Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » LEGEA nr. 156/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

LEGEA nr. 156/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

  Publicat: 04 Jul 2018       4862 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 156/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 554 din data de 3 iulie 2018

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.

Art. I

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.La articolul 16 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) cel putin 7 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;"

2.La articolul 21, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

"(21) Personalul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici este format din demnitari, functionari publici si personal contractual. Salarizarea personalului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se face potrivit reglementarilor in vigoare privind salarizarea personalului platit din fonduri publice."

3.La articolul 22 alineatul (1), litera o) se abroga.

4.La articolul 221, litera b) se abroga.

5.Articolul 23 se abroga.

6.La articolul 34, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Inaltii functionari publici si functionarii publici de conducere pot fi numiti in functii de demnitate publica numai dupa suspendarea, in conditiile legii, a raporturilor de serviciu ."

7.La articolul 34, alineatul (21) se abroga.

8.La articolul 34, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Inaltii functionari publici si functionarii publici de conducere pot candida pentru functii de demnitate publica numai dupa suspendarea, in conditiile legii, a raporturilor de serviciu ."

9.La articolul 44, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Inaltilor functionari publici le este interzis sa faca parte din partide politice, organizatii carora le este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice sau din fundatiile ori asociatiile care functioneaza pe langa partidele politice, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 34 alin. (2) si (3)."

10.La articolul 57, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 57

(1) Recrutarea in vederea intrarii in corpul functionarilor publici se face prin concurs."

11.La articolul 57 alineatul (5), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) 7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional superior."

12.La articolul 57 alineatul (6), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de conducere de: sef birou, sef serviciu si secretar al comunei, precum si a functiilor publice specifice asimilate acestora;

b) 7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de conducere, altele decat cele prevazute la lit. a)."

13.La articolul 58, alineatele (6)-(8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(6) In conditiile in care nu exista functionari publici care sa poata fi redistribuiti, Agentia Nationala a Functionarilor Publici comunica autoritatilor si institutiilor publice desemnarea reprezentantului acesteia in comisia de concurs.

(7) Membrii comisiei de concurs sesizeaza cu celeritate Agentia Nationala a Functionarilor Publici in situatia nerespectarii de catre autoritatile si institutiile publice a procedurii de organizare si desfasurare a concursurilor. Pe baza analizei sesizarii formulate, Agentia Nationala a Functionarilor Publici dispune suspendarea organizarii si desfasurarii concursului.

(8) Reprezentantul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici poate fi desemnat si din cadrul institutiei prefectului sau al consiliului judetean din judetul in care isi are sediul institutia publica in al carei stat de functii se afla functia publica vacanta pentru care se organizeaza concursul, pe baza propunerilor conducatorilor acestor institutii publice."

14.La articolul 65 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) sa fi obtinut cel putin calificativul A«bineA» la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani in care functionarul public s-a aflat in activitate;"

15.La articolul 65, alineatul (3) se abroga.

16.La capitolul VI, titlul sectiunii a 5-a "Sistemul de promovare rapida in functia publica" si articolul 70 se abroga.

17.La articolul 89, alineatele (22) si (23) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(22) Functionarii publici cu statut special pot fi detasati pe functii publice generale echivalente functiilor publice specifice ocupate, cu notificare prealabila a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu 10 zile inainte de dispunerea masurii, precum si cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (1)-(21) si cu respectarea prevederilor art. 110.

(23) Functionarii publici pot fi detasati si pe functii publice cu statut special, cu notificare prealabila a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu 10 zile inainte de dispunerea masurii, precum si cu respectarea prevederilor art. 110."

18.La articolul 92, alineatele (11), (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(11) In mod exceptional, la propunerea justificata a conducatorului autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii exista functia publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici vacanta sau temporar vacanta, exercitarea cu caracter temporar a acesteia poate fi realizata de functionari publici sau, dupa caz, de functionari publici cu statut special care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1), cu notificare prealabila a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu 10 zile inainte de dispunerea masurii. Aceasta masura se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire in functia publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, in conditiile in care, din motive obiective, functia publica nu a putut fi ocupata prin mobilitate.

(2) Daca functia publica este vacanta, masura prevazuta la alin. (1) se dispune de catre persoana care are competenta numirii in functia publica, pe o perioada de maximum 6 luni intr-un an calendaristic, cu notificare prealabila a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu 10 zile inainte de dispunerea masurii.

(3) In mod exceptional, perioada prevazuta la alin. (2) poate fi prelungita cu maximum 3 luni, cu notificare prealabila a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu 10 zile inainte de dispunerea masurii, daca autoritatea sau institutia publica a organizat concurs de recrutare ori promovare si functia publica nu a fost ocupata, in conditiile legii."

19.La articolul 94 alineatul (1), litera a) se abroga.

20.La articolul 94 alineatul (1), literele a1) si a2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a1) este numit sau ales intr-o functie de demnitate publica, pentru perioada respectiva;

a2) este incadrat la cabinetul unui demnitar sau la cancelaria prefectului;"

21.La articolul 94 alineatul (1), litera b) se abroga.

22.La articolul 95, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivata a functionarului public, pentru un interes personal, in alte cazuri decat cele prevazute la alin. (1) si la art. 94 alin. (1), pe o durata cumulata de cel mult 4 ani in perioada exercitarii functiei publice pe care o detine. Durata suspendarii se stabileste prin acordul partilor si nu poate fi mai mica de 30 de zile."

23.La articolul 96, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Perioada suspendarii raporturilor de serviciu in conditiile art. 94 alin. (1) lit. c) si art. 95 alin. (1) lit. a)-c) se considera vechime in functia publica."

24.La articolul 98 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Afişează LEGEA nr. 156/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 156/2918    Legea 188/1999

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Intinderea drepturilor banesti cuvenite functionarului public nelegal eliberat din functia publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 116 din 13 ianuarie 2012

Angajarea raspunderii civile a functionarului public pentru prejudiciile provocate cu vinovatie autoritatii publice unde isi desfasoara activitatea
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 4643 din 11 octombrie 2011

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de conducere vacante. Nelegalitatea participarii unui functionar public
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 1113 din 27 februarie 2009

Inadmisibilitate a actiunii in raspundere patrimoniala a functionarului public
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr.697 din 12 februarie 2013

Nulitate. Nemotivarea actului administrativ de eliberare din functia publica
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI, SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.2973/10.09.2012, DOSAR NR. 4291/87/2011

Detasare. Aprecierea temeiniciei motivelor invocate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1135 din 2 martie 2012

Functionari publici. Plata sumelor reprezentand contravaloarea tichetelor de masa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu Mures, Sectia Comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 580/R din 26.05.2009

Cerere anulare ordonanta de urgenta si ordin ministerial
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 3298 din 14.10.2009

Functionari publici. Plata sporurilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia Comerciala, de contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 401 din 18.02.2010

Functionari publici. Clauza de confidentialitate.Acordare spor de fidelitate.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara, Decizia nr. 145 din 07.02.2008Articole Juridice

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018, conform Legii nr. 24/2019
Sursa: MCP Cabinet avocati

Suspendarea raportului de serviciu in cazul savarsirii de infractiuni de catre functionarii publici. Legalitatea desfasurarii unei activitati in domeniul privat
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. muncii] Anuntul privind concursul pentru ocuparea unei functii publice
Sursa: MCP Cabinet avocati