Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate

Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate

  Publicat: 06 May 2019       3143 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 342 din 03.05.2019

inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

a) la incetarea activitatii cu impact asupra mediului;

b) la schimbarea activitatii sau a folosintei sitului potential contaminat;

c) in cazul schimbarii regimului juridic al terenurilor pe care s-a desfasurat sau se desfasoara o activitate cu impact asupra mediului;

d) la producerea accidentelor care conduc la contaminarea mediului, dupa indepartarea sursei si poluantilor deversati;

e) la declararea falimentului sau lichidarea judiciara a unui operator economic;

f) la solicitarea motivata a autoritatii competente pentru protectia mediului;

g) si in alte cazuri prevazute in lege.

Articolul 15

(1) Detinatorul unui sit potential contaminat sau operatorul economic care isi desfasoara activitatea pe un sit potential contaminat si se afla in unul dintre cazurile prevazute la art. 14 este obligat sa notifice agentia judeteana pentru protectia mediului pe a carei raza teritoriala se afla situl potential contaminat.

(2) Agentia judeteana pentru protectia mediului pe a carei raza teritoriala se afla situl potential contaminat stabileste si notifica detinatorul de teren/operatorul economic cu privire la obligatia efectuarii investigarii preliminare, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea notificarii, in conformitate cu prevederile alin. (1).

Articolul 16

(1) Investigarea preliminara se executa de catre experti acreditati pentru activitatile din domeniul gestionarii siturilor contaminate.

(2) Procedura privind acreditarea expertilor pentru activitatile din domeniul gestionarii siturilor contaminate se realizeaza in cadrul metodologiei prevazute la art. 27.

(3) Raspunderea privind calitatea si corectitudinea informatiilor cuprinse in raportul de investigare preliminara revine executantului/executantilor acestuia.

(4) Rezultatele investigarii preliminare, precum si modelul conceptual sunt cuprinse in raportul de investigare preliminara, care cuprinde, dupa caz, informatiile prevazute in anexa nr. 2.

Articolul 17

Operatorul economic/Detinatorul de teren are obligatia de a depune la agentia judeteana pentru protectia mediului raportul de investigare preliminara, in termen de 60 de zile lucratoare de la primirea notificarii prevazute la art. 15 alin. (2).

Articolul 18

In termen de 30 de zile lucratoare de la inregistrarea documentatiei, agentia judeteana pentru protectia mediului analizeaza raportul de investigare preliminara si il aproba sau stabileste daca sunt necesare completari, dupa caz.

Articolul 19

(1) Pentru siturile potential contaminate orfane, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, prin Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, decide efectuarea etapei de investigare preliminara si stabileste conditiile efectuarii acesteia.

(2) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului notifica decizia prevazuta la alin. (1) agentiei judetene pentru protectia mediului si unitatii administrativ-teritoriale pe raza carora se afla situl potential contaminat orfan.

Articolul 20

(1) Finantarea investigarii preliminare a sitului potential contaminat este suportata de catre operatorul economic/detinatorul de teren .

(2) Pentru situri potential contaminate orfane, investigarea preliminara se finanteaza din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe a caror raza administrativa este situat situl, din veniturile proprii ale acestora si din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale si/sau din fonduri structurale si de coeziune, prin proiecte aprobate spre finantare, in conformitate cu regulile de implementare a acestor fonduri, precum si din alte surse legal constituite, dupa trecerea acestora in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale.

(3) In completarea surselor de finantare prevazute la alin. (2), Administratia Fondului pentru Mediu poate aloca sume pentru investigarea preliminara.

Articolul 21

(1) Daca rezultatele raportului de investigare preliminara nu indica necesitatea efectuarii etapei de investigare detaliata si evaluare a riscului, iar situl potential contaminat supus investigarii preliminare nu este utilizat si nu se preconizeaza a fi utilizat pentru o folosinta sensibila, agentia judeteana pentru protectia mediului decide incadrarea sitului ca sit "adecvat pentru folosinta mai putin sensibila", potrivit anexei nr. 5, si notifica operatorul economic/detinatorul terenului.

(2) Indiferent de utilizarea terenului, daca rezultatele raportului de investigare preliminara indica necesitatea efectuarii investigatiilor ulterioare, agentia judeteana pentru protectia mediului decide efectuarea etapei de investigare detaliata si evaluare a riscului si notifica operatorul economic/detinatorul terenului.

(3) In cazul in care utilizarea prezenta sau viitoare a sitului potential contaminat este pentru o folosinta sensibila, agentia judeteana pentru protectia mediului decide efectuarea investigarii detaliate si evaluarii riscului ca etapa obligatorie in continuarea investigarii preliminare si notifica operatorul economic/detinatorul terenului.

(4) In cazul utilizarii unui teren ocupat anterior de un depozit de deseuri supus procedurii de inchidere si monitorizare postinchidere, agentia judeteana pentru protectia mediului decide efectuarea investigarii detaliate si evaluarii riscului ca etapa obligatorie si notifica operatorul economic/detinatorul terenului.

(5) Agentia judeteana pentru protectia mediului emite deciziile prevazute la alin. (2) - (4), potrivit anexei nr. 6.

(6) In cazul schimbarii regimului juridic al terenului pe care s-a desfasurat sau se desfasoara o activitate cu potential de contaminare, detinatorul acestuia are obligatia de a pune la dispozitia potentialului cumparator raportul de investigare preliminara a sitului potential contaminat insotit de decizia agentiei judetene pentru protectia mediului, potrivit prevederilor alin. (1) - (4).

CAPITOLUL VII

Investigarea detaliata si evaluarea riscului asupra mediului

Articolul 22

Scopul investigarii detaliate si evaluarii riscului este de a confirma existenta si intensitatea contaminarii, precum si de a analiza si estima probabilitatea aparitiei efectelor negative asupra mediului in relatie cu poluantii identificati.

Articolul 23

Detinatorul unui sit potential contaminat sau operatorul economic care isi desfasoara activitatea pe un sit potential contaminat este obligat sa realizeze investigarea detaliata si evaluarea riscului in urmatoarele cazuri:

a) daca rezultatele raportului de investigare preliminara indica necesitatea efectuarii etapei de investigare detaliata si evaluare a riscului sitului potential contaminat;

b) daca utilizarea prezenta sau viitoare a sitului potential contaminat este pentru o folosinta sensibila;

c) daca un teren a fost ocupat anterior de un depozit de deseuri, inchis si monitorizat postinchidere in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind depozitarea deseurilor;

d) la solicitarea autoritatii competente pentru protectia mediului;

e) la producerea accidentelor care conduc la contaminarea mediului, dupa indepartarea sursei si poluantilor deversati.

Articolul 24

(1) Operatorul economic sau detinatorul de teren care se incadreaza in unul dintre cazurile prevazute la art. 23 este obligat sa intocmeasca prin persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 25 alin. (3), un raport de investigare detaliata si evaluare a riscului.

(2) Pentru siturile potential contaminate orfane, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, prin Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, decide efectuarea etapei de investigare detaliata si evaluare a riscului si stabileste conditiile efectuarii acesteia.

(3) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului notifica decizia prevazuta la alin. (2) agentiei judetene pentru protectia mediului si unitatii administrativ-teritoriale pe raza carora se afla situl potential contaminat orfan.

Articolul 25

(1) Investigarea detaliata si evaluarea riscului se executa de catre experti acreditati pentru activitatile din domeniul gestionarii siturilor contaminate.

Afişează Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Dreptul mediului    Poluanti    Situri contaminate si potential contaminate    Legea 74/2019    Decizia 1386/2013/UE

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Raspundere obiectiva in cazul prejudiciului de mediu. Neanalizarea existentei legaturii de cauzalitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1255 din 1 iunie 2016Articole Juridice

Interdictia de circulatie pentru camioanele care transporta anumite marfuri pe autostrada de pe Valea Inn-ului in Tirol este incompatibila cu libera circulatie a marfurilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Autorizatia eliberata pentru o instalatie industriala trebuie evaluata pe baza unei aprecieri globale, tinand cont de pachetul de politici si de masuri adoptate pe teritoriul national
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ce este Dezvoltarea Durabila?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Regulamentul CE nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice
Sursa: EuroAvocatura.ro

Principiul Precautiei in dreptul comunitar
Sursa: Bogdan-Alex Arghir. Auditor de justitie

Principiul Precautiei in dreptul mediului
Sursa: Bogdan-Alex Arghir. Auditor de justitie