din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2108 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Inadmisibilitate a actiunii in raspundere patrimoniala a functionarului public

Inadmisibilitate a actiunii in raspundere patrimoniala a functionarului public

  Publicat: 04 Jul 2013       6757 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Fata de dispozitiile art. 58 alin. (1) din O.U.G. nr. 59/2000, potrivit carora personalului silvic, in masura in care prin aceasta ordonanta de urgenta nu se dispune altfel, i se aplica prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici,

Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Acoperire in natura sau prin echivalent banesc a prejudiciului cauzat unei persoane
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categorie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

o actiune avand ca obiect obligarea unei persoane, ce are calitatea de padurar, la plata contravalorii arbustilor taiati ilegal din fondul forestier aflat in paza acestuia este inadmisibila, atata timp cat potrivit dispozitiilor art.78alin.(1) din Legea nr.188/2000 cu referire la dispozitiile art.77 lit.a) din aceeasi lege, repararea pagubelor produse ca urmare a angajarii raspunderii civile a functionarului public si aduse autoritatii sau institutiei publice, se dispune prin emiterea de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice a unui ordin sau a unei dispozitii de imputare in termen de 30 de zile de la constatarea pagubei.

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Botosani, reclamanta Regia Nationala a Padurilor Romsilva - Directia Silvica Botosani a solicitat, in contradictoriu cu paratul PI, obligarea la plata sumei de 764,82 lei, reprezentand contravaloarea arborilor taiati ilegal din fondul forestier aflat in paza paratului, constatata cu ocazia incheierii actelor de control de fond nr.4768/ 7.11.2007 si nr.4941/ 21.11.2007.

Prin sentinta civila nr.1756/16.12.2009 pronuntata de Tribunalul Botosani, irevocabila prin Decizia Curtii de Apel Suceava nr.507/ 15.04.2010, s-a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Bucuresti, apreciindu-se ca in speta calitate de reclamanta are Regia Nationala a Padurilor Romsilva, care are sediul in Bucuresti, Directia Silvica Botosani fiind doar mandatar al regiei, neavand personalitate juridica.

De asemenea, prin sentinta civila nr.3162 din 31.03.2011, Tribunalul Bucuresti a admis exceptia de necompetenta materiala si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Curtii de Apel Bucuresti, retinand ca potrivit art.1 alin.1, art.4 lit. b si c si art.7 lit.d din O.U.G. nr.59/2000 privind statutul personalului silvic, gradul profesional de padurar este specific personalului silvic cu pregatire medie sau de baza . Totodata, art.58 alin.1 din O.U.G. nr.59/2000 prevede ca personalului silvic i se aplica dispozitiile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, in masura in care prezenta ordonanta de urgenta nu dispune altfel, astfel ca paratul a avut calitatea de functionar public.

Prin Sentinta civila nr.6254 din 28 octombrie 2011 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII a contencios administrativ si fiscal a fost admisa exceptia inadmisibilitatii, fiind respinsa in consecinta actiunea formulata.

Pentru pronunta aceasta hotarare, prima instanta a retinut ca paratul a fost salariatul reclamantei Regia Nationala a Padurilor Romsilva - Directia Silvica Botosani, in calitate de padurar.

S-a mai retinut ca potrivit art.1 alin.1, art.4 lit. b) si c) si art. 7 lit.d) din O.U.G. nr.59/2000 privind statutul personalului silvic, gradul profesional de padurar este specific personalului silvic cu pregatire medie sau de baza, iar in conformitate cu art.58 alin.1 din O.U.G. nr.59/2000, personalului silvic i se aplica prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, in masura in care ordonanta de urgenta nu dispune astfel.

Prin actiune, reclamanta a solicitat obligarea paratului la plata sumei de 764,82 lei, reprezentand contravaloarea arbustilor taiati ilegal din fondul forestier aflat in paza paratului.

A apreciat instanta fondului ca in cauza sunt aplicabile dispozitiile Legii nr.188/1999, privind Statutul functionarului public, in conditiile in care O.U.G. nr.59/2000, privind Statutul personalului silvic, nu reglementeaza raspunderea civila a functionarului public, cuprinzand dispozitii numai in ceea ce priveste raportul de serviciu al functionarului public cu statut de personal silvic.

A constatat prima instanta ca in cauza sunt incidente dispozitiile art.77 lit. a), coroborate cu cele ale art.78 alin.(1) si (2) din Legea nr.188/1999, reclamanta avand la dispozitie pentru repararea pagubei, emiterea unui ordin sau a unei dispozitii de imputare.

In atare context, cum reclamanta nu a procedat la repararea pagubei in sensul impus de dispozitiile legale incidente, instanta a apreciat inadmisibila actiunea formulata.

Prin recursul declarat, intemeiat pe prevederile art. 304 pct.9 si art.304 1 din Codul de procedura civila, recurenta Regia Nationala a Padurilor ROMSILVA - Directia Silvica Botosani a invederat ca prin actiunea introductiva formulata a solicitat atragerea raspunderii patrimoniale a intimatului, in temeiul art.270 din Codul Muncii, cu aplicarea art. 271 din acelasi act normativ.

In ceea ce priveste temeiul de drept invocat, recurenta a aratat ca intr-adevar, potrivit art.59 alin. 1 din O.U.G. nr.59/2000, personalului silvic i se aplica dispozitiile Legii nr.188/1999, insa numai in masura in care ordonanta nu dispune altfel.

S-a mai precizat ca, in completarea acestei dispozitii, art.20 din acelasi act normativ dispune in sensul ca personalul silvic are drepturi si obligatii care decurg din legislatia in vigoare, din prevederile statutului, precum si din prevederile contractului colectiv de munca, in unitatile in care acesta se incheie.

A invederat recurenta ca personalul silvic din cadrul RNP - Romsilva este angajat cu CIM si nu prin raport de serviciu specific functionarilor publici, ca in cazul personalului silvic din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde pentru silvicultura si unitatile subordonate acestuia - ITRSV-uri, fapt ce a fost confirmat si de adresa ANFP.

Prin urmare, a opinat recurenta, raspunderea personalului silvic angajat in cadrul RNP - ROMSILVA este atrasa in temeiul art. 269 si urmatoarele din Codul Muncii, pentru obligatiile ce decurg din CCM si legislatia in vigoare.

Au fost invocate dispozitiile art. 7 din CCM pentru anul 2007 - 2008, in vigoare la data producerii prejudiciului, care dispun in sensul ca litigiile in legatura cu executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului colectiv de munca sunt litigii de munca si se solutioneaza conform Legii nr.168/1999, privind solutionarea conflictelor de munca, coroborate cu prevederile Statutului personalului silvic aprobat prin Legea nr.427/2001, respective ale Legii nr.53/2003.

In sensul aplicarii dispozitiilor Codului Muncii au fost invocate si Regulamentul intern al RNP ROMSILVA, art.26 din Ordinul nr. 274/2002 si art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr.85/2006.

A mai mentionat recurenta ca in prezent practica nu este unitara sub aspectul admisibilitatii actiunilor in raspundere patrimoniala a personalului silvic, existand pe rolul instantelor actiuni in curs de judecata atat la completele de litigii de munca, cat si la cele de contencios administrativ.

Recurenta a facut referire la deciziile Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prin care a fost stabilita competenta teritoriala de solutionarea a actiunilor de raspundere patrimoniala a personalului silvic, opinand ca din existenta acestor solutii rezulta cu certitudine faptul ca aceste actiuni sunt admisibile.

Considerentele Inaltei Curti - instanta competenta sa solutioneze calea extraordinara de atac exercitata:

Obiectul actiunii introductive de instanta il constituie obligarea intimatului-parat in calitate de padurar la plata sumei de 764,82 lei reprezentand valoarea arbustilor taiati ilegal din fondul forestier aflat in paza acestuia.

Avand in vedere atat obiectul actiunii cat si calitatea de padurar a paratului-intimat, in mod corect instanta de fond a retinut drept cadrul legal aplicabil Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, la dispozitiile acestei legi facand trimitere in mod expres art.58 alin.1 din O.U.G. nr.59/2000 privind statutul personalului silvic.

Sub acest aspect, Curtea urmeaza a retine ca potrivit dispozitiilor art.78(1) din Legea nr.188/2000 cu referire la dispozitiile art.77 lit.a) din aceeasi lege, repararea pagubelor produse ca urmare a angajarii raspunderii civile a functionarului public si aduse autoritatii sau institutiei publice, se dispune prin emiterea de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice a unui ordin sau a unei dispozitii de imputare in termen de 30 de zile de la constatarea pagubei.

Cum in cauza dedusa judecatii, pentru pretinsul prejudiciu cauzat de intimatul-parat recurenta-reclamanta nu a emis pana in prezent un astfel de ordin care i-ar fi dat posibilitatea de a recupera prejudiciul cauzat, ordin care ar fi putut fi contestat in conditiile Legii contenciosului administrativ, in mod corect prima jurisdictie a apreciat ca fiind inadmisibila actiunea formulata.

In consecinta, in raport de cele mai sus retinute si avand in vedere dispozitiile art.312(1) Cod procedura civila, recursul a fost respins ca nefondat.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr.697 din 12 februarie 2013


Citeşte mai multe despre:    Functionar public    Legea 188/1999    Raspundere patrimoniala    OUG 59/2000    Padurar
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Actiune impotriva unui fost functionar public pentru recuperarea prejudiciului produs in perioada in care a avut aceasta calitate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 109/23 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Necitare mostenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sanctiune. Principiul rolului activ al judecatorului. Calificarea exacta a actiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 176/17.03.2020

Functionari publici. Contestatie decizie de incetare de drept a raportului de serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 149/26.02.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Institutie publica. Concurs pentru angajarea personalului contractual. Conditii de participare si criterii de selectie. Dispozitii legale aplicabile. Notiunile de �vechime in specialitatea studiilor absolvite� si �experienta profesionala si/sau in specialitate�. Activitate de voluntariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 993/11.11.2020

Concurs de numire in functie. Nepromovarea concursului si lipsa actului de numire in functie. Actiune in constatare a existentei raportului de serviciu. Autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 34/12 ianuarie 2021

Conflict de competenta functionala intre sectiile instantei. Actiune introdusa de personalul silvic. Determinarea naturii juridice a actelor contestate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta civila nr. 8/3.03.2020Articole Juridice

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I � in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat � o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea stabilirii persoanelor competente cu privire la raporturile de munca ale politistilor prin ordin de ministru
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018, conform Legii nr. 24/2019
Sursa: MCP Cabinet avocati