din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Despagubiri morale. Reclamant transferat in interesul serviciului, in anul 1984. Inaplicabilitatea Legii 221/2009

Despagubiri morale. Reclamant transferat in interesul serviciului, in anul 1984. Inaplicabilitatea Legii 221/2009

  Publicat: 17 Nov 2010       5197 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Prin cererea inregistrata la 8 decembrie 2009, reclamantul D. D., in contradictoriu cu paratii Statul Roman reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Educatiei si Invatamantului, a solicitat ca prin hotarare judecatoreasca sa se dispuna constatarea caracterului politic al masurii abuzive luata impotriva sa prin Decretul Prezidential nr. 476/26.12.1983, prin care a fost transferat din invatamant in productie ;

Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Denumire data monedei unice europene.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Calitate pe care trebuie sa o intruneasca o posesie pentru a fi utila si care exista atunci cand actele de stapanire a bunului se fac cu regularitatea ceruta de natura lucrului.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Registru de contabilitate in care operatiunile economice se inregistreaza in mod sistematic pe conturi.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Persoana de conducere care organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de conceptie, de productie si este membru al structurilor de conducere.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Perioada electorala - intervalul de timp cuprins intre ziua aducerii la cunostinta publica a datei la care vor avea loc alegerile si data in care rezultatele finale
Acoperire in natura sau prin echivalent banesc a prejudiciului cauzat unei persoane
Vezi Domiciliu conventional.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reglemetate in sectiunea II, cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, masuri procesuale care se pot lua numai in cursul procesului penal
Sistem de distributie selectiva inseamna un sistem de distributie
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
(in prima instanta). Reglementat in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala, s elimiteaza la fapta si persoana (persoanele) aratata in actul de sesizare a instantei, chiar si in cazul de extindere a procesului penal.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Totalitatea conditiilor cerute de lege pentru ca o fapta sa constituie infractiune.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

recunoasterea si repunerea in drepturi prin reintroducerea in sistemul de invatamant si recunoasterea vechimii in invatamant ; obligarea paratului la plata daunelor morale si materiale in cuantum de 1 milion de euro.
In motivarea actiunii a aratat ca a lucrat ca profesor suplinitor la Liceul Agroindustrial Cujmir de la data de 01.11.1979 pana la aparitia Decretului nr. 476/1983, cand a fost transferat in productie, desi avea incheiat contract de munca pe perioada determinata, de un an, incepand cu data de 01.09.1983 .
A mai aratat ca, urmare a acestor masuri, desi in perioada 1979-1984 a obtinut gradul didactic "DEFINITIV", nu a putut obtine un post de titularizare la concursul ce s-a desfasurat in anul 2006, motivandu-se ca nu are continuitate .
La data de 25.01.2010 reclamantul si-a precizat actiunea in sensul ca solicita pe langa constatarea caracterului politic al masurii luate fata de el prin Decretul nr. 476/1983 si obligarea paratului la plata retributiei de profesor pe perioada 01.01.1984-01.09.1984, intemeindu-si cererea pe dispozitiile art. 4 din Legea nr. 221/2009.
Intimata Ministerul Educatiei a solicitat prin intampinarea formulata sa se constate lipsa calitatii sale procesuale pasive iar in sedinta din 22.02.2010 reclamantul a aratat ca renunta la cerere cu privire la acesta, astfel ca prin incheierea din 22.02.2010 a fost scos din cauza.
Intimatul Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii apreciind ca nu au fost produse dovezi cu privire la "constatarea caracterului politic al masurii administrative luate" neexistand un act administrativ prin care sa se fi luat o masura abuziva pe criterii politice iar capatul de cerere privind obligarea la plata retributiei nu face obiect al legii nr. 221/2009 .
Prin sentinta civila nr. 149 din 19 aprilie 2010 a Tribunalului Mehedinti s-a respins actiunea .
Pentru a se pronunta astfel, tribunalul a retinut ca din cartea de munca depusa de reclamant reiese ca acesta a fost incadrat ca profesor suplinitor la Liceul Agroindustrial Cujmir pana la data de 31.12.1983, cand a fost transferat in interes de serviciu, in baza Decretului nr. 476/1983, la IAS Girla Mare in functia de inginer mecanic.
Din cuprinsul Decretului nr. 476/1983 reiese ca acesta a avut ca obiectiv eficientizarea si asigurarea bunei gospodariri a fondurilor de productie si nicidecum nu vizeaza masuri abuzive in sensul prevazut de art. 1, 3, 4 din Legea nr. 221/2009.
Fata de profesia de baza pe care o avea reclamantul, aceea de inginer mecanic, si fata de faptul ca la data cand a operat transferul incriminat acesta era angajat ca suplinitor, fata de normele Decretului nr. 476/1983, instanta a apreciat ca masura transferului de la o unitate scolara, in productie nu constituie o masura administrativa abuziva cu caracter politic in sensul art. 4 alin. 2 din Legea nr. 221/2009.
Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamantul, motivand ca in cauza sunt incidente dispoz. art. 4 alin. 2 din Legea 221/2009 deoarece Decretul 476/1983 a fost un act normativ abuziv, in temeiul caruia s-a luat fata de reclamant o masura administrativa abuziva. S-a criticat faptul ca nu a fost incuviintata proba cu martori si ca nu s-a avut in vedere Hotararea 406/1991 data in temeiul Decretului Lege 118/1990 prin care s-a recunoscut ca petentul a fost persoana persecutata politic.
Apelul nu este fondat, pentru urmatoarele considerente.
Legea 221/2009 are ca obiect de reglementare stabilirea unor drepturi in favoarea persoanelor care, in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, au facut obiectul unor condamnari cu caracter politic ori al unor masuri administrative asimilate acestora. Anterior acestei legi, au fost adoptate DL 118/1990 si OUG 214/1999 pentru repararea prejudiciilor morale si materiale suferite in timpul regimul politic anterior de categorii de persoane expres prevazute in actele normative.
Prin art. 1 si art.3 din legea 221/2009, se definesc doua categorii de masuri abuzive luate de regimul politic comunist si care pot fi reparate, si anume condamnarile cu caracter politic, (definite prin enumerare si trimitere expresa la infractiunile in baza carora a fost pronuntata condamnarea) si masurile administrative cu caracter politic. Acestea din urma, sunt definite prin art. 3 ca masuri administrative avand ca obiect dislocarea si stabilirea de domiciliu obligatoriu, internarea in unitati si colonii de munca, stabilirea de loc de munca obligatoriu, daca au fost intemeiate pe unul sau mai multe dintre actele normative enumerate de legiuitor, pe de o parte, iar pe de alta parte, alte masuri administrative, daca scopul acestora a fost tot unul cu caracter politic cu aplicarea concordanta a disp. art. 2 din OUG 214/1999.
In situatia in care se invoca incidenta unei masuri administrative cu caracter politic, diferita de cele intemeiate pe actele normative enumerate limitativ de art. 3 lit. a)- f), legea da posibilitatea persoanei ce se considera vatamata sa ceara tribunalului constatarea caracterului politic al masurilor administrative, temeiul cererii fiind dispoz. art. 4 alin 2 din lege.
Masurile administrative sunt apreciate ca au avut un caracter politic daca sunt masuri abuzive ale regimului comunist, vizeaza persoanele care s-au impotrivit sub diverse forme regimului comunist totalitar si care au suferit prejudicii materiale si morale, asa cum rezulta din modul in care au fost redactate prev. art. 3 lit. a - f, care trimit, prin enumerare, la ratiunile politice care au stat la baza reglementarilor anumitor infractiuni sau fapte fara caracter penal, condamnate sau sanctionate de regimul comunist, dar si din dispozitiile art. 4 alin. 2, care fac trimitere la disp. art. 2 din OUG 214/1999 , ca sistem de referinta pentru tribunal in procedura de constatare a caracterului politic al masurii administrative.
In speta, tribunalul a considerat corect faptul ca reclamantul nu a fost victima unei masuri administrative.
Astfel, Decretul 476/1983 a fost emis pentru desfasurarea indicatorilor financiari prevazuti in bugetul de stat al RSR pe anul 1984 si a privit masurile ce urmau a fi luate de ministere, celelalte organe centrale si locale pentru ca aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor din subordine sa se efectueze pe baza unei analize aprofundate a veniturilor si cheltuielilor fiecarei unitati( art. 3 din decret). Din continutul actului normativ rezulta ca se refera la o serie de masuri ce se impuneau a fi luate pentru cresterea eficientei economice, printre care dispoz. art. 17 priveau obligatiile Ministerului Educatiei si Invatamantului de a dispune ca, incepand cu trimestrul II al anului scolar 1983-1984, pregatirea la disciplinele tehnologice de specialitate din licee sa se asigure in cadrul practicii in productie iar personalul didactic incadrat la licee care asigura predarea disciplinelor tehnologice si de specialitate sa fie transferat in activitatea de productie de profil.
In aplicarea acestor dispozitii, reclamantul, care era incadrat la un liceu pentru a preda o disciplina tehnologica, a fost transferat, in interesul serviciului, la o unitate de productie.
Masura luata fata de reclamant a fost, astfel, una impusa de un act normativ in vigoare la data respectiva, al carui continut era unul strict economic, cu incidente in planul dreptului muncii, insa fara a avea o conotatie politica, pentru ca nu a urmarit sanctionarea unei atitudini disidente fata de regimul totalitar.
In atare conditii, reclamantul nu poate fi considerat victima masurilor administrative cu caracter politic, iar faptul ca este beneficiarul Hotararii 406/12.2.1991 nu impune admiterea actiunii de fata, cat timp din respectiva hotarare rezulta ca petentul beneficiaza de drepturile prevazute de Decretul Lege 118/1990 deoarece a fost stramutat impreuna cu parintii in perioada 1951-1954, fiindu-le stabilit domiciliu obligatoriu, aspect care nu face obiectul pretentiilor reclamantului.
Nu este fondata critica vizand refuzul instantei de a administra proba cu martori, deoarece, potrivit art. 167 c.p.c., probele se incuviinteaza doar daca sunt utile, concludente si pertinente, ori, fata de actele depuse si continutul cererii de chemare in judecata, proba cu martori nu era una utila.
Apreciind ca sentinta atacata este legala si temeinica, potrivit art. 296 c.p.c., apelul se va respinge ca nefondat.
Pronuntata de: Curtea de Apel Craiova - Sectia civila - Decizia 210 din 28.06.2010


Citeşte mai multe despre:    Legea 221/2009    Transfer    Despagubiri morale    Act administrativ    Depagubiri Legea 221/2009
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Flexibilitatea programului prin prisma functiei. Solicitarea implicita de prestare a orelor suplimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Neamt - Sentinta civila nr. 148/2019

Decizia C.C.R. nr. 384/2019 referitoare la admiterea obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

O instanta de judecata nu este un simplu receptor al unui Raport intocmit de catre Curtea de Conturi
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauzei privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 488/2017, in sedinta pblica din 31 ianuarie 2017

Necompensarea in bani a zilelelor de concediu neefectuate
Pronuntaţă de: Tribunalul Maramures, Sectia I Civila, Sentinta nr. 505 din data de 15.04.2016

Elementele constitutive ale infractiunii de insusire a bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 55/A din 11 februarie 2016

Inadmisibilitatea cererii de revizuire formulate impotriva unei hotarari judecatoresti nedefinitive
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 63/A din 19 februarie 2016

Limitele sesizarii instantei cu privire la nelegalitatea exproprierii suplimentare a unor suprafete de teren
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 614 din 17 martie 2016

Momentul la care se produce transferul dreptului de proprietate in cazul hotararii judecatoresti care tine loc de act autentic de vanzare-cumparare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 280 din 30 ianuarie 2015

Elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala, Decizia nr. 171/A din 13 mai 2015

Taxa pe valoare adaugata. Cota 0 prevazuta prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.215/1999, la pretul produselor de mobilier livrate la export
Pronuntaţă de: Decizia nr.255 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Perioadele de crestere a copilului realizate in alte state membre trebuie luate in considerare la calcularea pensiei pentru limita de varsta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale conducatorilor auto
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Simpla deviere a unui zbor catre un aeroport apropiat nu confera un drept la o compensatie forfetara
Sursa: EuroAvocatura.ro