din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3154 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Incalcarea obligatiilor contractuale referitoare la existenta conflictului de interese

Incalcarea obligatiilor contractuale referitoare la existenta conflictului de interese

  Publicat: 30 Sep 2013       5758 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Incalcarea obligatiilor contractuale referitoare la existenta conflictului de interese atrage caracterul neeligibil al sumelor acordate ca finantare nerambursabila, indiferent daca a fost probata sau nu producerea vreunei pagube, obligatia de recuperare a fondurilor europene existand in toate cazurile de constatare a unor fraude sau nereguli, fara a fi necesara probarea existentei vreunui prejudiciu.

Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Parte intr-un contract de finantare care, in baza legii sau in baza unui alt contract de finantare la care a avut calitatea de contractor, finanteaza realizarea unui obiectiv, stabilind conditiile in care cealalta parte (beneficiarul propriu-zis al finantarii) va realiza contractul ce se incheie in acest scop (conform Ordonantei Guvernului nr. 59/1997).
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Parte intr-un contract de finantare care, in baza legii sau in baza unui alt contract de finantare la care a avut calitatea de contractor, finanteaza realizarea unui obiectiv, stabilind conditiile in care cealalta parte (beneficiarul propriu-zis al finantarii) va realiza contractul ce se incheie in acest scop (conform Ordonantei Guvernului nr. 59/1997).
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Practicarea pescuitului in conditii sau cu mijloace interzise de lege, care poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Face parte din categoria infractiunilor de serviciu sau in legatura cu serviciul
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Procesul repetitiv realizat dupa o prima evaluare completa a ofertelor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
* serviciul public de asistenta sociala la nivel judetean si local,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Face parte din categoria infractiunilor de serviciu sau in legatura cu serviciul
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finantare, memorandumurilor de intelegere, acordurilor de finantare privind asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana,
Face parte din categoria infractiunilor de serviciu sau in legatura cu serviciul
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Face parte din categoria infractiunilor de serviciu sau in legatura cu serviciul
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.

Imprejurarea ca proiectul finantat a fost finalizat, investitia a fost realizata si receptionata, iar obiectivul a fost pus in functiune, nu are consecinte exoneratoare asupra debitului stabilit in sarcina beneficiarului contractului de finantare, cu titlu de cheltuieli neeligibile.

Nota: O.G. nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, a fost abrogata, la data de 30 iunie 2011, prin O.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, publicata in M. Of. nr. 461 din 30/06/2011.

Prin Sentinta civila nr.2439 din 7 martie 2011, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a respins, ca neintemeiata, actiunea formulata de reclamanta SC ECP SRL Bucuresti, in contradictoriu cu parata Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin care solicita anularea Procesului-verbal de constatare nr.10315/ 25.05.2010 si a Deciziei nr.14310/ 08.07.2010 de solutionare a contestatiei formulate impotriva respectivului proces-verbal, precum si a Scrisorii de notificare nr.10643/ 27.05.2010.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, prima instanta a retinut urmatoarele:

La data de 22.05.2007 intre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, in calitate de autoritate contractanta si SC ECP SRL in calitate de Beneficiar s-a incheiat Contractul de finantare nr.C 3.11102531600529, avand ca obiect acordarea ajutorului financiar nerambursabil in cuantum de 3.588.000 lei pentru realizarea proiectului intitulat ``infiintare ferma gaini ouatoare apartinand SC ECP SRL Comuna O, Judetul Dambovita".

Aceasta finantare nerambursabila este constituita din doua componente, respectiv: contributia financiara a Comunitatii Europene in proportie de 75% si contributia publica nationala in proportie de 25%, ambele gestionate de Ministerul Finantelor Publice, potrivit O.U.G. nr.63/ 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora.

Incheierea contractului mentionat anterior a avut ca situatie premisa prevederile cuprinse in Legea nr.316/2001 pentru ratificarea Acordului multianual de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Comunitatilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, stabilind cadrul administrativ, legal si tehnic de implementare a Programului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala SAPARD, adoptat prin Reglementarea Comisiei (CE.) nr.1268/1999 din 21 iunie 1999 privind suportul Comunitatii pentru masurile de preaderare in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale in tarile candidate din centrul si estul Europei in perioada de preaderare.

Dispozitiile legale privind desfasurarea activitatii de implementare a Programului SAPARD (Legea nr. 316/2001 si O.G. nr.79/2003 cu normele de aplicare) prevad ca eligibilitatea cheltuielilor este supusa verificarilor pe tot parcursul duratei de valabilitate a contractului de finantare (perioada de executie a proiectului - care se poate intinde pe maxim 2 ani, la care se adauga o perioada de 5 ani de monitorizare, conform art.2 din contractul-cadru de finantare).

De asemenea, in conformitate cu prevederile art.15 alin.(2) privind controalele tehnice si financiare din Anexa I - Prevederi generale la Contractul de finantare A�beneficiarul trebuie sa consimta la inspectii pe baza de documente sau la fata locului efectuate de autoritatea contractanta, Comisia Europeana si Curtea de Conturi a Comunitatii Europene asupra modului de utilizare a finantarii nerambursabile in conformitate cu Acordul Multianual de Finantare dintre Romania si UE, ratificat prin Legea nr.316/ 2001, pe perioada de valabilitate a contractuluiA�.

Obtinerea sprijinului financiar nerambursabil reclama indeplinirea unor conditii stabilite si acreditate de Comunitatea Europeana, conditii care sunt obligatoriu de cunoscut si respectat de catre beneficiari, potrivit art.1, 2, 3 din Anexa I - prevederi generale, la contractul de finantare .

Pentru realizarea atributiei sale specifice si anume aceea de a intreprinde toate actiunile necesare care sa asigure buna derulare a proiectelor finantate prin Programul SAPARD, parata Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin serviciile specializate, are competenta legala de a efectua verificari atat in baza procedurilor aplicabile acreditate de Comisia Europeana, cat in baza legislatiei romane in vigoare, aceste verificari avand drept scop verificarea respectarea criteriilor de eligibilitate, cat si eventualele nereguli rezultate in decursul implementarii proiectului, din culpa beneficiarului.

Realizarea proiectului finantat prin Programul SAPARD se face prin incheierea de catre Beneficiarul finantarii nerambursabile de contracte de achizitii pentru bunurile, serviciile si lucrarile necesare - achizitii ce trebuie sa se desfasoare in conditii de respectare a regulilor cuprinse in ``Instructiuni de achizitii pentru beneficiarii masurilor 1.1.t 3.1., 3.4.", ce constituie Anexa IV la Contractul de finantare, potrivit art. 6 din Anexa la acest contract .

Emiterea actelor administrative a caror anulare se solicita este consecinta nerespectarii de catre reclamanta a prevederilor Contractului de finantare si ale Legii nr. 316/2001.

Astfel, emiterea Procesului verbal de constatare nr.10315/ 25.05.2010 s-a facut de catre A.P.D.R.P. ca urmare a incalcarii dispozitiilor din Contractul de finantare si din Legea nr.316/2001 si a incalcarii prevederilor din Ghidul Solicitantului Masura 3.1. - Investitii in exploatatii agricole, prevederi avute in vedere de beneficiar si impuse acestuia inca de la intocmirea cererii de finantare si a documentelor aferente acesteia in vederea semnarii contractului de finantare mentionat, emiterea actului administrativ mentionat anterior fiind rezultatul conduitei defectuoase a reclamantei in derularea contractului de finantare nr.C 3.11102531600529/ 22.05.2007 care nu a respectat obligatiile pe care si le-a asumat prin semnarea acestui contract .

Contractul de finantare nr. C 3.11102531600529/ 22.05.2007 incheiat intre A.P.D.R.P., in calitate de autoritate contractanta si SC ECP SRL, in calitate de Beneficiar, avand ca obiect acordarea ajutorului financiar nerambursabil in cuantum 3.588.000 RON pentru realizarea proiectului intitulat ``infiintare ferma gaini ouatoare apartinand SC ECP SRL, Comuna O, Judetul Dambovita" este un contract administrativ, atat din prisma partii semnatare a acestui contract, in speta o autoritate publica centrala, respectiv Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, institutie publica, care functioneaza in baza O.U.G. nr.13/2006, aprobata prin Legea nr.198/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si prin prisma obiectului contractului de finantare, respectiv acordarea unui sprijin financiar nerambursabil acordat din fonduri publice (75% contributia financiara a Comunitatii Europene si 25% contributia publica nationala).

In urma controlului efectuat de Autoritatea de Audit de pe langa Curtea de Conturi a Romaniei s-a constatat ca pentru licitatia de lucrari de constructii si instalatii, beneficiarul SC ECP SRL a transmis cereri de oferta la 3 operatori economici, respectiv S.C. L SRL, S.C. E SRL si S.C. L C SRL si a obtinut din partea acestora 3 oferte conforme.

In raport cu aceasta situatie de fapt, beneficiarul de proiect nu a respectat prevederile cuprinse in Contractul de finantare - Anexa IV Instructiuni de achizitii pentru beneficiarii masurilor 1.1., 3.1., 3.4., in sensul ca beneficiarul contractului, respectiv SC ECP SRL a atribuit contractul de achizitii lucrari fara respectarea principiului liberei concurente si a intocmit in mod eronat fisa de verificare a conflictului de interese declarand in mod nereal, in mod fals, ca nu exista legaturi/ relatii de rudenie/profesionale intre candidati/ ofertanti sau alte parti implicate in procedura de ofertare la momentul depunerii ofertei.

Din certificatele constatatoare eliberate de Oficiul Registrului Comertului pentru societatile comerciale participante la licitatie, documente solicitate in cadrul misiunii de audit, rezulta ca ofertantul castigator S.C. L SRL si ofertantul S.C. E SRL au aceeasi actionari, respectiv GE si MN, fiecare cu o cota de participare la beneficii si pierderi in procent de 50%.

Suma platita necuvenit beneficiarului este de 612.296,65 lei, fonduri nerambursabile din partea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit .

Beneficiarul a atribuit contractul de executie lucrari si instalatii fara respectarea principiului liberei concurente, declarand in mod nereal ca nu exista legaturi/ relatii de rudenie/ profesionale intre candidati/ ofertanti sau alte parti implicate in procedura de ofertare la momentul depunerii ofertei.

Atat ofertantul castigator S.C. L SRL, cat si un alt ofertant S.C. E au aceiasi asociati, fiecare cu o cota de participare la beneficii si pierderi in procent de 50%.

Totodata, potrivit prevederilor art.4 - Conflictul de interese, din Anexa 1 - Prevederi generale la Contractul de finantare, ``Beneficiarul va adopta o asemenea conduita care va evita conflictul de interese si va informa imediat Autoritatea Contractanta despre orice situatie care da nastere sau este posibil sa dea nastere unui astfel de conflict", precum si pe ale pct. 1 buleta 2 din cap. I - Prevederi generale din Anexa UIV - Instructiuni de achizitii pentru beneficiarii masurilor 1.1, 3.1, 3.4., potrivit carora ``Costurile eligibile ale oricaror servicii, bunuri si lucrari, mai mari de echivalentul in RON a 10.000 euro, sunt eligibile daca beneficiarii privati au obtinut oferte conforme de la cel putin 3 furnizori``.

Sustinerile reclamantei in legatura cu inexistenta in cauza a conflictului de interese sunt nefondate, intrucat parata, la emiterea actelor administrative, nu a invocat ca temei de drept material prevederile cuprinse in H.G. nr.224/2008, in raport de care sunt formulate sustinerile reclamantei, ci dispozitiile care rezulta din fisa de verificare a conflictului de interese, care este parte integranta din documentatia de licitatie .

In aceasta fisa, la punctul 3 - Firmele participante la licitatie, este mentionat in coloana 4 - Tipul conflictului, potrivit caruia ``Exista o relatie/ legaturi de rudenie/ profesionale intre candidati/ invitati/ ofertanti sau alte parti implicate in procedura de ofertare la momentul depunerii ofertei?".

Un atare caz de conflict de interese trebuie interpretat in cazul de fata, impreuna cu cerinta impusa atat in anexa 1 - Prevederi generale la Contractul-cadru nr. C 3.11102531600529/ 18.05.2007, cat si in anexa IV - Instructiuni de achizitii pentru beneficiarii masurilor 1.1., 3.1., 3.4., potrivit careia nu sunt eligibile costurile oricaror servicii, bunuri si lucrari care depasesc echivalentul in RON a 10.000 euro, pentru care beneficiarul nu a obtinut oferte de la cel putin trei furnizori .

Potrivit certificatelor eliberate de ORC pentru S.C. E SRL (unul din cei 3 ofertanti in cadrul procedurii), respectiv S.C. L SRL (ofertantul castigator), cele doua societati au aceiasi asociati, fiecare cu o cota de participare la beneficii si pierderi in procent de 50%, imprejurare care a avut ca efect incalcarea principiului liberei concurente intru-un mod flagrant.

Incalcarea prevederilor contractuale referitoare la existenta conflictului de interese atrage caracterul neeligibil al sumelor acordate, indiferent daca a fost probata sau nu o paguba, caracterul neeligibil al sumelor acordate nefiind conditionat de acest prejudiciu, rezultand din simpla incalcare a prevederilor contractuale privind conflictul de interese pe care reclamanta si le-a asumat in mod constient la incheierea contractului.

Beneficiarului finantarii nerambursabile i s-a respectat dreptul la aparare, in conformitate cu prevederile art. 177 din O.G. nr.92/2003 - Codul de procedura fiscala, republicata, acesta formuland contestatie la procesul verbal de constatare, contestatie care a fost solutionata de catre expertii Directiei Control si Antifrauda din cadrul A.P.D.R.P., prin Decizia nr.14310/ 08.07.2010.

Impotriva acestei hotarari, considerand-o netemeinica si nelegala, a formulat recurs Societatea comerciala reclamanta care a invocat motivele prevazute la art.304 pct.8 si pct.9, in conditiile art.3041 din Codul de procedura civila, afirmand ca hotararea a fost data cu incalcarea si aplicarea gresita a legii si sustinand, in esenta, urmatoarele critici:

- instanta de fond nu a retinut incalcarea de catre autoritatea publica parata a dreptului la aparare al reclamantei in procedura administrativa, desi chiar autoritatea a fost nevoita sa emita o decizie de indreptare a erorii materiale;

- motivul retinut de instanta de fond, ca si de autoritatea parata, pentru declararea neeligibilitatii sumei de 612.296,65 lei nu este definit ca neregula de H.G. nr.224/2008, act normativ care reglementeaza conflictul de interese;

- conflictul de interese este definit la art.2 alin.(2) lit.m) din H.G. nr.224/2008, iar situatia retinuta de instanta nu se incadreaza in aceste dispozitii legale;

- in mod gresit a retinut instanta de fond, ca si autoritatea parata, existenta unei incalcari a principiului liberei concurente, deoarece simpla constatare a faptului ca doua societati comerciale participante la procedurile de ofertare, au asociati comuni, nu reprezinta automat o incalcare a principiului liberei concurente;

- notiunea de afectare a liberei concurente, potrivit art.82 din Tratatul de Instituire a Comunitatilor Europene si art.5 din Legea nr.21/1996 a Concurentei, este definita ca fiind o intelegere intre agentii economici care afecteaza mediul concurential, ceea ce in cauza nu s-a dovedit;

- in mod gresit a retinut instanta de fond ca declararea neeligibilitatii sumelor nu este conditionata de probarea existentei unui prejudiciu.

In concluzie, societatea comerciala reclamanta a solicitat admiterea recursului si, in principal, admiterea actiunii si anularea actelor administrative atacate, iar in subsidiar, trimiterea cauzei aceleiasi instante pentru completarea materialului probator cu ``o expertiza tehnico-economica pentru incadrarea ofertei castigatoare in mediul concurential``.

Autoritatea publica parata a depus intampinare, reluand, in mare parte, apararile formulate la fond prin intampinare.

In plus, in combaterea criticilor recursului cu privire la conditia existentei unui prejudiciu pentru declararea neeligibilitatii unei sume, autoritatea parata a sustinut justetea concluziei instantei de fond si a invocat jurisprudenta C.J.U.E. din care rezulta ca orice abatere conduce la retragerea avantajului obtinut nejustificat si, pe de alta parte, ca nu este necesara probarea existentei unui prejudiciu pentru recuperarea fondurilor U.E.

In concluzie, autoritatea publica parata a sustinut ca solutia instantei de fond este legala si temeinica, solicitand respingerea recursului ca nefondat.

Recursul este nefondat.

In ceea ce priveste criticile referitoare la incalcarea dreptului la aparare al recurentei-reclamante in cadrul procedurii administrative;

In cauza este necontestat ca societatea comerciala a sesizat Curtea de apel solicitand anularea Deciziei nr.14310 din 8.07.2010 si a Procesului-verbal de constatare nr.10315 din 25.05.2010.

Este adevarat ca a existat initial Procesul-verbal de constatare nr.5542 din 25.03.2010, in privinta caruia, in urma contestatiei formulate de societatea comerciala, s-a dispus prin Decizia nr.9133 din 11.05.2010 refacerea integrala a acestuia, in conditiile art.48 din Codul de procedura fiscala, constatandu-se existenta unor erori materiale in ceea ce priveste indicarea prevederilor legale si contractuale incalcate, raportate la faptele retinute in Cap.6 ``Prezentarea aspectelor constatate``.

Ca urmare a refacerii Procesului-verbal nr.5542 din 25.03.2010, a fost intocmit si comunicat societatii comerciale Procesul-verbal nr.10315 din 25.05.2010, contestatia formulata impotriva acestuia fiind solutionata prin Decizia nr.14130 din 8.07.2010.

Prin criticile sale, societatea comerciala a sustinut ca refacerea procesului verbal impunea si refacerea intregului control, cu parcurgerea intregii proceduri, inclusiv audierea persoanei juridice controlate, sustineri lipsite de temei.

Astfel, avand in vedere ca procesul-verbal de constatare incheiat in conditiile O.G. nr.79/2003, reprezinta un act administrativ fiscal, in mod judicios a retinut instanta de fond, precum si autoritatea publica intimata, incidenta prevederilor art.48 din Codul de procedura fiscala, fiind vorba de indreptarea unor erori materiale.

Or, intr-o astfel de situatie, refacerea actului administrativ fiscal s-a limitat la corectarea acestuia prin eliminarea greselilor strecurate, organul de control competent neavand temei legal pentru reluarea si refacerea controlului si a intregii proceduri de control .

Ca este asa, rezulta in mod neechivoc din continutul art.48 fraza a II-a din Codul de procedura fiscala, unde se specifica in mod expres ca ``Actul administrativ corectat se va comunica contribuabilului``, ceea ce in cauza s-a facut, in mod necontestat.

De altfel, asa cum a retinut si instanta de fond, societatea comerciala recurenta a avut posibilitatea sa-si sustina apararile in contestatia formulata impotriva actului administrativ fiscal corectat/ refacut, Procesul-verbal nr.10315 din 25.05.2010, solutionata prin Decizia nr.14310 din 8.07.2010, ambele atacate la instanta de contencios administrativ si fiscal, in cauza de fata.

In ceea ce priveste criticile recursului vizand fondul cauzei, acestea se subsumeaza urmatoarelor sustineri:

- situatia de fapt constatata si necontestata nu reprezinta un conflict de interese in sensul prevederilor art.2 lit.m) din H.G. nr.224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din FEADR prin PNDR 2007-2013;

- faptul ca doua societati comerciale, participante la procedurile de ofertare, au asociati comuni nu reprezinta in mod automat o incalcare a principiului liberei concurente;

- in orice situatie, declararea neeligibilitatii unor sume trebuie sa fie conditionata de probarea existentei unui prejudiciu.

In ceea ce priveste existenta conflictului de interese, in cauza, este necontestat ca la licitatia de lucrari de constructii si instalatii, societatea comerciala recurenta a transmis cereri de oferta la 3 operatori economici: S.C. L SRL, S.C. E SRL si S.C. LC SRL, fiind declarata castigatoare S.C. L SRL.

Pe baza documentelor solicitate in cadrul misiunii de audit de catre Curtea de Conturi s-a constatat ca beneficiarul contractului de finantare nerambursabila, societatea comerciala recurenta nu a respectat dispozitiile legale si contractuale incidente in cauza, S.C. L SRL si S.C. E avand aceiasi actionari, fiecare cu o cota de participare de 50%.

Societatea comerciala recurenta a sustinut ca aceasta situatie nu reprezinta un conflict de interese din moment ce dispozitiile art.2 lit.m) din H.G. nr.224/2008 defineste conflictul de interese ca fiind situatia in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acesteia sau intre membrii comisiei de evaluare si ofertanti.

In cauza, insa, este vorba de situatia prevazuta la art.2 lit.m) fraza a II-a, care se refera la cazul cand ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie, dispozitii pe deplin aplicabile in cazul S.C. L SRL (ofertantul castigator) si S.C. E, GE si MN avand cota de participare de 50% la ambele societati.

Societatea comerciala recurenta nu poate sustine cu temei ca nu ar fi cunoscut aceasta situatie, care rezulta in mod evident din certificatele emise de Oficiul National al Registrului Comertului.

Pe de alta parte, instanta de fond si autoritatea parata au retinut in mod judicios ca depunerea a doua oferte de catre aceleasi persoane, in numele a doua societati comerciale la care detineau participantii in cota egala - 50%, reprezinta si o denaturare a concurentei, fiind afectate alte societati comerciale care ar fi putut depune oferte in mod legal, ceea ce reprezinta o incalcare a prevederilor art.5 alin.(1) din Legea concurentei nr.21/2006.

In ceea ce priveste criticile care se refera la necesitatea probarii unui prejudiciu, drept conditie a declararii neeligibilitatii unei sume acordate ca finantare nerambursabila, instanta de recurs retine ca sunt neintemeiate.

Astfel, in jurisprudenta sa, CJUE a statuat ca ``inclusiv abaterile care nu au un impact financiar precis pot afecta interesele financiare a Uniunii`` C-465/10 pct.47 si C-199/03 pct.31, statul fiind in masura ``sa solicite beneficiarului in cauza rambursarea finantarii`` C-271/01 pct.48, C-465/10 pct.32, regula generala fiind ca orice abatere trebuie sa duca la retragerea avantajului obtinut in mod fraudulos C-199/03, pct.15.

In concluzie, este corecta concluzia instantei de fond ca obligatia de recuperare a fondurilor UE exista in toate cazurile de constatare a unor fraude sau nereguli, fara a fi necesara probarea existentei/ producerii unui prejudiciu.

Astfel fiind, imprejurarea ca proiectul a fost finalizat, investitia a fost realizata si receptionata, iar obiectivul a fost pus in functiune, nu are semnificatia exoneratoare invocata de recurenta-reclamanta.

Recursul a fost respins ca nefondat
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 3764 din 27 septembrie 2012


Citeşte mai multe despre:    Conflict de interese    Fonduri europene    OG 66/2011
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Greva, context in care angajatorul poate dispune concedierea salariatilor?
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Conflictul de interese in cadrul comitetului creditorilor. Inaplicabilitatea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 in situatia votului in adunarea creditorilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 374/7.09.2020

Actiune in constatarea nulitatii hotararii adoptate de consiliul judetean. Conflict de interese. Calitate procesuala activa. Regimul juridic al nulitatii in materia contenciosului administrativ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal Decizia civila nr. 84 din 31 ianuarie 2019

CEDO: Tau impotriva Romaniei. Dreptul la un proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CEDO: Monica Macovei impotriva Romaniei. Libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Fonduri europene. Evaluarea gresita a proiectului de catre autoritatea de finantare. Stabilirea unor limite de cheltuieli cu depasirea plafoanelor maximale stabilite in Ghidul solicitantului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 5636 din 30 octombrie 2020

Sarcina probei privind achitarea drepturilor salariale si a altor beneficii revine angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1829/2019 din 28.03.2019

Modificarea nelegala a felului muncii de catre angajator. Sanctionarea disciplinara in lipsa cercetarii prealabile obligatorii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6817 din data de 27.11.2020Articole Juridice

Raspunderea si sarcinile Responsabilului cu Protectia Datelor
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Momentul pana la care poate fi emisa decizia de sanctionare disciplinara. Doctrina si practica relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Noile reglementari privind ucenicia la locul de munca. Conditii de angajare, drepturi si obligatii ale partilor
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Suspendarea raportului de serviciu in cazul savarsirii de infractiuni de catre functionarii publici. Legalitatea desfasurarii unei activitati in domeniul privat
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Respinge cerere de despagubire introdusa in urma inghetarii nelegale a fondurilor acestuia de catre Consiliu
Sursa: EuroAvocatura.ro

Despre familie. Dispozitii generale (Art. 258 - 265 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro