Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea 242/2018 pentru modificarea si completarea statutului judecatorilor si procurorilor

Legea 242/2018 pentru modificarea si completarea statutului judecatorilor si procurorilor

  Publicat: 16 Oct 2018       9804 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 242 din 12 octombrie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.

Publicata in Monitorul Oficial numarul 868 din data de 15 octombrie 2018.

1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Atributul starii psihice de a fi compatibila, la un moment dat, cu exercitarea drepturilor civile sau a unor activitati specifice.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act adoptat de organele de stat,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Formarea profesionala continua este ulterioara formarii initiale
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Formarea profesionala continua este ulterioara formarii initiale
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.

(5) Modalitatea de sustinere a examenului, criteriile de apreciere ale acestuia, procedura si criteriile de evaluare ale mapei de stagiu se stabilesc prin regulamente propuse de Institutul National al Magistraturii si aprobate de Sectia pentru judecatori, respectiv de Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii."

38.Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 27

(1) Data, locul si modul de desfasurare a examenului de capacitate se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum si pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii si se comunica instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea, cu cel putin 90 de zile inainte de data stabilita pentru examenul de capacitate .

(2) Cererile de inscriere la examenul de capacitate, insotite de mapele de stagiu si de celelalte acte necesare potrivit regulamentelor privind examenul de capacitate al judecatorilor stagiari, respectiv al procurorilor stagiari, se depun la Consiliul Superior al Magistraturii in termen de 60 de zile de la publicarea datei examenului."

39.Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 28

(1) Comisia pentru examenul de capacitate al judecatorilor si comisia pentru solutionarea contestatiilor sunt alcatuite din judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si din judecatori de la curtile de apel, numiti prin hotarare a Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Comisia pentru examenul de capacitate al procurorilor si comisia pentru solutionarea contestatiilor sunt alcatuite din procurori de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si din procurori de la parchetele de pe langa curtile de apel, numiti prin hotarare a Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Comisiile de concurs sunt numite prin hotarare de sectiile corespunzatoare ale Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii."

40.Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 29

(1) Rezultatele examenului de capacitate se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii si se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii.

(2) Contestatiile cu privire la fiecare din cele doua probe se trimit la Institutul National al Magistraturii, in termen de 72 de ore de la afisarea rezultatelor, de catre candidati, curtile de apel sau parchetele de pe langa acestea. Contestatiile se solutioneaza in termen de 3 zile. Decizia comisiei de solutionare a contestatiilor este definitiva, dispozitiile alin. (1) fiind aplicabile in mod corespunzator.

(3) Contestatia la proba orala se solutioneaza de comisia de contestatii prin analizarea inregistrarii audiovideo a probei sustinute de candidat.

(4) Dupa intocmirea tabelului de clasificare a candidatilor, fiecare din sectiile Consiliului Superior al Magistraturii valideaza examenul de capacitate, in prima sedinta care urmeaza afisarii rezultatelor.

(5) Sectiile Consiliului Superior al Magistraturii pot invalida, in tot sau in parte, examenul de capacitate, in cazurile in care constata ca nu au fost respectate conditiile prevazute de lege sau de regulament privind organizarea examenului sau ca exista dovada savarsirii unor fraude."

41.Articolul 30 se abroga.

42.La articolul 31, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Presedintele Romaniei nu poate refuza numirea in functie a judecatorilor si procurorilor prevazuti la alin. (1)."

43.La articolul 31, alineatul (4) se abroga.

44.La articolul 33, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 33

(1) Pot fi numiti in magistratura, pe baza de concurs, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 14 alin. (2), fostii judecatori si procurori care si-au incetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridica prevazut la art. 87 alin. (1), avocatii, notarii, asistentii judiciari, consilierii juridici, executorii judecatoresti cu studii superioare juridice, personalul de probatiune cu studii superioare juridice, ofiterii de politie judiciara cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare juridice, persoanele care au indeplinit functii de specialitate juridica in aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, in Institutul de Cercetari Juridice al Academiei Romane si Institutul Roman pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din invatamantul juridic superior acreditat, precum si magistratii-asistenti, cu o vechime in specialitate de cel putin 5 ani."

45.La articolul 33, alineatul (21) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(21) Dispozitiile art. 15 se aplica in mod corespunzator."

46.La articolul 33, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(11) Presedintele Romaniei nu poate refuza numirea in functie a judecatorilor si procurorilor prevazuti la alin. (1)."

47.La articolul 33, alineatul (12) se abroga.

48.Dupa articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, cu urmatorul cuprins:

"Art. 331

Persoanele care au ocupat minimum 10 ani functia de judecator sau procuror si magistrat-asistent, care nu au fost sanctionate disciplinar, au avut numai calificativul AAAAA«foarte bineAAAAA» la toate evaluarile si si-au incetat activitatea din motive neimputabile, pot fi numite, fara concurs sau examen, in functiile vacante de judecator sau procuror, la instante sau parchete de acelasi grad cu cele unde au functionat sau la instante ori parchete de grad inferior."

49.Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 35

(1) Formarea profesionala continua a judecatorilor si procurorilor constituie garantia independentei si impartialitatii in exercitarea functiei. Formarea initiala si continua este un drept si o indatorire pentru judecator.

(2) Formarea profesionala continua trebuie sa tina seama de dinamica procesului legislativ si consta, in principal, in cunoasterea si aprofundarea legislatiei interne, a documentelor europene si internationale la care Romania este parte, a jurisprudentei instantelor judecatoresti si a Curtii Constitutionale, a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice, in abordarea multidisciplinara a institutiilor cu caracter de noutate, precum si in cunoasterea si aprofundarea unor limbi straine si operarea pe calculator ."

50.La articolul 371, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

"(11) Cheltuielile de cazare si masa ale judecatorilor si procurorilor straini, ale cursantilor sau ale reprezentantilor altor institutii de formare profesionala din strainatate, care participa, in cadrul unor programe de cooperare, la activitatile de formare profesionala organizate de Institutul National al Magistraturii, pot fi suportate din bugetul acestei institutii."

51.La articolul 371, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Plafonul maxim al cheltuielilor prevazute la alin. (1) si (11) se stabileste prin decizie a presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii. Cazarea participantilor in conditiile alin. (1) si (11) se poate realiza in structurile de primire turistice in limita plafonului maxim stabilit prin decizie a presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, independent de clasificarea acestora."

52.La articolul 38, alineatele (11)-(13) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(11) Cheltuielile aferente organizarii activitatilor prevazute la alin. (1), inclusiv cele privind cazarea, masa si transportul personalului de instruire si al participantilor, se suporta din bugetul curtii de apel sau, dupa caz, al parchetului de pe langa curtea de apel. In cazul personalului de instruire al Institutului National al Magistraturii care participa, la propunerea Institutului, in aceasta calitate, conform programului anual de formare profesionala continua al judecatorilor si procurorilor aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, la activitatile prevazute la alin. (1), cheltuielile privind cazarea, masa si transportul acestuia se suporta din bugetul Institutului National al Magistraturii.

(12) Plafonul maxim al cheltuielilor prevazute la alin. (11) se stabileste prin ordin al ministrului justitiei, respectiv al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. In cazul personalului de instruire al Institutului National al Magistraturii care participa, la propunerea Institutului, in aceasta calitate, conform programului anual de formare profesionala continua al judecatorilor si procurorilor aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, la activitatile prevazute la alin. (1), plafonul maxim al cheltuielilor se stabileste in conformitate cu dispozitiile art. 371 alin. (2).

(13) Cheltuielile cu salarizarea personalului de instruire care participa la activitatile prevazute la alin. (1) se suporta din bugetul curtii de apel sau, dupa caz, al parchetului de pe langa curtea de apel. Dispozitiile art. 108 alin. (3) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator. In cazul personalului de instruire angajat la plata cu ora al Institutului National al Magistraturii care participa, la propunerea Institutului, in aceasta calitate, conform programului anual de formare profesionala continua al judecatorilor si procurorilor aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, la activitatile prevazute la alin. (1), cheltuielile cu salarizarea personalului de instruire se suporta din bugetul Institutului National al Magistraturii."

53.Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 39

(1) Pentru verificarea indeplinirii criteriilor de competenta profesionala si de performanta, judecatorii si procurorii sunt supusi unei evaluari periodice privind calitatea activitatii, eficienta, integritatea si obligatia de formare profesionala continua, iar in cazul judecatorilor si procurorilor numiti in functii de conducere, si modul de indeplinire a atributiilor manageriale.

(2) In raport cu vechimea in functia de judecator, respectiv de procuror, evaluarea se realizeaza dupa cum urmeaza:

a) o data la 2 ani, pentru judecatorii si procurorii cu o vechime intre un an si 5 ani;

b) o data la 3 ani, pentru judecatorii si procurorii cu o vechime intre 5 si 10 ani;

Afişează Legea 242/2018 pentru modificarea si completarea statutului judecatorilor si procurorilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    judecatori    procurori    legalitate    impartialitate    control ierarhic    drepturi si libertati individuale    incompatibilitate    lucratori operativi    delegare    detasare    eroare judiciara

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Inselaciune. Incheierea si executarea unui contract. In dubio pro reo
Pronuntaţă de: Decizia nr. 960/A din 01.10.2018a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Actiune impotriva unui fost functionar public pentru recuperarea prejudiciului produs in perioada in care a avut aceasta calitate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 109/23 ianuarie 2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Nelegalitatea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate conform O.U.G. nr. 129/2021
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion