Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul MENCS 6134/2016 privind interzicerea segregarii scolare in unitatile de invatamant preuniversitar

Ordinul MENCS 6134/2016 privind interzicerea segregarii scolare in unitatile de invatamant preuniversitar

  Publicat: 11 Jan 2017       5391 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul MENCS nr. 6134/2016 - interzicerea segregarii scolare in unitatile de invatamant preuniversitar

Publicat in Monitorul Oficial nr. 27 din 10 ianuarie 2017

1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

(2) La solicitarea Comisiei Nationale pentru Desegregare si Incluziune Educationala, ARACIP, respectiv Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice si inspectoratul scolar judetean/lnspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti vor realiza activitati de evaluare externa si control, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in unitatile de invatamant preuniversitar, in care au fost identificate forme de segregare scolara.

Articolul 18. - Nerespectarea obligatiilor prevazute in prezentul ordin de catre personalul unitatilor de invatamant preuniversitar, al inspectoratului scolar judetean/lnspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti sau de catre personalul de conducere si de executie, de indrumare sau de control al Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice atrage raspunderea disciplinara si patrimoniala, in conformitate cu art. 280 si urmatoarele din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 19. - Raportarea eronata, cu rea-credinta, a indicatorilor urmariti pentru identificarea oricarei forme de segregare scolara sau raportarea eronata, cu rea-credinta, a masurilor de remediere adoptate sau a progresului privind implementarea acestor masuri atrage raspunderea civila sau penala, dupa caz, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Articolul 20. - Refuzul unitatii de invatamant preuniversitar de a monitoriza formele de segregare scolara, de a raporta datele necesare pentrn monitorizarea oricaror forme de segregare scolara sau progresul privind implementarea masurilor de desegregare ori refuzul de a elabora sau a implementa un plan de desegregare in situatia in care in respectiva unitate de invatamant preuniversitar au fost identificate forme de segregare scolara atrage raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala, dupa caz.

Articolul 21. - Nerespectarea obligatiilor privind protectia datelor cu caracter personal in procesele de colectare, procesare si comunicare a acestora, prevazute in metodologiile de monitorizare a tuturor formelor de segregare scolara, atrage raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala, dupa caz, in conformitate cu legislatia nationala privind protectia datelor cu caracter personal.

Articolul 22. - Prin grupe de anteprescolari se intelege acele grupe constituite in crese sau, dupa caz, in gradinite sau centre de zi, in conformitate cu art. 27 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, iar prezentul ordin nu aduce nicio modificare in privinta mecanismelor si solutiilor de finantare a educatiei anteprescolare, asa cum sunt ele reglementate in art. 8 din Legea privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor nr. 263/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 23. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. El intra in vigoare in momentul adoptarii metodologiei de monitorizare a segregarii scolare pentru toate criteriile de segregare scolara enuntate in prezentul ordin si a metodologiei de prevenire si interventie in situatiile de segregare scolara.





Afişează Ordinul MENCS 6134/2016 privind interzicerea segregarii scolare in unitatile de invatamant preuniversitar pe o singură pagină



Citeşte mai multe despre:    Segregare    Educatie    Ordinul 6134/2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 418/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Legea nr. 284/2010 nu a fost aplicabila contractelor incheiate anterior adoptarii sale, in virtutea principiului neretroactivitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov Sectia Civila, Decizia civila nr. 231/2017, in sedinta publica din 06 februarie 2017

Acordarea sumelor compensatorii echivalente cu sporul de doctorat in urma constatarii discriminarii care a operat intre persoanele ce detin titlul de doctor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Sectia L.M.A.S., Decizia civila nr. 154/2017, sedinta din 21 februarie 2017

Principiul repararii integrale a prejudiciului suferit ca efect al esalonarii titlurilor executorii impune si acordarea daunelor-interese moratorii sub forma dobanzii legale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia I Civila, Decizia civila nr. 132/A/2017, in sedinta publica din 31 ianuarie 2017

Dreptul la plata orelor suplimentare pentru invatatorii care se ocupa si de orele de educatie fizica
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Secia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr.4/2017, in sedinta publica din 10 ianuarie 2017

ICCJ: Orele de educatie fizica din ciclul primar se platesc separat, cu ora
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie: Decizia nr. 32/2016

Obligarea paratilor la acordarea fondului de carte de 100 de euro. Legea 315/2006 si HG 453/2007
Pronuntaţă de: Tribunalul Olt - Sentinta civila nr. 86 din data 24.01.2012

Despagubiri morale. Reclamant transferat in interesul serviciului, in anul 1984. Inaplicabilitatea Legii 221/2009
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia civila - Decizia 210 din 28.06.2010



Articole Juridice

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Exercitarea autoritatii parintesti exclusiv de catre unul dintre parinti in contextul divortului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Combaterea hartuirii morale si a hartuirii sexuale la locul de munca, in spatiile publice si in viata politica
Sursa: EuroAvocatura.ro

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu