din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3323 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea 242/2018 pentru modificarea si completarea statutului judecatorilor si procurorilor

Legea 242/2018 pentru modificarea si completarea statutului judecatorilor si procurorilor

  Publicat: 16 Oct 2018       11516 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 242 din 12 octombrie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.

Publicata in Monitorul Oficial numarul 868 din data de 15 octombrie 2018.

1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Piata special organizata de catre stat, intreprinzatori sau asociatii particulare si mixte,in cadrul carora se pot incheia
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Piata special organizata de catre stat, intreprinzatori sau asociatii particulare si mixte,in cadrul carora se pot incheia
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
A fost promulgat la 11.09.1865
(autorecuzarea) Este institutia prin care persoana incompatibila se abtine
A fost promulgat la 11.09.1865
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Prevauzute in cap. I, art. 174-185, ce cuprind: omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea din culpa, determinarea sau inlesnirea sinuciderii,
Act adoptat de organele de stat,
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Institutie judecatoreasca avand competenta de a solutiona (in prima sau in ultima instanta) anumite pricini prevazute de lege; cladire unde se afla sediul acestei instante.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile

(2) O comisie de examinare teoretica si practica va fi alcatuite din 7 persoane: 3 judecatori, 2 procurori, un avocat si un profesor universitar, desemnati de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dintre judecatorii, procurorii sau avocatii cu cel putin 12 ani vechime in profesie si dintre cadrele didactice ale facultatilor de drept care au obtinut gradul universitar de profesor de cel putin 5 ani.

(3) Examenul psihologic se va sustine in fata unei comisii alcatuite din 3 psihologi, care vor nota candidatul cu AAAAA�aptAAAAA� sau AAAAA�inaptAAAAA�.

(4) Impotriva calificativului AAAAA�inaptAAAAA�, candidatul poate face contestatie in termen de 5 zile de la afisare, ce va fi solutionata de o comisie de 5 psihologi cu o alta componenta decat comisia anterioara. Calificativul final AAAAA�inaptAAAAA� va avea drept consecinta declararea candidatului ca respins la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii.

(5) Auditorii de justitie care nu promoveaza examenul de absolvire se pot prezenta inca o data pentru sustinerea acestuia, la urmatoarea sesiune organizata de Institutul National al Magistraturii. In cazul in care auditorul de justitie nu se prezinta, in mod nejustificat, la examen sau nu promoveaza examenul in a doua sesiune, el nu poate fi numit ca judecator sau procuror si este obligat sa restituie bursa si cheltuielile de scolarizare, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (3) si (4).

(6) Componenta comisiilor prevazute de alin. (3) si (4) va fi stabilita de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, dupa caz.

(7) Nota finala de absolvire a Institutului National al Magistraturii este compusa din media de la examenul de absolvire prevazut la alin. (1), ce va avea o pondere de 60%, si media rezultata din evaluarile realizate pe durata studiilor in cadrul Institutului National al Magistraturii, ce va avea o pondere de 40%."

29.Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 20

(1) Absolventii Institutului National al Magistraturii sunt obligati sa indeplineasca timp de 10 ani functia de judecator sau de procuror.

(2) In cazul in care un absolvent al Institutului National al Magistraturii este eliberat din functie inainte de expirarea perioadei de 10 ani, din initiativa sa ori din motive care ii sunt imputabile, el este obligat sa restituie bursa de auditor de justitie si cheltuielile de scolarizare efectuate cu formarea sa, proportional cu timpul ramas pana la implinirea termenului prevazut la alin. (1)."

30.Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 21

(1) Auditorii de justitie opteaza pentru locurile de judecatori stagiari si procurori stagiari scoase la concurs, iar repartizarea acestora se face pe baza notei finale de absolvire a Institutului National al Magistraturii, prevazuta la art. 19 alin. (7). Optiunile se fac in fata Institutului National al Magistraturii, care va inainta tabelul cu propunerile de repartizare, facute in acest mod, sectiilor corespunzatoare ale Consiliului Superior al Magistraturii, in vederea numirii in functie.

(2) Judecatorii stagiari si procurorii stagiari sunt repartizati si numiti in functie de catre sectiile corespunzatoare ale Consiliului Superior al Magistraturii, pe baza optiunilor exprimate conform alin. (1).

(3) In circumscriptiile instantelor si parchetelor unde o minoritate nationala are o pondere de cel putin 50% din numarul locuitorilor, la medii egale, au prioritate candidatii cunoscatori ai limbii acelei minoritati.

(4) Candidatului care nu si-a exercitat dreptul de alegere a postului in termenul prevazut la alin. (2) i se propune, din oficiu, un post de catre Consiliul Superior al Magistraturii. Refuzul de a accepta propunerea este considerat demisie.

(5) La medii egale are prioritate la alegerea postului, in urmatoarea ordine, candidatul care are domiciliul in raza instantei sau parchetului pentru care a optat ori cel care are o vechime mai mare in magistratura.

(6) Repartizarea pe posturi se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, al instantelor si al parchetelor, se comunica persoanelor interesate si se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

(7) Perioada cuprinsa intre promovarea examenului de absolvire si numirea de catre Consiliul Superior al Magistraturii in functia de judecator sau procuror stagiar, precum si perioada in care o persoana a avut calitatea de judecator sau procuror stagiar, daca a promovat examenul de capacitate prevazut la art. 28. constituie vechime in functia de judecator sau procuror.

(8) Judecatorii stagiari si procurorii stagiari se bucura de stabilitate."

31.La articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 22

(1) Durata stagiului este de 2 ani."

32.La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 23

(1) Judecatorii stagiari judeca:

a) actiunile posesorii, cererile privind inregistrarile si rectificarile in registrele de stare civila;

b) litigiile patrimoniale avand ca obiect plata unei sume de bani sau predarea unui bun, in cazul in care valoarea obiectului litigiului nu depaseste 10.000 lei;

c) plangerile impotriva proceselor-verbale de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor contraventionale, daca sanctiunea contraventionala maxima prevazuta de lege este de 10.000 lei;

d) cererile de valoare redusa, prevazute la art. 1.026-1.033 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile ulterioare;

e) cererile avand ca obiect inlocuirea amenzii contraventionale cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii;

f) cererile de abtinere si de recuzare, precum si cererile de revizuire si contestatiile in anulare in cauzele ce intra in competenta lor;

g) reabilitarea;

h) constatarea interventiei amnistiei ori gratierii;

i) infractiunile prevazute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, si legile speciale, pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate, cu exceptia infractiunilor prevazute la art. 218 alin. (1) si (2), art. 219 alin. (1), art. 223, art. 226 si 227, precum si art. 239-241 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv plangerile impotriva solutiilor de neurmarire sau netrimitere in judecata, cererile de confirmare a solutiilor de renuntare la urmarirea penala si cererile de confirmare a redeschiderii urmaririi penale in cauzele care au ca obiect aceste infractiuni ."

33.La articolul 23, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins:

"(11) Judecatorii stagiari asista si la sedinte de judecata cu alte tipuri de cauze decat cele prevazute la alin. (1), prin rotatie, la completuri ale instantei constituite din judecatori definitivi, stabilite de presedintele instantei. In cauzele la care asista, judecatorul stagiar intocmeste un raport consultativ asupra cauzei si poate redacta proiectul hotararii, la solicitarea presedintelui completului.

(12) Modalitatea de participare la aceste completuri se stabileste prin hotarare a colegiului de conducere ."

34.La articolul 23, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Procurorii stagiari au dreptul sa puna concluzii in instanta, sa efectueze si sa semneze acte procesuale si procedurale, sub coordonarea unui procuror definitiv."

35.La articolul 23, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:

"(21) Procurorul stagiar emite opinie consultativa care se motiveaza si rezolva lucrarile date in sarcina sa de prim-procurorul parchetului de pe langa judecatorie.

(22) Judecatorii si procurorii stagiari nu au dreptul sa dispuna masuri privative sau restrictive de libertate."

36.La articolul 24, alineatul (2) se abroga.

37.Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 26

(1) Examenul de capacitate consta in sustinerea unei probe scrise si a unei probe orale, respectiv evaluarea mapei de stagiu, fiecare avand ponderi egale in media finala.

(2) Examenul de capacitate va urmari insusirea competentelor si aptitudinilor practice in perioada de stagiu .

(3) Examenul de capacitate se organizeaza la finalul fiecarui stagiu, in baza regulamentelor elaborate de sectiile corespunzatoare ale Consiliului Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului National al Magistraturii.

(4) Examinarea se realizeaza de catre comisiile prevazute la art. 28.

Afişează Legea 242/2018 pentru modificarea si completarea statutului judecatorilor si procurorilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    judecatori    procurori    legalitate    impartialitate    control ierarhic    drepturi si libertati individuale    incompatibilitate    lucratori operativi    delegare    detasare    eroare judiciara

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Inselaciune. Incheierea si executarea unui contract. In dubio pro reo
Pronuntaţă de: Decizia nr. 960/A din 01.10.2018a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Nelegalitatea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate conform O.U.G. nr. 129/2021
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion