Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Ordinul MFP nr. 1909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de bilete de valoare, a componentei si procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unitatilor emitente de bilete de valoare, precum si a componentei echipei de specialisti

Ordinul MFP nr. 1909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de bilete de valoare, a componentei si procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unitatilor emitente de bilete de valoare, precum si a componentei echipei de specialisti

  Publicat: 09 Apr 2019       2544 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 269 din 09.04.2019 a fost publicat Ordinul nr. 1909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de bilete de valoare, a componentei si procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unitatilor emitente de bilete de valoare, precum si a componentei echipei de specialisti prevazute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.045/2018.

Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
A fost promulgat la 11.09.1865
Bilet la ordin andosat in alb, emis de catre unitatile economice mari.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Simbol tridimensional, utilizat ca element de securitate pe cartile de plata, pentru a preveni falsificarea acestora.
Reprezinta suma activelor care pot fi utilizate pe teritoriul unei tari pentru cumpararea de bunuri si servicii si pentru achitarea datoriilor,
Reprezinta suma activelor care pot fi utilizate pe teritoriul unei tari pentru cumpararea de bunuri si servicii si pentru achitarea datoriilor,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Dovada scrisa prin care
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
A fost promulgat la 11.09.1865
Bilet la ordin andosat in alb, emis de catre unitatile economice mari.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Simbol tridimensional, utilizat ca element de securitate pe cartile de plata, pentru a preveni falsificarea acestora.

CRITERIILE
referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete de masa

In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile emitente de tichete de masa sunt obligate sa solicite autorizatie de functionare, care se acorda de catre Ministerul Finantelor Publice, daca sunt indeplinite urmatoarele criterii:
1. Unitatile care solicita autorizatie de functionare ca unitati emitente de tichete de masa trebuie sa dovedeasca faptul ca functioneaza legal pe teritoriul Romaniei si ca in actul de infiintare au prevazut la obiectul de activitate operatiuni privind emiterea si gestionarea tichetelor de masa pe suport hartie, avand cod CAEN 1812 - "Alte activitati de tiparire n.c.a.", si/sau pe suport electronic, avand cod CAEN 6612 - "Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare".
2. Capitalul social sau capitalul de dotare, dupa caz, subscris si varsat de catre unitatile care solicita autorizatie de functionare ca unitati emitente de tichete de masa, trebuie sa reprezinte echivalentul in lei a cel putin un milion euro, luandu-se in calcul cursul de schimb la data infiintarii societatii sau la data ultimei majorari a capitalului social, inregistrata la registrul comertului sau in actul constitutiv, dupa caz.
Prin capital de dotare se intelege capitalul initial pus la dispozitia sucursalei unei institutii de credit dintr-un stat tert, in forma baneasca, in conformitate cu prevederile art. 70 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Unitatile care solicita autorizatie de functionare ca unitati emitente de tichete de masa pe suport hartie trebuie sa dovedeasca faptul ca dispun de un ansamblu de masuri de securitate care sa garanteze buna functionare a sistemului tichetelor de masa pe suport hartie sau externalizeaza acest ansamblu de masuri, dupa cum urmeaza:
a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de catre unitatea emitenta si/sau de furnizorii acesteia, si dotarea cu echipament software si alte echipamente detinute sau utilizate de catre unitatea emitenta si/sau de catre furnizorii acesteia, necesare emiterii tichetelor de masa pe suport hartie, conform modelului prevazut in anexa nr. 14 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.045/2018 (Norme metodologice);
b) utilizarea de suport tehnic special (hartie pentru imprimat) cu particularitati distincte care sa nu permita falsificarea tichetelor de masa pe suport hartie (cel putin cerneala fluorescenta care isi schimba culoarea in cazul in care tichetul de masa este fotocopiat, microlinii care nu se disting la fotocopiere, banda cu reflexe variabile, codul de bare al unitatii emitente, care contine cel putin urmatoarele elemente: seria tichetului, anul de valabilitate si valoarea nominala a acestuia);
c) existenta spatiilor distincte necesare producerii, depozitarii, ambalarii, rambursarii si distrugerii tichetelor de masa pe suport hartie . Activitatea in aceste spatii trebuie sa se desfasoare de catre personalul autorizat in conditiile de siguranta prevazute de legislatia in vigoare (cel putin mijloace tehnice de supraveghere a spatiilor de productie si de depozitare, mijloace tehnice de siguranta, sisteme de alarma);
d) conducerea evidentei tehnico-operative si contabile a tichetelor de masa pe suport hartie distinct de a celorlalte valori materiale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile formularelor tipizate cu regim special;
e) mijloacele tehnice necesare (retea de calculatoare) si personalul specializat care sa permita urmarirea informatizata a fiecarui tichet de masa pe suport hartie pe tot circuitul sau (executie, pastrare, eliberare si utilizare), inclusiv a celor ce urmeaza sa fie distruse, astfel incat sa se poata evita sustragerea si utilizarea frauduloasa a acestora;
f) mijloacele de transport speciale utilizate pentru transportul biletelor de valoare si asigurarea protectiei transportului tichetelor de masa pe suport hartie;
g) asigurarea transportului tichetelor de masa pe suport hartie neutilizate, in conditii de securitate .
4. Unitatile care solicita autorizatie de functionare ca unitati emitente de tichete de masa pe suport electronic trebuie sa dovedeasca faptul ca dispun de un ansamblu de masuri de securitate care sa garanteze buna functionare a sistemului tichetelor de masa pe suport electronic sau externalizeaza acest ansamblu de masuri, dupa cum urmeaza:
a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de catre unitatea emitenta si/sau de furnizorii acesteia, si dotarea cu echipament software si alte echipamente, detinute sau utilizate de catre unitatea emitenta si/sau de catre furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea tichetelor de masa pe suport electronic, cu respectarea prevederilor Legii nr. 165/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normelor metodologice;
b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stocheaza valoarea tichetelor de masa pe suport electronic, cu particularitati distincte minime care sa nu permita falsificarea acestora (banda magnetica pentru utilizarea securizata sau holograma dedicata); />c) existenta spatiilor distincte, necesare emiterii, depozitarii, ambalarii suporturilor electronice ale tichetelor de masa . Activitatea in aceste spatii trebuie sa se desfasoare de catre personalul autorizat in conditiile de siguranta prevazute de legislatia in vigoare (cel putin mijloace tehnice de supraveghere a spatiilor de emitere si de depozitare, mijloace tehnice de siguranta, sisteme de alarma);
d) existenta unei platforme proprii sau a unei confirmari de parteneriat/relatii contractuale cu organizatia care administreaza scheme/aranjamente de plata sau cu alte organizatii specializate, dupa caz, utilizate in emiterea, decontarea si gestionarea tichetelor de masa pe suport electronic;
e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor de masa incasate de la angajatori catre salariati prin alimentarea suportului electronic;
f) asigurarea sistemelor, functionalitatilor si mecanismelor financiare (direct sau prin furnizori) necesare decontarii tranzactiilor efectuate cu tichete de masa pe suport electronic la unitatile afiliate;
g) mijloacele de transport speciale si asigurarea protectiei transportului suporturilor electronice ale tichetelor de masa, pentru situatiile in care se transporta si suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea tichetelor de masa .
5. Unitatile pot opta pentru obtinerea autorizatiei de functionare fie pentru emiterea tichetelor de masa pe suport electronic, fie pentru emiterea de tichete de masa pe suport hartie sau pentru emiterea tichetelor pe ambele suporturi, fiind obligate sa indeplineasca masurile de securitate aferente fiecarui suport pentru care solicita autorizatie de functionare.
6. Unitatile care solicita autorizatie de functionare ca unitati emitente de tichete de masa pe suport electronic trebuie sa se asigure ca fiecare dintre unitatile afiliate cu care incheie contracte de servicii specifice sectorului tichetelor de masa pe suport electronic le-a comunicat unul sau mai multe elemente de identificare care sa permita autorizarea tranzactiilor cu tichete de masa pe suport electronic, exclusiv la o unitate afiliata ce are un contract valabil incheiat cu unitatea emitenta pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, in conformitate cu Legea nr. 165/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Normele metodologice.
7. Unitatile care solicita autorizatie de functionare depun la directia de specialitate dosarul de autorizare, cu urmatorul continut:
a) cererea de autorizare, cu indicarea tipului suportului tehnic, respectiv hartie si/sau electronic, dupa caz, pe care entitatea solicitanta intentioneaza sa emita tichetele de masa;
b) copia certificatului de inregistrare eliberat potrivit reglementarilor legale in vigoare;
c) adeverinta emisa de catre unitatea bancara sau de entitatea insasi in cazul institutiilor de credit, din care sa rezulte ca unitatea emitenta a deschis un cont sau subcont de plati distinct prin care se vor derula incasarile si platile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masa;
d) angajamentul entitatii ca prin contul sau subcontul de plati distinct prin care se vor derula incasarile si platile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masa nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu exceptia viramentului bancar;
e) cazierul judiciar al administratorului/administratorilor si al directorului economic si/sau financiar, insotit de declaratia pe propria raspundere a acestora ca ocupa aceasta functie in cadrul societatii;
f) nota de constatare, care contine propunerea de acordare sau neacordare a autorizatiei de functionare din perspectiva respectarii cerintelor prevazute la pct. 1-3 si/sau 1, 2 si 4, dupa caz, intocmita de echipa de specialisti, prevazuta la art. 13 alin. (1) din ordin . Nota de constatare se semneaza de ambele parti.

ANEXA Nr. 4
CRITERIILE
referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete cadou

In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile emitente de tichete cadou sunt obligate sa solicite autorizatie de functionare, care se acorda de Ministerul Finantelor Publice, daca sunt indeplinite urmatoarele criterii:
1. Unitatile care solicita autorizatie de functionare trebuie sa dovedeasca faptul ca functioneaza legal pe teritoriul Romaniei si ca in actul de infiintare au prevazut la obiectul de activitate operatiuni privind emiterea si gestionarea tichetelor cadou pe suport hartie, avand cod CAEN 1812 - "Alte activitati de tiparire n.c.a.", si/sau pe suport electronic, avand cod CAEN 6612 - "Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare".
2. Capitalul social sau capitalul de dotare, dupa caz, subscris si varsat de catre unitatile emitente de tichete cadou la data solicitarii autorizatiei de functionare trebuie sa reprezinte echivalentul in lei a cel putin cinci sute de mii euro, luandu-se in calcul cursul de schimb la data infiintarii societatii sau la data ultimei majorari a capitalului social, inregistrata la registrul comertului sau in actul constitutiv, dupa caz.
3. Unitatile care solicita autorizatie de functionare trebuie sa dovedeasca faptul ca dispun de un ansamblu de masuri de securitate care sa garanteze buna functionare a sistemului de tichete cadou pe suport hartie sau externalizeaza acest ansamblu de masuri, dupa cum urmeaza:
a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de catre unitatea emitenta si/sau de furnizorii acesteia, si dotarea cu echipament software si alte echipamente detinute sau utilizate de catre unitatea emitenta si/sau de catre furnizorii acesteia, necesare emiterii tichetelor cadou pe suport hartie, conform modelului prevazut in anexa nr. 14 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.045/2018 (Norme metodologice);
b) utilizarea de suport tehnic special (hartie pentru imprimat) cu particularitati distincte care sa nu permita falsificarea tichetelor cadou pe suport hartie (cel putin cerneala fluorescenta care isi schimba culoarea in cazul in care tichetul cadou este fotocopiat, microlinii care nu se disting la fotocopiere, banda cu reflexe variabile, codul de bare al unitatii emitente, care contine cel putin urmatoarele elemente: seria tichetului, anul de valabilitate si valoarea nominala a acestuia);
c) existenta spatiilor distincte, necesare producerii, depozitarii, ambalarii, rambursarii si distrugerii tichetelor cadou pe suport hartie . Activitatea in aceste spatii trebuie sa se desfasoare de catre personal autorizat, in conditii de siguranta prevazute de legislatia in vigoare (cel putin mijloace tehnice de supraveghere a spatiilor de productie si de depozitare, mijloace tehnice de siguranta, sisteme de alarma);
d) conducerea evidentei tehnico-operative si contabile a tichetelor cadou pe suport hartie distinct de a celorlalte valori materiale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile formularelor tipizate cu regim special;
e) mijloace tehnice necesare (retea de calculatoare) si personal specializat care sa permita urmarirea informatizata a fiecarui tichet cadou pe suport hartie pe tot circuitul sau (executie, pastrare, eliberare si utilizare), inclusiv a celor ce urmeaza a fi distruse, astfel incat sa se poata evita sustragerea si utilizarea frauduloasa a acestora;
f) mijloace de transport speciale utilizate pentru transportul biletelor de valoare si asigurarea protectiei transportului tichetelor cadou pe suport hartie;
g) asigurarea transportului tichetelor cadou pe suport hartie neutilizate, in conditii de securitate .
4. Unitatile care solicita autorizatie de functionare ca unitati emitente de tichete cadou pe suport electronic trebuie sa dovedeasca faptul ca dispun de un ansamblu de masuri de securitate care sa garanteze buna functionare a sistemului tichetelor cadou pe suport electronic sau externalizeaza acest ansamblu de masuri, dupa cum urmeaza:
a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de catre unitatea emitenta si/sau de furnizorii acesteia, si dotarea cu echipament software si alte echipamente, detinute sau utilizate de catre unitatea emitenta si/sau de catre furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea tichetelor cadou pe suport electronic, cu respectarea prevederilor Legii nr. 165/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normelor metodologice;
b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stocheaza valoarea tichetelor cadou pe suport electronic, cu particularitati distincte minime care sa nu permita falsificarea acestora (banda magnetica pentru utilizarea securizata sau holograma dedicata); />c) existenta spatiilor distincte, necesare emiterii, depozitarii, ambalarii suporturilor electronice ale tichetelor cadou. Activitatea in aceste spatii trebuie sa se desfasoare de catre personalul autorizat in conditiile de siguranta prevazute de legislatia in vigoare (cel putin mijloace tehnice de supraveghere a spatiilor de emitere si de depozitare, mijloace tehnice de siguranta, sisteme de alarma);
d) existenta unei platforme proprii sau a unei confirmari de parteneriat/relatii contractuale cu organizatia care administreaza scheme/aranjamente de plata sau cu alte organizatii specializate, dupa caz, utilizate in emiterea, decontarea si gestionarea tichetelor cadou pe suport electronic;

Afişează Ordinul MFP nr. 1909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de bilete de valoare, a componentei si procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unitatilor emitente de bilete de valoare, precum si a componentei echipei de specialisti pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    MFP    Ordinul MFP 1909/2019    Tichete    Tichete sociale    Tichete de cresa    Vouchere de vacanta    Tichete culturale    Bilete de valoare    Tichete cadou

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Tratamentul juridic diferentiat, stabilit de legiuitor in considerarea unor situatii obiectiv diferite, nu reprezinta discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia Sectia I Civila, Decizia civila nr. 422/2017, in sedinta publica din 21 martie 2017

Nu poate fi primita interpretarea potrivit careia eliminarea discriminarilor salariale s-ar aplica doar anumitor categorii de personal, nu si magistratilor
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 273/2017, in sedinta publica din 27 februarie 2017

Prin vointa legiuitorului, sporul de vechime in munca a fost cuprins in salariile de baza dupa data de 1 ianuarie 2010
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita Sectia Civila, Sentinta civila nr. 89/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Nivelul minim al salariului are in vedere cuantumul salariului de baza (care include si sporul de vechime), iar nu cuantumul salariului de incadrare (ca punct de pornire in calculul salariului de baza)
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita Sectia Civila, Sentinta civila nr. 89/2017, in sedinta din 25 ianuarie 2017

Posibilitatea cumulului dobanzii legale cu daune compensatorii menite sa acopere prejudiciul cauzat prin erodarea creantei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Sectia Litigii de munca si Asigurari sociale, Decizia civila nr.12/2017, pronuntata in sedinta publica din data de 11 ianuarie 2017

Sanctionarea salariatului pentru neindeplinirea obligatiilor de serviciu. Masura legala si temeinica
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 2783 din 15.03.2016

Intelesul sintagmei "descoperirea inscrisurilor". Revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 5 din vechiul CPC
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 42 din 20 ianuarie 2016

Taxe vamale. Calculul majorarilor de intarziere.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 4438 din 21 septembrie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscalArticole Juridice

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Procedura de inregistrare a contractelor-documentelor incheiate intre persoane juridice romane, persoane fizice rezidente
Sursa: EuroAvocatura.ro

Locuinta alternanta a copilului in legislatia franceza
Sursa: EuroAvocatura.ro

Controverse privind clasificarea contabila a leasingului financiar si operational
Sursa: ALB Romania

Indreptarea erorilor din documentele de plata a obligatiilor fiscale
Sursa: Avocatnet.ro