Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

  Publicat: 13 Oct 2015       11722 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Publicata in Monitorul Oficial nr. 746 din 6 octombrie 2015

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Instrument structural infiintat in 1993, cu scopul de a oferi ajutor financiar in domeniile mediu si infrastructura celor mai sarace state ale UE (statele cu un produs national brut sub 90% din media europeana),
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Instrument structural infiintat in 1993, cu scopul de a oferi ajutor financiar in domeniile mediu si infrastructura celor mai sarace state ale UE (statele cu un produs national brut sub 90% din media europeana),
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Durata pentru care se aproba si se fac previziuni financiare si in care se executa incasarile si platile privind un plan financiar (bugetar).
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Alocare de resurse, cu titlu provizoriu, pentru finantarea unei operatiuni economice, in asteptarea mijloacelor de finantare permanente.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Instrument structural infiintat in 1993, cu scopul de a oferi ajutor financiar in domeniile mediu si infrastructura celor mai sarace state ale UE (statele cu un produs national brut sub 90% din media europeana),
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Parte a fondurilor de productie ale unitatilor, care se consuma in intregime in fiecare ciclu de fabricatie si isi transfera dintr-o data si in totalitate valoarea asupra produselor create.
Instrument structural infiintat in 1993, cu scopul de a oferi ajutor financiar in domeniile mediu si infrastructura celor mai sarace state ale UE (statele cu un produs national brut sub 90% din media europeana),
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Este declaratia beneficiarului pentru cheltuielile eligibile efectuate pentru o operatiune/proiect intr-o perioada data de timp.
Este declaratia beneficiarului pentru cheltuielile eligibile efectuate pentru o operatiune/proiect intr-o perioada data de timp.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Alocare de resurse, cu titlu provizoriu, pentru finantarea unei operatiuni economice, in asteptarea mijloacelor de finantare permanente.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Alocare de resurse, cu titlu provizoriu, pentru finantarea unei operatiuni economice, in asteptarea mijloacelor de finantare permanente.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.

Avand in vedere necesitatea stabilirii cadrului financiar general de gestionare financiara a fondurilor europene structurale si de investitii (Fonduri ESI), pentru perioada de programare 2014-2020, precum si asigurarea unui management financiar eficient al fondurilor si al capacitatii de absorbtie,
luand in considerare:
prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013;
prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 72 din 12 martie 2014;
prevederile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii si de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 298 din 26 octombrie 2012;
prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.316/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 si (CE) nr. 67/2010, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 20 decembrie 2013;

prevederile Hotararii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020;
prevederile Hotararii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului institutional de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale si de investitii si pentru asigurarea continuitatii cadrului institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013,
luand in considerare prevederile art. 136 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, conform caruia Comisia Europeana dezangajeaza orice parte din suma aferenta unui program operational, care nu a fost utilizata pentru prefinantarea initiala si anuala si pentru platile intermediare pana la data de 31 decembrie a celui de al treilea exercitiu financiar care urmeaza anului angajamentului bugetar, este imperios necesara adoptarea cadrului legislativ national care reglementeaza gestionarea financiara a proiectelor finantate din fonduri europene.
In absenta actului normativ nu pot fi incheiate contractele de finantare cu beneficiarii selectati, astfel incat pentru aceste proiecte sa se demareze implementarea, fapt de natura sa determine evitarea dezangajarii sumelor alocate anual, prin programele operationale.
Tinand cont ca in lipsa reglementarii cadrului financiar general aplicabil exercitiului financiar 2014-2020 nu pot fi incheiate si implementate proiecte finantate din FESI, acest fapt vizand interesul general public si constituind situatie de urgenta si extraordinara a caror reglementare nu poate fi amanata,
avand in vedere ca, in absenta actului normativ, beneficiarii selectati nu pot demara implementarea efectiva a proiectelor, pe cale de consecinta neputand fi efectuate plati catre beneficiari, fapt de natura sa determine dezangajarea sumelor alocate anual, cumulat 2014 si 2015, prin programele operationale, in cuantum de aproximativ 5.310 mii euro, deoarece pana la 31 decembrie 2018 aceste proiecte trebuie implementate, precum si faptul ca sumele aferente cheltuielilor eligibile autorizate si platite trebuie cuprinse ulterior in declaratii de cheltuieli, inaintate Comisiei Europene,
luand in considerare prevederile art. 22a din Regulamentul (UE) 2015/779 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 mai 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.304/2013, in ceea ce priveste acordarea unei sume de prefinantare initiala suplimentara catre programele operationale sprijinite de Initiativa "Locuri de Munca pentru Tineri", in cazul acestor finantari, Romania va trebui sa transmita catre Comisia Europeana, pana la data de 23 mai 2016, cereri de rambursare in valoare de cel putin 15,1 milioane euro, in caz contrar trebuind sa ramburseze Comisiei intreaga suma suplimentara acordata la prefinantarea ILMT, respectiv 30,2 milioane euro, precum si faptul ca este imperios necesara semnarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare, in cel mai scurt timp, pentru a se putea demara efectiv implementarea proiectelor astfel incat sa se poata justifica, pana cel mai tarziu la 23 mai 2016, sumele aferente din prefinantarea suplimentara,
in considerarea faptului ca in lipsa reglementarii cadrului financiar general aplicabil exercitiului financiar 2014-2020 nu pot fi incheiate si implementate proiecte finantate din fonduri europene, acest fapt generand riscul dezangajarii de sume alocate Romaniei, fiind astfel vizat interesul general public si constituind o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .


Capitolul I - Obiectul reglementat. Definitii


Art. 1
Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul financiar general pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile alocate Romaniei din Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane in perioada de programare 2014-2020, precum si a prefinantarii si cofinantarii aferente acestei asistente, in vederea asigurarii unui management financiar eficient al acestor fonduri .

Art. 2
(1) Termenii "program", "autoritate de management", "organism intermediar", "beneficiar" au intelesurile prevazute in Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.
(2) Termenii "neregula", "creante bugetare rezultate din nereguli", "autoritati cu competente in gestionarea fondurilor europene" au intelesurile prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) fonduri europene - reprezinta asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, Fondului social european, Fondului de coeziune si Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;
b) Autoritate de certificare - structura organizatorica in cadrul Ministerului Finantelor Publice, responsabila de certificarea sumelor cuprinse in declaratiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeana, primirea de la Comisia Europeana a fondurilor europene si transferarea acestora catre unitati de plata din cadrul autoritatilor de management;
c) unitate de plata - structura la nivelul autoritatii de management, avand responsabilitatea efectuarii platilor catre beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri;
d) cofinantare publica - orice contributie din fonduri publice nationale destinata finantarii cheltuielilor eligibile necesare implementarii proiectului;
e) cofinantare privata - orice contributie a unui beneficiar la finantarea cheltuielilor eligibile necesare implementarii proiectului, alta decat cea prevazuta la lit. d);
f) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea proiectelor finantate in cadrul programelor operationale, conform reglementarilor legale ale Uniunii Europene si nationale;
g) contributia publica nationala - fondurile publice necesare implementarii programelor/proiectelor, care cuprind cofinantarea publica si fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decat cele eligibile stabilite prin contractul/decizia/ordinul de finantare;
h) valoarea totala a proiectului - totalul fondurilor reprezentand contravaloarea contributiei din fonduri europene, valoarea cofinantarii publice si/sau private, precum si contravaloarea cheltuielilor publice si/sau private, altele decat cele eligibile;
i) cerere de plata - cererea depusa de catre un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se solicita autoritatii de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile conform contractului/deciziei/ordinului de finantare, in baza facturilor, facturilor de avans;
j) cerere de rambursare aferenta cererii de plata - documentul depus de catre un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se justifica utilizarea sumelor solicitate prin cererea de plata;
k) cerere de rambursare - cerere depusa de catre un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se solicita autoritatii de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate conform contractului/deciziei/ordinului de finantare sau prin care se justifica utilizarea prefinantarii;
l) prefinantare - sumele rambursabile transferate din fonduri europene si din cofinantarea publica asigurata din bugetul de stat, in transe, de catre unitatile de plata catre beneficiari/lider de parteneriat/parteneri pentru cheltuielile salariale, cheltuielile aferente subventiilor, burselor, premiilor, onorariilor aferente activitatilor independente desfasurate in conformitate cu legislatia in vigoare si cheltuielilor cu deplasarile, asa cum sunt prevazute in bugetele contractelor de finantare, pe baza statelor estimative privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor estimative pentru acordarea burselor, subventiilor, premiilor si onorariilor sau a estimarilor de sume aferente deplasarilor interne/externe prevazute conform contractelor/ordinelor/ deciziilor de finantare;
m) cerere de prefinantare - cererea depusa de catre un beneficiar/lider de parteneriat prin care se solicita autoritatii de management virarea sumelor rambursabile necesare pentru plata cheltuielilor salariale, cheltuielilor aferente subventiilor, burselor, premiilor, onorariilor aferente activitatilor independente desfasurate in conformitate cu legislatia in vigoare si cheltuielilor cu deplasarile, asa cum sunt prevazute in bugetele contractelor/ordinelor/deciziilor de finantare, pe baza statelor estimative privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor estimative pentru acordarea burselor, subventiilor, onorariilor si premiilor sau a estimarilor de sume aferente deplasarilor interne/externe prevazute conform contractelor/ordinelor/ deciziilor de finantare;
n) INEA - Agentia Executiva pentru Inovare si Retele instituita in baza Deciziei Comisiei Europene 2013/801/UE din data de 23 decembrie 2013, responsabila cu implementarea Mecanismului pentru interconectarea Europei.


Capitolul II - Managementul financiar al fondurilor europene


Art. 3

Afişează OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 40/2015    Fonduri europene    Uniunea Europeana    Comisia Europeana

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Fonduri europene. Evaluarea gresita a proiectului de catre autoritatea de finantare. Stabilirea unor limite de cheltuieli cu depasirea plafoanelor maximale stabilite in Ghidul solicitantului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 5636 din 30 octombrie 2020

Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1737/2019

Criteriu nelegal de atribuire in cazul contractului de achizitie publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1122 din 8 aprilie 2016

Raspunderea penala a persoanei juridice. Abuz in serviciu
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 217/A din 16 iulie 2014

Incalcarea obligatiilor contractuale referitoare la existenta conflictului de interese
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 3764 din 27 septembrie 2012

Conflict de munca avand ca obiect constatare nulitate contract individual de munca si restituire drepturi salariale incasate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALA, DECIZIA NR. 166 din 12.01.2012Articole Juridice

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Noile reglementari privind ucenicia la locul de munca. Conditii de angajare, drepturi si obligatii ale partilor
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Respinge cerere de despagubire introdusa in urma inghetarii nelegale a fondurilor acestuia de catre Consiliu
Sursa: EuroAvocatura.ro

Reglementarea Uniunii privind publicarea de informatii referitoare la beneficiarii de fonduri europene agricole este in parte nevalida
Sursa: EuroAvocatura.ro

Infractiunile prin care se aduce atingere intereselor financiare ale Comunitatilor Europene in Noul Cod Penal (art.
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut

Topul celor mai spectaculoase fraude cu fonduri UE
Sursa: Ziua

15 greseli frecvente ale solicitantilor de fonduri UE pentru proiecte regionale
Sursa: HotNews