Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019

Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019

  Publicat: 25 Apr 2019       3352 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 313 din 22.04.2019

inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

a) informeaza si consiliaza operatorul sau persoana imputernicita de operator, precum si angajatii autoritatii care se ocupa de prelucrare cu privire la obligatiile care le revin in temeiul legislatiei Uniunii Europene si legislatiei nationale referitoare la protectia datelor;
b) aplica unitar, la nivelul Autoritatii Electorale Permanente, masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protectia datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile legislatiei Uniunii Europene si legislatiei nationale referitoare la protectia datelor;
c) monitorizeaza respectarea prevederilor legislatiei Uniunii Europene si legislatiei nationale referitoare la protectia datelor si a politicilor operatorului sau ale persoanei imputernicite de operator in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal;
d) consiliaza, la cerere, personalul Autoritatii in ceea ce priveste evaluarea impactului asupra protectiei datelor si monitorizarea functionarii acesteia;
e) coopereaza cu autoritatea de supraveghere;
f) isi asuma rolul de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare .

SECTIUNEA a 10-a
Biroul protectia informatiilor clasificate

Articolul 24
Serviciul protectia informatiilor clasificate indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) elaboreaza si supune aprobarii conducerii normele interne privind protectia informatiilor clasificate, ghidul de atribuire a claselor si nivelurilor de secretizare pentru informatiile clasificate, lista cu informatiile clasificate din cadrul institutiei, urmarind actualizarea periodica a acestora;
b) biroul, ca parte a structurii de securitate, participa la organizarea, planificarea, coordonarea si controlul aplicarii masurilor privind protectia informatiilor clasificate;
c) intocmeste si supune spre aprobare, conform competentelor, lista functiilor ce presupun acces la informatii clasificate;
d) initiaza si monitorizeaza, pentru personalul cu atributii specifice din cadrul compartimentelor Autoritatii, procedurile de autorizare a accesului la informatii clasificate;
e) asigura instruirea persoanelor carora le-au fost eliberate certificate de securitate sau autorizatii de acces, atat la acordarea acestora, cat si periodic, cu privire la continutul reglementarilor privind protectia informatiilor clasificate;
f) primeste si distribuie corespondenta clasificata adresata persoanelor autorizate sa acceseze informatii clasificate;
g) inventariaza, arhiveaza, distruge, multiplica, pastreaza documentele clasificate si alte operatiuni specifice, conform prevederilor legale;
h) urmareste asigurarea masurilor de protectie fizica si juridica a informatiilor clasificate, in colaborare cu compartimentele Autoritatii;
i) colaboreaza cu alte structuri cu atributii in domeniul informatiilor clasificate din cadrul institutiilor.

CAPITOLUL V
Atributiile structurilor functionale - la nivel central
SECTIUNEA 1
Registratura generala

Articolul 25
Registratura generala indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) inregistreaza si preda corespondenta primita direct sau prin posta presedintelui, vicepresedintilor, secretarului general sau compartimentelor Autoritatii, dupa caz, in functie de domeniul si nivelul de competenta vizate;
b) primeste de la compartimentele Autoritatii corespondenta, pentru a fi expediata prin posta speciala sau civila, potrivit procedurii interne privind circuitul documentelor si normelor tehnice privind impachetarea, colectarea, transportul, manuirea si distribuirea acesteia;
c) asigura predarea telegramelor, coletelor, notelor telefonice presedintelui Autoritatii, vicepresedintilor Autoritatii, secretarului general sau compartimentelor Autoritatii, dupa caz, in functie de domeniul si nivelul de competenta vizate;
d) gestioneaza registrul de intrare-iesire a corespondentei;
e) coordoneaza si raspunde de activitatea arhivistica din cadrul Autoritatii in conformitate cu prevederile legislatiei arhivistice in vigoare;
f) initiaza si organizeaza activitatea de intocmire a Nomenclatorului arhivistic al Autoritatii si il actualizeaza periodic;
g) pune documente din arhiva Autoritatii pe care o gestioneaza, la dispozitia solicitantilor, in conditiile legii;
h) propune, organizeaza si dezvolta procedura privind circuitul documentelor in cadrul Autoritatii, in format fizic si electronic;
i) asigura suportul logistic pentru organizarea, inregistrarea, evidenta si arhivarea documentelor la nivelul compartimentelor Autoritatii;
j) preia si gestioneaza arhiva Biroului Electoral Central, dupa finalizarea alegerilor si referendumurilor, conform legii;
k) indeplineste, prin compartimentul de profil, rolul compartimentului pentru relatii cu publicul prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002, cu modificarile ulterioare.

SECTIUNEA a 2-a
Directia generala juridica si resurse umane

Articolul 26
Directia generala juridica si resurse umane indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) reprezinta Autoritatea in fata instantelor judecatoresti si a altor organe jurisdictionale in litigiile in care Autoritatea este parte;
b) propune exercitarea cailor de atac sau renuntarea motivata la exercitarea acestora, in litigiile in care Autoritatea este parte;
c) verifica si avizeaza sub aspectul legalitatii actele emise de catre presedintele Autoritatii, precum si actele care angajeaza raspunderea patrimoniala a Autoritatii;
d) elaboreaza proiecte de contracte, de regulamente, de ordine si instructiuni cu caracter intern;
e) face demersurile necesare in vederea recuperarii debitelor inregistrate in evidenta contabila;
f) transmite spre executare compartimentului economic de specialitate hotararile judecatoresti definitive si/sau irevocabile privind obligatiile stabilite in sarcina Autoritatii in dosarele avand ca obiect actiuni promovate de personalul din aparatul propriu;
g) asigura managementul resurselor umane in cadrul Autoritatii, conform legii;
h) intocmeste formalitatile necesare organizarii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Autoritatii sau de promovare a personalului Autoritatii;

Afişează Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    AEP    Autoritatea Electorala Permanenta    Regulament de functionare    Alegeri

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotararea CEDO in Cauza Martocian impotriva Romaniei. Buna administrare a justitiei si respectarea principiului securitatii juridice. Discriminare
Pronuntaţă de: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI, SECTIA A PATRAArticole Juridice

Operatorul unui motor de cautare raspunde pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Sursa: EuroAvocatura.ro

Motoarele de cautare nu sunt raspunzatoare pentru protectia datelor cu caracter personal indexate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cele mai faimoase asasinate din istorie
Sursa: Ziare.com, Autor: Bogdana Boga