Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Ordonanta de urgenta nr. 25/2019 privind protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate

Ordonanta de urgenta nr. 25/2019 privind protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate

  Publicat: 26 Apr 2019       3436 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In Monitorul Oficial nr. 309 din 19.04.2019 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 25/2019 privind protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale impotriva dobandirii, utilizarii si divulgarii ilegale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(lat. divulgare "a face cunoscut multimii"). Termen care desemneaza unele infractiuni care se comit prin destainuirea,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Legea 10 din 2001. Masuri cu caracter reparator acordate in situatiile in care restituirea in natura nu este posibila, sub forma unor titluri de valoare nominala folosite in procesul de privatizare,
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Participant la savarsirea unei infractiuni,

(2) Dobandirea unui secret comercial fara consimtamantul detinatorului secretului comercial este considerata ilegala ori de cate ori este efectuata prin:

a) accesul neautorizat, insusirea sau copierea oricaror documente, obiecte, materiale, substante sau fisiere electronice care se afla in mod legal sub controlul detinatorului secretului comercial si care contin secretul comercial sau din care poate fi dedus acesta;

b) orice alt comportament care, in circumstantele date, contravine practicilor comerciale loiale.

(3) Utilizarea sau divulgarea unui secret comercial este considerata ilegala ori de cate ori este savarsita, fara consimtamantul detinatorului secretului comercial, de catre o persoana care indeplineste oricare dintre urmatoarele conditii:

a) a dobandit secretul comercial in mod ilegal;

b) incalca un acord de confidentialitate sau orice alta obligatie de a nu divulga secretul comercial;

c) incalca o obligatie contractuala sau de alta natura care limiteaza utilizarea secretului comercial.

(4) Dobandirea, utilizarea sau divulgarea unui secret comercial este considerata ilegala atunci cand o persoana, in momentul dobandirii, utilizarii sau divulgarii, avea cunostinta sau ar fi trebuit sa aiba cunostinta, in circumstantele date, de faptul ca secretul comercial a fost obtinut, direct sau indirect, de la o alta persoana care a utilizat sau a divulgat secretul comercial ilegal potrivit prevederilor alin. (3).

(5) Producerea, oferirea sau introducerea pe piata a marfurilor care contravin normelor sau importul, exportul sau depozitarea unor astfel de marfuri in aceste scopuri este, de asemenea, considerata drept o utilizare ilegala a unui secret comercial atunci cand persoana care desfasoara astfel de activitati avea cunostinta sau ar fi trebuit sa aiba cunostinta, in circumstantele date, de faptul ca secretul comercial a fost utilizat in mod ilegal in sensul alin. (3), prevederile alin. (1) aplicandu-se in mod corespunzator.

ARTICOLUL 5

Exceptii

Solicitarea de aplicare a masurilor, a procedurilor si a actiunilor reparatorii prevazute de prezenta ordonanta de urgenta este respinsa in cazul in care presupusa dobandire, utilizare sau divulgare a secretului comercial a avut loc in oricare dintre urmatoarele cazuri:

a) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare si de informare, astfel cum este prevazut in Carta si in dreptul intern, inclusiv respectarea libertatii si pluralismului mijloacelor de informare in masa;

b) pentru dezvaluirea unei abateri, a unei fapte reprobabile sau a unei activitati ilegale, cu conditia ca paratul sa fi actionat in scopul protejarii interesului public general;

c) divulgarea de catre angajati reprezentantilor acestora ca parte a exercitarii legitime de catre reprezentantii respectivi a functiilor lor in conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu dreptul intern, cu conditia ca divulgarea sa fi fost necesara pentru aceasta exercitare legitima;

d) in scopul protejarii unui interes legitim recunoscut in dreptul Uniunii Europene sau in cel intern.

ARTICOLUL 6

Dreptul la actiune

Pentru protectia secretului comercial impotriva dobandirii, utilizarii si divulgarii ilegale, detinatorul acestuia se poate adresa tribunalului.

ARTICOLUL 7

Principii

(1) Masurile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta au in vedere urmatoarele principii:

a) asigurarea proportionalitatii acestora in raport cu obiectivul urmarit;

b) evitarea crearii de obstacole in calea comertului legitim pe piata interna;

c) instituirea de garantii corespunzatoare impotriva utilizarii lor abuzive.

(2) La aplicarea masurilor, procedurilor si actiunilor reparatorii prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, instanta se va asigura ca acestea:

a) sunt corecte si echitabile;

b) nu presupun o complexitate sau costuri inutile, termene nerezonabile sau intarzieri nejustificate; si

c) sunt eficace si au un efect disuasiv.

ARTICOLUL 8

Termenul de prescriptie

(1) Dreptul la actiunea privind protectia secretelor comerciale impotriva dobandirii, utilizarii si divulgarii ilegale se prescrie in termen de 6 ani.

(2) Termenul incepe sa curga de la data la care reclamantul a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca dobandirea, utilizarea sau divulgarea ilegala a secretului comercial de catre autorul incalcarii.

(3) Suspendarea si intreruperea termenului de prescriptie se supun dispozitiilor cuprinse la art. 2.532-2.543 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.

ARTICOLUL 9

Asigurarea confidentialitatii secretelor comerciale pe parcursul procedurilor judiciare

(1) In cazul in care instanta, din oficiu sau la cererea motivata a unei parti, apreciaza ca desfasurarea procesului in prezenta publicului poate afecta sau compromite secretul comercial sau presupus comercial, luand in considerare imprejurarile prevazute la art. 11 alin. (2), poate dispune ca procesul sa se desfasoare fara prezenta publicului, art. 213 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind aplicabile in mod corespunzator.

(2) Instanta poate califica ca fiind confidentiale secretele comerciale sau presupusele secrete comerciale care fac obiectul unei cereri motivate corespunzator a unei parti interesate care participa la procedurile judiciare legate de dobandirea, utilizarea sau divulgarea ilegala a unui asemenea secret comercial sau presupus secret comercial, care are acces la documente care sunt parte integranta din aceste proceduri judiciare sau care a luat cunostinta de asemenea secrete comerciale in urma acestei participari sau a acestui acces.

(3) La cererea justificata a unei parti sau din oficiu instanta poate lua masurile corespunzatoare in vederea pastrarii confidentialitatii oricaror secrete comerciale sau presupuse secrete comerciale utilizate sau mentionate in cursul procedurii judiciare.

(4) In aplicarea prevederilor alin. (3), instanta poate sa dispuna:

a) restrictionarea, integral sau partial, la un numar limitat de persoane a accesului la orice document care contine secrete comerciale sau presupuse secrete comerciale si care a fost prezentat de parti sau de terti;

b) restrictionarea la un numar limitat de persoane a accesului la sedintele de judecata, atunci cand pot fi divulgate secrete comerciale sau presupuse secrete comerciale, precum si la inregistrarile sau transcrierile aferente sedintelor de judecata respective;

c) punerea la dispozitia oricarei altei persoane decat cele care fac parte din numarul limitat de persoane prevazut la lit. a) si b) a unei versiuni neconfidentiale a oricarei hotarari judecatoresti, din care au fost eliminate sau ocultate pasajele continand secrete comerciale;

d) orice alte masuri prevazute de lege pentru asigurarea confidentialitatii secretelor comerciale sau presupuselor secrete comerciale.

(5) Instanta se asigura ca numarul de persoane prevazut la alin. (4) lit. a) si b) nu depaseste ceea ce este necesar pentru a garanta respectarea dreptului partilor la procedurile juridice, la o cale de atac efectiva si la un proces echitabil, incluzand cel putin o persoana fizica din partea fiecarei parti si avocatii sau alti reprezentanti ai respectivelor parti la procedurile judiciare.

(6) Atunci cand se pronunta asupra masurilor prevazute la alin. (4) si atunci cand evalueaza proportionalitatea acestora, instanta ia in considerare necesitatea de a garanta dreptul la o cale de atac efectiva si la un proces echitabil, interesele legitime ale partilor si, dupa caz, ale tertilor, precum si orice eventual prejudiciu cauzat oricareia dintre parti si, dupa caz, tertilor, care rezulta din aprobarea sau respingerea unor astfel de masuri .

(7) Orice prelucrare a datelor cu caracter personal in temeiul prezentului articol se efectueaza in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), publicat in Jurnalul Oficial al uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, si ale legislatiei nationale in materie.

ARTICOLUL 10

Masuri provizorii si asiguratorii

(1) La cererea detinatorului secretului comercial, instanta poate dispune oricare dintre urmatoarele masuri provizorii si asiguratorii impotriva presupusului autor al incalcarii:

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 25/2019 privind protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Know-how    Secret comercial    Practici ilegale    Informatii de afaceri    OUG 25/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Regim vamal. Scutire de la plata taxelor vamale. Utilaje importate de intreprinderi mici si mijlocii. Instrainarea utilajelor catre o societate din ca
Pronuntaţă de: Decizia nr.1306 din 1 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regim vamal. Scutire de la plata taxelor vamale. Utilaje importate de intreprinderi mici si mijlocii. Instrainarea utilajelor catre o societate din ca
Pronuntaţă de: Decizia nr.1306 din 1 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regim vamal. Scutire de la plata taxelor vamale. Utilaje importate de intreprinderi mici si mijlocii. Instrainarea utilajelor catre o societate din ca
Pronuntaţă de: Decizia nr.1306 din 1 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Conventie arbitrala. Invocarea in recurs a exceptiei necompetentei instantei judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 84 din 17 ianuarie 2014

SEAP. Contestatie privind atribuirea de servicii publice. Oferta cea mai avantajoasa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.908 din data 29.10.2009

Regim vamal. Scutire de la plata taxelor vamale. Utilaje importate de intreprinderi mici si mijlocii. Instrainarea utilajelor catre o societate din ca
Pronuntaţă de: Decizia nr.1306 din 1 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regim vamal. Scutire de la plata taxelor vamale. Utilaje importate de intreprinderi mici si mijlocii. Instrainarea utilajelor catre o societate din ca
Pronuntaţă de: Decizia nr.1306 din 1 martie 2005, Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia de contencios administrativ si fiscalArticole Juridice

Un calendar al partidelor de fotbal nu poate fi protejat prin dreptul de autor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Diferenta intre franciza si fransiza
Sursa: EuroAvocatura

Impunerea veniturilor din activitati independente
Sursa: ExpertizaContabila.ro

Model Contract de franciza. Model Contract franchising
Sursa: EuroAvocatura.ro

Clauze in contractul individual de munca privind drepturile de proprietate intelectuala
Sursa: EuroAvocatura