Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (2014)

Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (2014)

  Publicat: 04 Dec 2014       10148 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea 10/2014 pentru aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania

Publicat in Monitorul Oficial nr. 853 din 24 noiembrie 2014

Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Camera inferioara a Parlamentului englez,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Camera inferioara a Parlamentului englez,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
(Annual general meeting) Adunare generala ce se intruneste o data pe an, in cadrul careia managerii unei companii prezinta actionarilor rezultatele economico-financiare anuale corespunzatoare anului fiscal incheiat si se alege noul consiliu de administratie.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate,
Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile legii si are capacitatea de a tine contabilitatea si de a intocmi bilantul contabil.

(2) Membrii Colegiului director raspund pentru prejudiciile cauzate prin deciziile adoptate in legatura cu administrarea si gestionarea patrimoniului, in functie de votul exprimat.

Art. 44

(1) In activitatea profesionala si in exercitarea atributiilor de conducere, presedintele Colegiului director trebuie sa dea dovada de probitate morala si profesionala, disponibilitate permanenta, devotament fata de profesie si atasament fata de interesele Camerei si a membrilor sai.

(2) In exercitarea atributiilor de reprezentare interna si internationala a Camerei, presedintele trebuie sa fie permanent documentat cu privire la realitatile interne si internationale si sa reprezinte cu demnitate si profesionalism interesele notarilor publici din Camera .

(3) Presedintele Colegiului director are urmatoarele atributii:

a) asigura conducerea activitatii curente a Camerei;

b) reprezinta Camera in raporturile cu persoanele fizice si juridice;

c) duce la indeplinire hotararile Adunarii generale si deciziile Colegiului director;

d) solutioneaza sesizarile indreptate impotriva notarilor publici;

e) angajeaza personalul de specialitate si administrativ al secretariatului Camerei, in limita organigramei si statului de functii, aprobate de Colegiul director;

f) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Camerei;

g) convoaca si conduce sedintele Adunarii generale si ale Colegiului director al Camerei;

h) comunica notarilor publici actele de interes general, adoptate sau emise de organele de conducere ale Uniunii, precum si cele adoptate de Adunarea generala, Colegiul director si dispozitiile proprii;

i) informeaza Adunarea generala si Colegiul director ale Camerei, impreuna cu reprezentantul/reprezentantii Camerei in Consiliul Uniunii, despre hotararile adoptate de Consiliul Uniunii;

i) urmareste transmiterea lunara, pana la data de 15 a lunii urmatoare, a cotelor de contributie cuvenite Uniunii;

j) informeaza de indata Uniunea despre orice eveniment din activitatea Camerei sau birourilor notariale de natura sa afecteze buna functionare sau imaginea acestora sau a institutiei;

k) aproba, la cerere, in cazuri justificate, transferul dosarelor succesorale intre birourile notariale din cadrul Camerei;

l) deleaga, in cazurile prevazute de lege si de regulamentul de aplicare a legii, un notar public, cu acordul acestuia, din aceeasi circumscriptie a judecatoriei sau dintr-o alta circumscriptie, care sa asigure functionarea unui birou notarial, pentru indeplinirea actelor care sunt de competenta teritoriala a acelui birou, daca in acea localitate sau circumscriptie nu mai functioneaza un alt notar public; aceste dispozitii se aplica in mod corespunzator si in cazul sediului secundar;

m) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulamentul de aplicare a legii si de prezentul statut .

Art. 45

(1) In urma sesizarilor primite de la persoanele interesate cu privire la neindeplinirea fara justificare a unor proceduri de catre notarii publici, presedintele Camerei va desemna notarii publici care vor indeplini urmatoarele proceduri:

a) incheieri de rectificare ale actelor emise de fostele notariate de stat sau de notarii care si-au incetat activitatea, iar arhiva lor a fost preluata de Camera;

b) deplasari in afara sediului biroului in vederea indeplinirii unor acte si proceduri notariale in conditiile legii;

c) succesiuni vacante;

d) acordarea, la cerere, pentru motive intemeiate, de reduceri sau scutiri de tarife pentru copiile eliberate din arhiva gestionata de Camera .

(2) In situatiile prevazute la alineatul precedent, desemnarea notarului public se va face in ordine alfabetica, evidenta fiind tinuta de secretariatul Camerei.

(3) Dupa alegerea sa de catre Adunarea generala, presedintele Camerei va depune in fata Adunarii generale juramantul prevazut de art. 25.

(4) Presedintele nou-ales preia in gestiune, prin protocol de predare-primire, de la presedintele al carui mandat s-a incheiat patrimoniul si toate lucrarile ori proiectele aflate in curs de realizare.

Art. 46

(1) Vicepresedintele Camerei, in activitatea profesionala si in exercitarea atributiilor de conducere, trebuie sa dea dovada de probitate morala si profesionala, disponibilitate permanenta si devotament fata de profesie.

(2) In indeplinirea atributiilor sale, vicepresedintele Camerei impreuna cu presedintele au obligatia sa dea dovada de spirit de echipa, sa isi indeplineasca atributiile in deplin spirit de colegialitate si concordanta in exercitarea functiilor.

(3) Vicepresedintele are obligatia de a informa permanent presedintele cu privire la modul de indeplinire a atributiilor sale.

(4) Vicepresedintele exercita atributiile presedintelui, in lipsa acestuia, precum si orice alte responsabilitati stabilite de Colegiul director sau de Adunarea generala .

Art. 47

(1) Reprezentantul Camerei in Consiliul Uniunii in activitatea sa profesionala trebuie sa dea dovada de probitate morala si profesionala, disponibilitate permanenta si devotament fata de profesie.

(2) Reprezentantul Camerei in Consiliul Uniunii are urmatoarele drepturi si obligatii:

a) participa, de drept, la sedintele Colegiului director;

b) are acces la toate documentele Camerei;

c) participa obligatoriu la toate sedintele Consiliului Uniunii si are dreptul la o indemnizatie;

d) prezinta Consiliului Uniunii propunerile Adunarii generale a Camerei si sustine interesele acesteia;

e) informeaza Adunarea generala si Colegiul director ale Camerei, impreuna cu presedintele Colegiului director si, dupa caz, ceilalti reprezentanti despre hotararile adoptate de Consiliul Uniunii;

f) propune Consiliului Uniunii proiecte, studii, materiale de analiza pentru imbunatatirea activitatii;

g) informeaza permanent si in regim de urgenta conducerea Uniunii despre orice eveniment de natura sa afecteze institutia;

h) indeplineste orice alte atributii, stabilite de lege si regulamente.

Art. 48

(1) Camera are patrimoniu si buget proprii.

(2) Patrimoniul Camerei este format din bunuri corporale si necorporale afectate desfasurarii activitatii. Sursele de venit al Camerei se constituie din contributii profesionale ale membrilor sai, taxe, beneficii rezultate din activitati economice conexe, precum si alte surse permise de lege.

Art. 49

(1) Comisia de cenzori a Camerei este compusa din 3 membri, dintre care 2 notari publici si un expert contabil .

(2) Comisia de cenzori a Camerei verifica modul de executare a bugetului Camerei si prezinta anual un raport Adunarii generale.

Afişează Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (2014) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    UNNPR    Notar public

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Incidenta regulilor de concurenta in activitatea notariala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie: Decizia nr. 3415 din 30 octombrie 2015

Elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala, Decizia nr. 171/A din 13 mai 2015

Masura incetarii calitatii de notar public in situatia condamnarii definitive pentru savarsirea unei infractiuni care aduce atingere prestigiului profesiei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 3257 din 13 martie 2013

Inregistrare birou notarial in Registrul Curtii de Apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 1/CC din data 31.01.2011

Anularea titlului executoriu emis de C.A.S.M.B. Exceptia necompetentei materiale
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 9302/10.12.2010 din data 18.01.2011

Infractiunea de inselaciune. Participatie improprie la savarsirea infractiunii de fals intelectual
Pronuntaţă de: Judecatoria Craiova - Sentinta penala nr. 1528 din data 24.04.2007

Actiune in anulare contract incheiat de unul dintre soti. Interes
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia civila - Decizia 596 din 26.04.2010

Antecontract de vanzare-cumparare privind un imobil. Lipsa refuzului vanzatorului de a incheia contractul in forma autentica
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia Civila, Decizia civila nr. 767/R/24 septembrie 2009, dosar nr. 1172/246/R/2009

Exercitarea actiunii civile in cadrul procesului penal. Anularea actelor subsecvente ca efect al anularii actului principal
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau - Decizie nr. 110 din 12/02/2010Articole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Inscris constatator al creantei. In cadrul procedurilor de executare silita, notarii nu pot fi calificati drept "instanta"
Sursa: EuroAvocatura.ro

[Av. muncii] Sedinta de informare cu privire la avantajele medierii in material dreptului familiei
Sursa: MCP Cabinet avocati