Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Metodologia de elaborare, actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania

Metodologia de elaborare, actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania

  Publicat: 28 Mar 2019       1493 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Metodologia de elaborare, actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania, din 18.02.2019

Publicata in Monitorul Oficial nr. 238 din 28.03.2019

Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Furnizorii de formare profesionala sunt prestatorii de servicii de formare profesionala, persoane juridice de drept public sau privat ori persoane fizice, care au prevazut in actul de infiintare sau, dupa caz, in autorizatia pentru desfasurarea unor activitati independente activitati de formare profesionala.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.

CAPITOLUL I
Generalitati


Articolul 1

Prezenta metodologie reglementeaza procedura de introducere a calificarilor, de actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania, denumit in continuare RNCP.


Articolul 2
O noua calificare se introduce in RNCP conditionat de existenta a minimum o ocupatie in Clasificarea ocupatiilor din Romania, denumita in continuare COR, ce poate fi practicata cu respectiva calificare .


Articolul 3

Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) actualizeaza, gestioneaza si publica pe site-ul sau RNCP.

CAPITOLUL II
Introducerea unei calificari in RNCP


Articolul 4
Introducerea unei calificari in RNCP se realizeaza:
a) prin preluarea calificarilor din Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si din Registrul national al calificarilor profesionale din educatie si inscrierea lor in RNCP;
b) pe baza standardului ocupational/standardului de pregatire profesionala recunoscut la nivel national, aprobat in conditiile reglementarilor legale in vigoare.


Articolul 5

(1) Autoritatea Nationala pentru Calificari, denumita in continuare ANC, impreuna cu Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, denumit in continuare MMJS, si comitetele sectoriale, analizeaza fiecare calificare din nomenclatorul calificarilor prevazut la art. 4 alin. (1) lit. a) si elaboreaza fisa calificarii in baza careia se va realiza introducerea calificarii in RNCP, dupa modelul prevazut in anexa nr. 2 la ordin .
(2) Pentru calificarile prevazute la art. 4 lit. b), ANC realizeaza fisa calificarii dupa modelul prevazut in anexa nr. 2 la ordin si solicita avizul MMJS si al ministerului de resort privind introducerea calificarii in RNCP, in maximum 30 de zile de la data deciziei de aprobare a standardului ocupational/ordinului ministrului de aprobare a standardului de pregatire profesionala.
(3) Activitatea prevazuta la alin. (1) se va incheia in termen de un an de la publicarea prezentei metodologii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Articolul 6
(1) Lista calificarilor nou-introduse in RNCP se aproba prin ordin comun al ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului educatiei nationale, la propunerea ANC.
(2) Ordinul prevazut la alin. (1) se emite de doua ori pe an, in lunile martie si septembrie ale anului calendaristic, sau ori de cate ori considera necesar cele doua ministere de resort.
(3) In termen de 10 zile de la publicarea ordinului prevazut la alin. (1) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ANC inregistreaza si publica in RNCP noile calificari.
(4) ANC poate emite o aprobare provizorie pentru introducerea unei noi calificari in RNCP, in perioadele dintre emiterea ordinelor comune ale ministrului educatiei nationale si ministrului muncii si justitiei sociale, prin decizie a presedintelui ANC.


CAPITOLUL III
Actualizarea RNCP


Articolul 7
(1) Calificarile inscrise in RNCP se actualizeaza de fiecare data cand standardele ocupationale/de pregatire profesionala se revizuiesc conform dinamicii pietei muncii, prin realizarea unei noi fise conform art. 5 alin (2).
(2) Actualizarea calificarii ca urmare a revizuirii informatiilor din standardul ocupational/de pregatire profesionala corespunzator poate presupune si redenumirea sau arhivarea calificarii, in situatia in care aceasta a fost revizuita intr-un procent mai mare de 50%.
(3) Actualizarea RNCP ca urmare a revizuirii standardului ocupational/de pregatire profesionala se realizeaza de drept de catre ANC pe baza standardului ocupational/de pregatire profesionala revizuit, in termen de maximum 30 zile de la data deciziei de aprobare a standardului ocupational/ordinului ministrului de aprobare a standardului de pregatire profesionala, prin realizarea unei noi fise dupa modelul prevazut in anexa nr. 2 la ordin si solicitarea avizului MMJS si al ministerului de resort.
(4) ANC solicita comitetelor sectoriale confirmarea validitatii unei calificari inscrise in RNCP cel putin o data la 5 ani.


Articolul 8
Aprobarea provizorie de actualizare a RNCP se realizeaza prin decizie a presedintelui ANC.


CAPITOLUL IV
Arhivarea


Articolul 9

(1) Arhivarea unei calificari din RNCP poate fi solicitata de catre angajatori, ministere, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, organizatii sindicale, asociatii patronale, asociatii profesionale si furnizori de formare profesionala si/sau alte institutii abilitate sau de reglementare.
(2) Activitatea de arhivare a calificarii care nu mai este ceruta pe piata muncii se realizeaza la solicitarea persoanelor juridice interesate, prevazute la alin. (1), prin transmiterea catre ANC a unei cereri de arhivare, la care vor fi anexate urmatoarele documente:
a) referat de fundamentare care sa cuprinda informatii privind necesitatea arhivarii calificarii;

Afişează Metodologia de elaborare, actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Metodologie    Registrul national al calificarilor profesionale    ANC    RNCP    Ordinul 660/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

Instantele nationale procedeaza la adresarea unei intrebari CJUE numai dupa analizarea necesitatii si pertinentei acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1704/2019

In cazul in care hotararea a fost atacata cu apel numai partial, partea din hotarare care nu a fost supusa apelului dobandeste autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: ICCJ Decizia nr. 1025/2019

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Decizia ICCJ nr. 9/2019 - RIL: activitatea desfasurata in cadrul unitatilor de prospectiuni geologice sau de exploatari in subteran nu poate fi considerata activitate desfasurata in "unitate miniera"
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 139/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru completarea OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Dificultatea efectuarii dovezii prin inscrisuri a activitatii prestate ca lucrator CAP
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia a IV-a L.M.A.S., Decizia civila nr. 101/A/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Sporul pentru conditii vatamatoare este distinct de salariul de baza, astfel ca acesta nu putea sa se regaseasca in salariu sub forma unei sume compensatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 863, pronuntata in sedinta publica din 27 martie 2017

Nu numai calificativul si punctajul acordat trebuie comunicate cadrului didactic care nu a putut fi prezent pentru evaluarea finala la sedinta Consiliului de administratie, ci si Hotararea Consiliului de administratie, intrucat comunicarea nu poate fi pur formala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 883/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017Articole Juridice

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Precizari privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018, conform Legii nr. 24/2019
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obligatia angajatorului de a tine evidenta orelor de munca prestate de salariati
Sursa: M. muncii

Conditiile legale necesare functionarii cluburilor si localurilor (constructii aglomerate)
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Conditiile si cerintele pentru a deveni auditor energetic
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ce este POR ?
Sursa: EuroAvocatura.ro