Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Ordonanta de urgenta nr. 25/2019 privind protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate

Ordonanta de urgenta nr. 25/2019 privind protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate

  Publicat: 26 Apr 2019       3437 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In Monitorul Oficial nr. 309 din 19.04.2019 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 25/2019 privind protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale impotriva dobandirii, utilizarii si divulgarii ilegale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Expresie prin care se desemneaza, in mod generic, mijloacele juridice, recunoscute tuturor creditorilor, in scopul realizarii drepturilor lor de creanta si care se fundeaza pe dreptul de gaj general al creditorilor chirografari.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(lat. divulgare "a face cunoscut multimii"). Termen care desemneaza unele infractiuni care se comit prin destainuirea,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(lat. divulgare "a face cunoscut multimii"). Termen care desemneaza unele infractiuni care se comit prin destainuirea,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

a) incetarea sau, dupa caz, interzicerea, cu titlu provizoriu, a utilizarii sau a divulgarii secretului comercial;

b) interdictia de a produce, oferi, introduce pe piata sau utiliza marfuri care contravin normelor ori de a importa, exporta sau depozita astfel de marfuri in scopurile mentionate;

c) indisponibilizarea marfurilor suspectate de a incalca normele, inclusiv a marfurilor importate, astfel incat sa se impiedice intrarea sau circulatia acestora pe piata .

(2) Ca alternativa la masurile prevazute la alin. (1), instanta poate dispune ca orice continuare a presupusei utilizari ilegale a unui secret comercial sa faca obiectul constituirii unei cautiuni stabilite de instanta destinata sa asigure despagubirea detinatorului secretului comercial.

(3) Este interzisa divulgarea unui secret comercial in schimbul constituirii unor garantii .

ARTICOLUL 11

Conditii de aplicare si garantii

(1) Pentru a dispune masurile provizorii si asiguratorii prevazute la art. 10 alin. (1), instanta poate solicita reclamantului furnizarea probelor care pot fi considerate, in mod rezonabil, disponibile, pentru a se convinge cu un grad suficient de siguranta ca:

a) secretul comercial exista;

b) reclamantul este detinatorul secretului comercial; si

c) secretul comercial este dobandit, utilizat sau divulgat in mod ilegal sau ca o dobandire, utilizare sau divulgare ilegala a secretului comercial este iminenta.

(2) La evaluarea proportionalitatii incuviintarii sau respingerii cererii prevazute la art. 10, instanta tine seama de circumstantele specifice ale cauzei, precum:

a) valoarea si alte trasaturi specifice ale secretului comercial;

b) masurile luate in vederea protejarii secretului comercial;

c) comportamentul paratului in dobandirea, utilizarea sau divulgarea secretului comercial;

d) impactul utilizarii sau divulgarii ilegale a secretului comercial;

e) interesele legitime ale partilor si impactul pe care aprobarea sau respingerea masurilor l-ar putea avea asupra partilor;

f) interesele legitime ale tertilor;

g) interesul public;

h) protejarea drepturilor fundamentale.

(3) La cererea paratului, instanta dispune incetarea masurilor provizorii si asiguratorii prevazute la art. 10 alin. (1), daca:

a) reclamantul nu a demarat proceduri judiciare care sa conduca la pronuntarea de catre instanta a unei hotarari privind solutionarea fondului cauzei, in termen de 30 de zile calendaristice de la luarea acestora;

b) informatiile in cauza nu mai indeplinesc cerintele prevazute la art. 2 lit. a), din motive care nu pot fi imputate paratului.

(4) In vederea incuviintarii masurilor provizorii si asiguratorii prevazute la art. 10 alin. (1), instanta poate sa dispuna obligarea reclamantului la constituirea unei cautiuni sau a unei garantii echivalente corespunzatoare, destinata sa asigure acoperirea oricarui prejudiciu suferit de parat si, daca este cazul, de catre oricare alta persoana afectata de masurile respective.

(5) Instanta poate dispune la cererea paratului sau a tertului prejudiciat acordarea unei despagubiri corespunzatoare pentru prejudiciul provocat de masurile prevazute la art. 10, in urmatoarele situatii:

a) masurile au incetat in temeiul alin. (3) lit. a);

b) masurile au incetat ca urmare a oricarei actiuni sau omisiuni a reclamantului;

c) cand se constata ulterior ca nu a avut loc o dobandire, utilizare sau divulgare ilegala a secretului comercial sau o amenintare de producere a unor astfel de comportamente.

(6) Dispunerea de catre instanta a masurilor provizorii si asiguratorii prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se face cu aplicarea regulilor de procedura prevazute la art. 978 si 979 din Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 12

Solutiile pe care le poate pronunta instanta odata cu solutionarea fondului cauzei

(1) Atunci cand, in urma judecarii fondului cauzei, instanta, la cererea reclamantului, pronunta o hotarare prin care constata dobandirea, utilizarea sau divulgarea ilegala a unui secret comercial poate dispune impotriva paratului, autor al incalcarii, una sau mai multe dintre urmatoarele masuri:

a) incetarea sau, dupa caz, interzicerea utilizarii sau divulgarii secretului comercial;

b) interdictia de a fabrica, a oferi, a introduce pe piata sau a utiliza marfuri care contravin normelor ori de a importa, exporta sau depozita astfel de marfuri in aceste scopuri;

c) adoptarea masurii corective a eliminarii caracteristicilor ilicite ale marfurilor care contravin normelor.

(2) In cazul masurii prevazute la alin. (1) lit. c), instanta dispune ca aceasta sa fie pusa in aplicare pe cheltuiala autorului incalcarii, cu exceptia cazului in care exista motive temeinice pentru a nu dispune acest lucru.

(3) Masurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) nu aduc atingere dreptului la daune-interese care ar putea fi datorate detinatorului secretului comercial ca urmare a dobandirii, utilizarii sau divulgarii ilegale a secretului comercial.

ARTICOLUL 13

Conditii de aplicare, garantii si masuri alternative

(1) In vederea analizarii cererii reclamantului de luare a masurilor prevazute la art. 12, precum si pentru evaluarea proportionalitatii acestora, instanta va tine seama de circumstantele specifice ale cauzei, incluzand dupa caz:

a) valoarea sau alte trasaturi specifice ale secretului comercial;

b) masurile luate in vederea protejarii secretului comercial;

c) comportamentul autorului incalcarii in dobandirea, utilizarea sau divulgarea secretului comercial;

d) impactul utilizarii sau divulgarii ilegale a secretului comercial;

e) interesele legitime ale partilor si impactul pe care aprobarea sau respingerea masurilor l-ar putea avea asupra partilor;

f) interesele legitime ale tertilor;

g) interesul public;

h) protejarea drepturilor fundamentale.

(2) La stabilirea duratei masurilor prevazute la art. 12 alin. (1) lit. a) si b), instanta va avea in vedere ca aceasta sa fie suficienta pentru a elimina orice avantaj comercial sau economic pe care autorul incalcarii l-ar fi putut obtine in urma dobandirii, utilizarii sau divulgarii ilegale a secretului comercial.

(3) In cazul in care, din motive care nu pot fi imputate direct sau indirect paratului, informatiile nu mai indeplinesc cerintele prevazute la art. 2 lit. a), instanta, la cererea acestuia, poate dispune incetarea masurilor prevazute la art. 12 alin. (1) lit. a) si b).

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 25/2019 privind protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Know-how    Secret comercial    Practici ilegale    Informatii de afaceri    OUG 25/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Regim vamal. Scutire de la plata taxelor vamale. Utilaje importate de intreprinderi mici si mijlocii. Instrainarea utilajelor catre o societate din ca
Pronuntaţă de: Decizia nr.1306 din 1 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regim vamal. Scutire de la plata taxelor vamale. Utilaje importate de intreprinderi mici si mijlocii. Instrainarea utilajelor catre o societate din ca
Pronuntaţă de: Decizia nr.1306 din 1 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regim vamal. Scutire de la plata taxelor vamale. Utilaje importate de intreprinderi mici si mijlocii. Instrainarea utilajelor catre o societate din ca
Pronuntaţă de: Decizia nr.1306 din 1 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Conventie arbitrala. Invocarea in recurs a exceptiei necompetentei instantei judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 84 din 17 ianuarie 2014

SEAP. Contestatie privind atribuirea de servicii publice. Oferta cea mai avantajoasa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.908 din data 29.10.2009

Regim vamal. Scutire de la plata taxelor vamale. Utilaje importate de intreprinderi mici si mijlocii. Instrainarea utilajelor catre o societate din ca
Pronuntaţă de: Decizia nr.1306 din 1 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regim vamal. Scutire de la plata taxelor vamale. Utilaje importate de intreprinderi mici si mijlocii. Instrainarea utilajelor catre o societate din ca
Pronuntaţă de: Decizia nr.1306 din 1 martie 2005, Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia de contencios administrativ si fiscalArticole Juridice

Un calendar al partidelor de fotbal nu poate fi protejat prin dreptul de autor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Diferenta intre franciza si fransiza
Sursa: EuroAvocatura

Impunerea veniturilor din activitati independente
Sursa: ExpertizaContabila.ro

Model Contract de franciza. Model Contract franchising
Sursa: EuroAvocatura.ro

Clauze in contractul individual de munca privind drepturile de proprietate intelectuala
Sursa: EuroAvocatura