Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » HG 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului

HG 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului

  Publicat: 21 Sep 2018       9874 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


HOTARARE nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului

Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.

(2) Persoana delegata intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca si care nu se poate inapoia la sfarsitul zilei de lucru beneficiaza de o alocatie zilnica de delegare compusa din:
a) o indemnizatie de delegare, in cuantum de 20 lei/zi, indiferent de functia pe care o indeplineste si de autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea;
b) o alocatie de cazare, in cuantum 230 lei/zi, in limita careia trebuie sa isi acopere cheltuielile de cazare.
(3) Ordonatorul de credite poate aproba, in situatii temeinic fundamentate, majorarea alocatiei de cazare prevazute la alin. (2) lit. b) cu pana la 50%.
(4) Indemnizatia de delegare sau alocatia zilnica de delegare, dupa caz, se acorda fara prezentarea de documente justificative, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (3) .
(5) Pentru delegarea cu o durata de o singura zi, precum si pentru ultima zi, in cazul delegarii dispuse pentru o perioada mai lunga de o zi, nu se acorda alocatie zilnica de cazare, iar indemnizatia de delegare se acorda numai daca durata delegarii este de cel putin 12 ore.
(6) Numarul zilelor calendaristice in care persoana se afla in delegare se calculeaza de la data si ora plecarii pana la data si ora inapoierii mijlocului de transport din si in localitatea unde isi are locul permanent de munca, considerandu-se fiecare 24 de ore cate o zi de delegare.

Articolul 2
(1) Personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care participa la misiuni de instructie, exercitii militare, trageri si aplicatii, in tabere, in poligoane, pe teritoriul Romaniei, la o distanta mai mare de 5 km de localitatea in care isi au locul permanent de munca, pentru care specificul activitatilor nu permite inapoierea la sfarsitul zilei de lucru in localitatea in care isi au locul permanent de munca, beneficiaza pe perioada executarii acestor tipuri de misiuni de indemnizatie de delegare.
(2) Pe perioada executarii acestor tipuri de misiuni, personalul prevazut la alin. (1) nu beneficiaza de alocatia de cazare.

Articolul 3
(1) Persoana care ocupa o functie de demnitate publica, precum si persoana cu functie de conducere asimilata, in conditiile legii, unei functii de demnitate publica din cadrul autoritatilor si institutiilor publice beneficiaza pe perioada deplasarii in interesul serviciului in alte localitati din tara de indemnizatie de delegare in cuantumul prevazut de art. 1 alin. (2) lit. a) .
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) , care se deplaseaza in interesul serviciului in alte localitati din tara si care nu se pot inapoia la sfarsitul zilei de lucru, pot opta fie pentru acordarea alocatiei de cazare prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b) , in conditiile alin. (4) al aceluiasi articol, fie pentru decontarea cheltuielilor pentru cazare, pe baza documentelor justificative.
(3) Prevederile alin. (2) se aplica, in mod corespunzator, si personalului care asigura protectia nemijlocita a persoanelor prevazute la alin. (1) .

Articolul 4
(1) Persoana detasata intr-o localitate situata la o distanta cuprinsa intre 5 si 50 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca beneficiaza de o indemnizatie de detasare in cuantum de 20 lei/zi.
(2) Persoanei detasate intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca si care nu se poate inapoia la sfarsitul zilei de lucru i se asigura cazarea gratuita de catre autoritatea sau institutia publica la care este detasata, in cladiri ori in spatii inchiriate de aceasta in conditiile legii.
(3) Personalului detasat in conditiile alin. (2) i se poate deconta chiria platita pe baza unui contract de inchiriere incheiat in conditiile legii, pana la asigurarea cazarii in conditiile prevazute la alin. (2) . Suma zilnica in limita careia se compenseaza chiria nu va putea depasi limita alocatiei de cazare prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b) .
(4) Numarul zilelor calendaristice pentru care se acorda indemnizatia de detasare este cel prevazut in actul administrativ prin care s-a dispus detasarea.

Articolul 5
(1) Persoana care in perioada delegarii isi pierde temporar capacitatea de munca, pe timpul incapacitatii, pe langa indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, beneficiaza de indemnizatia de delegare si de alocatia de cazare, dupa caz.
(2) Persoana care in perioada detasarii isi pierde temporar capacitatea de munca, pe timpul incapacitatii, pe langa indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, beneficiaza si de indemnizatia de detasare, precum si de drepturile prevazute la art. 4 alin. (3) pe timpul spitalizarii.

Articolul 6
(1) Personalul autoritatilor si institutiilor publice, delegat sau detasat in localitati situate la distante mai mari de 5 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-intors, dupa cum urmeaza:
a) la calatoria cu avionul, pe orice distanta, clasa economica sau cursa low-cost, cu aprobarea prealabila a conducatorului autoritatii sau institutiei publice;
b) la calatoria cu orice fel de tren, dupa tariful clasei a II-a, pe distante de pana la 300 km, si dupa tariful clasei I, pe distante mai mari de 300 km;
c) la calatoria cu navele de calatori, dupa tariful clasei I;
d) la calatoria cu mijloace de transport auto si transport in comun;
e) la calatoria cu mijloace de transport auto ale autoritatilor sau institutiilor publice, daca acestea au asemenea posibilitati, cu incadrarea in consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii;
f) la calatoria cu autoturismul aflat in proprietatea sau folosinta angajatului.
(2) Decontarea cheltuielilor de transport in si din localitatea de delegare sau de detasare, cu exceptia celor efectuate in conditiile prevazute la alin. (1) lit. e) si f) , se face numai pe baza legitimatiilor de calatorie. In cazul pierderii legitimatiilor de calatorie, acestea pot fi reconstituite in conditiile reglementarilor in vigoare.
(3) Decontarea cheltuielilor pentru utilizarea vagonului de dormit sau cusetei este permisa numai in cazul calatoriilor efectuate pe timp de noapte, pe distante de peste 300 km.
(4) Are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport pe calea ferata dupa tariful clasei I, pe orice fel de tren, indiferent de distanta, persoana care exercita functia de secretar general, secretar general adjunct, director general, director si adjunct al acestora, precum si cea care indeplineste alta functie asimilata acestora, in conditiile legii.
(5) Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteza, precum si comisioanele percepute de agentiile de voiaj se includ in cheltuielile de transport care se deconteaza.

Articolul 7
(1) Deplasarea cu autoturismul, potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) , se poate face numai cu aprobarea prealabila a conducatorului autoritatii sau institutiei publice, atat pentru persoana delegata sau detasata in proprietatea sau folosinta careia se afla autoturismul, cat si pentru persoanele din cadrul aceleiasi autoritati sau institutii publice care se deplaseaza impreuna cu aceasta. In acest caz, persoana delegata sau detasata in proprietatea sau folosinta careia se afla autoturismul va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcursi pe distanta cea mai scurta.
(2) Distanta cea mai scurta dintre localitati este distanta calculata pe drumuri publice; pentru stabilirea distantelor se va utiliza un calculator de rute.
(3) In vederea aplicarii prevederilor alin. (1) si ale art. 8 alin. (4) , documentele justificative emise pe perioada deplasarii vor fi avute in vedere numai pentru stabilirea pretului carburantului.

Articolul 8
(1) Persoana care ocupa o functie de demnitate publica, care se deplaseaza, in interesul serviciului, in alte localitati din tara, beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport, indiferent de distanta si de mijlocul de transport folosit.
(2) De aceleasi drepturi si conditii beneficiaza si persoana care ocupa o functie asimilata, in conditiile legii, unei functii de demnitate publica.
(3) De prevederile alin. (1) beneficiaza si personalul care asigura protectia nemijlocita a persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) .
(4) In cazul in care deplasarea se efectueaza cu autoturismul aflat in proprietate sau folosinta, persoanele prevazute la alin. (1) -(3) primesc contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcursi pe distanta cea mai scurta.
Afişează HG 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Delegare    Detasare    Codul muncii    Legea 153/2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare incheiat intre o asociatie intercomunitara de dezvoltare a serviciilor publice de apa-canal si un operator. Aderarea unei unitati administrativ teritoriale la asociatie. Aplicarea dispozitiilor legale privind stabilirea redeventei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 626/30.07.2020

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau – Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019

Criteriile stabilirii salariului de baza in privinta personalului platit din fonduri publice. Complexitatea si importanta activitatii desfasurate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 805/A din data de 31 mai 2019

Contract de vanzare. Incheierea unei conventii de punere in aplicare a contractului. Invocarea incalcarii principiului simetriei
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2012 din 20 octombrie 2020

Sarcina probei privind achitarea drepturilor salariale si a altor beneficii revine angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1829/2019 din 28.03.2019Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre Statele UE
Sursa: EuroAvocatura.ro

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de munca si lucratorul “au pair”
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Recuperarea timpului de deplasare prin ore suplimentare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu