Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

  Publicat: 31 Mar 2017       22513 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Publicata in Monitorul Oficial nr. 213 din 29 martie 2017

Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, în forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Text care se introduce intr-un proiect de lege,
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Institutie de drept procesual penal, reglementata de Codul de procedura penala in diverse texte.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Este formata din persoanele asociate sub diferite forme, pe baza unor interese comune, si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara drepturile si interesele;
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Legea 8 din 1996. Prin difuzare, in sensul legii 8/1996, se intelege distribuirea catre public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Acelasi lucru cu Drept de subscriere.
(Conversion) Operatiunea de schimbare a unui instrument financiar cu un altul, de obicei a obligatiunilor de corporatie sau a actiunilor preferentiale cu actiuni comune.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.

(3) Rezumatul prospectului nu poate cuprinde informatii prin trimitere la alte documente potrivit prevederilor alin. (1).

Art. 20. - Prospectul contine informatii privind emitentul si valorile mobiliare care se ofera public sau se admit la tranzactionare pe o piata reglementata. Continutul minim al informatiilor pe care trebuie sa le cuprinda prospectul, forma de prezentare a acestora, in functie de tipul de valori mobiliare care fac obiectul ofertei si documentele ce trebuie sa insoteasca prospectul, conditiile in care pot fi emise valori mobiliare in cadrul unui program de oferta sunt stabilite prin reglementarile europene aplicabile referitoare la continutul si publicarea prospectelor, precum si la difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar sau, dupa caz, prin reglementari ale A.S.F.

Art. 21. - (1) A.S.F. se pronunta in privinta aprobarii prospectului de oferta, in termen de 10 zile lucratoare de la inregistrarea cererii.

(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi extins la 20 de zile lucratoare, daca valorile mobiliare sunt emise de un emitent care solicita pentru prima data admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata sau care nu a mai oferit public valori mobiliare.

(3) In cazul in care A.S.F. nu se pronunta asupra prospectului in termenele stabilite la alin. (1) si (2), aceasta nu se considera ca o aprobare tacita a prospectului.

(4) Orice cerere de informatii suplimentare sau de modificare a celor prezentate initial in cadrul prospectului, initiata de catre A.S.F. sau de catre ofertant, intrerupe aceste termene, care incep sa curga din nou de la data furnizarii respectivei informatii sau modificari.

Art. 22. - (1) In situatia in care pretul final de oferta si numarul valorilor mobiliare oferite publicului nu pot fi incluse in cadrul prospectului, la data aprobarii acestuia, prospectul contine:

a) criteriile si/sau conditiile pe baza carora pretul final de oferta si numarul valorilor mobiliare oferite publicului vor fi determinate sau, in cazul pretului, valoarea maxima a acestuia; sau

b) posibilitatea retragerii subscrierilor realizate in cel putin doua zile lucratoare de la data cand pretul final si numarul valorilor mobiliare oferite au fost inregistrate la A.S.F. si aduse la cunostinta publicului, conform prevederilor art. 8 alin. (3).

(2) In cazul in care prospectul se refera la o oferta publica de valori mobiliare, investitorii care si-au exprimat vointa de a subscrie valori mobiliare anterior publicarii unui amendament la prospectul de oferta au dreptul de a-si retrage subscrierile efectuate, in termen de doua zile lucratoare dupa publicarea respectivului amendament, cu conditia ca noul factor, eroare sau inexactitate prevazuta la art. 12 sa fi aparut inaintea inchiderii ofertei publice si a transferului valorilor mobiliare. Aceasta perioada poate fi extinsa de emitent sau de ofertant, potrivit reglementarilor A.S.F. Data finala pana la care se poate exercita dreptul de retragere trebuie precizata in cadrul amendamentului.

(3) Dreptul investitorilor de a retrage subscrierile se exercita in conditiile si in limitele mentionate in prospect, ofertantul avand posibilitatea de a stabili ca subscrierile pot fi retrase numai in situatiile mentionate la alin. (1) si/sau la alin. (2), dupa caz.

Art. 23. - Activitatile de solicitare a intentiei de investitie in scopul evaluarii succesului unei viitoare oferte pot fi efectuate numai in conditiile stabilite in reglementarile emise de A.S.F.

Art. 24. -A.S.F. emite reglementari cu privire la ofertele publice transffontaliere, in concordanta cu legislatia europeana aplicabila.

CAPITOLUL III

Oferta publica de cumparare

Art. 25. - (1) Oferta publica de cumparare reprezinta oferta unei persoane de a cumpara valori mobiliare, adresata tuturor detinatorilor acestora, difuzata prin mijloace de informare in masa sau comunicata pe alte cai, dar sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea detinatorilor respectivelor valori mobiliare.

(2) Oferta publica de cumparare este facuta printr-un intermediar autorizat sa presteze servicii si activitati de investitii.

(3) Pretul oferit in cadrul ofertelor de cumparare este stabilit in conformitate cu reglementarile A.S.F.

Art. 26. - (1) A.S.F. se va pronunta cu privire la aprobarea documentului de oferta, in termen de 10 zile lucratoare de la inregistrarea cererii.

(2) In cazul in care A.S.F. nu se pronunta asupra documentului de oferta in termenul stabilit la alin. (1), aceasta nu se considera ca o aprobare tacita a documentului.

(3) Orice cerere de informatii suplimentare sau de modificare a celor prezentate initial in cadrul documentului de oferta, initiata de catre A.S.F. sau de catre ofertant, intrerupe acest termen, care va incepe sa curga din nou de la data furnizarii respectivei informatii sau a modificarii.

Art. 27. - (1) Oferta publica de cumparare se desfasoara in conditii care sa asigure egalitate de tratament pentru toti investitorii.

(2) Continutul minim de informatii pe care trebuie sa-l cuprinda documentul de oferta este stabilit prin reglementarile A.S.F.

CAPITOLUL IV

Oferta publica de preluare

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

Art. 28. - Prevederile sectiunilor a 2-a si a 4-a sunt aplicabile emitentilor ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

Art. 29. - Prevederile sectiunilor a 2-a si a 4-a nu sunt aplicabile:

a) In cazul ofertelor publice de cumparare a valorilor mobiliare emise de organisme de plasament colectiv. Sunt asimilate operatiunilor de rascumparare/rambursare realizate de aceste organisme la cererea detinatorilor de titluri de participare si actiunile lor intreprinse pentru a se asigura ca nu exista diferente semnificative intre valoarea unitara a activului net si valoarea de piata a titlurilor de participare emise de respectivele organisme;

b) ofertelor publice de cumparare a valorilor mobiliare emise de bancile centrale ale statelor membre;

c) In cazul utilizarii instrumentelor, competentelor si mecanismelor de rezolutie a institutiilor de credit si a firmelor de investitii.

SECTIUNEA a 2-a

Oferta publica de preluare voluntara

Art. 30. - (1) Oferta publica de preluare voluntara este oferta publica de cumparare, adresata tuturor detinatorilor de valori mobiliare, pentru toate detinerile acestora, lansata de o persoana care nu are aceasta obligatie, in vederea dobandirii a mai mult de 33% din drepturile de vot.

(2) Persoana care intentioneaza sa deruleze o oferta publica de preluare voluntara transmite A.S.F. un anunt preliminar, in vederea aprobarii acestuia. Continutul minim de informatii pe care trebuie sa le cuprinda anuntul preliminar este stabilit prin reglementarile A.S.F.

(3) Dupa aprobarea de catre A.S.F., anuntul preliminar este transmis societatii, obiect al preluarii, pietei reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare respective si este publicat in cel putin un cotidian central si unul local din raza administrativ-teritoriala a emitentului.

Art. 31. - (1) Consiliul de administratie al societatii obiect al preluarii transmite A.S.F., ofertantului si pietei reglementate pe care se tranzactioneaza respectivele valori mobiliare, in termen de 5 zile de la primirea anuntului preliminar de oferta, un document cuprinzand opinia sa cu privire la oferta si la motivele pe care se intemeiaza aceasta, inclusiv punctul de vedere cu privire la repercusiunile desfasurarii ofertei asupra intereselor societatii si asupra locurilor de munca, precum si cu privire la planurile strategice ale ofertantului pentru societate si consecintele lor probabile asupra conditiilor de ocupare a fortei de munca si asupra locatiei sediilor in care isi desfasoara activitatea societatea .

(2) Consiliul de administratie poate sa convoace adunarea generala extraordinara, in vederea informarii actionarilor cu privire la pozitia consiliului de administratie in ceea ce priveste respectiva oferta. In cazul in care cererea privind convocarea este formulata de un actionar semnificativ, convocarea adunarii generale este obligatorie, convocatorul urmand a fi publicat in termen de 5 zile de la data inregistrarii cererii. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, adunarea generala se va tine in termen de 5 zile de la publicarea convocarii intr-un ziar de difuzare nationala.

(3) De la momentul receptionarii anuntului preliminar si pana la inchiderea ofertei, consiliul de administratie al societatii obiect al preluarii, nu mai poate incheia niciun act si nu mai poate lua nicio masura care sa afecteze situatia patrimoniala sau obiectivele ofertei de preluare, cu exceptia actelor de administrare curenta.

(4) Pentru respectarea prevederilor alin. (3) sunt considerate a afecta situatia patrimoniala, operatiunile incluzand, dar fara a se limita la acestea, majorari de capital social sau emisiuni de valori mobiliare care dau drept de subscriptie ori conversie in actiuni, grevarea sau transferul unor active reprezentand cel putin 1/3 din activul net conform ultimei situatii financiare anuale a societatii.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), pot fi efectuate operatiuni ce pot afecta situatia patrimoniala a societatii obiect al preluarii sau obiectivele ofertei de preluare inclusiv cele derivate din decizii adoptate anterior perioadei mentionate la alin. (3) si neimplementate/partial implementate, numai cu aprobarea expresa a adunarii generale extraordinare a actionarilor, convocata special ulterior anuntului preliminar.

(6) Prevederile alin. (2) referitoare la convocarea si desfasurarea adunarii generale a actionarilor sunt aplicabile si in cazul adunarii generale extraordinare a actionarilor mentionate la alin. (5).

(7) Consiliul de administratie informeaza A.S.F. si piata reglementata asupra tuturor operatiunilor efectuate de catre membrii consiliului de administratie si ai conducerii executive cu privire la respectivele valori mobiliare.

(8) Ofertantul este raspunzator de toate pagubele cauzate societatii, obiect al ofertei de preluare, daca se probeaza ca aceasta a fost lansata exclusiv in scopul punerii societatii in situatia neluarii unora dintre masurile prevazute la alin. (4) sau al derularii acelor operatiuni, aprobate expres de adunarea generala extraordinara, convocata special ulterior anuntului.

(9) Pentru aplicarea prevederilor alin. (3), in cazul sistemului dualist de administrare, trimiterile la consiliul de administratie se refera la directorat si la consiliul de supraveghere .

Art. 32. - (1) Publicarea anuntului preliminar obliga ofertantul sa depuna la A.S.F., in termen de 30 de zile, documentatia aferenta ofertei publice de preluare, in termeni care sa nu conduca la conditii mai putin avantajoase pentru cei carora le este adresata, fata de cele precizate in anuntul preliminar.

(2) A.S.F. se pronunta cu privire la aprobarea documentului de oferta, in termenul prevazut la art. 26.

(3) Pretul oferit in cadrul ofertelor publice de preluare voluntara este stabilit in conformitate cu reglementarile A.S.F.

Art. 33. - Ofertantul sau persoanele cu care actioneaza in mod concertat nu mai pot lansa, timp de un an de la inchiderea ofertei de preluare precedente, o alta oferta publica de preluare

Afişează Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 24/2017    Banca Nationala a Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea ajutorului financiar pentru achizitionarea de carti si programe educationale in format electronic. Legea 315/2006
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data 15.11.2011

T.V.A. Export. Conditiile cotei 0 a taxei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia de contencios administrativ,Articole Juridice

Legea darii in plata: plafonul sumei imprumutate – mijloc de protectie sau element discriminatoriu
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea Legii darii in plata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Plasamentele considerate sigure (Art. 831 - 836 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cum se impoziteaza veniturile obtinute de persoanele fizice din inchirieri?
Sursa: Contexpert.ro

Contracte comerciale: Noi reglementari privind executarea creantelor
Sursa: Avocatnet.ro