Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea cadastrului, Actualizata 2017. LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare

Legea cadastrului, Actualizata 2017. LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare

  Publicat: 02 Jan 2017       187482 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare - Republicata si Actualizata 2017

Actualizata prin:
- Ordonanta de urgenta 98/2016, publicata in M. Oficial nr. 1030 din 21 decembrie 2016)
- Legea 243/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 (publicata in M. Oficial nr. 975 din 06 decembrie 2016)

Document eliberat, la cerere, proprietarului unui imobil sau titularului unui drept real principal asupra unui imobil, de catre serviciul de carte funciara, care functioneaza in cadrul Judecatoriei, in raza teritoriala a careia este situat imobilul respectiv.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Llucru/bun asupra caruia este impusa o sarcina
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul legii 8/1996, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,

a) extras de carte funciara pentru informare;
b) declaratia pe propria raspundere a posesorului, data in forma autentica, prin care acesta declara ca:
(i) poseda imobilul sub nume de proprietar;
(ii) este sau nu casatorit; in cazul in care este casatorit, va preciza si regimul matrimonial;
(iii) nu a instrainat sau grevat imobilul;
(iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;
(v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;
(vi) imobilul este detinut sau nu pe cote-parti; in cazul in care imobilul este detinut pe cote-parti, toti posesorii vor declara intinderea cotelor;
(vii) inscrisul doveditor al posesiei provine de la partile semnatare ale acestuia; in cazul in care nu exista inscris doveditor, va declara ca nu detine si nu are cunostinta de existenta unui astfel de inscris;
c) inscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma in care este intocmit, atunci cand acesta exista;
d) copie de pe actele de identitate si de stare civila.
(9) In baza certificatului prevazut la alin. (8) se dispune, la cererea partii interesate, intabularea dreptului de proprietate in cartea funciara.
(10) In cazul in care a fost formulata cerere de rectificare a documentelor tehnice privind contestarea calitatii de posesor, notata in cartea funciara, precum si in situatia in care ulterior infiintarii cartii funciare a fost notata o actiune civila in contestarea acestei calitati, procedura de emitere a certificatului prevazut la alin. (8) nu este aplicabila. In acest caz, pana la solutionarea definitiva a litigiilor, in cartea funciara ramane notata posesia.
(11) Detinatorii imobilelor care fac obiectul inregistrarii sistematice, precum si emitentii inscrisurilor puse la dispozitie in vederea intocmirii documentelor tehnice prevazute la art. 12 alin. (1) raspund pentru legalitatea, autenticitatea si exactitatea datelor cuprinse in acestea, in conditiile legii.
(12) Angajatii oficiului teritorial nu raspund in ceea ce priveste prima inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara .
(13) Dispozitiile alin. (1) , (4) , (8) , (10) si (11) nu se aplica imobilelor din patrimoniul statului sau al unitatii administrativ-teritoriale, care se inscriu in baza actelor juridice prevazute de lege.
(14) In cazul in care, cu prilejul efectuarii masuratorilor cadastrale cu privire la imobile situate in extravilan, care au facut obiectul legilor fondului funciar, se constata ca suprafata din masuratori este mai mare decat suprafata din actul de proprietate, diferenta de teren ramane la dispozitia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, caz in care se va inscrie provizoriu dreptul de proprietate in favoarea unitatii administrativ-teritoriale.
(15) In cazul imobilelor ai caror proprietari, posesori sau alti detentori precari, astfel cum sunt definiti la art. 918 din Codul civil, nu pot fi identificati cu ocazia efectuarii din oficiu a lucrarilor de inregistrare sistematica, precum si in lipsa documentelor prevazute la alin. (1) cu privire la calitatea de posesor, dreptul de proprietate se va inscrie provizoriu in favoarea unitatii administrativ-teritoriale. In acest caz, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, la cererea titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, in baza unei documentatii care va cuprinde:
a) identificarea imobilului in planul cadastral, in scopul de a certifica faptul ca imobilul din actul de proprietate corespunde cu cel din plan;
b) actul care atesta dreptul de proprietate;
c) certificatul prin care se atesta ca imobilul este inregistrat in evidentele fiscale sau, dupa caz, in registrul agricol, eliberat de primarul unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasat acest imobil.

Articolul 14
(1) Documentele tehnice pentru fiecare sector cadastral se afiseaza, prin grija oficiului teritorial, in conditiile art. 11 alin. (2) lit. k) . In regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, titularii sarcinilor inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara vor solicita transcrierea acestora in cartile funciare, in termen de 60 de zile de la afisare. Prin sarcini se intelege ipotecile, privilegiile, somatiile, sechestrele, litigiile si orice acte juridice inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara.
(2) Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formuleaza, in termen de 60 de zile de la data afisarii, si sunt insotite de documente doveditoare. Comisia de solutionare a cererilor de rectificare de la nivelul oficiului teritorial, numita prin decizie a directorului oficiului teritorial, solutioneaza cererile in perioada de afisare publica, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la finalizarea perioadei de afisare, conform unei proceduri stabilite prin regulament, aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.
(3) In urma solutionarii cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se emite un proces-verbal, care se va comunica in conditiile Codului de procedura civila.
(31) Situatia cadastral-juridica a imobilelor, inclusiv planul cadastral, se actualizeaza ca urmare a solutionarii cererilor de rectificare, in conditiile legii, la cerere sau din oficiu .
(4) Procesul-verbal prevazut la alin. (3) poate fi contestat cu plangere la judecatoria din raza teritoriala de situare a imobilului, in termen de 15 zile de la comunicare . Dispozitiile art. 31 alin. (3) si (4) , referitoare la procedura de depunere si inregistrare a plangerii, se aplica in mod corespunzator.
(5) Inscrierile in noua carte funciara se realizeaza din oficiu, pe baza documentelor tehnice ale cadastrului integrate in sistem pentru fiecare sector cadastral in parte, potrivit art. 14 alin. (1) si, dupa caz, rectificate potrivit art. 11 alin. (2) lit. m) , conform unui regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Directorul general al Agentiei Nationale poate emite instructiuni cu privire la modul de lucru in cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica.
(6) Inscrierea prevazuta la alin. (5) reprezinta prima inregistrare a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, denumita in continuare prima inregistrare sistematica, rezultata ca urmare a finalizarii procedurii de inregistrare sistematica, si poate avea ca obiect imobile:
a) care nu au fost inregistrate anterior;
b) inscrise in evidentele de carte funciara, indiferent daca situatia cadastral-juridica a fost actualizata sau nu.
(7) Modificarea primei inregistrari sistematice poate fi efectuata din oficiu, in baza unui referat, in cazul in care nu afecteaza drepturile partilor.
(8) Efectul constitutiv de drepturi cu privire la un imobil ce a facut obiectul inregistrarii sistematice opereaza de la data efectuarii primei inscrieri subsecvente ce are la baza acte juridice constitutive sau translative de drepturi reale incheiate ulterior deschiderii din oficiu a cartilor funciare, pentru intreaga unitate administrativ-teritoriala.
(9) In perioada de efectuare a inregistrarii sistematice, precum si ulterior integrarii documentelor tehnice in sistem, pana la finalizarea solutionarii cererilor de rectificare, in cuprinsul cartilor funciare ale imobilelor situate in unitatea administrativ-teritoriala respectiva se va mentiona din oficiu faptul ca acestea fac obiectul Programului national de cadastru si carte funciara .
(91) In situatia in care, cu prilejul inregistrarii sistematice nu se pot identifica codurile numerice personale, respectiv codurile unice de inregistrare ale anumitor titulari de drepturi asupra imobilelor, documentele tehnice se receptioneaza, iar in partea a II-a a cartii funciare se vor efectua mentiuni cu privire la lipsa codului numeric personal, respectiv lipsa codului unic de inregistrare .
(92) Ulterior infiintarii din oficiu a cartilor funciare, la intocmirea actelor de dispozitie asupra imobilelor este obligatoriu ca in actul juridic sa se mentioneze codul numeric personal, respectiv codul unic de inregistrare al titularului dreptului de proprietate .
(93) Mentiunile referitoare la lipsa codului numeric personal, respectiv a codului unic de inregistrare al titularului dreptului inscris in cartea funciara pot fi actualizate, la cererea persoanei interesate, prin prezentarea inscrisului prevazut de lege.
(94) Cartile funciare deschise ca urmare a primei inregistrari sistematice vor indica faptul ca au la baza lucrarile sistematice, precum si data finalizarii acestora, dupa modelul stabilit prin regulament, aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.
(10) Descrierea imobilelor din documentele tehnice ale cadastrului constituie o modalitate de punere in concordanta a situatiei tehnice a imobilului cu situatia juridica cuprinsa in actele juridice. In caz de discrepanta, prevaleaza situatia tehnica identificata in urma masuratorilor efectuate. De la data infiintarii din oficiu a cartilor funciare orice evidente cadastrale si de publicitate imobiliara anterioare realizarii inregistrarii sistematice isi pierd valabilitatea.
(11) Raspunderea pentru corectitudinea intocmirii documentelor tehnice ale cadastrului si pentru corespondenta acestora cu realitatea din teren, precum si pentru identificarea limitelor imobilelor in concordanta cu actele juridice puse la dispozitie de detinatori revine persoanei autorizate sa execute lucrari de specialitate.

Articolul 15
(1) De la data deschiderii cartilor funciare din oficiu, registrele de transcriptiuni si inscriptiuni, cartile funciare si orice alte evidente de cadastru si publicitate imobiliara se vor inlocui, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral si noile carti funciare. Vechile evidente se pastreaza in arhiva biroului teritorial si pot fi consultate pentru istoric. Identificarea si numerotarea imobilelor cuprinse in titlurile de proprietate emise in baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri si alte evidente cadastrale si de publicitate imobiliara anterioare realizarii cadastrului si deschiderii noilor carti funciare isi pierd valabilitatea.
(2) Sarcinile care sunt stinse prin implinirea termenului sau din orice alt motiv nu vor mai fi inscrise in cartile funciare, iar daca s-au inscris, acestea vor fi radiate la cererea proprietarului imobilului, a oricarei persoane interesate sau din oficiu .
(3) In cazul imobilelor inscrise in cartea funciara ca urmare a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica pe unitatea administrativ-teritoriala respectiva, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciara . Dovada delimitarii unui imobil fata de alte imobile se face numai cu extrasul din planul cadastral.

Articolul 16
Registrul cadastral al imobilelor si planul cadastral stau la baza completarii sau, dupa caz, a intocmirii din oficiu a cartilor funciare, la finalizarea masuratorilor cadastrale la nivelul sectoarelor cadastrale. Un exemplar din planurile si registrele cadastrale se transmite cu titlu gratuit unitatilor administrativ-teritoriale.
Afişează Legea cadastrului, Actualizata 2017. LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Cadastru    Publicitate imobiliara    Legea 7/1996    Legea 7/1996 actualizata 2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Actiune in revendicare. Efectele hotararii judecatoresti fata de terti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 181/19.03.2020

Delimitare unitati administrativ teritoriale. Atributiile instantelor judecatoresti in procedura de delimitare. Etapele delimitarii unitatilor administrativ teritoriale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 501/2 iulie 2020

Acte ale autoritatilor publice locale. Hotararea de consiliu local privind dare in administrare a unui teren aflat in proprietate privata a unitatii administrativ teritoriale. Neclaritatea actului administrativ adoptat. Consecinte asupra legalitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 989/11.11.2020

Motive de recurs. Invocarea omisso medio a unor critici
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau – Sectia I Civila - Decizia civila nr. 125 din 20 martie 2019

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020

Hotarare penala prin care s-a solutionat si actiunea civila. Efecte asupra actiunii in regres formulata ulterior de prepusul - debitor solidar
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 45 din 16 ianuarie 2020

Drept de proprietate dobandit ope legis. Actiune in constatare interogatorie. Interes actual
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 956 din 27 mai 2020

Promisiune de vanzare-cumparare. Neincheierea actului in termenul stipulat in clauzele conventionale. Prescriptie extinctiva. Incetarea efectelor antecontractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 203 din 29 ianuarie 2020

Telesalariat. Suspendarea sporului pentru conditii vatamatoare
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj - Sentinta civila nr. 3134/2020 din data de 17.11.2020

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020Articole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Certificatul de urbanism in procedura autorizarii lucrarilor de construire. Actualizare 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Mandatul intre soti. Prezentare generala
Sursa: avocat STOICA IOANA

Atributiile de control judiciar exercitate de Judecatorie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Despre regimul matrimonial in general (Art. 312 - 320 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro