Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019

Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019

  Publicat: 25 Apr 2019       3351 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 313 din 22.04.2019

Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Ansamblul operatiilor de organizare, deplasare, aprovizionare etc. ce permit functionarea unei armate, intreprinderi etc.
Ansamblul operatiilor de organizare, deplasare, aprovizionare etc. ce permit functionarea unei armate, intreprinderi etc.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Ansamblul operatiilor de organizare, deplasare, aprovizionare etc. ce permit functionarea unei armate, intreprinderi etc.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.

g) elaboreaza instructiuni privind masurile de securitate in legatura cu gestionarea si utilizarea Registrului electoral;
h) asigura auditari ale securitatii Registrului electoral si a celorlalte componente ale sistemului informational electoral national, in conditiile legii;
i) administreaza, coordoneaza si realizeaza activitati de actualizare a Registrului electoral, potrivit legii;
j) intocmeste lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul National de Statistica, care participa la centralizarea, prelucrarea datelor si constatarea rezultatelor alegerilor si ale referendumurilor;
k) realizeaza activitatile de implementare a Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, care sunt de resortul Autoritatii;
l) coordoneaza si indruma din punct de vedere metodologic persoanele autorizate sa opereze in Registrul electoral;
m) asigura schimbul de date privind alegatorii romani si europeni cu autoritatile similare din alte state membre ale Uniunii Europene;
n) stabileste politicile de protectie si securitate informatica in sfera de competenta a Autoritatii.

SECTIUNEA a 4-a
Directia generala coordonarea activitatii in teritoriu

Articolul 18
Directia generala coordonarea activitatii in teritoriu indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) coordoneaza, indruma, monitorizeaza si evalueaza activitatea filialelor si a birourilor judetene ale Autoritatii, potrivit ordinului presedintelui Autoritatii;
b) asigura legatura functionala intre filiale si birouri judetene, pe de o parte, si conducerea Autoritatii si compartimentele Autoritatii, pe de alta parte;
c) intocmeste, la solicitarea conducerii, informari, sinteze, note, analize si rapoarte, pe diverse teme in materie electorala, pe baza datelor transmise de catre filiale si birourile judetene;
d) organizeaza intalniri de lucru si instruiri ale personalului filialelor si birourilor judetene;
e) furnizeaza la cererea celorlalte compartimente date si statistici relevante din domeniul sau de activitate;
f) asigura, la solicitarea Departamentului legislativ, consultarea filialelor si a birourilor judetene la elaborarea proiectelor de legi, ordonante si hotarari ale Guvernului, precum si ale altor acte normative;
g) coordoneaza, indruma, monitorizeaza si evalueaza modalitatea de indeplinire a atributiilor legale in pregatirea si organizarea alegerilor si referendumurilor de catre autoritatile administratiei publice centrale si locale;
h) asigura aplicarea sanctiunilor prevazute de lege, cand situatia o impune, autoritatilor administratiei publice centrale;
i) coordoneaza din punct de vedere logistic activitatile de indrumare si instruire a prefectilor, primarilor, secretarilor unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a altor categorii de persoane din administratia publica centrala si locala cu privire la atributiile care le revin potrivit legii pentru organizarea alegerilor si referendumurilor;
j) coordoneaza activitatile de organizare a examenelor de admitere in Corpul expertilor electorali;
k) coordoneaza activitatile de organizare a sesiunilor de instruire a expertilor electorali, a operatorilor de calculator, a presedintilor si loctiitorilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara;
l) coordoneaza activitatile de organizare a procedurilor de desemnare a presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara si a loctiitorilor acestora;
m) coordoneaza activitatile de organizare a procedurilor de selectie si desemnare a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara.

SECTIUNEA a 5-a
Departamentul suport organizatoric electoral

Articolul 19
Departamentul suport organizatoric electoral are urmatoarele atributii generale:
a) coordoneaza activitatile tehnico-organizatorice ale personalului auxiliar al birourilor electorale centrale;
b) monitorizeaza si sprijina activitatea reprezentantilor Autoritatii in birourile electorale de circumscriptie;
c) monitorizeaza si sprijina activitatea personalului desemnat de Autoritate in aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscriptie;
d) asigura monitorizarea, analiza, evaluarea si planificarea strategica a operatiunilor electorale in vederea realizarii unui management integrat al alegerilor si referendumurilor;
e) elaboreaza ghiduri, instructiuni, pliante si materiale de informare si instruire privind alegerile si referendumurile pentru autoritatile administratiei publice centrale si autoritatile locale implicate in pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor si a referendumurilor, membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, precum si pentru misiunile diplomatice si oficiile consulare;
f) elaboreaza standarde, proceduri, strategii si programe privind selectia si formarea expertilor electorali, precum si a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare;
g) elaboreaza programe si proiecte privind formarea membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora si a persoanelor din administratia publica centrala si locala cu atributii in materie electorala;
h) propune stabilirea sediilor sectiilor de votare din strainatate, pe baza cererilor de inregistrare a alegatorilor cu domiciliul sau resedinta in strainatate, precum si a propunerilor Ministerului Afacerilor Externe;
i) organizeaza, impreuna cu institutiile competente, procedurile de selectie, instruire si desemnare a presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate si a operatorilor de calculator ai acestora;
j) opereaza in Registrul electoral cererile pentru inscriere cu adresa de domiciliu sau resedinta din strainatate ale alegatorilor romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate.

SECTIUNEA a 6-a
Directia generala logistica si resurse electorale

Articolul 20
Directia generala logistica si resurse electorale are urmatoarele atributii generale:
a) urmareste asigurarea de o maniera unitara a logisticii electorale: urne si cabine de vot, buletine de vot, stampile, tusiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot si altele asemenea;
b) urmareste modul de asigurare a fondurilor necesare realizarii esalonate, din timp, a logisticii necesare desfasurarii alegerilor si referendumurilor;
c) monitorizeaza, pe baza datelor furnizate de structurile de specialitate de la nivel local, securitatea sectiilor de votare, a buletinelor de vot si a celorlalte documente si materiale specifice perioadei electorale;
d) elaboreaza standarde, strategii, politici si programe privind logistica electorala si monitorizeaza starea acesteia;
e) urmareste modul de asigurare a fondurilor necesare realizarii esalonate, din timp, a logisticii electorale;

Afişează Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    AEP    Autoritatea Electorala Permanenta    Regulament de functionare    Alegeri

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotararea CEDO in Cauza Martocian impotriva Romaniei. Buna administrare a justitiei si respectarea principiului securitatii juridice. Discriminare
Pronuntaţă de: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI, SECTIA A PATRAArticole Juridice

Operatorul unui motor de cautare raspunde pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Sursa: EuroAvocatura.ro

Motoarele de cautare nu sunt raspunzatoare pentru protectia datelor cu caracter personal indexate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cele mai faimoase asasinate din istorie
Sursa: Ziare.com, Autor: Bogdana Boga