Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

  Publicat: 31 Mar 2017       22512 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Publicata in Monitorul Oficial nr. 213 din 29 martie 2017

(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
(Conversion) Operatiunea de schimbare a unui instrument financiar cu un altul, de obicei a obligatiunilor de corporatie sau a actiunilor preferentiale cu actiuni comune.

vizand acelasi emitent.

SECTIUNEA a 3-a

Oferte publice concurente

Art. 34. - Orice persoana poate lansa o contraoferta, avand ca obiect aceleasi valori mobiliare, in urmatoarele conditii:

a) sa aiba ca obiect cel putin aceeasi cantitate de valori mobiliare sau sa vizeze atingerea cel putin aceleiasi participatii la capitalul social;

b) sa ofere un pret cu cel putin 5% mai mare decat cel din prima oferta.

Art. 35. - (1) Lansarea contraofertei se face, prin depunerea la A.S.F. a documentatiei necesare, intr-un termen de 10 zile lucratoare de la data la care prima oferta a devenit publica.

(2) A.S.F. se pronunta in privinta acestor oferte, in conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1).

(3) Prin decizia de aprobare a contraofertelor, A.S.F. stabileste o singura data acelasi termen de inchidere pentru toate ofertele, precum si o data-limita pana la care se pot depune spre autorizare amendamentele privind majorarea pretului in cadrul ofertelor concurente.

Art. 36. - Termenul unic de inchidere a ofertelor concurente nu poate depasi 60 de zile lucratoare de la data inceperii derularii primei oferte.

SECTIUNEA a 4-a

Ofertele publice de preluare obligatorii

Art. 37. - (1) O persoana care, ca urmare a achizitiilor sale sau ale persoanelor cu care actioneaza in mod concertat, detine valori mobiliare emise de un emitent care, adaugate la detinerile sale anterioare sau ale persoanelor cu care actioneaza concertat ii confera acestuia, direct sau indirect, mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului este obligata sa lanseze o oferta publica adresata tuturor detinatorilor de valori mobiliare, la un pret echitabil si avand ca obiect toate detinerile acestora, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de doua luni de la momentul atingerii respectivei detineri.

(2) Pana la derularea ofertei publice mentionate la alin. (1), drepturile de vot aferente valorilor mobiliare depasind pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate, iar respectivul actionar si persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat nu mai pot achizitiona, prin alte operatiuni, actiuni ale aceluiasi emitent.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica persoanelor care, anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, au dobandit pozitia de detinator a peste 33% din drepturile de vot, cu respectarea prevederilor legale incidente la momentul dobandirii.

Art. 38. - (1) Pretul in oferta publica de preluare obligatorie este cel putin egal cu cel mai mare pret platit de ofertant sau de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la A.S.F. a documentatiei de oferta.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul in care ofertantul sau persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat nu au achizitionat actiuni ale societatii obiect al preluarii in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la A.S.F. a documentatiei de oferta sau daca A.S.F., din oficiu sau ca urmare a unei sesizari in acest sens, apreciaza motivat ca operatiunile prin care s-au achizitionat actiuni sunt de natura sa influenteze corectitudinea modului de stabilire a pretului.

(3) Potrivit prevederilor alin. (2) si in situatia in care sunt respectate termenele prevazute la art. 37 alin. (1), respectiv art. 39 alin. (4) privind depunerea la A.S.F. a documentatiei de oferta, pretul oferit in cadrul ofertei publice de preluare este cel putin egal cu cel mai mare pret dintre urmatoarele valori determinate de catre un evaluator autorizat, potrivit legii, si desemnat de ofertant:

a) pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentatiei de oferta;

b) valoarea activului net al societatii, impartit la numarul de actiuni aflat in circulatie, conform ultimei situatii financiare auditate;

c) valoarea actiunilor rezultate dintr-o expertiza efectuata potrivit standardelor internationale de evaluare.

(4) In situatia in care nu se respecta termenele prevazute la art. 37 alin. (1) sau, dupa caz, la art. 39 alin. (4) si ofertantul sau persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat nu au achizitionat actiuni ale societatii obiect al preluarii in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la A.S.F. a documentatiei de oferta sau in situatia in care A.S.F., din oficiu sau ca urmare a unei sesizari in acest sens, apreciaza motivat ca operatiunile prin care s-au achizitionat actiuni sunt de natura sa influenteze corectitudinea modului de stabilire a pretului, pretul oferit in cadrul ofertei publice de preluare obligatorii este cel putin egal cu cel mai mare pret dintre urmatoarele valori determinate de catre un evaluator autorizat, potrivit legii, si desemnat de ofertant, dupa cum urmeaza:

a) pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentatiei de oferta;

b) pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei la care a fost atinsa pozitia reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot;

c) cel mai mare pret platit de ofertant sau de persoanele cu care actioneaza in mod concertat in ultimele 12 luni anterioare datei la care a fost atinsa pozitia reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot;

d) valoarea activului net al societatii, impartit la numarul de actiuni aflat in circulatie, conform ultimei situatii financiare anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentatiei de oferta;

e) valoarea activului net al societatii, impartit la numarul de actiuni aflat in circulatie, conform ultimei situatii financiare auditate anterioare datei la care a fost atinsa pozitia reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot;

f) valoarea actiunilor rezultate dintr-o expertiza efectuata potrivit standardelor internationale de evaluare.

(5) In situatia in care nu sunt aplicabile prevederile alin. (2) si nu sunt respectate termenele prevazute la art. 37 alin. (1) sau, dupa caz, la art. 39 alin. (4), pretul oferit in cadrul ofertei publice de preluare obligatorii este cel putin egal cu cel mai mare pret dintre urmatoarele valori:

a) cel mai mare pret platit de ofertant sau de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la A.S.F. a documentatiei de oferta;

b) cel mai mare pret platit de ofertant sau de persoanele cu care actioneaza in mod concertat in ultimele 12 luni anterioare datei la care a fost atinsa pozitia reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot;

c) pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentatiei de oferta;

d) pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei la care a fost atinsa pozitia reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot.

(6) In situatia in care A.S.F., din oficiu sau ca urmare a unei sesizari in acest sens, apreciaza motivat ca pretul stabilit de catre un evaluator autorizat, potrivit legii, nu este de natura sa conduca la stabilirea unui pret echitabil in cadrul ofertei publice de preluare obligatorii, A.S.F. poate solicita refacerea evaluarii.

(7) Raportul de evaluare prin care este determinat pretul in cadrul ofertelor publice de preluare obligatorii este pus la dispozitia actionarilor societatii obiect al preluarii, in aceleasi conditii ca si documentul de oferta.

Art. 39. - (1) Prevederile art. 37 nu se aplica in cazul in care pozitia reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului a fost dobandita ca urmare a unei tranzactii exceptate.

(2) In intelesul prezentei legi, ``tranzactie exceptata`` reprezinta dobandirea respectivei pozitii:

a) In cadrul procesului de privatizare;

b) prin achizitionarea de actiuni de la M.F.P. sau de la alte entitati abilitate legal, in cadrul procedurii executarii creantelor bugetare;

c) In urma transferurilor de actiuni realizate intre societatea-mama si filialele sale sau intre filialele aceleiasi societati-mama;

d) In urma unei oferte publice de preluare voluntara adresata tuturor detinatorilor respectivelor valori mobiliare si avand ca obiect toate detinerile acestora.

(3) In cazul in care dobandirea pozitiei reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului se realizeaza in mod neintentionat, detinatorul unei asemenea pozitii are una dintre urmatoarele obligatii alternative:

a) sa deruleze o oferta publica, in conditiile si la pretul prevazut la art. 37 si 38;

b) sa instraineze un numar de actiuni, corespunzator pierderii pozitiei dobandite fara intentie.

(4) Executarea uneia dintre obligatiile prevazute la alin. (3) se face in termen de 3 luni de la dobandirea respectivei pozitii.

(5) Dobandirea pozitiei reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului se considera neintentionata, daca s-a realizat ca efect al unor operatiuni precum:

a) reducerea capitalului, prin rascumpararea de catre societate a actiunilor proprii, urmata de anularea acestora;

b) depasirea pragului, ca rezultat al exercitarii dreptului de preferinta, subscriere sau conversie a drepturilor atribuite initial, precum si al convertirii actiunilor preferentiale in actiuni ordinare;

c) fuziunea/divizarea sau succesiunea.

SECTIUNEA a 5-a

Afişează Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 24/2017    Banca Nationala a Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea ajutorului financiar pentru achizitionarea de carti si programe educationale in format electronic. Legea 315/2006
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data 15.11.2011

T.V.A. Export. Conditiile cotei 0 a taxei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia de contencios administrativ,Articole Juridice

Legea darii in plata: plafonul sumei imprumutate – mijloc de protectie sau element discriminatoriu
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea Legii darii in plata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Plasamentele considerate sigure (Art. 831 - 836 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cum se impoziteaza veniturile obtinute de persoanele fizice din inchirieri?
Sursa: Contexpert.ro

Contracte comerciale: Noi reglementari privind executarea creantelor
Sursa: Avocatnet.ro