat este indepartat din politie.

(6) Politistul care a promovat examenul de definitivat este incadrat in gradul profesional obtinut.

(7) Perioada de stagiu si cea de proba constituie vechime in politie.

(8) Conditiile pentru indeplinirea perioadei de stagiu si a celei de proba, precum si metodologia organizarii si desfasurarii examenului de definitivare in profesie se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 22. - (1) Functiile politistilor se diferentiaza prin categorie, grad profesional si coeficient de ierarhizare.

(2) Functiile politistilor, dupa natura lor, sunt de executie si de conducere, iar dupa nivelul studiilor absolvite sunt functii din categoria A si functii din categoria B.

(3) Fiecare dintre cele doua categorii de functii se imparte in grade profesionale, conform structurii ierarhice prevazute la art. 14.

(4) Politistii se incadreaza in functii de executie prevazute in statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult 3 trepte fata de cele pe care le au, potrivit normelor de competenta aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(5) Functiile si modul de salarizare ale politistilor se stabilesc prin lege, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(6) Pentru motive temeinic justificate, politistii pot fi numiti, la solicitarea acestora, in functii inferioare gradelor profesionale pe care le au.

(7) Politistii sunt numiti si eliberati in/din functii potrivit normelor de competenta aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor, in conditiile legii.

(8) In situatii temeinic justificate, altele decat cele prevazute la art. 65, stabilite prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, politistii pot fi pusi la dispozitia unitatii pe o perioada de cel mult 6 luni, timp in care vor beneficia de drepturile banesti avute, cu exceptia indemnizatiei de comanda, dupa caz.

Art. 23. - (1) La acordarea primului grad profesional absolventul sau politistul incadrat direct depune juramantul de credinta in fata sefului institutiei de invatamant sau a sefului unitatii de politie si in prezenta a doi politisti.

(2) Juramantul de credinta are urmatorul continut: "Jur sa respect Constitutia, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa-mi indeplinesc cu raspundere si buna credinta indatoririle ce-mi revin potrivit functiei si sa pastrez secretul profesional. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!"

(3) Juramantul de credinta se poate depune si fara formula religioasa de incheiere .

(4) Juramantul de credinta este semnat de catre absolventul sau politistul incadrat direct si, dupa caz, de catre seful institutiei de invatamant sau de seful unitatii de politie, precum si de catre politistii asistenti.

(5) Juramantul de credinta este contrasemnat de ministrul administratiei si internelor, se pastreaza la dosarul personal al politistului, iar o copie de pe inscris se inmaneaza acestuia.

(6) Semnarea juramantului de credinta presupune si acordul implicit al politistului pentru testarea fidelitatii si integritatii sale profesionale prin efectuarea unor verificari de specialitate, in conditiile legii.

Art. 24. - La acordarea primului grad profesional, la numirea si eliberarea dintr-o functie de conducere, precum si la incetarea raporturilor de serviciu, politistul este obligat sa isi declare averea, conform legii.

Art. 25. - (1) Fiecare politist are un dosar personal care cuprinde:

a) documentul de numire in functie, documentul de atestare a studiilor si cel privind depunerea juramantului;

b) documentele privind evaluarea anuala a activitatii acestuia, avansarile in functii, grade sau categorii, recompensele acordate, precum si sanctiunile ce i-au fost aplicate, ordonate cronologic si fara discontinuitati;

c) declaratia de avere si alte documente, stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(2) Se interzice introducerea in dosarul personal al politistului a oricaror documente referitoare la opiniile sale politice, sindicale, religioase sau de orice alta natura .

(3) Politistul isi poate consulta dosarul personal, iar, la cerere, i se vor elibera copii de pe actele existente, care nu contin informatii clasificate, in conditiile legii.

Art. 26. - Activitatea si conduita politistului sunt evaluate o data pe an, iar concluziile se consemneaza in evaluarea de serviciu, cu acordarea unuia dintre urmatoarele calificative: a€śexceptionala€ť, a€śfoarte buna€ť, a€śbuna€ť, a€śsatisfacatora€ť, a€śnesatisfacatora€ť.

Art. 27. - Selectionarea, pregatirea, obtinerea gradelor profesionale si evolutia profesionala a politistilor se stabilesc, in conditiile prezentei legi, prin Ghidul carierei politistului, aprobat prin ordin al ministrului administratiei si internelor.Afişează Legea nr. 360/2002, privind Statutul politistului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTAJurisprudenţă

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Ştiri Juridice