Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

  Publicat: 16 Aug 2013       55422 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Publicat in Monitorul Oficial 514 din 14 august 2013

Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Conform art.1853 Cod Civil, \"actele ce exercitam asupra unui lucru al altuia, sub nume precar, adica in calitate de locatari, depozitari etc.,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in sectiunea II, cap. III, t. III, C. proc. pen., partea speciala,
Reglementate in sectiunea I, cap. I, t. III, C. proc pen., partea speciala,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

(5) Dispozitiile art. 97 alin. (4)-(8) si alin. (10)-(13) se aplica in mod corespunzator. Termenul pe care il fixeaza consiliul educativ sau comisia prevazuta la art.146, in componenta prevazuta la alin.(2), in cazul in care constata ca persoana internata nu indeplineste conditiile pentru inlocuirea masurii internarii in centrul de detentie sau in centrul educativ cu masura educativa a asistarii zilnice, nu poate fi mai mare de 4 luni.

Conditiile si procedura de acordare a liberarii din centrul educativ sau de detentie Art. 180
(1) Dupa implinirea varstei de 18 ani, persoanele internate pot fi liberate daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 124 alin. (4) si, respectiv, art. 125 alin. (4) din Codul penal.
(2) In prezenta persoanei internate, consiliul educativ sau comisia prevazuta la art.146, cu participarea judecatorului de supraveghere a privarii de libertate, in calitate de presedinte, si a unui consilier de probatiune din cadrul serviciului de probatiune competent potrivit legii in circumscriptia caruia se afla centrul, stabileste daca aceasta a dovedit interes constant pentru insusirea cunostintelor scolare si profesionale si a facut progrese in vederea reintegrarii sociale si formuleaza propunerea de liberare din centrul educativ sau de detentie . La formularea propunerii se tine seama si de perioadele de internare anterioare.
(3) La analiza situatiei persoanei internate, consiliul educativ sau comisia prevazuta la art. 146, in componenta prevazuta la alin. (2), poate lua in considerare implicarea in munca .
(4) Propunerea formulata conform alin. (2), cuprinsa intr-un proces-verbal motivat, care cuprinde pozitia membrilor comisiei fata de propunerea de liberare, impreuna cu documentele care atesta mentiunile consemnate in acesta, se inainteaza instantei competente potrivit art. 516 alin. (2) si 517 alin. (2) din Codul de procedura penala.
(5) Dispozitiile art. 97 alin. (4)-(8) si (10)-(13) se aplica in mod corespunzator. Termenul pe care il fixeaza consiliul educativ sau comisia prevazuta la art. 146, in componenta prevazuta la alin. (2), in cazul in care constata ca persoana internata nu indeplineste conditiile pentru liberarea din centrul educativ sau de detentie, nu poate fi mai mare de 6 luni.

Dispozitii comune Art. 181
(1) Inlocuirea masurii internarii in centrul educativ sau de detentie cu masura educativa a asistarii zilnice si liberarea se dispun de catre instanta din circumscriptia teritoriala in care se afla centrul, corespunzatoare in grad instantei de executare, la cererea persoanei internate sau la propunerea facuta potrivit art. 179 si 180.
(2) Cand instanta constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru inlocuirea masurii internarii in centrul educativ sau de detentie cu masura educativa a asistarii zilnice sau a liberarii, prin hotararea de respingere, fixeaza termenul dupa expirarea caruia propunerea sau cererea va putea fi reinnoita. Termenul nu poate fi mai mare decat cel stabilit potrivit art. 179 alin. (5) si art. 180 alin. (5).
(3) Hotararea instantei poate fi atacata cu contestatie la instanta din circumscriptia teritoriala in care se afla centrul, corespunzatoare in grad instantei care a avut competenta sa judece apelul hotararii prin care s-a aplicat masura educativa, in termen de 3 zile de la comunicare . Contestatia formulata de procuror este suspensiva de executare .
(4) O copie de pe hotararea ramasa definitiva prin care s-a dispus inlocuirea masurii sau liberarea din centrul educativ sau de detentie se comunica serviciului de probatiune si organelor de politie competente.

Conditiile si procedura pentru continuarea executarii masurii educative privative de libertate in penitenciar Art. 182
(1) Daca in cursul executarii unei masuri educative privative de libertate persoana internata, care a implinit varsta de 18 ani, are un comportament prin care influenteaza negativ sau impiedica procesul de recuperare si reintegrare a celorlalte persoane internate, administratia centrului poate cere instantei stabilite, potrivit art. 181, continuarea executarii masurii educative intr-un penitenciar.
(2) Prin comportament care influenteaza negativ sau impiedica procesul de recuperare si reintegrare a celorlalte persoane internate se intelege:
a) initierea de actiuni care conduc la nefrecventarea sau refuzul sau constant, precum si a altor persoane internate, de a participa la cursuri de instruire scolara si formare profesionala, la programe de educatie, asistenta psihologica si asistenta sociala;
b) introducerea, detinerea sau traficul de arme, materiale explozive, droguri, substante toxice sau alte obiecte si substante care pun in pericol siguranta centrului, a misiunilor sau a persoanelor;
c) nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 82 lit. a)-c);
d) nerespectarea, in mod repetat, a interdictiilor prevazute la art. 82 lit. f) si h).
(3) Consiliul educativ sau comisia prevazuta la art. 146, cu participarea judecatorului de supraveghere a privarii de libertate, in calitate de presedinte, si a asistentului social, din oficiu sau la sesizarea comisiei de disciplina, analizeaza situatia persoanei internate care a savarsit una dintre faptele prevazute la alin. (2), in prezenta acesteia, si poate propune continuarea executarii masurii educative privative de libertate in penitenciar.
(4) Propunerea motivata de continuare a executarii masurii educative privative de libertate in penitenciar este cuprinsa intr-un proces-verbal. Procesul-verbal, impreuna cu documentele care atesta mentiunile consemnate in acesta, se inainteaza instantei competente potrivit art. 518 din Codul de procedura penala, dupa ce acesta a fost comunicat persoanei internate.
(5) Dispozitiile art. 97 alin. (12) si (13) se aplica in mod corespunzator.
(6) Hotararea instantei este definitiva.


Capitolul XI - Documentele intocmite de administratia centrelor educative si de detentie


Documentele intocmite de administratia centrului Art. 183
(1) Dispozitiile art. 105 si 106 privind dosarul individual al persoanei condamnate si registrele privind persoanele condamnate se aplica in mod corespunzator si persoanelor internate.
(2) Persoana internata in centru, reprezentantul legal sau aparatorul acesteia au acces, in prezenta persoanei anume desemnate de directorul centrului, la dosarul individual.


Capitolul XII - Amanarea sau intreruperea executarii masurii educative a internarii intr-un centru educativ sau intr-un centru de detentie


Amanarea sau intreruperea executarii masurii educative a internarii intr-un centru educativ sau intr-un centru de detentie Art. 184
(1) Executarea masurii educative a internarii intr-un centru educativ sau intr-un centru de detentie poate fi amanata in urmatoarele cazuri:
a) cand se constata, pe baza unei expertize medico-legale, ca persoana internata sufera de o boala ce nu poate fi tratata in reteaua sanitara a Administratiei Nationale a Penitenciarelor si face imposibila executarea imediata a masurii educative internarii intr-un centru educativ sau intr-un centru de detentie, iar instanta constata, pe baza probelor, ca specificul bolii nu permite tratarea acesteia cu asigurarea pazei permanente in reteaua sanitara a Ministerului Sanatatii si apreciaza ca amanarea executarii si lasarea in libertate nu prezinta un pericol pentru ordinea publica. In aceasta situatie, executarea masurii educative se amana pentru o durata determinata;
b) cand o persoana internata este gravida sau are un copil mai mic de un an. In aceste cazuri, executarea masurii educative se amana pana la incetarea cauzei care a determinat amanarea .
(2) Executarea masurii educative a internarii intr-un centru educativ sau intr-un centru de detentie poate fi intrerupta in cazurile prevazute la alin. (1).
(3) Sectiunile a 2-a si a 3-a ale capitolului III, precum si capitolul IV din titlul V privind executarea hotararilor penale din Codul de procedura penala se aplica in mod corespunzator, cu exceptiile din prezenta lege.


Titlul VI - Infractiuni si contraventii

Afişează Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Executarea pedepselor    Legea 254/2013    Legea 275/2006

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: In ipoteza renuntarii la urmarirea penala fata de un minor care a implinit varsta de 16 ani poate fi dispusa fata de acesta obligatia prestarii unei munci neremunerate in folosul comunitatii.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 38/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 591 alin. (2) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ 8/2019 -RIL admis: Competenta solutionarii cererii cererii de acordare a zilelor compensatorii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 222/2019 asupra initiativei legislative a cetatenilor intitulate "Lege de revizuire a Constitutiei Romaniei"
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 67/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul de Procedura penala si din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Cazurile in care poate opera modificarea unilaterala a contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara, Sectia Litigii de munca si Asigurari sociale, Decizia nr. 785

Retragerea plangerii prealabile
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 158/A din 13 aprilie 2016Articole Juridice

Conditiile liberarii conditionate – consideratii de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consimtamantul inculpatului la prestarea unei munci in folosul comunitatii inainte de stabilirea vinovatiei – intre protectia impotriva muncii fortate si antepronuntarea judecatorului
Sursa: Irina Maria Diculescu

ORDONANTA de dispunere a controlului judiciar pe cautiune
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de dispunere a controlului judiciar
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de retinere
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de acordare a statutului de martor vulnerabil si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de acordare a statutului de martor amenintat si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro