din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1483 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Anularea titlului executoriu emis de C.A.S.M.B. Exceptia necompetentei materiale

Anularea titlului executoriu emis de C.A.S.M.B. Exceptia necompetentei materiale

  Publicat: 04 Sep 2012       3613 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti ´┐Ż Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, sub nr.48720/3/2010 contestatoarea C.M.C. a solicitat in contradictoriu cu intimata CPMB pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea titlului executoriu emis de C.A.S.M.B. in dosarul de executare, ca nelegal intocmit; anularea debitului si a accesoriilor calculate pentru acest debit; recalcularea debitelor restante, anularea debitelor accesorii; esalonarea platii tuturor debitelor.

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Varsta, genul, inaltimea, lungimea bratului, capacitatea fizica,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Expresie folosita in trecut pentru a desemna obligatia legala de intretinere.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.

In motivarea actiunii contestatoarea a aratat ca a fost notar asociat conform contractului de asociere civila profesionala.
Mai arata ca potrivit contractului de asociere beneficia de 10% din venitul net realizat pe societatea civila, astfel asocierea achitand cu titlu de contributie la CNAS, in anul 2007 suma totala de 49.725,46 lei. Pana la data de 20.03.2008 a functionat in aceeasi asociere, plata catre C.A.S.M.B., efectuandu-se tot pe venitul cumulat conform contractului de asociere, la data de 16.04.2008 prin ordin de plata, respectiv suma de 240,09 lei. In perioada 20.03.2008 - 24.04.2008 nu a desfasurat nici o activitate producatoare de venituri impozabile, intrucat astepta actele pentru incetarea asocierii si numirea la noul sediu. La data de 24.04.2008 a inceput activitatea ca notar public individual . In perioada 22.04.2008 - 31.12.2008 a avut un venit net, conform declaratiei privind veniturile realizate, pentru care solicita recalcularea contributiei la CNAS, anularea deciziei emise de intimata si emiterea unei decizii, fara accesorii pentru care nu a fost instiintata la inchiderea anului financiar. In anul 2009, a realizat venituri in suma de 142.929 lei, conform declaratiei privind veniturile realizate inregistrata in 14.05.2010, pentru care solicita recalcularea contributiei Casei de Asigurari de Sanatate si emiterea unei decizii potrivit veniturilor realizate si nu potrivit veniturilor estimative, cum u fost calculate acestea.
La data de 21.10.2010, intimata a formulat intampinare prin care solicita respingerea contestatiei ca neintemeiata si nelegala, pentru urmatoarele considerente :
Contestatoarea a primit din partea institutiei parate somatia de plata si titlul executoriu nr.748/2010 prin care i s-a adus la cunostinta ca figureaza in evidentele fiscale ale Casei de Sanatate a Municipiului Bucuresti cu suma de plata de 26688,71 lei, reprezentand diferente intre obligatiile sale de plata, calculate la veniturile declarate la ANAF.
Impotriva acestei somatii contestatoarea a formulat contestatie la executare, solicitand instantei anularea formelor de executare silita.
In privinta demararii procedurii de executare silita a avut loc ca urmare a prevederilor art. 35 alin.1 din Ordinul CNAS nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare pentru incasarea sumelor datorate la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, asa cum a fost modificat prin Ordinul CNAS nr. 509/2008, potrivit caruia obligatiile de plata ia FNUASS pot fi stabilite si pe baza informatiilor primite pe baza de protocol de la ANAF. Somatia a avut la baza informatiile primite de la ANAF cu privire la veniturile declarate la aceasta institutie de catre contestatoare. Intimata mai arata ca timp de 5 ani, cat este termenul de prescriptie pentru plata obligatiilor fiscale, contestatoarea nu a facut declaratii cu privire la obligatiile la sanatate si nu si-a achitat contributia la fond, desi avea aceasta obligatie . Contestatoarea era aceea care avea obligatia sa depuna declaratii la casa de sanatate si sa-si achite obligatiile catre fond, potrivit dispozitiilor art. 215 alin.3 dinb Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, persoanele care desfasoara activitati independente au obligatia depunerii declaratiilor privind obligatiile ce le revin fata de fondul de sanatate si dovada platii contributiilor. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 261 alin.1 din Legea nr. 95/2006, ``angajatorii si asiguratii care au obligatia platii contributiei in conditiile prezentei legi si care nu o respecta in drept, datoreaza pentru perioada de intarziere majorari de intarziere in conditiile Codului de procedura fiscala``.
La acest termen de judecata, instanta din oficiu a invocat exceptia necompetentei materiale a tribunalului, in raport de prev. art. 373 alin. 2 si art. 400 alin. 1 Cproc.civ.
Analizand cu prioritate exceptia invocata, in conformitate cu prev. art. 137 Cproc.civ., tribunalul o apreciaza ca intemeiata pentru urmatoarele considerente:
Conform art.141 alin. 2 din Codul de procedura fiscala, titlul executoriu este un titlu de creanta, a carui creanta a devenit scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori in alt mod prevazut de lege.
Conform art. 145 din OG 92/2003, executarea silita incepe prin comunicarea somatiei. Daca in termen de 15 zile de la comunicarea somatiei nu se stinge debitul, se continua masurile de executare silita. Somatia este insotita de un exemplar al titlului executoriu.
In raport de prev. art.172 alin.3 din Cod procedura fiscala,
(1) persoanele interesate pot face contestatie impotriva oricarui act de executare efectuat cu incalcarea prevederilor prezentului cod de catre organele de executare, precum si in cazul in care aceste organe refuza sa indeplineasca un act de executare in conditiile legii.
(2) Dispozitiile privind suspendarea provizorie a executarii silite prin ordonanta presedintiala prevazute de art. 403 alin. 4 din Codul de procedura civila nu sunt aplicabile.
(3) Contestatia poate fi facuta si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege.
(4) Contestatia se introduce la instanta judecatoreasca competenta si se judeca in procedura de urgenta.

Avand in vedere prevederile legale de mai sus tribunalul retine ca somatia este actul prin care se demareaza procedura de executare silita, aceasta impreuna cu titlul executoriu reprezentand asadar un acte de executare si, prin urmare aceasta pot fi contestata pe cale contestatiei la executare si nu pe calea contestatiei prevazute de art. 205 si urmatoarele din Codul de procedura fiscala.
Tribunalul retine ca potrivit dispozitiilor art.172 al. 4 Cod pr.fiscala, contestatia la executarea silita se introduce la instanta judecatoreasca competenta, textul neprevazand in mod expres care este aceasta, prin urmare acesta se completeaza cu prevederile dreptului comun mentionate in Codul de procedura civila.
In conformitate cu dispozitiile art.400 al.2 Cod procedura civila, competenta de a judeca contestatia la executare apartine instantei de executare, respectiv judecatoria in circumscriptia careia se va face executare, potrivit dispozitiilor art.373 al.2 Cod procedura civila.
Fata de prevederile de mai sus si constatand ca Judecatoria Sectorului 5 este instanta de executare (avand in vedere ca aceasta este instanta in circumscriptia careia se afla domiciliul reclamantei), conform art.373 al.2 Cod procedura civila si, deci instanta competenta a solutiona contestatia la executare formulata in prezenta cauza, in temeiul art. 158 Cod procedura civila, Tribunalul va admite exceptia necompetentei materiale de solutionare a cauzei avand ca obiect anularea titlului executoriu nr.748 emis de CASMB si va dispune declinarea competentei de solutionare in favoarea Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti.
Pronuntata de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 9302/10.12.2010 din data 18.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Bucuresti    OG 92/2003    Judecatoria Sectorului 5    Contract de asociere civila profesionala    Legea 95/2006    Exceptia necompetentei materiale    Somatie de plata    Titlu executoriu    Executare silita    Asigurat    Contract de asociere    Societate civila    Notar public individual   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

In ce masura (doar) forta majora poate fi motiv de concediere a salariatului?
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Procedura convocarii la cercetarea disciplinara a salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Inlocuirea zilelor de concediu de odihna neefectuate cu o indemnizare financiara
Pronuntaţă de: Tribunalul IlfovArticole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati