Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019

Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019

  Publicat: 25 Apr 2019       5648 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 313 din 22.04.2019

Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

(2) Conditiile de vechime in specialitate necesara pentru ocuparea functiilor publice parlamentare din cadrul Autoritatii, precum si alte conditii specifice se prevad in regulamentul intern al Autoritatii.

Articolul 33
(1) Functiile publice parlamentare din aparatul propriu al Autoritatii corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici parlamentari sunt functiile de sef departament si de director general.
(2) Personalul aparatului propriu al Autoritatii cu statut de inalt functionar public parlamentar este numit, eliberat sau destituit din functie de presedintele Autoritatii Electorale Permanente, cu avizul birourilor permanente reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului. Poate fi numita in functia de sef departament sau de director general orice persoana prevazuta la art. 36 alin. (1), care indeplineste conditiile prevazute in regulamentul intern al Autoritatii.
(3) Solicitarea avizului se va face, de catre Autoritatea Electorala Permanenta, cu 30 de zile inaintea numirii, eliberarii sau destituirii din functie a personalului mentionat la alin. (2).
(4) La expirarea termenului prevazut la alin. (3), presedintele Autoritatii numeste, elibereaza sau destituie din functie, prin ordin, personalul aparatului propriu al Autoritatii cu statut de inalt functionar public parlamentar.
(5) Presedintele, vicepresedintii, secretarul general, sefii de departamente si directorii generali care nu au domiciliul si nici locuinta proprietate personala in municipiul Bucuresti primesc, conform legii, o diurna de deplasare, pe zi de activitate, de 2% din indemnizatia lunara bruta sau din salariul de baza lunar brut, dupa caz.

Articolul 34
Presedintele, vicepresedintii, secretarul general, functionarii publici parlamentari si personalul contractual au dreptul la concediu de odihna platit, potrivit legii si prezentului regulament.

Articolul 35
Eliberarea din functie, promovarea, modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici parlamentari, ori, dupa caz a contractelor de munca pentru personalul contractual se fac de catre presedinte, in conditiile legii si ale prezentului regulament.

Articolul 36
(1) Personalul Autoritatii este format din functionari publici parlamentari si din personal incadrat pe baza de contract individual de munca .
(2) Functiile utilizate pentru personalul incadrat pe baza de contract individual de munca din aparatul propriu sunt cele prevazute de anexa nr. VIII, cap. II, lit. A, pct. I2, subpct. 2.8 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 37
(1) Pentru realizarea unor lucrari specifice sau cu caracter ocazional, presedintele Autoritatii poate aproba utilizarea unor colaboratori externi.
(2) Colaboratorii externi beneficiaza de drepturile corespunzatoare cuvenite, potrivit legii, colaboratorilor externi ai aparatului Parlamentului.

Articolul 38
(1) Autoritatea are un numar de 522 de posturi, exclusiv demnitarii si cabinetele presedintelui si vicepresedintilor.
(2) Repartizarea posturilor din aparatul propriu al Autoritatii se face, prin ordin, de catre presedintele Autoritatii, la propunerea secretarului general.

CAPITOLUL VIII
Dispozitii tranzitorii si finale

Articolul 39
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.

Articolul 40
In cel mult 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament se procedeaza la repartizarea atributiilor pe compartimente, stabilirea numarului de posturi necesar fiecarui compartiment, intocmirea fiselor de post si reincadrarea personalului Autoritatii, potrivit legii.

Afişează Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    AEP    Autoritatea Electorala Permanenta    Regulament de functionare    Alegeri

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotararea CEDO in Cauza Martocian impotriva Romaniei. Buna administrare a justitiei si respectarea principiului securitatii juridice. Discriminare
Pronuntaţă de: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI, SECTIA A PATRAArticole Juridice

Operatorul unui motor de cautare raspunde pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Sursa: EuroAvocatura.ro

Motoarele de cautare nu sunt raspunzatoare pentru protectia datelor cu caracter personal indexate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cele mai faimoase asasinate din istorie
Sursa: Ziare.com, Autor: Bogdana Boga