Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Ordonanta de urgenta nr. 24/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2004

Ordonanta de urgenta nr. 24/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2004

  Publicat: 12 Apr 2019       3641 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Ordonanta de urgenta nr. 24/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, precum si a altor acte normative

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Prevazuta in cap. III, t. VII, art. 131, alin. 2, C. pen., partea generala, cauza de inlaturare a raspunderii penale.Conform legii, in cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de introducerea unei plangeri prealabile de catre persoana vatamata, retragerea acesteia are ca efect inlaturarea raspunderii penale.
Cauza de inlaturare a raspunderii penale, reglementata in cap.III, t. VII, art. 132, C. pen., partea generala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Se acorda autoritatilor publice sau organismelor private autorizate care infiinteaza, organizeaza si dezvolta servicii de prevenire a separarii copilului de familia sa,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

Dispozitiile prezentului capitol se aplica victimelor infractiunilor, daca infractiunea a fost savarsita pe teritoriul Romaniei sau daca infractiunea a fost savarsita in afara teritoriului Romaniei si victima este cetatean roman sau strain care locuieste legal in Romania."
16. Articolul 11 se abroga.

17. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 14
(1) Asistenta juridica gratuita se acorda, la cerere, urmatoarelor categorii de victime:
a) persoanele asupra carora a fost savarsita o tentativa la infractiunile de omor, omor calificat, prevazute la art. 188 si 189 din Codul penal, o infractiune de vatamare corporala, prevazuta la art. 194 din Codul penal, o infractiune intentionata care a avut ca urmare vatamarea corporala a victimei, o infractiune de viol, agresiune sexuala, act sexual cu un minor, coruperea sexuala a minorilor, prevazute la art. 218-221 din Codul penal;
b) sotul, copiii si persoanele aflate in intretinerea persoanelor decedate prin savarsirea infractiunilor de omor, omor calificat, prevazute la art. 188 si 189 din Codul penal, precum si a infractiunilor intentionate care au avut ca urmare moartea persoanei.
(2) Asistenta juridica gratuita se acorda victimelor prevazute la alin. (1) daca infractiunea a fost savarsita pe teritoriul Romaniei sau, in cazul in care infractiunea a fost savarsita in afara teritoriului Romaniei, daca victima este cetatean roman sau strain care locuieste legal in Romania si procesul penal se desfasoara in Romania."
18. Dupa articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 37, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 37
Prevederile prezentei legi se aplica cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). "

Articolul II
Alineatul (2) al articolului 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In latura penala a procesului, dispozitiile privind medierea se aplica numai in cauzele privind infractiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala, daca autorul a recunoscut fapta in fata organelor judiciare sau, in cazul prevazut la art. 69, in fata mediatorului."
Art. III. -
La articolul 53 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Atunci cand, odata cu acordarea liberarii conditionate, instanta impune condamnatului sa execute obligatia prevazuta la art. 101 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, informarea persoanei vatamate conform alin. (2) se va face si asupra acestei obligatii, precum si a duratei sale."

Articolul IV

(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se completeaza Nomenclatorul serviciilor sociale cu serviciul pentru sprijinirea victimelor infractiunilor.
(2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor aproba:
a) ordinul comun al ministrului justitiei, ministrului afacerilor interne si ministrului muncii si justitiei sociale privind Metodologia de evaluare si interventie multidisciplinara si interinstitutionala in acordarea serviciilor de sprijin si protectie pentru victimele infractiunilor;
b) ordinul comun al ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului justitiei pentru aprobarea Standardelor minime de calitate in baza carora se acorda licenta de functionare a serviciului pentru sprijinirea victimelor infractiunilor.

Articolul V
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cazurile de asistenta si consiliere a victimelor infractiunilor aflate in lucru la nivelul serviciilor de probatiune vor fi referite directiei generale de asistenta sociala si protectie a copilului competenta, impreuna cu o copie a documentelor intocmite in legatura cu gestionarea cazului respectiv.
(2) In vederea oferirii unor servicii de calitate victimelor infractiunilor, directiile generale de asistenta sociala si protectie a copilului pot solicita sprijinul serviciilor de probatiune in ceea ce priveste furnizarea de informatii despre cazurile gestionate de consilierii de probatiune, precum si cu privire la metodele de lucru si materialele utilizate in acest scop.

Articolul VI
Legea nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 4 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.
*
Prezenta ordonanta de urgenta transpune:
a) art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. g), art. 6 alin. (5), art. 8, art. 9, art. 12 alin. (1) lit. c) si art. 22 din Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012, de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea si protectia victimelor criminalitatii si de inlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 315 din 14 noiembrie 2012.

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 24/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2004 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 24/2019    Legea 211/2004    Protectia victimelor infractiunilor    Directiva 2012/29/UE

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia nr. 109/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Legea nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Cerere de compensatie financiara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1229/R din data 26.05.2010