Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (2014)

Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (2014)

  Publicat: 04 Dec 2014       10263 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea 10/2014 pentru aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania

Publicat in Monitorul Oficial nr. 853 din 24 noiembrie 2014

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Puterile publice existente in stat.
Drept, competenta sau imputernicire conferita unei unitati, unui organ, unei functii sau persoane determinate,

15. stabileste, prin hotarare, indemnizatiile tuturor membrilor Consiliului Uniunii, ale membrilor Comisiei de cenzori, ale membrilor Consiliului de disciplina, ale membrilor Consiliului de administratie al Casei de Asigurari a Notarilor Publici, ale membrilor Consiliului de administratie al Casei de Pensii, ale organelor de conducere ale INR, precum si indemnizatiile membrilor altor organisme constituite la nivelul Uniunii;

16. propune Congresului acordarea si retragerea titlurilor onorifice prevazute de lege si statut;

17. solutioneaza, ca organ jurisdictional, contestatiile impotriva hotararilor Consiliului de disciplina al Uniunii;

18. aproba componenta Corpului de control, strategia desfasurarii controlului profesional administrativ si numeste seful Corpului de control;

19. analizeaza activitatea Corpului de control ca urmare a prezentarii atat a informarilor cu privire la controlul desfasurat la nivelul unei Camere, cat si a sintezei controalelor efectuate la nivelul Camerelor in decurs de un an; informarile si sintezele controalelor efectuate vor cuprinde si masurile propuse de Corpul de control si modalitatea de indeplinire a acestora;

20. solutioneaza contestatiile formulate la hotararile adunarilor generale ale Camerelor;

21. alege dintre membri sai, prin vot secret, 5 membri ai Biroului executiv al Consiliului Uniunii;

22. repartizeaza sarcinile si responsabilitatile prim-vicepresedintelui, vicepresedintilor si ale celorlalti membri ai Consiliului Uniunii;

23. coordoneaza activitatea Buletinului notarilor publici si a altor publicatii privind activitatea notariala, desemneaza redactorul-sef si colectivul redactional, la propunerea redactorului-sef;

24. reprezinta, la cerere, interesele notarilor publici si ale Camerelor in fata instantelor de judecata, prin delegarea unui consilier juridic din aparatul propriu;

25. primeste rapoarte de activitate, spre analiza, de la toate entitatile Uniunii, respectiv: CNARNN, INR, Casa Asigurari a Notarilor Publici, Casa de Pensii a Notarilor Publici, Buletinul Notarilor Publici si Societatea Comerciala "Notarom" - S.A.;

26. mediaza neintelegerile dintre Camere, precum si dintre Camere si membrii acestora, in legatura cu exercitarea atributiilor profesionale stabilite de lege, regulamentul de aplicare a legii si statut;

27. aproba afilierea Uniunii la organizatii internationale profesionale ale notarilor si cotele de contributie la acestea;

28. accepta donatiile si legatele facute Uniunii, aproba sponsorizari, mecenate, ajutoare, donatii, precum si orice alte acte de dispozitie;

29. valideaza alegerile pentru functiile eligibile la nivelul Uniunii, ce au loc intre Congrese; hotararea de validare se supune ratificarii in proximul Congres; mandatul persoanelor astfel alese incepe de la data hotararii de validare a Consiliului Uniunii;

30. numeste si revoca presedintele, vicepresedintele si membrii Consiliului de administratie al Casei de Asigurari a Notarilor Publici;

31. mediaza, la cererea partilor, litigiile dintre notarii publici asigurati si Casa de Asigurari;

32. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si regulamente.

(2) Consiliul Uniunii poate sa delege Biroul executiv sa indeplineasca, temporar, unele atributii ale sale, urmand ca hotararile adoptate sa fie ratificate in prima sedinta a acestuia.

Art. 28

Membrii Consiliului Uniunii raspund pentru prejudiciile cauzate, prin hotararile adoptate, in legatura cu administrarea si gestionarea patrimoniului Uniunii, in functie de votul nominal exprimat.

Art. 29

(1) Biroul executiv al Consiliului Uniunii se compune din presedinte, prim-vicepresedinte, 2 vicepresedinti si 5 membri alesi de Consiliul Uniunii dintre membrii sai.

(2) Biroul executiv este un organ colegial care se intruneste in sedinte ori de cate ori este nevoie, pentru rezolvarea cu celeritate a situatiilor privind activitatea notariala, a Uniunii sau a entitatilor din cadrul acesteia.

(3) Membrii Biroului executiv al Consiliului Uniunii nu pot fi inlocuiti de reprezentantul Camerei sau de supleantul acestuia.

(4) Biroul executiv lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor sai si adopta decizii cu majoritatea celor prezenti.

Art. 30

(1) Biroul executiv al Consiliului Uniunii are urmatoarele atributii:

a) asigura activitatea permanenta a Consiliului Uniunii intre sedintele acestuia;

b) duce la indeplinire hotararile Consiliului Uniunii;

c) propune ministrului justitiei numirea in functie a notarului public, schimbarea sediului biroului notarial, asocierea si incetarea asocierii, suspendarea si incetarea suspendarii din functia de notar public, revocarea ori incetarea calitatii de notar public;

d) propune ministrului justitiei suspendarea din functia de notar public;

e) stabileste strategia economico-financiara a entitatilor din cadrul Uniunii si urmareste implementarea acesteia;

f) pregateste proiectele de documente care vor fi prezentate, spre dezbatere si aprobare, Consiliului Uniunii;

g) elaboreaza proiectul raportului anual al activitatii Uniunii, pe care il supune aprobarii Consiliului Uniunii;

h) elaboreaza proiectul de buget anual al Uniunii, asigura gestionarea curenta a patrimoniului, urmareste intocmirea bilantului financiar-contabil si executarea bugetului;

i) aproba proiectul de buget anual, executia bugetara si descarcarea de gestiune a entitatilor infiintate in cadrul Uniunii, informand, in acest sens, Consiliul Uniunii;

i) intocmeste proiectul tarifelor minimale de onorarii ale notarilor publici pe care il supune aprobarii de catre Consiliul Uniunii;

j) propune Consiliului Uniunii distribuirea cotelor de contributie ale notarilor publici la Camera si la Uniune, tinand seama de dinamica economica si de strategia de dezvoltare a profesiei;

k) propune candidatii pentru structurile UIN si ale altor organizatii internationale, la recomandarea Camerelor;

l) asigura functionarea RNENP si centralizeaza datele statistice privind activitatea notariala, pe baza rapoartelor anuale ale Camerelor;

m) exercita orice alte atributii, stabilite de lege si regulamente.

(2) Membrii Biroului executiv raspund pentru prejudiciile cauzate, prin hotararile adoptate, in ceea ce priveste gestionarea curenta a patrimoniului, in functie de votul nominal exprimat.

Art. 31

(1) Presedintele Consiliului Uniunii nu poate fi angajat politic, nu poate face declaratii politice si nu poate angaja politic institutia. In activitatea sa profesionala si in exercitarea atributiilor de conducere, presedintele trebuie sa dea dovada de probitate morala si profesionala, disponibilitate permanenta si devotament fata de profesie.

(2) In exercitarea atributiilor de reprezentare interna si internationala, presedintele trebuie sa fie permanent informat despre realitatile interne si internationale si sa reprezinte cu demnitate si profesionalism interesele nationale si ale profesiei de notar public.

Art. 32

(1) Presedintele Consiliului Uniunii este si presedintele Uniunii si are urmatoarele atributii:

a) reprezinta Uniunea in raporturile cu autoritatile publice din Romania, cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale, cu cele profesionale si cu alte persoane juridice, iar in plan extern, cu organizatiile nationale si internationale ale notarilor publici si oriunde va fi invitat oficial, in calitate de presedinte al Uniunii;

b) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Uniunii; presedintele poate delega aceasta atributie prim-vicepresedintelui sau unuia dintre vicepresedinti;

Afişează Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (2014) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    UNNPR    Notar public

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Incidenta regulilor de concurenta in activitatea notariala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie: Decizia nr. 3415 din 30 octombrie 2015

Elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala, Decizia nr. 171/A din 13 mai 2015

Masura incetarii calitatii de notar public in situatia condamnarii definitive pentru savarsirea unei infractiuni care aduce atingere prestigiului profesiei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 3257 din 13 martie 2013

Inregistrare birou notarial in Registrul Curtii de Apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 1/CC din data 31.01.2011

Anularea titlului executoriu emis de C.A.S.M.B. Exceptia necompetentei materiale
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 9302/10.12.2010 din data 18.01.2011

Infractiunea de inselaciune. Participatie improprie la savarsirea infractiunii de fals intelectual
Pronuntaţă de: Judecatoria Craiova - Sentinta penala nr. 1528 din data 24.04.2007

Actiune in anulare contract incheiat de unul dintre soti. Interes
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia civila - Decizia 596 din 26.04.2010

Antecontract de vanzare-cumparare privind un imobil. Lipsa refuzului vanzatorului de a incheia contractul in forma autentica
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia Civila, Decizia civila nr. 767/R/24 septembrie 2009, dosar nr. 1172/246/R/2009

Exercitarea actiunii civile in cadrul procesului penal. Anularea actelor subsecvente ca efect al anularii actului principal
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau - Decizie nr. 110 din 12/02/2010Articole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Inscris constatator al creantei. In cadrul procedurilor de executare silita, notarii nu pot fi calificati drept "instanta"
Sursa: EuroAvocatura.ro

[Av. muncii] Sedinta de informare cu privire la avantajele medierii in material dreptului familiei
Sursa: MCP Cabinet avocati