Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » METODOLOGIA din 21 decembrie 2016 privind autorizarea, acreditarea si evaluarea periodica a scolilor doctorale, pe domenii

METODOLOGIA din 21 decembrie 2016 privind autorizarea, acreditarea si evaluarea periodica a scolilor doctorale, pe domenii

  Publicat: 06 Jan 2017       2223 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Documente atasate
Anexa_metodologie.docx
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
METODOLOGIA din 21 decembrie 2016 privind autorizarea, acreditarea si evaluarea periodica a scolilor doctorale, pe domenii

Aprobata prin ORDINUL nr. 6153 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea si evaluarea periodica a scolilor doctorale, pe domenii

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 10 din data de 5 ianuarie 2017

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Confirmare intr-o anumita functie
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Doctrina privind normele de conduita si obligatiile etice ale unei profesiuni.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Articolul 1
Autorizarea, acreditarea si evaluarea periodica a scolilor doctorale, pe domenii de doctorat, se realizeaza in conformitate cu prezenta metodologie si cu documentele subsecvente elaborate in baza acesteia.

Articolul 2
Fiecare scoala doctorala este evaluata individual, pentru fiecare domeniu in parte, in vederea acreditarii. Evaluarea se realizeaza din 5 in 5 ani, pe baza performantei scolii doctorale si a capacitatii institutionale a institutiei organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) din care face parte scoala doctorala.

Articolul 3
(1) Autorizarea, acreditarea si evaluarea periodica a scolilor doctorale, in conformitate cu prezenta metodologie, se realizeaza de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in invatamantul Superior (ARACIS) sau de catre o alta agentie de asigurare a calitatii, din tara sau din strainatate, inregistrata in Registrul European pentru Asigurarea Calitatii in invatamantul Superior (EQAR) , denumita in continuare agentie abilitata.
(2) Acreditarea si evaluarea periodica a scolilor doctorale, in conformitate cu prezenta metodologie, se realizeaza de catre ARACIS sau de catre o alta agentie abilitata, pe baza rapoartelor elaborate de catre Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) privind calitatea resurselor umane si de catre Consiliul National al Cercetarii Stiintifice (CNCS) privind calitatea cercetarii.

Articolul 4
(1) Autorizarea unei scoli doctorale ii confera acesteia dreptul de a organiza admiterea la studii si de a desfasura programul de studii universitare de doctorat.
(2) O scoala doctorala se considera autorizata daca din componenta sa face parte cel putin un domeniu autorizat.

Articolul 5
(1) Acreditarea unei scoli doctorale ii confera acesteia dreptul de a organiza admiterea la studii, de a desfasura programul de studii universitare de doctorat, de a organiza examene de finalizare a studiilor (sustineri publice ale tezelor de doctorat) si de a emite diplome, certificate si alte acte de studii recunoscute de catre Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice (MENCS) .
(2) O scoala doctorala se considera acreditata daca din componenta sa face parte cel putin un domeniu acreditat.

Articolul 6
Autorizarea, acreditarea si evaluarea periodica a unei scoli doctorale se realizeaza pentru fiecare domeniu in parte, pe baza raportului de evaluare interna si a evaluarii externe, si vor viza atat programul de pregatire avansata, cat si programul de cercetare stiintifica sau creatie artistica.
CAPITOLUL II: Procedura de evaluare externa

Articolul 7
Autorizarea provizorie a scolilor doctorale, pe domenii de doctorat, presupune parcurgerea urmatoarelor etape succesive de lucru:
1.Declansarea de catre agentia abilitata a procedurii de evaluare in vederea autorizarii se realizeaza prin una dintre modalitatile prevazute la art. 194 alin. (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si doar daca sunt respectate cumulativ urmatoarele conditii, a caror indeplinire este confirmata de catre agentia abilitata:
a) furnizorul de educatie a depus la agentia abilitata raportul de evaluare interna, elaborat in conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prezentei metodologii si cu criteriile, standardele si indicatorii de performanta, parte integranta a prezentei metodologii;
b) furnizorul de educatie a depus la agentia abilitata cererea de declansare a procedurii de evaluare externa in vederea autorizarii, in care se vor mentiona scolile doctorale si domeniile aferente acestora pentru care se solicita evaluarea externa in vederea autorizarii;
c) furnizorul de educatie face dovada ca a achitat taxa aferenta activitatii de autorizare;
d) fiecare dintre domeniile de doctorat care intra in componenta scolii doctorale pentru care se solicita evaluarea demonstreaza indeplinirea cumulativa a urmatoarelor criterii eliminatorii;
(i) existenta a minimum 3 conducatori de doctorat in domeniul supus evaluarii, titulari, care sunt afiliati scolii doctorale din care face parte domeniul supus evaluarii, care fie au obtinut dreptul de conducere de doctorat inaintea intrarii in vigoare a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, fie detin atestatul de abilitare;
(ii) aplicarea prevederilor codului de etica si deontologie profesionala al institutiei si promovarea consecventa de masuri pentru prevenirea, identificarea si combaterea unor eventuale fraude academice, in special a plagiatului (aspecte operationalizate prin ghidul de evaluare a scolilor doctorale) ;
(iii) existenta unui curriculum care vizeaza dobandirea si dezvoltarea competentelor specifice si a celor transversale (detaliat prin ghidul de evaluare a scolilor doctorale) ;
e) furnizorul de educatie are programe de studii universitare de master acreditate in fiecare dintre domeniile in care doreste sa organizeze studii universitare de doctorat;
f) prin exceptie de la lit. e) , pot organiza programe universitare de doctorat si; Scoala de Studii Doctorale a Academiei Romane, conform prevederilor art. 158 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 5 alin. (2) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 681/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, scolile de studii doctorale din domenii reglementate prin norme, recomandari sau bune practici europene care, conform ari. 153 alin. (1) si art. 163 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 34 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 681/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ofera diploma de licenta echivalenta diplomei de master si acele IOSUD care declara ca indeplinesc conditiile prevazute la lit. d) si criteriile, standardele si indicatorii de performanta prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta metodologie.
2.In situatiile in care agentia abilitata constata neindeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute la pct. 1, aceasta va notifica furnizorul de educatie si MENCS cu privire la neautorizarea scolii doctorale pentru domeniile de doctorat supuse evaluarii.
3.In vederea autorizarii scolii doctorale, agentia abilitata desemneaza propriii experti, un asistent tehnic si un student - doctorand. in situatia in care agentia abilitata care desfasoara evaluarea este din Romania, expertii evaluatori desemnati vor avea statutul de membri ai registrului de evaluatori al agentiei, iar studentul doctorand va fi nominalizat de catre federatiile studentesti reprezentative la nivel national si va avea statutul de membru al registrului de evaluatori - studenti al agentiei abilitate. Numarul expertilor evaluatori desemnati de catre agentia abilitata poate creste in functie de numarul domeniilor incluse in scoala doctorala supusa evaluarii, printr-un mecanism descris prin ghidul de evaluare a scolilor doctorale. Unul dintre experti va indeplini rolul de coordonator al comisiei de evaluare, in situatia in care agentia abilitata care desfasoara evaluarea este din Romania, din comisia de evaluare va face parte si un expert evaluator din strainatate. Acesta va fi propus de catre agentia abilitata din tara, din randul membrilor registrului propriu al acesteia. Expertii desemnati de catre agentia abilitata, cu exceptia asistentului tehnic, vor avea calitatea de conducator de doctorat.
4.Vizita are loc in termen de maximum 40 de zile calendaristice de la data declansarii evaluarii, se desfasoara pe parcursul a doua zile lucratoare la sediul scolii doctorale supuse evaluarii si presupune analiza indeplinirii standardelor aferente criteriilor i, 2, 4, 8 si 12 aprobate prin prezenta metodologie si adaptate specificului domeniilor de doctorat prin intermediul fiselor vizitei. Rezultatele acestor verificari sunt consemnate in fisele vizitei. Fisele vor fi insotite de orice alte documente pe care evaluatorii le vor considera necesare in vederea obtinerii unei imagini complete asupra gradului de indeplinire a standardelor. Fisele vizitei vor fi semnate de catre toti membrii comisiei de evaluare, precum si de catre conducerea institutiei, a IOSUD si a scolii doctorale.
5.Coordonatorul comisiei elaboreaza raportul de evaluare externa pe baza contributiilor tuturor membrilor comisiei de evaluare, cu sprijinul asistentului tehnic. Acest raport va cuprinde analiza indeplinirii standardelor aferente criteriilor 1,2, 4, 8 si 12 aprobate prin prezenta metodologie si adaptate specificului domeniilor de doctorat prin intermediul fiselor vizitei si o serie de informatii referitoare la calitatea scolii doctorale si la capacitatea institutionala a IOSUD, o analiza cantitativa si calitativa a datelor culese sau validate in urma vizitei, o analiza a punctelor tari si slabe identificate, precum si o serie de recomandari privind imbunatatirea calitatii.
6.Raportul de evaluare externa va cuprinde avizul cu privire la autorizare pentru fiecare domeniu cuprins in scoala doctorala supusa evaluarii. O scoala doctorala este autorizata exclusiv in domeniile care indeplinesc standardele aferente criteriilor 1, 2, 4, 8 si 12 aprobate prin prezenta metodologie si adaptate specificului domeniilor de doctorat prin intermediul fiselor vizitei. Raportul de evaluare externa va fi semnat de catre coordonatorul comisiei de evaluare, in urma consultarii electronice a tuturor membrilor comisiei de evaluare si a asumarii colective a continutului raportului de catre acestia. Raportul de evaluare externa va mentiona explicit termenul de valabilitate a avizului cu privire la autorizare pentru fiecare domeniu cuprins in scoala doctorala supusa evaluarii, respectiv 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice prin care se atesta autorizarea. Institutia are obligatia de a solicita o noua evaluare cu 3 luni inainte de expirarea acestui termen, sub sanctiunea ridicarii autorizatiei de functionare provizorie de catre MENCS. Raportul de evaluare externa va fi transmis agentiei abilitate in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data finalizarii vizitei.
7.In urma aprobarii de catre comisia de evaluare, raportul de evaluare externa este transmis institutiei evaluate in vederea corectarii eventualelor erori materiale. Institutia va transmite un raspuns agentiei abilitate in termen de 7 zile calendaristice de la data primirii raportului.
8.Structura de conducere a agentiei abilitate supune la vot decizia finala privind autorizarea scolii doctorale, pe domenii de doctorat supuse evaluarii.
9.In situatiile in care raportul agentiei abilitate constata neindeplinirea standardelor de calitate in vederea autorizarii, aceasta va notifica furnizorul de educatie si MENCS cu privire la neautorizarea scolii doctorale pentru domeniile de doctorat supuse evaluarii
10.Raportul de evaluare externa este facut public pe website-ul agentiei abilitate si al MENCS, in termen de maximum 6 luni calendaristice de la data declansarii evaluarii.
11.Autorizarea functionarii provizorii se atesta prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice.

Articolul 8
Acreditarea si evaluarea periodica a scolilor doctorale, pe domenii de doctorat, presupun parcurgerea urmatoarelor etape succesive de lucru:Documente Atasate
Anexa_metodologie.docx

Afişează METODOLOGIA din 21 decembrie 2016 privind autorizarea, acreditarea si evaluarea periodica a scolilor doctorale, pe domenii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in invatamantul Superior    Doctorat    Registrul European pentru Asigurarea Calitatii in invatamantul Superior    CNATDCUComentează: METODOLOGIA din 21 decembrie 2016 privind autorizarea, acreditarea si evaluarea periodica a scolilor doctorale, pe domenii
Jurisprudenţă

Nu a existat nicio justificare obiectiva si rezonabila care sa reclame o deosebire de tratament intre cele doua categorii de cadre didactice care au obtinut titlul stiintific de doctor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov Sectia Civila, Decizia civila nr. 26/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017

Acordarea sumelor compensatorii echivalente cu sporul de doctorat in urma constatarii discriminarii care a operat intre persoanele ce detin titlul de doctor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Sectia L.M.A.S., Decizia civila nr. 154/2017, sedinta din 21 februarie 2017

Continuitatea sporului (respectiv sumelor compensatorii cu caracter tranzitoriu) de doctorat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 60/A/2017, pronuntata in sedinta publica din data de 18 ianuarie 2017Articole Juridice

[Av. muncii] Cumulul pensiei cu veniturile realizate
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Sporul pentru titlul stiintific de doctor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Viza de scurta/lunga sedere a strainilor in Romania
Sursa: Euroavocatura.ro

Numarul maxim de zile de concediu fara plata pentru masterat in administratia publica
Sursa: Ana Cioriciu Stefanescu