din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de conducere vacante. Nelegalitatea participarii unui functionar public

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de conducere vacante. Nelegalitatea participarii unui functionar public

  Publicat: 09 Sep 2013       13668 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
La un concurs de recrutare, care presupune intrarea in corpul functionarilor publici, nu pot participa persoane care ocupa deja o functie publica, avand astfel calitatea de functionari publici.

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Giurgiu Adrian - membru al Parlamentului Romaniei.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Giurgiu Adrian - membru al Parlamentului Romaniei.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Giurgiu Adrian - membru al Parlamentului Romaniei.

Recrutarea, potrivit art. 57 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, se refera la intrarea in corpul functionarilor publici si se face prin concurs, in limita functiilor publice vacante rezervate in acest scop prin planul de ocupare a functiilor publice, iar promovarea, potrivit art. 64 din Legea nr. 188/1999, republicata, este o modalitate de dezvoltare a carierei, prin ocuparea unei functii publice superioare. Din modul in care sunt redactate articolele 57 si 66 din Legea nr. 188/1999, republicata, rezulta ca functiile publice de conducere pot fi ocupate fie prin recrutare, fie prin promovare.

Pentru ocuparea unei functii publice de conducere, functionarul public va putea participa la un concurs de promovare, cu indeplinirea conditiilor prevazute de art. 66 din Legea nr. 188/1999, republicata. O alta interpretare ar da posibilitatea unui functionar public care nu ar indeplini conditiile de participare la un concurs de promovare pentru ocuparea unei functii publice de conducere, sa poata ocupa o functie publica de conducere prin participarea la un concurs de recrutare.

Prin sentinta civila nr.1420 din 7 mai 2008, Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a respins, ca neintemeiata, actiunea formulata de reclamanta Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Giurgiu (D.G.F.P. Giurgiu), in contradictoriu cu parata Agentia Nationala a Functionarilor Publici (A.N.F.P.), prin care se solicita anularea concursului organizat si desfasurat in perioada 11-12.09.2007, in ceea ce priveste functia publica de conducere de sef administratie adjunct - Activitatea de inspectie fiscala la Administratia Finantelor Publice a Municipiului Giurgiu .

Pentru a pronunta aceasta solutie, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a retinut, urmatoarele:

In perioada 11-12.09.2007 a fost organizat si s-a desfasurat concursul pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante de director executiv adjunct si sef administratie adjunct - Activitatea de inspectie fiscala din cadrul unor directii generale ale finantelor publice judetene.

Comisia de concurs a fost compusa in mod legal din 2 reprezentanti ai A.N.F.P. si 3 reprezentati ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (A.N.A.F.), cu respectarea intocmai a dispozitiilor art.22 din H.G. nr. 1209/2003, intrucat concursul a vizat ocuparea a 16 functii de conducere vacante de sef administratie adjunct din cadrul a 13 directii generale ale finantelor publice judetene, in conditiile in care aceste directii se afla in subordinea A.N.A.F., iar presedintele A.N.A.F., prin ordin, aproba structura organizatorica, numarul maxim de posturi si statele de functii si numeste persoanele cu functii de conducere din cadrul acestor directii, conform art.10 alin.(5) si art.11 alin.(l)- (4) si (6) din H.G. nr.495/2007.

A retinut Curtea de apel ca respectivul concurs pentru ocuparea functiilor de conducere vacante a fost un concurs de recrutare, organizat cu respectarea prevederilor art.54, art.56 si art.57 alin.(3) din Legea nr. 188/1999, republicata, si ale dispozitiilor art.3 si art.6 din H.G. nr. 1209/2003. In mod legal, numitul NG a participat la concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere de sef administratie adjunct Activitatea de inspectie fiscala la Administratia Finantelor Publice a Municipiului Giurgiu, desi era deja functionar public si desi avea in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata, intrucat in lege nu se regasesc dispozitii care sa ii interzica, pentru aceste motive, participarea la concursul de recrutare.

A mai retinut instanta ca respectivul concurs de recrutare a fost organizat in conformitate cu prevederile Ordinului nr.9179/21.08.2007, prin care au fost prevazute conditiile generale prevazute de art.54 din legea nr. 188/1999, republicata si unele conditii specifice pentru participarea la concurs, astfel ca numitul NG nu trebuia sa indeplineasca conditiile prevazute de art.66 din Legea nr. 188/1999, republicata, specifice concursurilor de promovare in functii publice de conducere .

Impotriva sentintei civile nr. 1420 din 7 mai 2008 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a declarat recurs reclamanta Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Giurgiu .

Motivul de recurs prevazut de art. 304 pct.9 Cod procedura civila a fost invocat de recurenta solicitand admiterea recursului, modificarea sentintei si, pe fond, admiterea actiunii asa cum a fost formulata.

S-a aratat ca la concursul organizat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici a participat domnul N.G. care lucreaza in cadrul Directia Generala a Finantelor Publice Giurgiu din anul 2001, iar la momentul concursului era sanctionat disciplinar conform Deciziei nr. 35/5 martie 2007 fiind retrogradat pe un an de zile in functia publica de consilier superior clasa I treapta 1 - serviciul Monitorizare a Colectarii Veniturilor Bugetare, din functia publica de sef birou - ACF Monitorizare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice Giurgiu, fiind astfel incalcate dispozitiile art. 22 si 10 din H.G. nr. 1209/2003, art. 54, 55, 56 si 66 din Legea nr. 188/1999 republicata.

Solutia instantei de fond a fost criticata in sensul ca au fost incalcate prevederile art. 22 din H.G. nr. 1209/2003 pentru ca din comisia de concurs trebuie sa faca parte trei functionari publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice in al carui stat de functii figureaza functia publica scoasa la concurs, respectiv Directia Generala a Finantelor Publice Giurgiu, dar care nu a avut niciun reprezentant in comisie.

Solutia a fost criticata si pentru ca a fost considerata legala participarea d-lui NG la concurs pentru ca, daca a fost concurs de recrutare, acesta era functionar public si putea fi numai promovat daca indeplinea conditiile prevazute de art. 54 si art. 66 din Legea nr. 188/1999, republicata.

S-a aratat ca s-a incercat organizarea concursului conform art. 58 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 188/1999, republicata, pentru a se eluda dispozitiile art. 66 lit.e) din Legea nr. 188/1999, republicata si pentru a face posibila participarea candidatului NG.

Agentia Nationala a Functionarilor Publici a formulat intampinare si a solicitat respingerea recursului si mentinerea sentintei ca fiind legala si temeinica.

Dupa examinarea motivelor de recurs, a dispozitiilor legale incidente in cauza, Inalta Curte a admis recursul declarat, pentru urmatoarele considerente:

Agentia Nationala a Functionarilor Publici a organizat in perioada 11-12 septembrie 2007, concurs in vederea ocuparii functiilor publice de conducere de director executiv adjunct - activitatea de inspectie fiscala si sef administratie adjunct - activitatea de inspectie fiscala din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Judetene.

In acest scop a fost emis Ordinul nr. 9650/2007 al Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, care a fost modificat ulterior prin Ordinul nr. 10067/10 aprilie 2007 si prin Ordinul nr. 9179/21 mai 2007, prin care au fost stabilite comisia pentru concurs si comisia pentru solutionarea contestatiilor, ordine emise in baza art. 58 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 188/1999 si art. 20 alin.(1) lit.j) din aceeasi lege.

Tot prin Ordinul nr. 9179/21 mai 2007 au fost aprobate conditiile de participare la concursul organizat la 11 - 12 septembrie 2007, fiind stabilite conditii generale (conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici) dar si conditii specifice.

Agentia Nationala a Functionarilor Publici a sustinut ca acest concurs organizat la 11-12 septembrie 2007 a fost un concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de conducere .

Potrivit art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, republicata, anuntul privind concursul de recrutare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a si intr-un cotidian de larga circulatie, in cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii concursului si numai in mod exceptional, termenul de 30 de zile poate fi redus, in conditiile legii, pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiilor publice de executie temporar vacante.

Insa, potrivit dovezilor aflate la dosar anuntul de organizare a concursului s-a solicitat a fi publicat la 31 august 2007 in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-un cotidian de larga circulatie, fara a fi respectat termenul de 30 de zile prevazut de art. 57 alin.(4) din Legea nr. 188/1999, republicata.

-In ceea ce priveste situatia functiei de sef administratie adjunct- activitatea de inspectie fiscala din cadrul Administratiei Finantelor Publice Giurgiu - se impune a se verifica, in raport de persoana inscrisa la concurs, daca aceasta putea sau nu sa participe avand in vedere ca aceasta era functionar public la data participarii la concurs.

Chiar art. 56 din Legea nr. 188/1999 prevede ca ocuparea functiilor publice se poate face prin: a) promovare; b) transfer; c) redistribuire; d) recrutare; e) alte modalitati prevazute de lege, iar Legea nr. 188/1999 defineste promovarea dar si recrutarea.

Astfel, recrutarea, potrivit art. 57 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 se refera la intrarea in corpul functionarilor publici si se face prin concurs, in limita functiilor publice vacante rezervate in acest scop prin planul de ocuparea functiilor publice, iar promovarea, potrivit art. 64 din Legea nr. 188/1999, republicata este o modalitate de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii publice superioare.

Din modul in care sunt redactate articolele 57 si 66 din Legea nr. 188/1999, republicata, rezulta ca functiile publice de conducere pot fi ocupate fie prin recrutare (art. 57 alin.(6) stabileste conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de conducere) dar si prin promovare (art. 66 stabileste conditiile in care functionarii publici trebuie sa le indeplineasca cumulativ pentru a putea participa la concursul de promovare intr-o functie publica de conducere).

Insa nu poate fi acceptata ideea ca la un concurs de recrutare, care presupune intrarea in corpul functionarilor publici, sa poata participa persoane care indeplinesc functie publica, care sunt functionari publici.

Chiar daca intimata-parata Agentia Nationala a Functionarilor Publici invoca dispozitiile art. 57 alin.(3) din Legea nr. 188/1999 potrivit carora concursul are la baza principiile competitiei deschise, transparentei, meritelor profesionale si competentei, precum si cel al egalitatii accesului la functiile publice pentru fiecare cetatean care indeplineste conditiile legale, din interpretarea acestora nu rezulta ca la un concurs de recrutare ar putea participa si un functionar public.

Pentru ocuparea unei functii publice de conducere functionarul public va putea participa la un concurs de promovare, cu indeplinirea conditiilor prevazute de art. 66 din Legea nr. 188/1999, republicata.

O alta interpretare ar da posibilitatea unui functionar public care nu ar indeplini conditiile de participare la un concurs de promovare pentru ocuparea unei functii publice de conducere (de exemplu, ar exista o sanctiune disciplinara neradiata in cazierul administrativ) sa poata ocupa o functie publica de conducere prin participarea la un concurs de recrutare, desi avea calitatea de functionar public si era sanctionat.

S-a constatat, astfel, ca instanta de fond a dat o hotarare cu aplicarea gresita a legii, motiv de recurs prevazut de art. 304 pct.9 Cod procedura civila, pentru ca fiind un concurs de recrutare, adica pentru intrarea in corpul functionarilor publici, a permis participarea unui functionar public care era si sanctionat disciplinar.

In baza art. 312 alin. (2) Cod procedura civila, raportat la art. 20 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 recursul a fost admis, sentinta atacata modificata, in sensul admiterii actiunii formulate de reclamanta si anularii concursului organizat la 11-12 septembrie 2007 in ceea ce priveste functia publica de sef administratie adjunct - activitatea de inspectie fiscala la Administratia Finantelor Publice a Judetului Giurgiu .
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 1113 din 27 februarie 2009


Citeşte mai multe despre:    Functionar public    Legea 188/1999    Concurs    Recrutare    Legea 554/2004
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Actiune impotriva unui fost functionar public pentru recuperarea prejudiciului produs in perioada in care a avut aceasta calitate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 109/23 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Necitare mostenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sanctiune. Principiul rolului activ al judecatorului. Calificarea exacta a actiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 176/17.03.2020

Functionari publici. Contestatie decizie de incetare de drept a raportului de serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 149/26.02.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Institutie publica. Concurs pentru angajarea personalului contractual. Conditii de participare si criterii de selectie. Dispozitii legale aplicabile. Notiunile de �vechime in specialitatea studiilor absolvite� si �experienta profesionala si/sau in specialitate�. Activitate de voluntariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 993/11.11.2020

Concurs de numire in functie. Nepromovarea concursului si lipsa actului de numire in functie. Actiune in constatare a existentei raportului de serviciu. Autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 34/12 ianuarie 2021

Conflict de competenta functionala intre sectiile instantei. Actiune introdusa de personalul silvic. Determinarea naturii juridice a actelor contestate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta civila nr. 8/3.03.2020Articole Juridice

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I � in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat � o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea stabilirii persoanelor competente cu privire la raporturile de munca ale politistilor prin ordin de ministru
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018, conform Legii nr. 24/2019
Sursa: MCP Cabinet avocati