Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea 242/2018 pentru modificarea si completarea statutului judecatorilor si procurorilor

Legea 242/2018 pentru modificarea si completarea statutului judecatorilor si procurorilor

  Publicat: 16 Oct 2018       10060 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 242 din 12 octombrie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.

Publicata in Monitorul Oficial numarul 868 din data de 15 octombrie 2018.

Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Piata special organizata de catre stat, intreprinzatori sau asociatii particulare si mixte,in cadrul carora se pot incheia
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.

"Art. 59

Detasarea si delegarea nu se pot face la instante sau parchete de nivel superior celor la care judecatorul sau procurorul are dreptul sa functioneze potrivit legii."

102.Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 60

(1) Transferul judecatorilor si procurorilor de la o instanta la alta instanta sau de la un parchet la alt parchet ori la o institutie publica se aproba, la cererea celor in cauza, de Sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, cu avizul consultativ al presedintelui instantei sau al procurorului sef al parchetului corespunzator.

(2) Transferul nu se poate face la instante sau parchete de nivel superior celor la care judecatorul sau procurorul are dreptul sa functioneze, potrivit legii.

(3) Normele de reglementare a procedurii transferului se stabilesc prin regulamente elaborate de sectiile corespunzatoare ale Consiliului Superior al Magistraturii."

103.La articolul 61, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 61

(1) La cererea motivata, judecatorii pot fi numiti in functia de procuror la parchetele de pe langa judecatorii, iar procurorii in functia de judecator la judecatorii, prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta lege. Propunerea de numire in functia de judecator se formuleaza de catre Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu avizul consultativ al unitatii de parchet de la care provine, precum si al instantei la care urmeaza sa activeze, iar propunerea de numire a judecatorilor in functia de procuror se formuleaza de catre Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu avizul consultativ al instantei in care isi desfasoara activitatea si al parchetului la care urmeaza sa activeze.

.......................................................................................................................................................................................

(3) Presedintele Romaniei nu poate refuza numirea in functiile prevazute la alin. (1)."

104.La articolul 62 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) cand a fost trimis in judecata pentru savarsirea unei infractiuni, dupa confirmarea judecatorului de camera preliminara;"

105.La articolul 62 alineatul (1), dupa litera a1) se introduce o noua litera, litera a2), cu urmatorul cuprins:

"a2) cand fata de acesta s-a luat masura preventiva a controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cautiune si organul judiciar a stabilit in sarcina sa obligatia de a nu exercita profesia in exercitarea careia a savarsit fapta;"

106.La articolul 62 alineatul (1), dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele d) si e), cu urmatorul cuprins:

"d) in cazul prevazut la art. 52 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile ulterioare;

e) in perioada cuprinsa intre data pronuntarii hotararii sectiei corespunzatoare de aplicare a sanctiunii disciplinare prevazute la art. 100 lit. e) si data eliberarii din functie."

107.La articolul 62, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(11) Judecatorul sau procurorul poate fi suspendat din functie si in cazul in care a fost trimis in judecata pentru o infractiune, daca se apreciaza, in raport cu circumstantele cauzei, ca se aduce atingere prestigiului profesiei. In situatia in care s-a apreciat ca judecatorul sau procurorul poate fi mentinut in functie, acestuia i se poate interzice provizoriu exercitarea anumitor atributii pana la solutionarea definitiva a cauzei."

108.La articolul 62, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:

"(12) Judecatorul sau procurorul care sufera de o alta afectiune decat cea prevazuta la alin. (1) lit. b), care-l pune in imposibilitate de a-si exercita atributiile, poate fi suspendat din functie, la cererea sa sau a colegiului de conducere al instantei sau parchetului. Aceasta masura se poate dispune numai dupa epuizarea duratei pentru care se acorda concediile medicale si indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Afectiunea se stabileste printr-o expertiza de specialitate care se efectueaza de o comisie medicala de specialitate numita prin ordin comun al ministrului justitiei si ministrului sanatatii. Suspendarea din functie dureaza pana la insanatosire. Prin raportul de expertiza, comisia stabileste termenul in care magistratul urmeaza sa revina la reexaminare."

109.La articolul 62, alineatele (2)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Suspendarea din functie a judecatorilor si procurorilor se dispune de catre Sectia pentru judecatori sau, dupa caz, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) In perioada suspendarii din functie dispuse in temeiul alin. (1) lit. a)-a2) si lit. c)-e) si alin. (11), judecatorului si procurorului nu ii sunt aplicabile dispozitiile referitoare la interdictiile si incompatibilitatii prevazute la art. 5 si art. 8 si nu i se platesc drepturile salariale, dar i se platesc asigurarile sociale de sanatate. Aceasta perioada nu constituie vechime in munca si in magistratura.

(4) In perioada suspendarii dispuse in temeiul alin. (1) lit. b) si alin. (12), judecatorului sau procurorului i se plateste o indemnizatie egala cu 80% din indemnizatia de incadrare lunara neta din ultima luna de activitate inainte de data suspendarii din functie si ii sunt aplicabile dispozitiile referitoare la interdictiile si incompatibilitatile prevazute la art. 5 si 8."

110.La articolul 62, dupa alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5)-(9), cu urmatorul cuprins:

"(5) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (12) si efectuarea de catre comisia medicala de specialitate numita prin ordin comun al ministrului justitiei si ministrului sanatatii a noii expertize, sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii poate hotari incetarea suspendarii si repunerea in functie a judecatorului sau procurorului, prelungirea acesteia sau, daca boala este ireversibila, propune eliberarea din functie prin pensionare.

(6) Auditorii de justitie sunt suspendati din calitatea de auditor in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), alin. (11) si (12), care se aplica in mod corespunzator. In ipoteza prevazuta la alin. (11), Consiliul Stiintific al Institutului poate dispune suspendarea auditorului de justitie daca apreciaza ca infractiunea savarsita aduce atingere demnitatii calitatii de auditor sau imaginii Institutului.

(7) Suspendarea din calitatea de auditor de justitie se dispune de catre Consiliul Stiintific al Institutului. Decizia prin care s-a dispus suspendarea, precum si cea prin care s-a constatat incetarea suspendarii se comunica de indata auditorului de justitie; despre decizia luata este informat si Consiliul Superior al Magistraturii. Dupa incetarea suspendarii, auditorul de justitie va relua cursurile la Institut din aceeasi etapa in care acestea au fost intrerupte.

(8) In perioada suspendarii dispuse pentru motivele prevazute la alin. (1) lit. a) si alin. (11), auditorul de justitie nu beneficiaza de bursa si de alte drepturi ale auditorilor, iar aceasta perioada nu constituie vechime in magistratura. In perioada suspendarii dispuse in temeiul alin. (12), precum si pentru motivul prevazut la alin. (1) lit. b), auditorului de justitie i se plateste o indemnizatie egala cu 80% din bursa .

(9) In ipoteza prevazuta la alin. (5), daca boala de care sufera auditorul de justitie este ireversibila, Consiliul Stiintific al Institutului dispune exmatricularea acestuia."

111.Articolul 621 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 621

(1) Incheierea prin care s-a dispus arestarea preventiva ori arestul la domiciliu, incheierea sau ordonanta prin care s-a stabilit obligatia de a nu exercita profesia in exercitarea careia a fost savarsita fapta pe durata controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cautiune, rechizitoriul prin care s-a dispus trimiterea in judecata sau ordonanta prin care s-a dispus renuntarea la urmarirea penala cu privire la un judecator ori procuror se comunica in termen de 24 de ore Sectiei pentru judecatori sau Sectiei pentru procurori, dupa caz, a Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) In termen de 3 zile de la ramanerea definitiva a hotararii pronuntate intr-o cauza penala fata de un magistrat, instanta de executare comunica sectiei corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii o copie de pe dispozitivul hotararii."

112.Dupa articolul 621 se introduce un nou articol, articolul 622, cu urmatorul cuprins:

"Art. 622

In cazul judecatorilor si procurorilor care ocupa o functie de conducere, mandatul functiei de conducere inceteaza daca suspendarea din functie dispusa in conditiile art. 62 alin. (11) dureaza mai mult de un an."

113.La articolul 63, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 63

(1) Sectia pentru judecatori sau, dupa caz, Sectia pentru procurori comunica de indata judecatorului sau procurorului si conducerii instantei ori parchetului unde acesta functioneaza hotararea prin care s-a dispus suspendarea din functie.

(2) Daca se dispune clasarea, achitarea sau incetarea procesului penal fata de judecator sau procuror ori s-a dispus restituirea cauzei la parchet, suspendarea din functie inceteaza, iar judecatorul sau procurorul suspendat este repus in situatia anterioara, i se platesc drepturile banesti de care a fost lipsit pe perioada suspendarii din functia de executie sau, dupa caz, pe perioada intregului mandat al functiei de conducere pe care nu l-a putut exercita din pricina suspendarii. Drepturile banesti ce se platesc vor fi majorate, indexate si reactualizate, incluzand si dobanda legala penalizatoare - obligatii de plata ce se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei. Judecatorului sau procurorului i se recunoaste vechimea in magistratura si vechimea efectiva in functia de judecator sau procuror pe aceasta perioada ."

114.La articolul 63, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

"(21) Suspendarea din functie inceteaza si in situatia in care achitarea sau incetarea procesului penal se pronunta in prima instanta. In acest caz, drepturile prevazute la alin. (2) se acorda dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de achitare sau incetare a procesului penal."

115.La articolul 63, alineatul (3) se abroga.

116.Articolul 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 64

(1) In cazul prevazut la art. 62 alin. (1) lit. b), boala psihica se constata printr-o expertiza de specialitate efectuata de o comisie medicala de specialitate numita prin ordin comun al ministrului justitiei si ministrului sanatatii. La sesizarea presedintelui instantei sau a conducatorului parchetului ori a colegiilor de conducere, sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii dispune prezentarea magistratului la expertiza de specialitate.

Afişează Legea 242/2018 pentru modificarea si completarea statutului judecatorilor si procurorilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    judecatori    procurori    legalitate    impartialitate    control ierarhic    drepturi si libertati individuale    incompatibilitate    lucratori operativi    delegare    detasare    eroare judiciara

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Inselaciune. Incheierea si executarea unui contract. In dubio pro reo
Pronuntaţă de: Decizia nr. 960/A din 01.10.2018a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Actiune impotriva unui fost functionar public pentru recuperarea prejudiciului produs in perioada in care a avut aceasta calitate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 109/23 ianuarie 2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Nelegalitatea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate conform O.U.G. nr. 129/2021
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion