Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Ordonanta de urgenta nr. 25/2019 privind protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate

Ordonanta de urgenta nr. 25/2019 privind protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate

  Publicat: 26 Apr 2019       3438 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In Monitorul Oficial nr. 309 din 19.04.2019 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 25/2019 privind protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale impotriva dobandirii, utilizarii si divulgarii ilegale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Participant la savarsirea unei infractiuni,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Impozite si taxe locale stabilite in suma globala si invariabila.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(Board of Directors) Grup de oficiali alesi de adunarea generala anuala a actionarilor care au fost imputerniciti sa administreze compania si sa puna in aplicare masurile de natura strategica adoptate de adunarea generala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

(4) Ca alternativa la masurile prevazute la art. 12, la cererea paratului, autor al incalcarii, instanta poate dispune plata de despagubiri pecuniare partii prejudiciate, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) in momentul utilizarii sau divulgarii, persoana respectiva nu avea cunostinta si nu ar fi avut motive, in circumstantele date, sa ia cunostinta de faptul ca secretul comercial a fost obtinut de la o alta persoana care a utilizat sau a divulgat secretul comercial in mod ilegal;

b) executarea masurilor in cauza ar produce prejudicii disproportionate persoanei in cauza;

c) masura acordarii de despagubiri pecuniare partii prejudiciate este apreciata de instanta ca fiind mai potrivita in raport cu circumstantele concrete ale cauzei, fiind suficienta sa acopere, in mod echitabil, prejudiciul suferit de aceasta.

(5) Cuantumul despagubirilor prevazute la alin. (4), dispuse ca alternativa la masurile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. a) si b) nu depaseste cuantumul redeventelor sau al drepturilor care ar fi fost datorate daca persoana in cauza ar fi solicitat autorizatia de a utiliza secretul comercial respectiv pentru perioada de timp in care s-ar fi putut interzice utilizarea secretului comercial.

ARTICOLUL 14

Daune interese

(1) La cererea partii prejudiciate, instanta poate dispune obligarea autorului incalcarii, care stia sau ar fi trebuit sa stie ca se implica in dobandirea, utilizarea sau divulgarea ilegala a unui secret comercial, la plata de daune-interese proportionale cu prejudiciul real suferit ca urmare a dobandirii, utilizarii sau divulgarii ilegale a secretului comercial.

(2) In cazul in care instanta constata ca angajatii au dobandit, utilizat sau divulgat ilegal un secret comercial al angajatorului, fara intentie, aceasta poate dispune reducerea cuantumului daunelor-interese.

(3) La stabilirea daunelor-interese prevazute la alin. (1) instanta va tine cont de consecintele economice negative asupra partii vatamate, inclusiv pierderile de profit ale acesteia, beneficiile necuvenite realizate de autorul incalcarii si, daca este cazul, orice alt element in afara factorilor economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat detinatorului secretului comercial prin dobandirea, utilizarea sau divulgarea ilegala a secretului comercial.

(4) Ca alternativa la modalitatea de stabilire a daunelor- interese potrivit alin. (2), atunci cand circumstantele cauzei permit, instanta poate obliga autorul incalcarii la plata de daune- interese in cuantumul unei sume forfetare stabilite pe baza unor elemente cum ar fi, cel putin, valoarea redeventelor sau a drepturilor care ar fi fost datorate daca autorul incalcarii ar fi solicitat autorizarea de a utiliza secretul comercial in cauza.

ARTICOLUL 15

Publicarea hotararilor judecatoresti

(1) Instanta, la cererea reclamantului, poate dispune, pe cheltuiala autorului incalcarii, masura publicarii, integrale sau partiale, a hotararii judecatoresti.

(2) Masura prevazuta la alin. (1) va asigura pastrarea confidentialitatii secretelor comerciale, conform prevederilor art. 9.(3) La dispunerea si evaluarea proportionalitatii masurii prevazute la alin. (1) instanta are in vedere urmatoarele elemente, dupa caz:

a) valoarea secretului comercial;

b) comportamentul autorului incalcarii in dobandirea, utilizarea sau divulgarea secretului comercial;

c) impactul utilizarii sau divulgarii ilegale a secretului comercial;

d) probabilitatea unei noi utilizari sau divulgari ilegale a secretului comercial de catre autorul incalcarii.

(4) La dispunerea masurii prevazute la alin. (1) instanta va verifica daca informatiile privind autorul incalcarii permit identificarea unei persoane fizice si, in acest caz, daca publicarea informatiilor respective ar fi justificata in special in raport cu un eventual prejudiciu pe care o astfel de masura l-ar putea aduce vietii private si reputatiei acesteia.

ARTICOLUL 16

Sanctiuni privind nerespectarea masurilor provizorii si asiguratorii dispuse de instanta

(1) Nerespectarea masurilor provizorii si asiguratorii prevazute la art. 10 se sanctioneaza cu amenda civila intre 500 si 5.000 lei pentru persoane fizice, respectiv intre 0,1 si 1% din cifra de afaceri realizata anul anterior pentru persoane juridice, dar nu mai putin 10.000 lei. La individualizarea cuantumului amenzii, instanta se va asigura ca aceasta este eficienta, proportionala si cu efect de descurajare in raport cu circumstantele concrete ale cauzei.

Derogari (1)

(2) Amenda civila prevazuta la alin. (1) se stabileste in functie de gravitatea faptei, de catre instanta investita cu judecarea litigiului, prin incheiere executorie, data in camera de consiliu, care poate fi atacata cu apel in 15 zile de la comunicare, la instanta superioara. Cauza se judeca de urgenta in camera de consiliu . Hotararea instantei de apel ne este supusa niciunei cai de atac.

(3) Instanta poate dispune obligarea la plata de daune cominatorii intre 100 si 5.000 lei pe zi de intarziere pentru nerespectarea masurilor aplicate potrivit prevederilor art. 10.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1):

a) in cazul in care in anul financiar anterior sanctionarii persoana juridica nu a inregistrat cifra de afaceri, va fi luata in considerare cifra de afaceri aferenta anului financiar in care aceasta a inregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinta pentru calcularea cifrei de afaceri in vederea aplicarii sanctiunii;

b) in cazul persoanei juridice nou-infiintate, care nu a inregistrat cifra de afaceri in anul anterior sanctionarii, aceasta va fi sanctionata cu amenda de la 5.000 lei la 50.000 lei;

c) in cazul in care cifra de afaceri realizata in anul financiar anterior sanctionarii nu poate fi determinata, persoana juridica va fi sanctionata cu amenda de la 10.000 la 100.000 lei.

ARTICOLUL 17

Sanctiuni privind nerespectarea masurilor dispuse de instanta odata cu judecarea fondului cauzei

(1) Nerespectarea masurilor dispuse de instanta in temeiul art. 12 alin. (1) de catre persoana fata de care acestea au fost dispuse constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

ARTICOLUL 18

Schimb de informatii, corespondenti nationali si masuri pentru imbunatatirea monitorizarii mediului concurential

(1) In scopul promovarii cooperarii, inclusiv a schimbului de informatii intre statele membre si intre statele membre si Comisie, se desemneaza reprezentantii Consiliului Concurentei si ai Ministerului Economiei in calitate de corespondenti nationali responsabili de toate intrebarile privind aplicarea masurilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta .

(2) In vederea indeplinirii atributiilor prevazute la alin. (1), se infiinteaza in cadrul Consiliului Concurentei o structura specializata cu atributii privind monitorizarea aplicarii prezentei ordonante de urgenta, precum si pentru analiza si identificarea barierelor de natura a afecta libera concurenta, prin restrangerea sau impiedicarea accesului operatorilor economici pe piata nationala sau a operatorilor economici romani pe piata unica europeana.

(3) In vederea indeplinirii atributiilor prevazute la alin. (1) si (2), Consiliul Concurentei poate solicita informatii tuturor entitatilor implicate in procesul aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta sau entitatilor care pot furniza date sau informatii care sa conduca la identificarea barierelor de natura a afecta libera concurenta, prin restrangerea sau impiedicarea accesului operatorilor economici pe piata nationala sau a operatorilor economici romani pe piata unica europeana.

(4) Consiliul Concurentei va inainta anual Guvernului o informare care va cuprinde concluziile analizelor prevazute la alin. (2).

ARTICOLUL 19

La articolul 11 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 30 ianuarie 1991, cu modificarile si completarile ulterioare, literele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"d) secret comercial - informatiile care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte:

1. sunt secrete in sensul ca nu sunt, ca intreg sau astfel cum se prezinta sau se articuleaza elementele acestora, cunoscute la nivel general sau usor accesibile persoanelor din cercurile care se ocupa, in mod normal, de tipul de informatii in cauza;

2. au valoare comerciala prin faptul ca sunt secrete;

3. au facut obiectul unor masuri rezonabile, in circumstantele date, luate de catre persoana care detine in mod legal controlul asupra informatiilor respective, pentru a fi pastrate secrete;

e) detinatorul secretului comercial - orice persoana fizica sau juridica care detine controlul legal asupra unui secret comercial;".

ARTICOLUL 20

Legea concurentei nr. 21/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 25/2019 privind protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Know-how    Secret comercial    Practici ilegale    Informatii de afaceri    OUG 25/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Regim vamal. Scutire de la plata taxelor vamale. Utilaje importate de intreprinderi mici si mijlocii. Instrainarea utilajelor catre o societate din ca
Pronuntaţă de: Decizia nr.1306 din 1 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regim vamal. Scutire de la plata taxelor vamale. Utilaje importate de intreprinderi mici si mijlocii. Instrainarea utilajelor catre o societate din ca
Pronuntaţă de: Decizia nr.1306 din 1 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regim vamal. Scutire de la plata taxelor vamale. Utilaje importate de intreprinderi mici si mijlocii. Instrainarea utilajelor catre o societate din ca
Pronuntaţă de: Decizia nr.1306 din 1 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Conventie arbitrala. Invocarea in recurs a exceptiei necompetentei instantei judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 84 din 17 ianuarie 2014

SEAP. Contestatie privind atribuirea de servicii publice. Oferta cea mai avantajoasa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.908 din data 29.10.2009

Regim vamal. Scutire de la plata taxelor vamale. Utilaje importate de intreprinderi mici si mijlocii. Instrainarea utilajelor catre o societate din ca
Pronuntaţă de: Decizia nr.1306 din 1 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regim vamal. Scutire de la plata taxelor vamale. Utilaje importate de intreprinderi mici si mijlocii. Instrainarea utilajelor catre o societate din ca
Pronuntaţă de: Decizia nr.1306 din 1 martie 2005, Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia de contencios administrativ si fiscalArticole Juridice

Un calendar al partidelor de fotbal nu poate fi protejat prin dreptul de autor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Diferenta intre franciza si fransiza
Sursa: EuroAvocatura

Impunerea veniturilor din activitati independente
Sursa: ExpertizaContabila.ro

Model Contract de franciza. Model Contract franchising
Sursa: EuroAvocatura.ro

Clauze in contractul individual de munca privind drepturile de proprietate intelectuala
Sursa: EuroAvocatura